Kerkjaar 2014-15

Die Seisoen van Luister voorsien elke week 'n PowerPoint en Word hulpmiddel vir gebruik saam met die fokusteks van die Woord en fees - Preekstudies en liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar wat Bybel-Media in samewerking met Communitas uitgee.

Die uitgangspunte is die volgende:

  • Dit sluit direk aan by die Seisoen van Luister se kultuur, styl en metodiek.
  • Dit sluit direk aan by die Woord en fees - Preekstudies met Liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar.
  • Dit gebruik visuele media en verhale om ‘n erediens-ervaring te skep waarin ‘n egte ontmoeting met God en mekaar kan gebeur.
  • Dit skep ‘n Familie-vriendelike toepassing vir die erediens.
  • Die projek word steeds met die heelhartige ondersteuning van Bybel-Media moontlik gemaak.
  • Daarom kan ons die PowerPoints en Word-lêers steeds gratis beskikbaar stel.

Meer inligting

File Version Licence Size Added Hits
Johannes 6:56-69.pptx 1.07 MB Aug 18, 2015 15:16 Download 655
Johannes 6:56-69.doc 114 KB Aug 18, 2015 15:15 Download 767

Johannes 6:51-58 – Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd – 16 Augustus 2015

Johannes6 51-58As jy dit betyds in die hande kan kry, kan jy die storie Sun Bread deur Elisa Kleven lees. Tydens die kouer, triestige, donker dae van winter bak ‘n bakster ‘n brood wat mense herinner aan die son. Terwyl hulle die brood eet, word hulle gevul met die son se lig en warmte. Net so word ons deur Jesus, die Brood van die Lewe, gevul deur lig en lewe. Kinders kan dalk nog nie die presiese lyn trek nie, maar hulle kan moontlik aan Nagmaalsbrood as sonbrood begin dink – brood wat God se lig deel. Jy kan ook aansluit by die gesegde (in die preek) “jy is wat jy eet”. Of wys ’n prent van die outydse kos-piramide en verduidelik die beginsel daaragter. Op dieselfde manier is Jesus die fondament van ons lewe. Dit gee ‘n goeie oorgang na die preekriglyn. Jesus neem 'n seuntjie se vyf garsbrode en twee vissies en voed daarmee 'n hele skare. Na aanleiding van die broodwonder soek mense die volgende dag na Jesus. Jesus sê egter hulle soek Hom nie omdat hulle wondertekens gesien het nie, maar omdat hulle nog brood wil hê om te eet. Jesus fokus dus hulle aandag op die voedsel wat die ewige lewe gee: daarna moet hulle soek. Wat God van hulle verlang, is om te glo in Hom wat God gestuur het.

Johannes 6:51-58.ppt 1.35 MB Aug 11, 2015 11:26 Download 692
Johannes 6:51-58.pptx 1.28 MB Aug 11, 2015 11:25 Download 626
Johannes 6:51-58.doc 90.5 KB Aug 11, 2015 11:24 Download 852

