Kerkjaar 2015-16

 

 

File Version Licence Size Added Hits

Derde Sondag in Lydenstyd - 28 Februarie 2016 - Jesaja 55:1-9

Jesaja55 1-9Daar is drie opsies vir Familietyd waarin jy kan fokus op die nagmaal, ‘n piekniek of ‘n video en lied gebaseer op die Skriflesing. Die preekriglyn begin met ‘n inleiding oor die worsteling met pessimisme. Dinge word dan in 'n baie donker lig gesien. Dit kan met ons persoonlike omstandighede, ons omgewing, ons land of die wêreld te doene hê. Soms verval mens so diep in wanhoop, negatiewe gedagtes en suspisie dat jy nie meer gebore in staat is om moed en hoop aan die dag te lê nie. Die teks uit Jesaja help ons om die vraag te vra na waar die verskil dan lê tussen hoop en wanhoop. Vir Jesaja maak God die verskil. God is vir Jesaja nie koud, klinies en ver nie, maar vol liefde en ontferming. God is betrokke by die wêreld en tree aktief op.

Jesaja 55:1-9.ppt 993.5 KB Feb 23, 2016 17:08 Download 679
Jesaja 55:1-9.pptx 895.29 KB Feb 23, 2016 17:07 Download 586
Jesaja 55:1-9.doc 101.5 KB Feb 23, 2016 17:06 Download 1119

Tweede Sondag in Lydenstyd - 21 Februarie 2016 - Lukas 13:31-35

Lukas13 31-35In vandag se skrifgedeelte is Jesus hartseer oor mense wat hom nie wil volg nie. Hy beskryf sy liefde vir hulle soos ‘n moederhen se liefde. As jy dit betyds in die hande kan kry, kan jy die verhaal vertel van “Five little chicks” deur Nancy Tafuri. Of vertel self hoe ‘n hen op haar eiers lê, hoe sy na die kuikens omsien. Jy kan die hen vergelyk met die kinders se mammas wat hulle vashou in haar arms en dan verduidelik dat Jesus ook só lief is vir ons. Die preekriglyn sluit hierby aan en vra die vraag wie beheer ons wêreld en ons toekoms? Verskillende mense beantwoord hierdie vraag op verskillende maniere. Jy kan na ‘n paar van die vroeëre sameswering-teorieë verwys. Vandag is dit Donald Trump wat dink Amerika sal veiliger wees as alle Moslems en Meksikane (met wie hy graag eiendomstransaksies aangaan) uit die land gesit kan word. Lydenstyd is 'n tyd vir stilte en nadenke. Die teks help ons diep hieroor na te dink: Wie beheer die wêreld? Die preekriglyn sluit af met die oproep tot die navolging van ons Meester, want daardeur kan ons toelaat dat God se liefde deur ons vloei na 'n wêreld wat rebelleer. Ons moet met sy liefde na die mense om ons kyk. Ons moet die erns van God se waarskuwing verstaan dat volhardende verwerping van Jesus tot felle oordeel sal lei. Hoewel dit onafwendbaar is, kan ons vashou aan God wat getrou is aan sy woord. Hy begeer dat sondaars na Hom moet kom. En ons kan verseker wees dat sy belofte waar sal wees dat daar mense uit elke volk, taal en nasie voor sy troon sal wees. Met dit in gedagte moet ons vertrouend en volhardend vorentoe gaan.

