Produkte

Artikel Indeks
Luisterplan vir die bediening
Persoonlike stiltetyd
Kerkrade en kommissies
Erediensgroepe
Kategese
Gesprekke met ander - fasilitering
Retraites
Alle bladsye

Luisterplan vir die bediening

Gemeentes en lidmate wat by die aanvanklike skryf van die luistersiklus betrokke was, het gevra dat ons benewens die voorstelle vir groepe, individue en gemeentes, 'n paar ander opsies vir gemeentes gee hoe om dié luistersiklus te gebruik in hulle bedieningsplanne of programme.

Uiteraard is dit belangrik dat mense wat die luistersiklus gaan gebruik eers deur 'n toerustingsessie gaan. Die luistersiklus boekie is spesifiek klein genoeg gehou om sommer in 'n Bybel te kan pas en voortdurend gebruik te word. Veral in die begin is dit dus 'n handige hulpmiddel en kan groeplede jou verduidelikings makliker volg.


Hier is sewe kreatiewe idees wat gemeentes kan gebruik:


1. Vir Bybelstudie-, klein- en selgroepe, wyksbyeenkomste, bidure, familiebyeenkomste of huisgodsdiens.

Die luistersiklus kan te enige tyd vir 'n kort 60-minute-geleentheid gebruik word, waar julle as gelowiges sáám die Bybel wil lees en die Here wil aanbid. Die Skrifgedeelte wat gekies word, kan aansluit by die Sondag se erediens, of by 'n boek of program wat julle gebruik.

  • Gebruik stasie 1 en 2 om by die Here tot rus te kom. Vertel vir mekaar watter wanhoop, verwarring of hoop die week se gebeure by julle wakker gemaak het. Dink na oor die tyd van die kerkjaar en die boodskap wat dit vir julle het, of gebruik 'n uittreksel uit een van ons geloofsbelydenisse of uit 'n psalm.
  • Lees dan by stasie 3 die Skrifgedeelte wat in die boek/program aangegee word.
  • Wanneer julle by stasie 4 goed na mekaar geluister het, kan julle by stasie 5 alles lees en bespreek wat die boek/program oor die Skrifgedeelte te sê het. Julle kan ook dink aan ander wat nie daar by julle is nie en wat hulle oor dié Skrifgedeelte sou sê.
  • Daarná kan julle stasie 6-7 deurwerk en ontvang wat die Here vir julle sê. Sluit by stasie 8 af met 'n gebed, of met 'n ander afsluiting wat in die boek/program aangegee word.
  • Indien julle dit gereeld doen, kan julle by stasie 1 van die volgende geleentheid terugvoer gee oor wat julle intussen beleef het.
Vir 2008 word daar ook 'n spesiale boek vir families beplan (aan die hand van die luistersiklus) wat vir huisgodsdiens gebruik kan word. Bestel dit by Bybel-Media 0860 26 33 42. Meer inligting volg later.

Die luistersiklus word ook gebruik in die volgende uitgawes van die Leesroooster (BUVTON 021 808 3381) en die Woordwyser (Sinode van Oos-Transvaal 012 804 9543).