2 Samuel 18:5-9, 15, 31-33 – Elfde Sondag in Koninkrykstyd – 9 Augustus 2015

2Samuel18 5-9 15 31-33Carolyn Brown meen dat tov 2 Samuel 18 volwassenes oor die algemeen oorweldig word deur Dawid se hartseer en rou oor die dood van sy opstandige seun Absalom. Nie so met kinders nie- hulle is eerder gefassineer met Absalom se hare wat in die boom vassit! Gebruik gerus die ingeslote blokraaisel ahv Die Boodskap se weergawe van die fokusteks. Die preekriglyn begin met ‘n inset oor die hoofberigte op koerante se voorblaaie wat ons elke dag lees. Nieteenstaande die belang van elke berig is die insidente natuurlik ‘n paar dae later vergete. Nie omdat dit nie sensasioneel is nie. Daar is net soveel nuwe voorvalle elke dag! Ons teks is egter nie 'n maklike teks om oor na te dink nie. Dit begin sleg en dit eindig nog slegter. Dis asof die leser daarvan in 'n wrede verhaal inklim om nie weer uit die afskuwelikhede te kan uitkom nie. Dis die verhaal van 'n seun wat teen sy pa in opstand kom. Hy inisieer 'n oorlog wat skeefloop en hom sy eie lewe kos. Dit laat die pa gebroke. Hy wens sy lewe eerder as dié van sy seun kon in die slag gebly het. Die hartseer is dat alles wat hier gebeur, en wat dit voorafgegaan het, deel is van die samelewing waarbinne ons vandag leef. Ironies genoeg is ons Leesroosterteks vir vandag – op Nasionale Vrouedag – 'n teks waarin soveel geweld die botoon voor. En soos ons sal sien, herinner ons teks aan die verskriklike werklikheid waarmee soveel vroue in ons land elke dag moet saamleef. Die manier waarop Absalom sterf is vanuit 'n Nuwe-Testamentiese perspektief ook opvallend. later sou daar weer 'n man wees wat hang aan 'n boom, tussen hemel en aarde. Nie omdat sy muil onder Hom uitgery het nie, maar omdat mense Hom daaraan gekruisig het. En Hy sterf ter wille van die liefdeloosheid van die hele mensdom, ter wille van die wrede vergrype van mense teenoor mekaar. Die kerk het die gesag van God ontvang om versoening te bedien. Ons is geroep om God se liefde en geregtigheid na te jaag. Binne elke gemeente moet 'n gesprek op leiersvlak ontstaan oor wat ons hieraan gaan doen. Die siklus van geweld moet gebreek word. Mense moet die geleentheid kry om hul potensiaal te verwesenlik. As dit nie veilig is vir die swakste onder ons nie, is dit vir niemand veilig nie. Jesus het ons sy Woord en Gees gegee om van die wêreld 'n veiliger, meer betroubare plek te maak.

2 Samuel 18:5-9,15,31-33.pptx 1.27 MB Aug 04, 2015 08:12 Download 726
2 Samuel 18:5-9,15,31-33.pptx 1.13 MB Aug 04, 2015 08:10 Download 638
2 Samuel 18:5-9,15,31-33.doc 173.5 KB Aug 04, 2015 08:09 Download 783

2 Samuel 11:26-12:13a – Tiende Sondag in Koninkrykstyd – 2 Augustus 2015

2Samuel11 26-12-13aLees weer die geredigeerde weergawe van Die Boodskap oor die fokustuks dramaties vir die kinders. Daar is ook ‘n inkleurprent van Koning Dawid en Batseba met die babaseuntjie beskikbaar. Die preekriglyn werk met die verhaal van John McCain, die Republikeinse presidentskandidaat in 2008 wat teen Barack Obama verloor het. McCain is gedurende die Viëtnam-oorlog ernstig beseer en gevange geneem. Hy was tot 1973 'n krygsgevangene, en is in hierdie tyd gemartel. Sy oorlogswonde het hom met lewenslange fisieke beperkinge gelaat. McCain sien moed, dapperheid en durf as belangrike elemente van leierskap, trouens van die lewe self. Hy skryf by geleentheid: “Moed en durf is soos 'n spier. Hoe meer ons die spier van moed oefen, hoe sterker word dit. Ek is soms bekommerd dat ons gemeenskaplike moed swakker en swakker word weens 'n gebrek aan oefening. Ons vereis nie moed van ons leiers nie, en ons leiers dring weer nie by ons aan om durf aan die dag te lê nie. Die tekort aan moed is beide ons probleem en ons skuld. Gevolglik het te veel leiers in die publieke en private sektor glad nie die moed om hulle beloftes na te kom nie. Daar is ook te min moed om die wesenlike waardes van leierskap te handhaaf.” Dit gee ‘n goeie inleiding om die verhaal van Natan se moedige aanspreek van koning Dawid, “speaking truth to power.” Natan se optrede is 'n goeie voorbeeld van die spreek van God se waarheid teenoor diegene in gesagsposisies. Gesag en invloed het maniere om die waarheid te begin verdoesel en draai. Daarom is dit so belangrik om waarheid aan mag te bedien. Ons sien ook dat Batseba moed aan die dag lê om vir lewe, wysheid en vir haar seun, Salomo, te kies. Uiteindelik het ook Dawid die moed om sy skuld te bely en die slagoffer van sy misbruik te versorg. Die toepassing is duidelik: Hoe meer ons die onreg rondom ons raaksien, hoe meer daag ons teks ons uit om God raak te sien, en volgens God se waarheid te bly leef. Die vraag bly dus: Hoeveel moed het ons vandag?