Lukas 13:31-35.ppt 767.5 KB Feb 14, 2016 15:51 Download 656
Lukas 13:31-35.pptx 731.6 KB Feb 14, 2016 15:49 Download 576
Lukas 13:31-35.doc 100 KB Feb 14, 2016 15:49 Download 949

Eerste Sondag in Lydenstyd – 14 Februarie 2016 – Deuteronomium 26:1-11

Deuteronomium26-1-11Die fokusteks kan uitstekend as ’n drama opgevoer word aan die hand van die ingeslote hulpmiddel. Dit is ook die begin van Lydenstyd. Deuteronomium 26:1-11 is uiters geskik as begin van dié tyd, omdat dit praat oor lewe en verwagtinge en teleurstelling en menslike handeling en pyn – en dankbaarheid vir alles en ten spyte van alles. 'n Wonderlike tradisie van baie gemeentes in Afrika is om as laaste deel van die diens ingedans te kom op maat van 'n kerklied met mandjies vol vrugte en groente. Daarna sit die predikant die mandjies voor die altaar en wy dit aan die Here. Dit vier die lewensruimte wat God aan ons gee. Die preekriglyn het vier temas wat ons dankbaarheid vir wat God gee, kan uitpak: Een: Blom waar jy geplant is. Twee: 'n Land wat oorloop. Drie: Ons moet ons hande uitsteek. Vier: Onthou met dankbaarheid.

Daar is ook ‘n Geloofsbelydenis uit Jesaja 53 ingesluit.

 

Deuteronomium 26:1-11.ppt 951.5 KB Feb 07, 2016 19:46 Download 626
Deuteronomium 26:1-11.pptx 850.48 KB Feb 07, 2016 19:44 Download 556
Geloofsbelydenis Jesaja 53.ppt 205.5 KB Feb 07, 2016 19:43 Download 600
Deuteronomium 26:1-11.doc 121.5 KB Feb 07, 2016 19:43 Download 757

Sondag van die Verheerliking – Feesdiens – 7 Februarie 2016 – Lukas 9:28-36, (37-43)

Lukas9 28-36Die Engelse woord vir vandag, "transfiguration" is eintlik 'n baie lekker woord om die kinders in die betekenis van die teks in te lei. Jy kan met hulle gesels oor die kraai wat in ‘n beker verander word in Harry Potter and the Philosopher's Stone. Dit is egter radikaal anders as wat hier met Jesus gebeur. Jesus word ook verander, maar Jesus nie iets anders as wat Hy is nie, Hy word meer wat Hy is. Sy Goddelikheid word meer gemaak. Op dieselfde manier werk God, deur die Gees in ons, om ons ook meer dit te maak wat ons reeds is. Die preekriglyn begin met die spreuk van die sendeling Hudson Taylor: "Vertrou daarop: God se werk, gedoen op God se manier, sal nooit gebrek lei aan God se voorsiening nie." En wys hoe dit prakties geraak het met die stigting van China Inland Mission. Daar was twee redes waarom daar – ten spyte van baie stryd en mislukking – vrug op die werk was. Die eerste rede was die helder besef dat God self aan die werk is, en dat hulle instrumente in God se hande was. Die tweede rede was 'n lewe van gebed, die opsoek van God se teenwoordigheid en die rus in gebed by God. Met dit as agtergrond kan ons die betekenis wat hierdie teks vir ons het, beter verstaan. Jesus is op die punt om deur die meule te gaan. Sy dissipels ook. Jesus se antwoord op hierdie beproewing is om gemeenskap met God op te soek deur gebed. Hy betrek ook sy dissipelkring. Gebed word die manier waarop Jesus in hierdie oomblikke ingebed bly in sy identiteit as lydende kneg van die Here, Seun van God. Gebed word ook die manier waarop die dissipelgemeenskap, via Petrus, Johannes en Jakobus, gedefinieer word as volgelinge van die Seun van God.

Lukas 9:28-36.ppt 1.56 MB Feb 01, 2016 10:30 Download 634
Lukas 9:28-36.pptx 783.7 KB Feb 01, 2016 10:28 Download 597
Lukas 9:28-36.doc 104.5 KB Feb 01, 2016 10:28 Download 688

