Kerkjaar 2015-16

 

 

File Version Licence Size Added Hits
Johannes 16:12-15.doc 123 KB May 16, 2016 19:34 Download 822

Johannes 14:8-17, (25-27) - Pinksterfees - 15 Mei 2016

Johannes14 8-27Daar is drie innoverende opsies vir Familietyd – skerp klein papiertjies wat deur die Paaskers vlam geskroei word om sagter hoeke te kry; ‘n vuvuzela wat eers raas as jy blaas; papier-fluitjies en streamers wat met die kerk se verjaarsdag saamhang. Die preekriglyn begin met die inspirerende verhaal van die uitdaging wat Bybelvertalers gehad het om die term vir die Heilige Gees in "Karre" 'n taal wat in die Sentraal-Afrikaanse Republiek gepraat word, te vertaal. Op 'n dag sien die vertalers hoe 'n groep portiere artikels op hulle koppe die bos indra. Hulle let op dat een van die groep niks dra nie. Vanselfsprekend dink hulle dié persoon is in beheer, besig om te kyk dat die ander hulle werk behoorlik en vinnig doen. Hulle ontdek egter dat die persoon allesbehalwe die toesighouer is. Hy gaan saam, sodat wanneer een van die draers dalk te uitgeput raak om verder te dra, of in die ruwe terrein beseer word, daar iemand was om bystand te verleen. Sou iemand bv. uitgeput neersak, sou hierdie man die vrag optel en verder dra. Hierdie portier-sonder-vrag staan in die Karre-taal bekend as "die een wat langs ons neerval." Dit was die oplossing. Die vertalers het hulle woord vir Parakleet gevind. Die voorbeeld gee jou ‘n heerlike manier om verder oor die impak en betekenis van die Heilige Gees in ons lewe te gesels.

Johannes 14:8-27.ppt 798 KB May 02, 2016 13:51 Download 675
Johannes 14:8-27.pptx 727.7 KB May 02, 2016 13:49 Download 517
Johannes 14:8-27.doc 121.5 KB May 02, 2016 13:49 Download 768

Johannes 17:20-26 - Sewende Sondag van Paastyd - 08 Mei 2016

Johannes17 20-26Met Familietyd kan jy die voorbeeld van bye in ‘n byekorf gebruik om oor eenheid in die kerk te gesels. Die preekriglyn begin met die voorbeeld van die geweldige problematiek om die tonnel onder deur die Britse kanaal van Brittanje tot by Frankryk te bou. Een van die vernaamste leemtes was 'n stel gelykluidende standaarde. "As jy mense uit twee verskillende nasies het wat aan een projek saamwerk, moet jy die standaarde baie duidelik stel," het een van die senior ingenieurs gesê, "anders glo elkeen hulle is reg." In Jesus se gebed vir die kerk in Johannes 17 word geen ruimte vir misverstand gelaat nie. Dit is duidelik dat die fisieke, konkrete eenheid van die kerk – al bestaan dit uit hoeveel tale, volke en nasies – vir Jesus geweldig belangrik is. Dit is die standaard waaraan alles gemeet word. Waarom is hierdie standaard so belangrik? Die eenheid van die kerk word in die eenheid van God begrond. Die kerk moet een wees, soos Vader, Seun en Heilige Gees een is. Natuurlik is Vader, Seun en Gees nie dieselfde nie, al is hierdie drie Persone een God. Daar is ook in God diversiteit, aldus die Bybel. Tog is God een. Hierdie eenheid is 'n liefdesgemeenskap van onderlinge diens en roepingsvervulling. Net so moet die kerk een wees.

