Kerkjaar 2018-19

File Version Licence Size Added Hits

Lukas 17:5-10 – Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd – 6 Oktober 2019

Lukas17 5-10aMense dink altyd “hoe groter hoe beter”: karre, huise... Ons wil altyd nuwer, beter goed hê: selfone, iPads, Nintendos. En somtyds dink ons as iets nie meer of groter is nie, is dit regtig nie veel werd nie – dat wat ons het, nie genoeg is nie, ons het meer nodig om self enige iets werd te wees. Dit is hoe die dissipels gevoel het oor hulle geloof! Hulle het geweet dis moeilik om altyd gehoorsaam te wees. Daarom het hulle vir Jesus gevra vir nóg geloof. Dit sal sekerlik beter wees as dit groter is, as hulle meer het! Maar Jesus antwoord hulle dat dit nie soveel saak maak hoe groot jou geloof is nie, maar eerder wat jy daarmee doen. Lees dan die fokusteks uit Die Nuwe Testament vir Kinders. Die preekriglyn werk met die hele gedeelte van vers een af en fokus op die dissipels wat meer geloof wil hê as hulle besef wat Jesus alles van hulle vra. Jesus se boodskap is dat dit moontlik is om God se gehoorsaam. Omdat God self die geloof (kennis, vertroue, toewyding, volharding) gee wat nodig is.

Lukas 17:5-10.ppt 1.04 MB Sep 29, 2019 16:46 Download 376
Lukas 17:5-10.pptx 956.91 KB Sep 29, 2019 16:44 Download 308
Lukas 17:5-10.doc 115 KB Sep 29, 2019 16:44 Download 397

Lukas 16:19-31 – Sestiende Sondag in Koninkrykstyd – 29 September 2019

Lukas16 19-31Kry verskillende lesers om die skriflesing te doen. Daar is ook talle prente wat jy kan wys tydens die Skriflesing. Onthou, ons is in die Seisoen van Barmhartigheid. Die vraag is, wie is die mense wat ons nie raaksien nie, wat ons ignoreer? Laat die kinders saam met jou dink wie hierdie mense is. Dit sal goed wees as jy die kinders kan bemagtig om iets te doen. Dalk het julle ‘n deurlopende projek vir die die Seisoen van Barmhartigheid – kinders kan nie-bederfbare kos bring, of skryfbehoeftes. Iets wat ‘n plaaslike bediening benodig, wat die kinders sal weet ‘n werklike verskil in hul omgewing sal maak. Dink saam met hulle aan maniere waarop hulle kan uitreik na “onsigbare” mense – en wees gereed om dit deur te voer. Die preekriglyn maak erediensgangers eers sensitief vir belangrike vrae, voordat die teksgedeelte gelees word. Die gelykenisse in hoofstuk 16, waaronder ons teks, het dit onder andere oor die werking van mag in gemeentes en in samelewings. Die gelykenisverhale dink na oor hoe mense in die algemeen met mag maak en behoort te maak. Die vraag is hoe die rol van die wet in God se koninkryk ons optrede bepaal. Die gelykenisse vra ook hoe God en Jesus Christus menslike mag beoordeel en oor mense se optrede oordeel.

Lukas 16:19-31.ppt 538.5 KB Sep 16, 2019 08:13 Download 358
Lukas 16:19-31.pptx 479.17 KB Sep 16, 2019 08:12 Download 321
Lukas 16:19-31.doc 131 KB Sep 16, 2019 08:10 Download 470

Lukas 16:1-13 – Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd – 22 September 2019