Vierde Sondag ná Epifanie – 31 Januarie 2016 – Lukas 4: 21-30

Lukas4-21-30Met Familietyd kan jy oor verwerping met die kinders gesels aan die hand van die verhaal van Del Ennis, ’n beroemde bofbalspeler, wat ook nie in sy tuisdorp die erkenning gekry het wat hy verdien het nie. Dit sal ’n goeie inleiding verskaf om oor Jesus met die kinders te gesels. Die preekriglyn lei ook met ’n sportverhaal in om te illustreer dat ‘n goeie sportman altyd die bal speel en nooit die man nie. Des Hasler was 'n legendariese Australiese professionele Rugby-Ligaspeler. Sy bynaam was "Sorry". Die rede? Nadat hy 'n opponent vasgevat en eintlik op die veld begrawe het, het hy gewoonlik "Sorry mate" gesê terwyl die slagoffer orent kom. Sy houding was dat hy net gedoen het wat hy moes. Dit is egter nie hoe baie mense lewe nie. Dit is ‘n ou laai om die man eerder as die bal te speel, soos hier in die verhaal van Jesus. As mense nie van die boodskap hou nie, is hulle geneig om die boodskapper by te kom.

Lukas 4:21-30.ppt 1.36 MB Jan 25, 2016 16:32 Download 703
Lukas 4:21-30.pptx 1.25 MB Jan 25, 2016 16:30 Download 634
Lukas 4:21-30.doc 119.5 KB Jan 25, 2016 16:29 Download 768

Derde Sondag ná Epifanie – 24 Januarie 2016 – Lukas 4:14-21

Lukas4 14-21Nota: Die teksindeling fokus op Jesus se lering in Nasaret. Volgende Sondag fokus op die mense van Nasaret se reaksie. Lei die uitleg van die teks in met ‘n gesprek met die kinders oor wat hulle wil wees wanneer hulle groot is. Laat grootmense vertel wat hulle graag wou word – en wat hulle nou is. Verduidelik dan dat Jesus terugkeer na die dorp waar hy grootgeword het, waar almal wou hoor wat van hom geword het. Lees dan die skrifgedeelte en gesels met hulle oor prioriteite en passies en wat hierdie gedeelte oor Jesus sê. Die preekriglyn lei met die voorbeeld in van ‘n alkoholis se stryd om rehabilitasie sowel as ‘n seksslaaf van ISIS, Nadia Murad Basee Taha, wat in November 2014 ontsnap het en van haar vryheid kon getuig voor die VN. Albei het die genade van vryheid uit hulle slawerny ontvang, presies soos die Here Jesus hier in sy tuisdorp Nasaret verkondig. Dit is die kern van Jesus se bediening. Jesus bring 'n nuwe bedeling tot stand waar mens se verlede, en die nood van jou verlede, nie langer jou lewe definieer nie. Vryheid en uitkoms is moontlik.

Lukas 4:14-21.ppt 1.25 MB Jan 18, 2016 12:21 Download 694
Lukas 4:14-21.pptx 861.16 KB Jan 18, 2016 12:20 Download 562
Lukas 4:14-21.doc 111.5 KB Jan 18, 2016 12:19 Download 815

Tweede Sondag ná Epifanie – 17 Januarie 2016 - Johannes 2:1-11

Johannes2 1-11Gebruik dié Sondag die ingeslote voorbeeld van ‘n koerant waarvan die berig verwys na Jesus wat water in wyn verander. Daar is ook ‘n pragtige inkleurprent. Die preekriglyn begin met ‘n oorsig van die tipe wyn wat bekend was in die wêreld van die Bybel as inleiding tot die teks. Die feit dat die wonderwerk egter spesifiek as ‘n wonderteken beskryf word, beteken dat veral die simboliese betekenis van die gebeure belangrik is. Jesus se optrede by hierdie spesifieke bruilofsfees – om wyn uit water te skep – openbaar dus sy heerlikheid. Hy gaan die messiaanse feesmaal moontlik maak. Ons dra daarom dié boodskap in alles wat ons doen. In Jesus, deur die Gees, is God oral in die skepping teenwoordig. Niks is meer dieselfde nie. Daarom kan selfs die wyn by 'n bruilof 'n teken word wat na sy heerlikheid heenwys. Elke erediens, elke doop, nagmaal en loflied wat opklink tot eer van God onderstreep hierdie werklikheid.