2 Samuel 11:26-12-13a.ppt 1.08 MB Jul 27, 2015 18:32 Download 819
2 Samuel 11:26-12-13a.pptx 819.07 KB Jul 27, 2015 18:31 Download 657
2 Samuel 11:26-12-13a.doc 130.5 KB Jul 27, 2015 18:30 Download 867

2 Samuel 11:1-15 – Negende Sondag in Koninkrykstyd – 26 Julie 2015

2Samuel11 1-15Vir Familietyd kan jy die aangepaste weergawe van Die Boodskap dramaties voorlees. Beklemtoon vir die kinders die feit dat Dawid ‘n ander man se vrou gesteel het. Wat sy sonde erger maak is dat hy dit probeer toesmeer het. Selfs die magtige koning Dawid moes egter God se reëls gehoorsaam. Dieselfde vir ons. Die preekriglyn werk met die stryd van die bekende Christen-outeur, Philip Yancey, om sy geloof te herwin in sy boek Soul Survivor. Hy vertel daarin van dertien sleutelpersone wat hom op sy geestelike reis en pad van geloof gehelp het. Yancey is nie net eerlik oor sy eie worstelinge en gebreke nie. Hy skroom ook nie om die gebreke en leemtes van sy mentors uit te wys nie. Dit is net so ontstellend soos ons teks van vandag. Hoe is dit moontlik dat koning Dawid so kon sondig, knoei en selfs moord pleeg om uit die moeilikheid te kom? Die verhaal van Dawid leer ons egter dat as ons nie eerlik oor ons sonde kan praat nie, gaan ons dit ook nooit oorwin nie. Daar is hoop vir mense wat hulle eie sonde in die oë kan kyk, dit kan herken en erken, berou daaroor kan hê en hulle lewe verander. Dawid het dit gedoen. Daar is hoop – ook vir sondaars soos ons.

2 Samuel 11:1-15.ppt 1.27 MB Jul 21, 2015 13:41 Download 986
2 Samuel 11:1-15.pptx 798.51 KB Jul 21, 2015 13:39 Download 583
2 Samuel 11:1-15.doc 118.5 KB Jul 21, 2015 13:37 Download 797

2 Samuel 7:1-14a – Agste Sondag in Koninkrykstyd – 19 Julie 2015

2Samuel7 1-14aKleiner kinders word groot met die gedagte dat die kerk die huis van God is waar Hy woon. Omdat hulle denke letterlik van aard is, kan hulle wonder of God dan nie eensaam word in die week wanneer daar niks in die kerk gebeur nie. Hulle sou ook kon wonder hoe dit werk dat God nie net in een kerk woon nie, maar in al die kerke teenwoordig is. Vertoon nou foto’s van verskeie kerke van regoor die wêreld in ‘n PowerPoint vir kinders (laai dit hier af). Gesels oor watter verskille en watter ooreenkomste daar bestaan. Dan kan die verhaal van Dawid en sy behoefte om vir God ‘n huis te bou, vertel word, en die idee dat die kerk net ‘n gebou is waar die alomteenwoordige God aanbid word, verduidelik word. Die preekriglyn begin met die storie van Olifant en Reën wat wou trou (wat ook vir kindertyd gebruik kan word). Maar die wittebrood is skaars verby of die twee groot ego's begin bots. Almal moet dit ontgeld in die oorlog tussen hulle. Selfs Reën se uiteindelike toenadering slaag nie om dié geveg te ontlont nie, met tragiese gevolge vir Olifant. Dié storie verskaf ‘n gladde oorgang om te gesels oor die verskriklike gevolge wanneer magtige mense koers verloor, hul oordeelsvermoë in die slag bly, magsbeheptheid oorneem en kleinlike twiste daartoe lei dat alles rondom hulle verwoes word. Dit lei letterlik daartoe dat die hele omgewing swaar kry en die land tot niet gaan. Paslike leierskap is daarom leierskap wat met God rekening hou en God se wil vir 'n betroubare, regverdige samelewing doen, soos Dawid hier illustreer.