Lukas16 1-13’n Moeilike gedeelte vir kinders. Gebruik die teks uit Die Nuwe Testament vir Kinders en lees dit dramaties voor. Die preekriglyn plaas die verhaal binne die konteks van Jesus se laaste reis na Jerusalem. Sy werk op aarde sal daar afgehandel word. Hy is besig om die laaste dinge vir sy dissipels te leer. Hulle moet aangaan met die werk, al sal dit lyk asof alles rondom hulle tot 'n einde gekom het. In die proses vertel Hy waarskynlik een van sy mees uitdagende gelykenisse. Dit handel duidelik oor die gebruik van geld en besittings, asook die verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan. Maar, hierdie kort, fiktiewe vertelling is bedoel om 'n geestelike waarheid uit te lig, met 'n heel onverwagte draai. Ons moet dáárom nie simboliese betekenis aan elke persoon of gebeurtenis prober koppel nie. Dis ook nie 'n voorbeeldvertelling wat wil sê nie: "Gaan en doen net so." Indien dit die geval was, sou ons sê Christene moet doen wat die oneerlike bestuurder gedoen het! Dit kan tog nie. Hier word veeleer oor bekering gepraat in terme van die gebruik van geld, besittings en lewensmiddele in die lewe van gelowiges. Jesus sê dat die mense van die wêreld weet hoe die wêreld werk en hulle gebruik dit tot hulle voordeel. Hoekom verstaan kinders van die lig dan nie hoe die koninkryk van God werk nie? Hy roep dissipels op om wys te word in die weë van die koninkryk; soos ander mense wys is in die weë van die wêreld.

Lukas 16:1-13.ppt 660.5 KB Sep 16, 2019 07:49 Download 382
Lukas 16:1-13.pptx 549.51 KB Sep 16, 2019 07:47 Download 358
Lukas 16:1-13.doc 120 KB Sep 16, 2019 07:47 Download 415

Lukas 15:1-10 – Veertiende Sondag in Koninkrykstyd – 15 September 2019

Lukas15 1-10Carolyn Brown herinner ons dat ons kinders se perspektief op “verlore wees” in ag moet neem. Kyk gerus ook na haar baie sinvolle voorstelle vir maniere om hierdie teks met kinders te bespreek. Jy kan ook ‘n teddiebeer of ‘n legkaart gebruik. Voorstelle daarvoor en nog ander ingesluit. Die preekriglyn begin met ‘n fokus op Lukas se evangelie as 'n besondere geskrif. Ons kan sê hy is die eerste ware geskiedkundige wat oor Jesus geskryf het. Sy boek plaas Jesus in die hart van die destydse Joodse wêreld, maar ook in die hart van die Romeinse wêreld waarbinne die evangelie ingebreek en dit radikaal verander het. Ons teks speel af teen die agtergrond van tollenaars en sondaars, Fariseërs en Skrifgeleerdes en hul houdings en interaksies. Soos hulle is ons algemene siening van bekering dikwels redelik selfgerig, in plaas daarvan dat ons die wonder van God se liefde en soeke raaksien. Dit is wat die gelykenisse ons help raaksien. Ons kyk so maklik na verlossing asof dit net om myself gaan; om dit wat ek nodig het en om voordele wat ek gaan kry. Dit is ek wat vergiffenis van sonde kry; ek wat vrede in my gemoed kry; ek wat beskerming kry; ek . . . ek . . . ek! Dit is alles werklik baie wonderlik, maar die grootste, wonderlikste werklikheid is dat ons kinders van die lewende God is; om tuis te kom waar ons moet wees, veilig by ons Hemelse Vader. Een van God se kinders. Vreugde, verlossing en bekering is die terugvind van 'n verlore skaap/munt deur sy Vader. Dit is die ware rede vir feesvier en vreugde in die hemel!

Lukas 15:1-10.ppt 976 KB Sep 10, 2019 16:43 Download 305
Lukas 15:1-10.pptx 869.93 KB Sep 10, 2019 16:41 Download 320
Lukas 15:1-10.doc 120 KB Sep 10, 2019 16:41 Download 421