Johannes 17:20-26.ppt 1.07 MB May 02, 2016 13:48 Download 568
Johannes 17:20-26.pptx 996.81 KB May 02, 2016 13:47 Download 544
Johannes 17:20-26.doc 118 KB May 02, 2016 13:46 Download 597

Psalm 47 - Hemelvaart - 05 Mei 2016

Psalm47Indien jy wel ‘n Familie-oomblik het by hierdie Hemelvaartdiens kan jy die boekies van Jesus se hemelvaart aflei en gebruik by die skakel wat ons gee. Die preekriglyn fokus volledig op die viering van Jesus se hemelvaart. 'n Paar weke gelede, toe die eerste groep kerkleiers gevra het president Zuma moet bedank, is daar 'n radio-onderhoud met ds Moss Ntlha van die Evangeliese Alliansie gevoer. Die joernalis wou weet of die kerk nie nou by politiek betrokke raak nie. Nee, het ds. Ntlha gesê: Christus is Koning oor die ganse wêreld, en dit sluit ook die konstitusionele krisis in. Dit is tipies Gereformeerde taal. Gelowiges se mandaat om oor elke terrein van die lewe Christus se koningskap na te volg, kom van die Een wat nou op die wêreldtroon sit. Ons sien dit in Psalm 47 wat 'n loflied aan God is, die groot koning wat oor alles verhewe is, en wat nou regeer. Hierdie perspektief op God as Een wat op die wêreldtroon sit, speel ’n groot rol in die beskrywing van God in die Nuwe Testament. Die hemelvaart verkondig dat God in Christus oor alles heers, wat beteken dat ons nie uitgelewer is aan die magte en kragte nie. Dit beteken ook dat Christus nie ver is nie, al voel dit dikwels so. Hoewel ons Jesus nie kan sien nie, is die Nuwe Testament vol daarvan dat Jesus aktief betrokke is by die wêreld, en spesifiek aktief regeer. Die vrug van Hemelvaart is dat Jesus naby aan ons is en ons vashou. Ons word vandag opnuut bewus hiervan en leer uit hierdie werklikheid leef.

Psalm 47.ppt 879 KB May 02, 2016 13:45 Download 488
Psalm 47.pptx 720.17 KB May 02, 2016 13:44 Download 444
Psalm 47.doc 99.5 KB May 02, 2016 13:43 Download 586

Johannes 14:23-29 - Sesde Sondag van Paastyd (Arbeidsondag) - 01 Mei 2016

Johannes14 23-29Lees die vrede teks uit die Boodskap en gesels in Familietyd met die kinders aan die hand van Ferdinand Deist se skrywe oor vrede in sy werk “Doen aan ander” daaroor. Jy kan ook Carolyn Brown se gedagtes oor Jesus se vredesgroet aan die uitspreek van die seën aan die einde van die erediens gebruik. Die preekriglyn begin met Philip Yancey se perspektiewe oor wat sy soutwater-akwarium hom oor die betekenis van Jesus se menswording geleer het. Die visse het elke keer gereageer op sy aksies asof hy van plan was om hulle te martel. Yancey kon hulle nooit oortuig dat hy vir hulle omgee nie. "Dalk was ek vir my visse soos een of ander god. Ek was te groot vir hulle, my optrede té onverstaanbaar. My dade van sorg het hulle as wreedheid gesien, my pogings om hulle gesond te hou of te kry het hulle as moontlike vernietiging beleef ... Om hulle persepsies oor my te verander, het ek begin insien, sou een of ander vorm van inkarnasie, van deel word van hulle wêreld moes verg. Ek sou 'n vis moes word en met hulle praat in 'n taal wat hulle kon verstaan." Dít is wat hierdie verhaal ons ook leer. In Jesus, getuig die Johannes-evangelie, het God tot by ons gekom. God kom as Woord tot by ons en praat die taal van mens-wees wat ons helder kan verstaan. Ja, God kom praat – by wyse van spreke - 'n taal wat ons kan verstaan. Die inhoud van God se boodskap is veel meer as net woorde. Die Woord kom beliggaam God, kom handel, doen en sê, oortuig en leer.