2 Samuel 7:1-14.ppt 1.35 MB Jun 27, 2015 11:29 Download 868
2 Samuel 7:1-14.pptx 994.51 KB Jun 27, 2015 11:26 Download 641
2 Samuel 7:1-14.doc 126.5 KB Jun 27, 2015 11:26 Download 838
Kerke van die wêreld.ppt 3.27 MB Jun 27, 2015 11:25 Download 883

2 Samuel 6:1-5, 12b-19 – Sewende Sondag in Koninkrykstyd – 12 Julie 2015

2Samuel6 1-5 12b-19Gebruik ‘n kis om oor die belangrikheid van die ark van die verbond te gesels. Gesels veral oor die 10 gebooie daarbinne om Dawid se dansende blydskap daaroor te verduidelik. Die preekriglyn lei die preek oor leierskap in deur die voorbeeld van Moshoeshoe, soms ook Mosjesj genoem, die stiger van die Basoetoe-nasie. In ‘n tyd van storm en drang, geweld en verwoesting, het Moshoeshoe, teen die raad en instinkte van sy mense, besluit om glad nie aan die konflik deel te neem nie en eerder te verdedig as aan te val. Hy het ’n groot kudde op sy berg opgebou en pleks van sy manne oorlog toe te stuur, het hy hulle op die lande laat werk. Moshoeshoe het nog ’n groot taboe gebreek: hy het mense uit ander taalgroepe en kulture wat in die omgewing rondgeswerf het, genooi om by sy koninkryk aan te sluit. Hulle is toegelaat om hul eie tale en tradisies te behou solank hulle lojaal was aan die koning. Dieselfde het gebeur met die eerste wit sendelinge (Eugène Casalis en Thomas Arbousset van die Paryse Evangeliese Sendinggenootskap) wat hy ingetrek het as raadgewers en bondgenote eerder as meesters of onderwysers, en die sendelinge het self ook Basotho geword. Hy het die kuns verstaan om mense saam te bind en te verenig agter 'n gemeenskaplike visie van voorspoed en vooruitgang. Dawid was presies só ‘n leier, ‘n wyse koning wat ook mense kon verenig en God in alles geraadpleeg het.

2 Samuel 6:1-5, 12b-19.ppt 1.21 MB Jun 25, 2015 15:21 Download 859
2 Samuel 6:1-5, 12b-19.pptx 687.71 KB Jun 25, 2015 15:19 Download 689
2 Samuel 6:1-5, 12b-19.doc 128 KB Jun 25, 2015 15:18 Download 961

2 Samuel 5:1-5, 9-10 – Sesde Sondag in Koninkrykstyd – 5 Julie 2015

2Samuel5 1-5 9-10As jy die hele reeks deur ’n prent van Dawid gebruik, kan jy hierdie week ’n goue kroon op sy kop plak. Gesels oor die goed waarvoor ons soms moet wag. Daar is ook inligting oor salwing wat as ‘n herinnering aan die doop uitgelê kan word. Die preekriglyn begin met die idee dat dit stryd tussen Dawid en Saul briljante stof vir 'n spannende TV-reeks kon wees. In ‘n hele paar episodes word die gang van die konflik tussen hulle ontleed en eindig dit met die vraag na die uiteindelike verskil tussen Saul en Dawid. Net dit: Dawid het met sy hele hart aan die Here sy God vasgehou. Selfs na sy owerspel met Batseba en moord op haar man, maak hy die saak met God uit. Dan loop God en Dawid die lewenspad weer verder saam. Saul het egter iewers langs sy lewenspad besluit dat hy dinge liewer op sy eie manier wil doen as om dit te doen soos die Here voorstel. Hy was vas oortuig daarvan dat hyself beter weet hoe om te lewe as wat God se voorskrifte sê. Dit sê vir ons dat dit Saul niks gebaat het dat hy fisiek kop en skouers bo almal uitgetroon het en die hele staatsmasjinerie aan sy kant gehad het nie. Omdat hy God verlaat het, het God hom ook verlaat. Daarteenoor staan Dawid wat elkeen van ons aanspoor om bewus te raak dat ons in groot geselskap leef. In Dawid se lewensverhaal sien ons hoe God mense gebruik om God se storie op aarde te skryf.