Filemon 1-21 – Dertiende Sondag in Koninkrykstyd – 8 September 2019

Filemon1-21Hierdie kort briefie is ’n pragtige voorbeeld van genade en takt, en toon vir ons duidelik hoe Christus se krag ’n mens se lewe en sy verhouding met ander heeltemal kan omvorm. Carolyn Brown beveel aan dat die karakters van die brief uiteengesit word in eenvoudige taal, en dat die brief dan in sy geheel gelees word. Die preekskets werk met verse 1-25. Die Brief aan Filemon laat mens dink aan 'n soortgelyke brief van Pliny aan ene Sabinianus wat gedurende dieselfde tydperk geskryf is. Pliny was 'n skrywer, soldaat en vriend van die destydse keiser. Slawerny was sosiaal absoluut aanvaarbaar en mense kon hulle nie die wêreld daarsonder indink nie. Tog is die impak van Jesus op onderlinge verhoudinge alreeds sigbaar. Deur hierdie twee briewe langs mekaar te lees, kan mens die Christelike geloof se impak op die manier hoe verhoudinge tussen mense verstaan word, raaksien. Pliny se brief wys op dieselfde versoek om genade aan 'n vry slaaf, maar hierdie genade klink tog anders as Paulus se oproep om Onesimus "as geliefde broer" te ontvang. In die brief aan Filemon sien ons Paulus se fokus op "een nuwe mensheid" (Ef 2:11-22), waar daar nie slaaf of vry, Griek of Jood onderskeid gemaak word nie (1 Kor 12:13; Gal 3:28; Kol 3:11), in lewende lywe. Kom ons stap deur ons teks en kyk hoe die evangelie ees van die mees gevestigde gebruike van die antieke tyd beïnvloed.

Filemon 1-21.ppt 534.5 KB Sep 03, 2019 10:43 Download 327
Filemon 1-21.pptx 445.25 KB Sep 03, 2019 10:41 Download 291
Filemon 1-21.doc 128.5 KB Sep 03, 2019 10:41 Download 456

Hebreërs 13:1-8,15-16 – Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd – 1 September 2019

Hebreers13 1-8 15-16Vir jonger lidmate is daar veral twee lyne wat die teks kan oopmaak. Om te deel – gebruik die pragtige storie van The Word Collector om hierdie konsep te verduidelik. Óf Jesus verander nooit – verduidelik Jesus se onveranderlikheid met behulp van ‘n kaleidoskoop. Die preekriglyn begin met ‘n gedig van D J Opperman wat skryf: Deur tralies wat die tuin omsluit / kyk ek en my verwarde broers verlangend na die stad nog uit / hoe deur die reën en laaste lig / krukkig soos nat voëls / loop elke jas met sy gesig. Agter elke jas skuil 'n mens met 'n hart, 'n mens wat saam met my en ook langs my bly, wat saam met my werk, boer, skoolgaan, leef. 'n Mens wat langs my sit in die kerk en wat dieselfde Here se lof besing. Tog vergeet ek dit so maklik. Daarom, sê 'n onbekende Rabbi iewers, 'n venster en 'n spieël is albei van glas. Deur die venster kan ek ander mense sien. Maar sodra die silwer bykom, sien ek net myself. In Jesus – en dit is die Paasfeesboodskap – verseker God gelowiges dat Hy na ons kyk net deur die rooi van Jesus se bloed. Hierdie versekering moet die kerk as geloofsgemeenskap uitdra na 'n wêreld waar mense hooploos en gevolglik ook vreugdeloos lewe. Dit vra dat elke gelowige in sy/haar bootjie saam met Jesus sal klim, die veilige hawe van die kruis verlaat en God se liefde met woorde en dade sigbaar sal maak in ander mense se lewe. Hoe doen gelowiges dit? Hebreërs 13 sê: Leef liefde! Dit is elke gelowige se roeping. Nie omdat ons dink dit is 'n goeie idee nie. Ook nie omdat die kerk of watter instansie ook al, dit van ons verwag nie. Ons moet dit doen omdat God elkeen van ons eerste liefgehad het in Jesus.

Hebreërs 13:1-8,15-16.pptx 334.5 KB Aug 25, 2019 14:55 Download 365
Hebreërs 13:1-8,15-16.pptx 265.85 KB Aug 25, 2019 14:53 Download 306
Hebreërs 13:1-8,15-16.doc 128 KB Aug 25, 2019 14:53 Download 439