Johannes 2:1-11.ppt 2.34 MB Jan 11, 2016 18:07 Download 697
Johannes 2:1-11.pptx 1.37 MB Jan 11, 2016 18:04 Download 598
Johannes 2:1-11.doc 115 KB Jan 11, 2016 18:01 Download 950

Eerste Sondag ná Epifanie – 10 Januarie 2016 - Handelinge 8: 14-17

Handelinge8 14-17Al is vandag se teks ‘n kort gedeelte, het dit ‘n kragtige boodskap van liefde, sorg en ondersteuning. Jy kan die verhaal van Let's Go, Hugo! deur Angela Dominguez gebruik met Familietyd. Hugo is ‘n voëltjie wat liefde en ondersteuning van die ander voëls nodig het, sodat hy sy vrees kan oorwin en besef dat hy kan vlieg. Of gesels oor die doop! Bybel-Media het twee pragtige boekies oor die doop wat julle kan gebruik: Met jou doop, en Die avonture van Lisa en Timmy. Die preekriglyn lei die teks in met die dokumentêre film A snake gives birth to a snake gebaseer op die Suid-Afrikaanse ervaring van versoening in die 1990's. Die merkwaardige titel verwys na die antwoord wat geweldenaars dikwels in konfliksones verskaf wanneer gevra word hoekom hulle babas en jong kinders doodmaak. Wat mense se kultuur ook al is, is die antwoord altyd een of ander variasie van die titel: "Want 'n slang gee geboorte aan 'n slang." Dit is skokkend dat so oor mense gepraat kan word. As jy jou vyand wil uitwis, as jy slange wil uitroei, moet jy die klein slangetjies ook uitwis. Ons teks vertel hoe die evangelie na die uitstorting van die Heilige Gees ook in Samaria kon posvat, spesifiek in só ‘n gebied. Daar aanvaar die Samaritane, wonder bó wonder, die Woord van God, en Petrus en Johannes word gestuur om te bid dat dié mense ook die Heilige Gees mag ontvang.

Handelinge 8:14-17.ppt 1.23 MB Jan 01, 2016 05:59 Download 702
Handelinge 8:14-17.pptx 865.12 KB Jan 01, 2016 05:57 Download 620
Handelinge 8:14-17.doc 115 KB Jan 01, 2016 05:56 Download 781

Epifaniefees – 3 Januarie 2016 - Jesaja 60:1-6

Jesaja60 1-6Met Familietyd kan jy die pragtige fabel van “Star Bright” deur Alison McGhee vertel, van ‘n engeltjie wat graag iets vir Jesus wou gee en op die ou end die lig van die helder ster was wat die wyses gevolg het. Die preekriglyn begin met ‘n beskrywing van die tyd van Jesaja waarin nagdonkerte ‘n werklikheid was. Ons verstaan eers werklik die impak van Jesaja 60 se simboliek as ons nou van tyd tot tyd sonder elektrisiteit en ander maklike maniere van ligmaak moet klaarkom. Lig is lewe. Lig is hoop. Dit is die kern van die boodskap wat Jesaja vir die volk kom gee.

Jesaja 60:1-6.ppt 1.14 MB Dec 28, 2015 06:20 Download 870
Jesaja 60:1-6.pptx 1.04 MB Dec 28, 2015 06:19 Download 593
Jesaja 60:1-6.doc 120.5 KB Dec 28, 2015 06:18 Download 790