Johannes 14:23-29.ppt 1.32 MB Apr 26, 2016 05:44 Download 545
Johannes 14:23-29.pptx 1.22 MB Apr 26, 2016 05:42 Download 514
Johannes 14:23-29.doc 119 KB Apr 26, 2016 05:42 Download 708

Johannes 13: 31-35 - Vyfde Sondag van Paastyd - 24 April 2016

Johannes13 31-35Gesels met die kinders uit verskillende hoeke oor die liefde. Illustreer dit met een of ander projek van liefdesdiens in julle gemeente. Liefde is soos ‘n skooluniform waaraan mense ons moet kan uitken. Dit gee ‘n goeie inleiding om oor hierdie teks te kan praat. Aan die een kant is daar Judas se verraad. Aan die ander kant is daar Petrus se verloëning. Beide is voorbeelde ook van moderne verraad en verloëning. Johannes wil ons dus waarsku deur dié verhaal, maar ook bemoedig om getrou te bly om liefde te gee en te ontvang.

Johannes 13:31-35.ppt 1.12 MB Apr 20, 2016 05:25 Download 559
Johannes 13:31-35.pptx 837.4 KB Apr 20, 2016 05:24 Download 503
Johannes 13:31-35.doc 100.5 KB Apr 20, 2016 05:23 Download 704

Johannes 10:22-30 - Vierde Sondag van Paastyd (Goeie Herdersondag) – 17 April 2016

Johannes10 22-30Gebruik die elemente van die voorbeeld van die verhouding tusen skape en die skaapwagter om oor God as ons Goeie Herder te praat. Die preekriglyn begin met die verhaal van die Fees van Hanukka (ligte). Hierdie fees is elke jaar vir agt dae lank gevier om die oorwinning van Judas Makkabeus oor die Siriërs in Desember 164 v.C. in herinnering te roep. "Makkabeus" kan met "hamer" vertaal word. In Jesus se tyd het die Jode steeds gesoek na 'n held, ‘n “hamer”, en bevryder soos Judas Makkabeus. Jesus het met sy wonderwerke en optrede van mag vir hulle gelyk na so persoon. Maar wie was Jesus regtig? Jesus gebruik dan die beeld van ‘n herder en sy skape om Homself en daarmee God se verhouding met die gelowiges te beskryf. Hy is ‘n Herder nie ‘n Hamer nie. Daarmee nooi Hy ons uit om deel te wees van dié verhaal. Die verhaal van die Herder wat roep, insluit, leer, gehoorsaamheid bewerk en vir ons 'n toekoms gee, wat ons inbind in 'n intieme verhouding met Hom.

Johannes 10:22-30.ppt 1.43 MB Apr 10, 2016 08:33 Download 620
Johannes 10:22-30.pptx 983.91 KB Apr 10, 2016 08:31 Download 582
Johannes 10:22-30.doc 109.5 KB Apr 10, 2016 08:31 Download 790

Johannes 21: 1-19 - Derde Sondag van Paastyd - 10 April 2016

Johannes21 1-19Maak seker dat jy die Skriflesing dramaties doen – dan is ‘n “morele lessie” nie eers nodig nie! Daar is ook ‘n hele paar ander aktiwiteite wat jy kan gebruik vir Familietyd, ook ‘n interessante video wat werk met die konsep van “Beautiful Oops!”. Die preekriglyn fokus op Petrus wat sy beste Vriend in die steek gelaat het, maar toe tog 'n tweede kans gekry het. Hy het gedink sy mislukking plaas hom buite die bereik van God se genade. Maar op die ou end ontdek hy op 'n wonderlike manier daar is ook vir hom genade. Die Here is die Here van die tweede kans. Die opgestane Christus ontmoet vir Petrus op 'n wonderbaarlike manier. Petrus word in sy rol herstel en kry sy amp terug om die Here se kudde op te pas en te lei. Dit leer ons dat kragtens Christus se opstanding uit die dood is geen situasie só dood dat daar nie weer lewe kan kom nie. Geen mens is so verlore dat vergifnis en kindskap nie meer moontlik is nie. Wat met Petrus gebeur, is kragtens kruis en opstanding God se moontlikheid vir elkeen van ons. Voor hierdie Christus kan ons ons maskers laat val, ons skuld en ons sonde, ons weerloosheid en ons mislukking, bely. Ons kan met Jesus nuut begin.