Hebreërs 12:18-29 – Elfde Sondag in Koninkrykstyd – 25 Augustus 2019

Hebreers12 18-29aDit is ‘n moeilike teksgedeelte om met kinders te deel. Een opsie is om die stuk geskiedenis te herbesoek en dramaties oor te vertel. Die nuwe verbond kan dan aan die hande van die fokusteks kontrasteer word met die Sinaï-gebeure. Die preekriglyn fokus veral op Hebreërs 12:23-24 saam met Hebreërs 12:28. Dit hou Barmhartigheidsondag in Koninkrykstyd in gedagte en deur 'n oproep aan die gemeente om 'n verskil in die wêreld te maak. Die teks se boodskap dat Jesus se verlossing regtig 'n verbetering aan hulle daaglikse lewe maak, word sentraal gestel in antwoord op baie gelowiges in daardie tyd wat die waarde van hulle geloof bevraagteken het, en dáárom weggedryf het van die Here en sy kerk en in ongeloof verval het. Die Hebreërskrywer wil hulle dus bemoedig deur hulle te help om op God te fokus! Dit is ook sy boodskap aan ons as gelowiges wat leef in 'n tyd van ongekende uitdagings. Hy doen dit omdat hy ons wil aanspoor tot volharding in geloof en om vanuit dié geloofsverhouding 'n verskil in die wêreld te maak!

Hebreërs 12:18-29.ppt 694 KB Aug 19, 2019 09:53 Download 349
Hebreërs 12:18-29.pptx 582.76 KB Aug 19, 2019 09:52 Download 319
Hebreërs 12:18-29.doc 165.5 KB Aug 19, 2019 09:52 Download 444

Hebreërs 11:29-12:2 – Tiende Sondag in Koninkrykstyd – 18 Augustus 2019

Hebreers11 29-12 2Bybel-Media het twee pragtige produkte wat baie mooi by vandag se “skare geloofsgetuies” pas. Die Kleuterpret Bybelmense-inkleurboek is ‘n inkleurboek wat ietsie oor verskillende Bybelse karakters sê. O gebruik die Kleuterpret Snap-kaarte, ‘n prettige manier om deur spel vir kleuters en kinders aan 49 belangrike mense in die Bybel bekend te spel. Carolyn Brown sê dat die woord “getuies” vandag verwarrend kan wees. Sy stel voor dat daar eerder met kinders gesels word oor geloofshelde en -heldinne. Jy kan ook baie lekker aansluit by julle eie geloofsgetuies. Die preekriglyn werk met die verhaal van Narsissus. Hy was 'n jagter van formaat, maar een ding het uitgestaan: Hy was ook 'n baie mooi man. Die probleem was egter dat hy dit geweet het. Toe hy op ‘n keer sy eie beeld in die water gesien het, het op die beeld verlief geraak, en is uiteindelik dood terwyl hy na sy eie weerkaatsing in die water gekyk het. Vandag ken ons die verskynsel van Narsisme as beheptheid met die eie ek of eie belange. Die verhale van die geloofshelde van die Bybel dink ‘n bietjie anders oor hulle eie waarde. Vir die geloofwedloop is daar die gevaar dat ons verstrik en teruggehou kan word deur meerderwaardigheid of hoogmoed. Hoe 'n mens ook al daarna kyk, dit is sonde – iets wat jou daarvan weerhou om jou Godgegewe roeping as beeld van God uit te leef. Of, anders gestel, die versoeking om die spieël wat teen 'n hoek moet funksioneer so te draai dat jy net jou eie weerkaatsing sien. Is ons gedoem tot dieselfde lot as Narsissus? Nee! God dank, nie. Daar is 'n alternatief wat 'n wonderlike uitkoms beloof. Soos goeie medisyne proe dit nie lekker nie, maar dit is gewaarborg om genesing te bring. Hebreërs 12 maak geen geheim daarvan dat ons Jesus Christus in die oog moet hê nie. Met die oog gevestig op Jesus oefen ons individueel en saam as kerk om God se beeld te wees. Ons werk met toewyding daaraan om spieëls teen 'n hoek te wees; ons weerkaats God se goedheid en guns na die wêreld toe en weerkaats die lof en gekreun van die wêreld terug na God toe.