Sondag na Kersfees – 27 Desember 2015 - Kolossense 3:12-17

Kolossense3 12-17Jy kan vandag aansluit by Psalm 148 en Koos van der Merwe van die sanggroep Prophet se ingeslote liriek “asems” nav hierdie Psalm gebruik. Die musiek sal ook heerlik kommunikeer. Of wys ’n klomp alledaagse dinge, en gesels oor die uitdaging om die goeie nuus en vreugde van Kersfees die hele jaar, deur al ons aktiwiteite, te vier. Of vertel die storie “Peace is an offering” deur Annette LeBox (beskikbaar by Kindle) wat die reis beskryf van ”neighborhood friends living life in community with one another,” wat goed aansluit by ons teks. Die preekriglyn wys hoe Paulus hierdie brief om sekere idees en praktyke wat in die gemeente begin posvat het, teë te werk. Kolosse se gelowiges is dus geteister deur 'n swetterjoel vreemde invloede wat gedreig het om die boodskap van Christus te verdring en die gemeente in bygeloof te laat verval. Paulus wys die leë filosofieë af omdat hy hulle wil help om hul identiteit in Christus te vestig. Die enigste geldige Christelike lewenswyse is om vanuit 'n verhouding met Christus te leef en Hom toe te laat om alle verhoudinge waarbinne jy leef, te beïnvloed. Dit het 'n invloed op jou eie menswees, op jou verhoudings in die huweliks- en gesinslewe, op jou verhoudings in die werksplek, sowel as op jou verhouding met mense wat nog buite die geloof staan. Leef as nuwe mense met vyf innerlike kwaliteite: meelewendheid, goedgesindheid, nederigheid, sagmoedigheid en verdraagsaamheid.

Kolossense 3:12-17.ppt 788.5 KB Dec 21, 2015 06:17 Download 686
Kolossense 3:12-17.pptx 738.75 KB Dec 21, 2015 06:15 Download 597
Kolossense 3:12-17.doc 114 KB Dec 21, 2015 06:15 Download 803

Kersfees – 25 Desember 2015 - Lukas 2: 1-20

Lukas2 1-20Dis Kersdag! Dramatiseer die fokusteks ahv Die Nuwe Testament vir Kinders. Jy kan kinders kry om die teks op te voer terwyl iemand dit lees. Of gebruik mooi prente uit ‘n kinderbybel. Of wys die ingeslote video. Of gebruik die ingeslote inkleurprente. Of vertel die storie van “J is for Jesus: The sweetest story ever told” deur Crystal Bowman. Dit is in rym geskryf en ons gee ‘n bruikbare Afrikaanse oorvertelling daarvan. Daar is ook ‘n woordherkenning wat van die teks gemaak is. ‘n Mondvol! Hoekom? Want dit is vrede op aarde, in die mense 'n welbehae! Nie dat dit só eenvoudig is nie. Veral in die lig van oorloë, terreuraanvalle, verkragtings, ontvoerings, kapings, menseroof, xenofobiese aanvalle, plaasmoorde en bendegeweld. Onvrede is 'n daaglikse realiteit, terwyl vanoggend se teks handel oor vrede op aarde. Mens wil amper uitroep: Vrede . . . vrede terwyl daar geen vrede is nie! Tog, wanneer ons na die Kersverhaal luister, word ons opnuut met verwondering gevul; 'n maagd word swanger. 'n Jong meisie word deur God self gekies om die Seun van God in die wêreld te bring. Alles gebeur as deel van God se vooruitbeskikking. En in hierdie Christus IS daar vrede beskikbaar. Die vrede van God se geregtigheid. En ons word gestuur as draers van dié vrede. So moenie bang wees nie, moenie vrees nie. Selfs te midde van pyn, hartseer, vertwyfeling, verdrukking en beproewing, moenie angstig rondkyk nie . . . u het 'n God wat u nooit sal begewe of verlaat nie. Sy naam is Jesus, die Prins van vrede.