Johannes 21:1-19.ppt 899.5 KB Apr 04, 2016 05:48 Download 610
Johannes 21:1-19.pptx 866.6 KB Apr 04, 2016 05:47 Download 486
Johannes 21:1-19.doc 106 KB Apr 04, 2016 05:46 Download 943

Johannes 20: 19-31 - Tweede Sondag van Paastyd - 03 April 2016

Johannes20 19-31Jy kan die fokusteks dramaties uit Die Nuwe Testament vir Kinders voorlees of die ingeslote rollespel en/of die inkleurprent gebruik. Die preekriglyn begin met ‘n dramatisering van die gebeure van die opstandingsmôre. Daarmee ontvou die betekenis van Jesus se groet vir die dissipels van anderkant die graf. Daarmee bevestig Jesus dat die stryd om die vrede vir hierdie aarde suksesvol deurgevoer is. Die vaste bewys daarvoor is die tekens aan sy hande, voete en sy. Almal kan dit sien. Nou kan niemand meer twyfel nie – ook nie Tomas nie! By die aanskouing en aanraking van die wondmerke kon Tomas nie anders as om namens ons almal uit te roep nie: "My Here en my God!"

Johannes 20:19-31.ppt 967.5 KB Mar 29, 2016 12:30 Download 566
Johannes 20:19-31.pptx 784.32 KB Mar 29, 2016 12:17 Download 582
Johannes 20:19-31.doc 113 KB Mar 29, 2016 12:17 Download 725

Lukas 24: 1-12 - Paasfees - 27 Maart 2016

Lukas24 1-12Daar is ‘n skakel na ’n pragtige, stylvolle kindervriendelike Youtube video wat die verhaal van die opstanding vertel. Carolyn Brown herinner ons daaraan dat die goeie nuus van Paasfees anders is vir kinder as vir grootmense. Vir die meeste kinders is oorwinning oor die dood nie vreeslik opwindend (of reëel) nie. Aansprake op nuwe lewe is ook moeilik vir kinders om te begryp. Wat kinders wél raak, die goeie nuus van Paasfees vir kinders, is dat God die magtigste wese in die heelal is. Die Paasfees belofte dat Jesus altyd by ons is, is ook goeie nuus vir kinders. Natuurlik kan kinders hulleself ook vind in die boodskap van vergifnis – en daar is nog meer! Die preekriglyn begin met die verhaal van 'n bejaarde dame wat met 'n terminale siekte gediagnoseer is. Sy wou met 'n vurk in haar regterhand begrawe word … want “die beste is aan die kom!” Soos toe sy as kind aan tafel haar vurk moes hou vir die lekkerte wat ná die hoofmaal souk om. Dit is met dié gees wat ons dié Paasfees gaan vier. God verras ons uit die hemel met die nuus dat Jesus opgewek is. En die herinnering daaraan ontsluit nie net ons geloof nie, maar laat ons uitsien na die beste wat nog kom.

Lukas 24:1-12.ppt 1.48 MB Mar 22, 2016 15:39 Download 693
Lukas 24:1-12.pptx 950.41 KB Mar 22, 2016 15:36 Download 528
Lukas 24:1-12.doc 92.5 KB Mar 22, 2016 15:35 Download 778

Johannes 18:1-19:42 – Goeie Vrydag – 25 Maart 2016

Johannes18 1-19 42bDaar is nie ‘n spesifieke Familietyd nie. Kinders neem doodgewoon deel aan die liturgie wat met kort episodiese prediking afgewissel word. Dit teks wat twee hoofstukke beslaan word dus gelees en afgewissel met kommentaar, gebede en sang. Dit help ons om aan die hand die vyf episodes van die verhaal: In die tuin, Voor Annas, By die vuur waar Petrus Jesus verloën, Voor Pilatus, Tot ons heil gekruisig, gesterwe en begrawe. Daarmee word Jesus Christus as die hoofkarakter van hierdie lydensdrama uitgebeeld. Hy oorheers die toneel en word uitgebeeld as die Een wat deurgaans in beheer is van die verloop van sake. Jesus se majesteit skyn op sy helderste wanneer Hy deur mense verhoor word. Die lydende Kneg is die Koning van die wêreld. Dit wat op die oog af lyk na vernedering en verlies is, met die geloofsoog gesien, 'n heerlike oorwinning. Op die menslike vlak is hierdie 'n gewelddadige verhaal. Daar is 'n nagtelike gevangeneming, 'n onbehoorlike verhoor, Jode wat Pilatus manipuleer, marteling, 'n publieke teregstelling en 'n haastige begrafnis. Tog oorheers hierdie bloederige onreg nie die verhaal nie. Jesus is meer as 'n slagoffer van wie die lewe weggeneem word. Jesus is die handelende Persoon, wat sy lewe vrywillig gee in 'n daad van liefde teenoor die wêreld. As oorwinnende Koning kan ons Jesus vandag eer en prys.