Hebreërs 11:29-12:2.ppt 390 KB Aug 13, 2019 10:29 Download 369
Hebreërs 11:29-12:2.pptx 319.86 KB Aug 13, 2019 10:28 Download 328
Hebreërs 11:29-12:2.doc 157.5 KB Aug 13, 2019 10:28 Download 471

Hebreërs 11:1-3, 8-16 – Negende Sondag in Koninkrykstyd – 11 Augustus 2019

Hebreers11 1-16aGebruik Lukas 12:32-40 in Familietyd. Speel met die kinders "Wolf, wolf, hoe laat is dit". Lees dan vers 39 en 40: "As die huiseienaar geweet het hoe laat die dief kom . . . die Seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle Hom nie verwag nie." Of vertel die storie van ‘n “African Impala” wat tot 3 meter hoog kan spring. Tog kan hulle in wildtuine agter heinings van minder as 1 meter aangehou word – want rooibokke spring nie waar hulle nie kan sien nie. (Vir die pret kan jy die video wys van die rooibok wat onlangs in iemand se kar ingespring het! Jy kan hierdie beeld dan verbind aan die teks, wat sê dat geloof is om oortuig te wees van dié dinge wat ons nie kan sien nie en dan vir Abraham gebruik as voorbeeld van hoe dit lyk om in geloof op te tree, al kan jy nie sien wat voorlê nie. Daar is Skrifkenners wat sê dat die Hebreërboek die helderste prentjie oor die volle omvang van Jesus se wese en werk bied. Dit is die moeite werd om regop te sit en aandagtig te luister wanneer hierdie Bybelboek aan die woord kom. 'n Belangrike aspek van geloof word hier aangesny. Hebreërs 11 wil nie 'n werksdefinisie van geloof aanbied nie, maar eerder 'n beskrywing bied van wat geloof doen en hoe dit funksioneer op 'n baie praktiese vlak. Geloof is nie 'n blinde vertroue of 'n wilsbesluit nie. Geloof is die mens se re-aksie op die eerste aksie van God in en deur sy openbaring. In dié verband kan 'n mens geloof beskryf as die seker wete en stille oortuiging oor die aard van God, ten spyte van die omstandighede waarbinne jy jou bevind of die gevolge van jou geloofsdade. Geloof gee aan die gelowige die vermoë om die toekoms in die hede te beleef en om die onsigbare daarom te kan sien.

Hebreërs 11:1-16.ppt 866 KB Aug 05, 2019 15:26 Download 345
Hebreërs 11:1-16.pptx 727.51 KB Aug 05, 2019 15:25 Download 359
Hebreërs 11:1-16.doc 191 KB Aug 05, 2019 15:24 Download 510

Hosea 11:1-11 – Agste Sondag in Koninkrykstyd – 4 Augustus 2019

Hosea11 1-11aOns hoor in vandag se teks dat God kwaad is, maar dit is woede wat uit liefde gebore is, woede wat mense wil aanmoedig om te leef soos God wil hê. Vertel die pragtige storie, “Mama, do you love me?” Dis die storie van ‘n jong kind wat die grense van haar ma se liefde prober toets en vra hoe lank haar ma se liefde is. Skakels ingesluit. Die profeet Hosea voer in sy profesie die "regsaak" van die Here aan veral teen die afvalligheid van die volk in navolging van die geestelike en politieke leiers. Tóg verkondig hy ook die deernisvolle liefde van die Here wat herstel belowe as hulle hulle tot Hom sou bekeer, self al moet hy hulle straf vir hulle ontrouheid. Hosea draai egter nie doekies om in sy beskrywing van die frustrasie wat die Here beleef het in sy verhouding met Israel nádat Hy alles in sy vermoë gedoen het om hulle status van 'n slawevolk in Egipte na dié van 'n vry en selfstandige volk in hulle eie land verander het. Hulle wou egter nie erken dat God hulle versorg het nie, en het hulle lojaliteit verskuif na die Baälgodsdiens toe. Die Here se band met Israel word egter nie só maklik verbreek nie. Sy worsteling met die gevolge vir sy volk van die selfopgelegde Assiriese juk waaronder hulle ingeskuif het, openbaar sy diep liefde vir hulle: "Hoe kan Ek jou prysgee … My hart is diep ontroer in My, die deernis brand in My." Daarin lê ook die hoop van die evangelie opgesluit soos Jesus dit in die evangelie van Johannes uitgedruk het: "God het die wêreld so liefgehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê." (3:16). Dít is 'n belofte wat uiteindelik dus nie net vir die Jode van belang was nie, maar vir elke mens regoor die wêreld.