2 Samuel 5:1-5, 9-10.ppt 1.01 MB Jun 25, 2015 13:26 Download 706
2 Samuel 5:1-5, 9-10.pptx 784.55 KB Jun 25, 2015 13:25 Download 620
2 Samuel 5:1-5, 9-10.doc 110 KB Jun 25, 2015 13:25 Download 1005

2 Samuel 1:1, 17-27 – Vyfde Sondag in Koninkrykstyd – 28 Junie 2015

2Samuel1 1 17-27As jy ‘n reeks oor Dawid gaan doen, stel Carolyn Brown voor dat jy ‘n prent van Dawid gebruik en elke week iets byvoeg soos die storie vorder. Hierdie week twee trane – een vir Jonatan en een vir Saul. Jy kan gesels oor vriendskap en fokus op die vriendskap tussen Dawid en Jonatan. Jy sou ook kon gesels oor die sterk gevoelens wanneer iemand hartseer is. Dit help kinders om te besef dat sulke gevoelens normaal is. Daar is ook die pragtige storie van TESS'S TREE deur Jess M. Brallier met illustrasies. Die preekriglyn begin met die begrafnisdiens van Diana, prinses van Wallis, wat deur meer as twee biljoen mense wêreldwyd gevolg is. Elton John, 'n goeie vriend van Diana, het sy hartseer en verlies tydens haar begrafnis uitgestort met die aangepaste woorde van sy lied Candle in the wind waarvan daar ‘n uittreksel geplaas is. Elton John se lied het mense woorde en begrip gegee vir die intense emosies wat hulle beleef het. Ons teks is ook so 'n publieke uitstorting van emosie en rou. Hier gaan dit oor die dood van Saul en sy seun Jonatan op Gilboaberg. Dawid gee opdrag dat sy treurlied aan die mense geleer moet word en wyd gesing moet word. Maar nes Elton John se lied, het dit ook 'n publieke boodskap oor Dawid se verwagte rol as nuwe koning. Maar Dawid se treurlied is 'n uitdrukking van sy waardering vir Saul – al is dit nie ongekwalifiseerd nie – en sy trou en respek teenoor God se volk, waarvan Saul die koning was. Dawid tree met grasie op. Publieke waardering en grasie vir die opponent, selfs die een wat jou onreg aangedoen het, skep 'n klimaat waarin die samelewing 'n veiliger, meer liefdevolle plek word. Daarom is Dawid 'n voorbeeld van 'n leier wat die historiese vyandskappe en verdeeldhede van die verlede kon help genees. In sy klaaglied leer ons 'n toekomstige koning ken wat weet hoe om mense te verenig, te inspireer en te lei.

2 Samuel 1:1,17-27.ppt 1.39 MB Jun 22, 2015 05:20 Download 809
2 Samuel 1:1,17-27.pptx 1.26 MB Jun 22, 2015 05:18 Download 738
2 Samuel 1:1,17-27.doc 147.5 KB Jun 22, 2015 05:11 Download 801

Markus 4:35-41 - Vierde Sondag in Koninkrykstyd - 21 Junie 2015

Markus4 35-41Fokus vandag in Familietyd gewoon op die dramatiese vertelling van die Bybelverhaal. Daar is ‘n skakel na ‘n oulike video wat jy kan gebruik, of instruksies vir ‘n paar eie hulpmiddels om te maak. Die preekriglyn val weg met die verhaal van Aberra Wata wat amper in Suid-Etiopië tereggestel is toe hy jeugwerk gedoen het terwyl die kommuniste aan bewind was (1974-1991). In die tronk het veral een van die wagte genot geput uit dreigemente. Eendag het daar net na middernag 'n geweldige storm losgebreek. Groot haelstene het geval wat verskeie dakke verwoes het, ook die dak van die kamer waar die spottende wag geslaap het. Dié het totaal verskrik geraak. Aberra Wata se sel het egter niks oorgekom nie. Die volgende dag is die onbeskofte wag ook in die sel gegooi, omdat die mense gedink het dat God hierdie verskriklike straf op die dorp en die tronk gestuur het weens die wag se optrede teenoor gelowiges. Die wag het daar tot inkeer gekom en nog heelwat ander mense. Dit gee ‘n goeie inleiding om te gesels oor die feit dat dienaars van die Here dikwels in doodloopstrate beland, maar dat die Here dan 'n nuwe pad vir hulle oopbreek. Soos ons in Markus lees met Jesus wat die storm op die see stilmaak. Die gedeelte is natuurlik veel meer as troos in die storms van die lewe. Dit is veral 'n oproep tot geloof aan Jesus se dissipels. Dieselfde gebeur ook met ons op die geloofsreis met Jesus. Dit is telkens weer nodig om herinner te word aan geloof en vertroue. Ons is op geen manier outomaties daarvan oortuig dat Jesus se roeping, gehoorsaamheid aan sy leer en vertroue op sy werk die regte weg is om in te slaan nie. Ons moet voortdurend herinner word, en veral wanneer ons misluk of kleingelowig raak, weer en weer hoor dat Jesus die Here is. Ons teks is egter ook 'n belofte. Die belofte is dat Jesus altyd deure vir dissipels oopmaak op God se sending. Selfs wanneer God se roeping vir sy kinders in die dood eindig, word die bloed van die martelare die saad van die kerk.