Johannes 18:1-19:42.ppt 1.16 MB Mar 22, 2016 15:34 Download 715
Johannes 18:1-19:42.pptx 1019.46 KB Mar 22, 2016 15:33 Download 535
Johannes 18:1-19:42.doc 208.5 KB Mar 22, 2016 15:32 Download 795

Lukas19 28-40Sesde Sondag in Lydenstyd – Palmsondag - 20 Maart 2016 - Lukas 19:28-40

Hierdie kan ‘n gunsteling fees wees vir kinders as julle iets van die Palmsondag optog maak. Daar is vele wenke in dié bydrae daarvoor. Jy kan ook die betekenis van Jesus se koningskap deurgesels aan die hand van: “The Donkey that no one could ride”. Die preekriglyn sluit aan by prof. Denise Ackermann se verbeeldingsprentjie in haar boek, Surprised by the man on the borrowed donkey. Sy sit ‘n oggend in die indrukwekkende Katedraal van Canterbury terwyl 'n prosessie biskoppe van die Anglikaanse Kerk besig is om hul plek in te neem. En sy dink, wie kort nog? Wie mis ek? 'n Verrassende prentjie spring helder op in haar gedagtes. Sy mis Jesus, die Man op die geleende donkie. Hoe sou dit lyk as Jesus op sy donkie die katedraal binnekom? Dit gee ‘n goeie oorgang na die voorstelling in ons teks van Jesus as koning. Die geleende donkie help onthou dat Jesus se koningskap anders is – dat dit nie was wat mense verwag het nie. Dit help ons besef dat Jesus die kruispad stap. En, soos Sadhu Sundar Singh vir ons sê: As ons nie die kruis van die Heer dra nie sal ons die kruis van die wêreld met al die aardse dinge moet dra. Die wat die kruis van die Heer dra weet uit ervaring dat hierdie kruis hulle dra en veilig by hulle bestemming sal bring. Die kruis van die wêreld, daarenteen, trek ons af en lei tot vernietiging. Watter kruis dra jy? Word stil en dink. Dis met hierdie gesindheid van selfondersoek NT Wright skryf: Terwyl ons saam met Jesus in Jerusalem aankom, moet ons op 'n dringende vraag antwoord. Reis ons saam met Jesus met die hoop dat Hy sommige van ons eie verwagtinge en ambisies sal vervul? Is ons gereed om nie net ons klere op die pad voor Hom te gooi nie, maar ook om Hom te volg wanneer moeilikheid, kontroversie, verhoor en dood volg? Ons sien vandag die heerlikheid van die Man op die geleende donkie. Agter hierdie man aan neem ons ons kruis op en volg Hom na.

Lukas 19:28-40.ppt 1.39 MB Mar 14, 2016 21:47 Download 639
Lukas 19:28-40.pptx 915.33 KB Mar 14, 2016 21:45 Download 483
Lukas 19:28-40.doc 112 KB Mar 14, 2016 21:37 Download 822