Hosea 11:1-11.ppt 351.5 KB Jul 30, 2019 09:58 Download 345
Hosea 11:1-11.pptx 279.48 KB Jul 30, 2019 09:57 Download 322
Hosea 11:1-11.doc 98 KB Jul 30, 2019 09:57 Download 523

Hosea 1:2-10 – Sewende Sondag in Koninkrykstyd – 28 Julie 2019

Hosea1 2-10aSkryf op ’n skoon wit vel papier allerhande verkeerde dinge wat ons doen, maar gebruik ’n pen wat kan uitvee (Pilot Frixion ball). Vee dit dan voor hul oë uit – dis soos vergifnis is. Dis weg, God dink nie weer daaraan nie. Dit gee ‘n goeie oorgang na die preekriglyn wat met die hele hoofstuk 1 werk. Die profeet Hosea se boodskap is veral gemik teen die tienstamme noordryk. Hy voer die "regsaak" van die Here aan veral teen die afvalligheid van die volk in navolging van die geestelike en politieke leiers. Tóg verkondig hy ook die deernisvolle liefde van die Here wat herstel belowe as hulle hulle tot Hom sou bekeer, self al moet hy hulle straf vir hulle ontrouheid. Die boodskap van hoop lê dus in die Here se besluit om nógtans, ook vir ons, te sê: "Julle is kinders van die lewende God." HY hou die verhouding met ons in stand, selfs al lewe ons nie altyd in gehoorsaamheid nie. Hy bly die Een wat Hom oor ons ontferm. Daaroor kan ons net dankbaar wees.

Hosea 1:2-10.ppt 558 KB Jul 23, 2019 08:08 Download 369
Hosea 1:2-10.pptx 455.99 KB Jul 23, 2019 08:07 Download 408
Hosea 1:2-10.doc 94.5 KB Jul 23, 2019 08:07 Download 506

Amos 8:1-12 – Sesde Sondag in Koninkrykstyd – 21 Julie 2019

Amos8 1-12aDaar is heelwat simboliek in die teks wat jy sou kon gebruik om die boodskap aan jonger deelnemers te verduidelik. Carolyn Brown sê dat kinders ook die konsep van die skaal kul, goed sal verstaan. Derhalwe stel sy voor dat jy twee sakke meel bring wat dieselfde lyk, maar een met minder meel as die ander. Weeg dan die meel voor die kinders. Vra hoe jy sou voel as jy dit ligter sak gekoop het. Noem voorbeelde van maniere waarop mense mekaar vandag inloop en herinner almal dat dit nie God se wil is nie. Hierdie is ook ‘n goeie geleentheid om met kinders te gesels oor die gemeente se barmhartigheidsbedieninge, oor hoe hulle minder bevoorregte mense kan help. Wees prakties en begin dalk ‘n projek – laat hulle nie-bederfbare kos, skryfbehoeftes, of wat ook al die nood in jul omgewing is, kerk toe bring tot aan die einde van die Seisoen van Barmhartigheid. [Nota: Lees verkieslik verse 1 tot 14 as Skriflesing vir hierdie preek.] Ons teks dek die vierde gesig wat Amos ontvang het. In die eerste twee gesigte (7:1-6) het Amos ingetree en God het van sy voorneme afgesien om Israel te straf. In die derde en die vierde gesigte het God egter nie van sy oordeel afgesien nie. Met ‘n stap deur die teks fokus ons op die gevaar van ekonomiese ongehoorsaamheid wat eindig in ‘n tragedie omdat dit God se gesig verberg vir die wêreld.