Lukas 2:1-20.ppt 2.48 MB Dec 21, 2015 05:50 Download 709
Lukas 2:1-20.pptx 1.21 MB Dec 21, 2015 05:48 Download 580
Lukas 2:1-20.doc 183 KB Dec 21, 2015 05:47 Download 682

Vierde Sondag in Advent – 20 Desember 2015 - Lukas 1:47-55

Lukas1 47-55Bybelmedia se Woord en Fees stel voor dat jy 'n lied uit die fliek The Hunchback of Notre Dame, met die titel "God help the Outcasts", gebruik. Die Gypsy-vrou Esmeralda sing 'n lied aan Maria, waarin sy vra wie na haar mense sal omsien. Of jy kan gesels oor die feit dat God nie gesê het “Maria is maar net ’n jong meisie” nie. Hy het haar ernstig opgeneem, haar vertrou en vir haar ’n opdrag gegee. Ook kinders is in staat daartoe om, soos Maria, wonderlike dinge vir God te doen. Vertel dan stories van ander dapper, uitgesproke jongmense, bv. Malala Yousafzai van Pakistan wat die jongste mens is wat nog ooit die Nobelprys vir vrede gewen het, óf Mariah Smith van Hampton, Virginia in die VSA, wat 17 was toe sy hawelose mense begin help het deur haar organisasie, Blankets for the Homeless, óf die skaam 14-jaar oue Aziza Rahimzada wat ’n kragtige stem geword het vir die kinders in Afghanistan se vlugtelingkampe en vanjaar, vier jaar later, genomineer is as een van drie finaliste in die Internasionale Kinder Vredeprys. Die preekriglyn sluit hierby aan en vertel die verhaal van ‘n sewentienjarige Colombiaanse meisie – in die rolprent Maria Full of Grace – wat doelgerig en vasberade ontsnap het uit haglike omstandighede, al moes sy die reëls buig om te oorleef. Die vraag is waar is God in hierdie Maria, die arm Colombiaanse meisie, se lewe? Is God die outeur van nuwe moontlikhede, soos ‘n mens in haar lewe begin raaksien? Kan ons vandag nog daarop hoop dat God mense uit hulle ellende optel en vir hulle nuwe geleenthede skep? Dit is met hierdie lens wat die verhaal van Maria in die Bybel op die tafel kom en wat ons God se werk in dié wêreld op ‘n ander, meer gevaarlike manier, begin raaksien.

Lukas 1:47-55.ppt 654 KB Dec 13, 2015 07:11 Download 633
Lukas 1:47-55.pptx 596.51 KB Dec 13, 2015 07:09 Download 596
Lukas 1:47-55.doc 392.5 KB Dec 13, 2015 07:09 Download 770

Derde Sondag in Advent – 13 Desember 2015 - Sefanja 3:14-20

Sefanja3-14-20Gesels met die kinders oor die "prentjies" wat hulle van God het. Na aanleiding van Sefanja 3 help die kinders om aan God te dink as die God wat glimlag, dit is immers wat hierdie Sondag wil kommunikeer. Daar is ook ‘n prettige storie van “Uh-oh!” deur Shutta Crum wat jy en die kinders saam kan vertel. Die preekriglyn vertel die verhaal van die bejaarde vrou in die Waarheids- en Versoeningskommissietyd wat wys hoe vergifnis en 'n nuwe kan begin grondvat in ons land. Sy het polisieman Van de Broek vergewe dat hy haar man en kind vermoor het nie, maar hom in haar familiekring ingetrek om hom ‘n nuwe begin te gee. Sowaar: daar is vergifnis moontlik, selfs vir die grootste sondaars. Hiervan getuig die profeet Sefanja juis in hierdie Adventstyd. Die nabyheid van God verseker ons van twee dinge. Dit bring 'n einde aan die oordeel sodat ons met blydskap deel kan hê aan die vernuwende teenwoordigheid van Jesus. Dit bring ook die herstel en regverdiging van die kerk van die Here teenoor 'n vyandige wêreld.

Sefanja 3:14-20.ppt 745 KB Dec 07, 2015 05:19 Download 644
Sefanja 3:14-20.pptx 610.61 KB Dec 07, 2015 05:18 Download 712
Sefanja 3:14-20.doc 121.5 KB Dec 07, 2015 05:17 Download 762


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009