Markus 4:35-41.ppt 1.1 MB Jun 17, 2015 08:58 Download 802
Markus 4:35-41.pptx 795.17 KB Jun 17, 2015 08:56 Download 632
Markus 4:35-41.doc 120.5 KB Jun 17, 2015 08:55 Download 847

Markus 4:26-34 - Derde Sondag in Koninkrykstyd - 14 Junie 2015

Markus4 26-34Lees die deel oor die saad wat vanself opkom en groei uit Die Nuwe Testament vir Kinders of gebruik die en wys die kinders hoe ‘n mosterdsaadjie lyk. Brei uit op die feit dat so ‘n klein en geringe saadjie uiteindelik in so ‘n groot boom kan verander. Dit onderstreep Jesus se punt dat die geringe dinge wat mense vir God en Sy koninkryk doen uiteindelik van groot waarde is. Jy kan ook die storie van ‘n appel gebruik wat ingesluit is. Die preekriglyn werk met die droom van ‘n vrou wat Jesus in ‘n groot winkelsentrum raakloop. Op sy aanbod dat sy kan kry wat haar hart begeer, vra sy vir vrede en vreugde vir die hele wêreld. Jesus antwoord haar in die droom: "Ek dink jy het my misverstaan. Ons verkoop nie vrugte nie, ons werk hier met saad." Vanuit hierdie belangrike perspektief verbreed die preekriglyn ons verstaan van die karakter van God se koninkryk. God se koninkryk is 'n proses wat nie aangejaag kan word nie. Die tydsverloop is stadig, maar onafwendbaar. Ons word ook uitgenooi om medewerkers in diens van God te wees. Dit alles is die werk van God.

Markus 4:26-34.ppt 1.11 MB Jun 09, 2015 21:02 Download 852
Markus 4:26-34.pptx 1009.93 KB Jun 09, 2015 21:00 Download 671
Markus 4:26-34.doc 130 KB Jun 09, 2015 20:59 Download 881

Markus 3:20-35 - Tweede Sondag in Koninkrykstyd - 07 Junie 2015

Markus3 20-35Carolyn Brown herinner ons dat kinders, wat afhanklik is van die volwassenes in hul families, moeilik Jesus se “verwerping” van sy biologiese familie gaan verstaan. Fokus daarom daarop dat Jesus nie soseer sy biologiese familie verwerp nie, maar eerder sê dat ons ingesluit is by God se familie. Die kinders is dus deel van ‘n groot geloofsfamilie! Gebruik foto’s van jou familie om die punt te illustreer. Die preekriglyn begin met Erik Larson se topverkoper boek, The Devil in the White City, wat teen die agtergrond van die Wêreldskou in Chicago in die jaar 1893 afspeel. Die boek vertel die ware verhaal van twee mans, die een 'n voorbeeld van die goeie en die ander 'n voorbeeld van die bose in mense. So beeld dié verhaal die menslike kondisie uit. Terwyl ons besig is om ons grootste drome en beste potensiaal te bereik, worstel ons ook met die boosheid wat welig floreer. In ons teks word daar ook met goed en kwaad geworstel. Dié spanning lê ook tussen Jesus, sy familie uit Nasaret, en die skrifgeleerdes. Uit die manier hoe Jesus hierdie spanninge hanteer, word dit duidelik wat dit beteken om Hom te volg, en hoe dit die belangrikste verhouding in jou lewe word. Om Jesus te volg, beteken om opgeneem te word in 'n nuwe sosiale kring, om deel te word van 'n groot huis, onder 'n nuwe Hoof van die huis.

