Produkte

LUISTERRYKE VERGADERINGS
 

Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien en die Seisoen van Luister span bied tans toerusting aan in die hou van luisterryke vergaderings - die volgende een is in:

  • Wes-en Suid-Kaapland 9-11 Junie Stellenbosch - VBO week Communitas. Kontak Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien vir inskrywings.

Die vorige twee was in:

Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien


1. BUITELYNE VAN DIE TOERUSTING

2. INLEIDING VAN DIE HANDLEIDING

3. EKSTRA BRONNE


1. Buitelyne

Die buitelyne van die 3-dag toerusting aan die hand van die Seisoen van Luister produk: God praat - leef luisterryk: vir vergaderings is as volg:

Inhoudsopgawe:

1.   Inleiding

2.   Praktiese vrae oor Luisterende Geloofsonderskeiding

3.   Jou verhaal met geloofsonderskeiding (Gevallestudie)

4.   Vertigo-Leierskap en Disoriëntasie

                                                            a.   Jou reaksies in Vertigo situasies

                                                            b.    Kan ons leer uit die Handelinge-Vertigo?

5.   Geloofsonderskeiding

                                                            a.      Geloofsonderskeiding en versoekings

                                                            b.    Voorbeelde van Godsvrae

                                                            c.    Benaderings tot geloofsonderskeiding

6.             Beweging 1: Rus

7.   Stasie 1: Om tot rus te kom

                                                            a.   Vertrouensverhoudings konstitueer kerklike vergaderings

                                                            b.    Drie praktyke om verhoudings op vergaderings te verbeter of tot rus te kom by mekaar

                                                                      i.      Eggo: Om te beweeg van debat na dialoog

                                                                      ii.      Bevestiging: Om te beweeg van intimidasie na vrymoedigheid

                                                                      iii.      Empatie: Om te beweeg van die saaklike na die persoonlike

8.   Stasie 2: Ingegaan in God se tyd

                                                            a.   Om God in ons verhaal te ontdek

                                                            b.    Chronos en Kiaros tyd

9.            Beweging 2: Hoor

10.Stasie 3: Luister na God se woord

                                                            a. Formatiewe lees van die Bybel

                                                            b. Om deur die Woord “ge-decenter”  te word

                                                            c. Wandel in die woord

11. Stasie 4: Luister na mekaar

                                                            a. Waarom sukkel ons so om na mekaar in die kerk te luister?

                                                            b. Vyf style van dominerende luister

12. Stasie 5: Luister na die ander en die tye

                                                            a Vra om mag weg te gee

                                                            b. Om dapper genoeg te wees om te luister na mense buite die gemeente

13. Stasie 6:  Luister weer na die Woord

                                                            a. Missio Dei

                                                            b. Bewegings van die Gees

                                                            c. Konsensus?

                                                            d. Die verskillende gesigte van konsensus

                                                            e. Wat maak ons as daar ’n gebrek aan konsensus is!

 14. Beweging 3: Leef

15. Stasie 7: Fokus op wat God nou doen

                                                            a. Antwoord op God wat God nou doen

                                                            b. Hoe lyk God se agenda?

16. Stasie 8: Antwoord met ons lewe

                                                            a. Wie moet ons bevestig om die ons oortuigings te beliggaam?


2. Inleiding

Die INLEIDING van die Handleiding lees as volg:

Hierdie Handleidng is bedoel om gemeenteleiers se kapasiteit te bou om in hulle leierskap in die gemeente op ’n luisterende manier in die geloof te onderskei. Die handleiding word gebruik saam met die Seisoen van Luister publikasie, God praat leef luisterryk: vir vergaderings (BM, Wellington, 2007).

Geloofsonderskeiding is ’n noodsaaklike kapasiteit van gemeenteleierskap wat agter weë gelaat is in tye toe ons gedink het dat ons die antwoorde vir die uitdagings  van gemeentes besit en eintlik net moet praat oor hoe ons ons bediening kan verbeter en meer effektief kan maak.  In sulke tye oorwin die vraag na effektiwiteit die dieper vrae na God, die identiteit en roeping van die gemeente.  Dit het nou (gelukkig) verander.  Ons word op allerlei maniere gedwing om aan die identiteits- en roepingsvrae aandag te gee.  Vir hierdie vrae is daar nie vinnige pasklaar antwoorde wat ons uit ’n boek kan aflees en toepas in die gemeente nie.  Trouens dit is juis hierdie skynbaar pasklaar antwoorde wat gemeenteleiers mislei in die verkeerde rigting, want Einstein was reg toe hy opgemerk het dat jy nie antwoorde kan vind in die denkraamwerk wat juis die probleem geskep het nie. 

Die praktyk van geloofsonderskeiding is ’n manier waarop gemeenteleiers op ’n  konkrete en werkbare manier hulle verantwoordelikheid as leiers kan uitleef sonder om in die strik van vinnige en kort antwoorde te trap.  Ons ervaring is waar gemeentes hulle leiers se kapasiteit om in die geloof te onderskei bou, dit wonderlike en soms onverwagse gevolge het.  Baie gemeenteleiers met wie ons al hierdie pad gestap het, ervaar dat hulle hiermee ’n manier gevind het waarop hulle hulle geloofsoortuigings en die praktiese gemeenteleierskap met mekaar kan versoen.  Gemeenteleierskap word langs hierdie weg nie ’n dreinering van my geloof nie maar ’n ontdekking van nuwe geloofshorisonne.

Die proses en oefeninge wat in hierdie handleiding voorgestel word sluit direk aan by die Luistersiklus soos ontwerp deur die Seisoen van Luister. Daarom noem ons die proses Luisterende Geloofsonderskeiding.  Hierdie is daarom nie die enigste en finale woord oor geloofsonderskeiding nie, maar wel ’n bydrae vanuit die hoek van ’n luisterende gemeenskap.  Luisterende kapasiteit, het ons in die Seisoen ontdek, kan net gebou word deur self betrokke te wees daarby en dit in te oefen en oor ons gebrek aan luister na te dink.  Om te probeer luister is een van die grootste uitdagings wat byna alles van persoonlike en publieke lewe raak. In hierdie prosesvoorstel is ons daarom nie net met die gemeente en die Here se opdrag aan die gemeente besig nie, maar ook met onsself, ons eie verhaal en die pad wat die Here met ons geloop het.

Hiermee wil ons ook dankie sê vir die ontwerpspan van die Seisoen van Luister waarvan ons die voorreg het om deel van te wees.  Dit het ons lewens verander en hopelik meer luisterryk gemaak.

Frederick Marais en Nico Simpson

Lydenstyd 2008


Hierdie is 'n uittreksel uit 'n handleiding vir Vlieëniers.  Die Vertigo-ervarings beskryf m.i. hoe leiers dikwels voel in tye van disoriëntasie - en die vraag is dan of hulle die instrumente vertrou en natuurlik wat hulle werklike instrumente is.  Indien ons net die instrumente van lidmaat behoeftes in sulke tye lees, soos wat ons "gut"-reaksie dikwels is, ontspoor die gemeente m.i. ernstig en sal ons moet leer om soos die vlieëniers te vertrou op die geloofsonderskeidende instrumente wat die Woord en die Gees vir ons gee.
Hierdie liturgie is 'n baie goeie afsluiting van 'n vergadering of 'n naweek beplanning.

Hierdie liturgie kan óf by die begin van die vergadering (stasie 1) óf aan die einde (by stasie 7) gebruik word.