Vyfde Sondag in Lydenstyd - 13 Maart 2016 - Jesaja 43:16-21

Jesaja43 16-21Met Familietyd kan jy die verhaal vertel van Julia Dray, die dogter van ’n Presbiteriaanse predikant, wat 8 jaar oud was toe sy begin verstaan het dat die heelal regtig baie, baie groot is. “God is so groot dat Hy net so klein kan wees as wat Hy wil wees. Dis hoe Hy dit regkry om binne-in jou hart te kan inpas.” Daar is ook ‘n praktiese hulpmiddel. Die preekriglyn lei met die verhaal van die neurobioloog James McGaugh in, een van die voorste kundiges op die gebied van menslike geheue. Hy sê 'n vrou, wat net as AJ bekendstaan, het 'n unieke gawe om te kan onthou. AJ se vermoë om die fynste detail te onthou, is ongelooflik. Sy kan dekades uit haar lewe in haar kop laat afspeel asof dit 'n fliek is waarna sy kyk. Gee haar enige datum, en sy kan onthou watter dag van die week dit was, gewoonlik hoe die weer daardie dag was, persoonlike detail uit haar lewe, en ook watter nuusgebeure afgespeel het. Gevra of so 'n wonderlike geheue 'n groot gawe is, was AJ nie so seker nie. Sy onthou ook die slegte dinge, soos die einde van 'n verhouding, in die grootste detail. Dit bly haar by. Dis nie lekker nie. Miskien moet die vermoë om te kan vergeet ook 'n gawe genoem word. Dit is waaroor ons teksgedeelte vir vandag handel. Israel word opgeroep om te vergeet, omdat die Here iets nuuts gaan doen. Hulle moenie meer net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie. Hulle moet God se nuwe werklikheid aangryp en daarin begin glo. Dit leer ons dat daar 'n gesonder spanning tussen onthou en vergeet moet wees. Ons moet ons verlede onthou, sodat ons dankbaar kan bly vir die verlossing wat die Here vir ons gebring het. Maar ons moet ons verlede op so 'n manier vergeet dat die skuld en sonde van die verlede sy greep op ons verloor. Daarom kan ons miskien bly wees ons het nie AJ se fotografiese geheue nie!

jesaja 43:16-21.ppt 1.43 MB Mar 08, 2016 09:17 Download 660
Jesaja 43:16-21.pptx 1.34 MB Mar 08, 2016 09:16 Download 563
Jesaja 43:16-21.doc 123.5 KB Mar 08, 2016 09:15 Download 1067

Vierde Sondag in Lydenstyd - 06 Maart 2016 - Lukas 15:1-3, 11b-32

Lukas15 1-32Daar is pragtige video’s van hierdie skrifgedeelte beskikbaar. Jy kan ook die pragtige storie van The Runaway Bunny, deur Margaret Wise Brown, gebruik. Dit sluit pragtig aan by die preek se fokus op moederskap – én by die verhaal van vandag se Skrifgedeelte. The Runaway Bunny vertel van al die maniere waarop hy van sy ma gaan weghardloop – en sy ma wat vertel hoe sy hom sal volg en help. Die preekriglyn lei die Skrifgedeelte in met die verhaal van Kanye West, die bekende rapper en hip-hop kunstenaar. Hy wil 'n nuwe, hersiene uitgawe van die Bybel hê waarin hy die hoofkarakter speel. Mense noem Kanye nie verniet die mees arrogante kunstenaar nie. Vir sommige mag hy net kort duskant Godslastering draai aangesien hy 'n hoofkarakter in die Bybel wil wees. Vir ander bevestig Kanye maar net wat vanselfsprekend waar is. Hy is reeds in die Bybel, net soos ons almal. Wanneer die Bybel van die verlore skaap, die verlore muntstuk of twee verlore seuns praat, praat God oor ons, net soos oor Kanye West. Ons is ook almal die hoofkarakters in God se beweging na mense toe. Ons is die verlorenes wat reeds gevind is, diegene wat nou deelneem aan God se beweging na die wêreld toe. Ons is die vreugde in die Vaderhart.

lukas 15:1-32.ppt 1.74 MB Feb 29, 2016 08:21 Download 780
Lukas 15:1-32.pptx 1.19 MB Feb 29, 2016 08:20 Download 653
Lukas 15:1-32.doc 123.5 KB Feb 29, 2016 08:19 Download 961


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009