Markus 3:20-35.ppt 1.34 MB Jun 01, 2015 16:55 Download 921
Markus 3:20-35.pptx 973.82 KB Jun 01, 2015 16:53 Download 706
Markus 3:20-35.doc 129.5 KB Jun 01, 2015 16:52 Download 1260

Jesaja 6:1-8 - Eerste Sondag in Koninkrykstyd - 31 Mei 2015

Jesaja6 1-8Gebruik met Familietyd die ingeslote vrye vertaling van Jesaja 6 om die verhaal op dramatiese wyse voor te lees. Daar is ook ‘n voorstel rondom ‘n doopherinnering om die Drie-eenheid van God te beklemtoon. Die preekriglyn begin met die verhaal van Koning Louis XIV van Frankryk wat wonderlik in sy eie oë was. Hy het verkies dat mense na hom verwys as Louis die Grote. Sy begrafnis was ook beplan om die swierigste ooit te wees. Om sy grootheid en majesteit te beklemtoon, was die katedraal baie swak verlig, met 'n spesiale kers wat bo sy kis geplaas is. Die duisende wat die begrafnis bygewoon het, het in stilte gesit. Toe begin aartsbiskop Massillon te praat. Hy het stadig afgebuk, die kersvlam doodgedruk, en gesê: "Net God is groot." Dit gee ‘n goeie inleiding om oor die grootheid van God te praat soos Jesaja 6 dit aan ons voorhou. God se onbeskryflike heerlikheid word in verband gebring met sy aanwesigheid op aarde. Vanaf sy geweldige hoë troon vul die soom van sy kleed die hele aarde. Die verhewe God is betrokke by sy skepping. God is op aarde teenwoordig. Net God is groot. Daarom is niks meer dieselfde nie.

Jesaja 6:1-8.ppt 2.2 MB May 26, 2015 05:41 Download 849
Jesaja 6:1-8.pptx 1.11 MB May 26, 2015 05:39 Download 697
Jesaja 6:1-8.doc 121 KB May 26, 2015 05:38 Download 914

Esegiël 37:1-14 – Pinksterfees – 24 Mei 2015

Esegiel37 1-14Met Familietyd kan jy aansluit by die herdenking van ons geboortedae. Vandag is immers die geboortedag van die Kerk van Jesus Christus. Die verhaal van Esegiël 37 kan ook met geluide vertel word, soos Carolyn Brown voorstel. Die preekriglyn werk met die voorbeeld van die jongman, kom ons noem hom Gustav, wat na matriek reguit Londen toe is. Hy wou avontuur beleef, die wêreld sien, en natuurlik graag Britse ponde verdien. Dinge het egter glad nie uitgewerk soos Gustav gehoop het nie. Dit het van sleg na erger met hom gegaan. Soos sy lewe al hoe meer afdraand begin gaan, het flitse uit sy kinderdae begin terugkom. Hy het grepe uit die Bybel en momente uit preke begin onthou. Skielik het Gustav met God begin worstel. Op 'n dag, by die werk, aan die einde van sy kragte, het Gustav uitgeroep: "God, as U daar is, gee vir my 'n teken! Wys my U is daar! Wys my U gee om!" Daardie middag na werk, op pad huis toe, herinner hy homself om gou by die supermark te stop vir 'n liter melk en 'n rolletjie toiletpapier. Hy vat dié dag 'n bus. Hy gaan sit heel voor. Daar lê 'n plastieksakkie op die voorste bank, iets wat iemand daar vergeet het. Toe hy die sakkie oopmaak, is daar 'n liter melk en 'n rolletjie toiletpapier in die sakkie. Gustav se hele wêreld word omgekeer. Wat vir ander na toeval mag lyk, is op daardie oomblik vir hom 'n vaste en seker teken God bestaan en het Hom lief. Sê hy: "Vir my was dit in 'n oogwink 'n nuwe geboorte. My hele lewe het verander. God is daar! Ek kan Hom vertrou, en kan sy raad volg, ek kan sy beloftes ernstig neem." Dié verhaal breek die wonder van Esegiël 37 se belofte op ‘n verstaanbare manier oop. Dit laat ons die nuwe lewe wat God met Pinkster bring nie net waardeer nie, maar omarm. Alles is anders as God se Gees nuwe lewe bring.

Esegiël 37:1-14.ppt 1.37 MB May 18, 2015 15:45 Download 749


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009