Amos 8:1-12.ppt 510.5 KB Jul 15, 2019 09:30 Download 351
Amos 8:1-12.pptx 437 KB Jul 15, 2019 09:29 Download 344
Amos 8:1-12.doc 114.5 KB Jul 15, 2019 09:28 Download 516

Amos 7:7-17 – Vyfde Sondag in Koninkrykstyd – 14 Julie 2019

Amos7 7-17aDoen die familie-oomblik voor die Skriflesing. Carolyn Brown stel voor dat jy begin deur te verduidelik wat ‘n skietlood is. Bring een saam en stel dit langs die preekstoel of ‘n muur op. Wees egter versigtig hoe jy die beeld benader, want hierdie tipe denke ontwikkel gewoonlik eers teen adolessensie. Verduidelik dat Amos nie sê dat God wil kyk hoe lank of regop mense is nie. God wil iets anders meet. Daag almal uit om te luister wat dit is wat God wil meet. Brown sê: “For children, Amos’ message is less about judgment and more about responsibility. We are responsible for what we do and do not do. God is paying attention and cares. Since children take pride in being responsible, this is a welcome message to which they respond positively – rising to the challenge as they can.” Die preekriglyn fundeer dan die gedagtes in die boodskap van Amos wat opgetree het in 'n tyd van voorspoed en vrede vir die Noordryk Israel onder die koningskap van koning Jerobeam II. Dit het op die oog af ekonomies en polities goed gegaan. Daarom kan ons die woede van Amasia, die hoofpriester van Bet-El, verstaan as Amos, 'n "nobody" van Juda, daar aangeloop kom en God se oordeel aankondig. Dit was deur die eeue nog altyd moeilik vir die kerk om haar profetiese rol te vervul. Om die magte van die dag aan te vat en te herinner aan wat reg is. Dit is ten diepste die rol van 'n profeet. 'n Profeet herinner aan die wil van God. 'n Profeet onderskei tussen God se wil en die politieke of ekonomiese agendas van die dag. Die basiese inset wat Amos lewer is dat die dien van die Here die doen van geregtigheid teenoor die medemens insluit. Daarvan mag ons nooit wegskram nie. Ons moet as gemeente mekaar help om waarheid en geregtigheid te dien.

Amos 7:7-17.ppt 362 KB Jul 08, 2019 10:19 Download 375
Amos 7:7-17.pptx 276.27 KB Jul 08, 2019 10:18 Download 332
Amos 7:7-17.doc 100 KB Jul 08, 2019 10:18 Download 555

Galasiërs 6:(1-6) 7-16 – Vierde Sondag in Koninkrykstyd – 7 Julie 2019

Galasiers6 7-16Vir kindertyd kan sade aan die kinders uitgedeel word wat hulle by die huis in klam watte kan laat groei. Daar kan klem daarop gelê word dat wanneer ons wéét dat ons kinders van Jesus is, wanneer ons wortels in die wete geanker is, groei ons. En wanneer ons groei (soos die plant) kan almal dit sien in die manier waarop ons teenoor ander optree. Plante in verskillende stadiums van hul groeiproses kan ook hier ingespan word (bv sade, ontkiemde sade, volgroeide plante). Die brief aan die gelowiges in Galasië het een deurlopende tema: die gelowiges se identiteit in Christus. In hierdie brief is dit vir Paulus van besondere belang dat die lesers (en hoorders) van die brief sal begryp dat Christus, deur sy kruisdood en opstanding, vir gelowiges 'n ánder en nuwe lewe bewerkstellig het – nie een wat deur gehoorsaamheid aan Joodse wette en gebruike soos die besnydenis verkry word nie, maar 'n lewe van vryheid wat reeds aan gelowiges gegéé is. Geloof is om op God en die waarheid van die kruis te vertrou. Om met ons volle gewig op God en sy werk deur Jesus Christus te steun. Om te weet dat dit wat God vir ons sê en wat Hy gedoen het en steeds doen, betroubaar is. En dat hierdie vertroue nie net 'n kop-ding is nie, maar die geheel-mens insluit, deur die werking van die Heilige Gees wat van ons nuwe mense maak. Aangesien ons Christus vertrou, begin ons volgens die Wet van Christus te leef, soos die Woord ons leer.

Galasiërs 6:7-16.ppt 1.79 MB Jul 01, 2019 04:45 Download 368


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009