Kerkjaar 2013-14

Die Seisoen van Luister voorsien elke week 'n PowerPoint en Word hulpmiddel vir gebruik saam met die fokusteks van die Woord en fees - Preekstudies en liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar wat Bybel-Media in samewerking met Communitas uitgee.

Die uitgangspunte is die volgende:

  • Dit sluit direk aan by die Seisoen van Luister se kultuur, styl en metodiek.
  • Dit sluit direk aan by die Woord en fees - Preekstudies met Liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar.
  • Dit gebruik visuele media en verhale om ‘n erediens-ervaring te skep waarin ‘n egte ontmoeting met God en mekaar kan gebeur.
  • Dit skep ‘n Familie-vriendelike toepassing vir die erediens.
  • Die projek word steeds met die heelhartige ondersteuning van Bybel-Media moontlik gemaak.
  • Daarom kan ons die PowerPoints en Word-lêers steeds gratis beskikbaar stel.

Meer inligting

File Version Licence Size Added Hits
Matteus 17:1-9.pptx 1.15 MB Feb 24, 2014 05:30 Download 626
Matteus 17:1-9.doc 105 KB Feb 24, 2014 05:30 Download 821

Matteus 5:38-48 – 7de Sondag na Epifanie – 23 Februarie 2014

Matteus5 38-48Met Familietyd kan jy die teks lees uit die weergawe van die Nuwe Testament vir Kinders deur Stephan Joubert en ander óf ’n kinderboodskap aflaai óf die vorige week se wonderlike storie van “Those Darn Squirrels!” vertel as jy dit nog nie gebruik het nie. Die preekriglyn begin met Walter Wink se ware verhaal uit die Burgerregtebeweging in die VSA waar ’n klomp swart studente in Montgomery, hoofstad van Alabama, deur berede polisie omsingel is en vir twee ure aangerand is. ’n Groot woedende skare het opgeruk. Reg oorkant die groep het soldate gereed gestaan vir aksie, tesame met die berugte, rassistiese sheriff, Jim Clark, se plaaslike polisiemag. Die situasie was plofbaar. 'n Jong swart predikant stap toe na die mikrofoon en sê dis tyd om 'n lied te sing. Hy begin met die openingsreël: "Do you love Martin King?" Die skare, wat die lied ken, reageer met: "Certainly Lord!" So gaan dit voort deur die name van die hele bestuur van die Suidelike Leierskap-Konferensie te gebruik. Elke keer eggo die skare die name. Sonder waarskuwing sing die swart predikant: "Do you love Jim Clark?" Oeps! Die sheriff! Uit die mag van gewoonte, maar tog met verstomming en effe stamelend, sing die skare: "Certainly, certainly, certainly, Lord!" Dit het Jim Clark verander. Soos dié Skrifgedeelte ons ook aanmoedig om te doen. Dit is ons liefde vir vyande wat ons anders maak. Dis om God se hart te vertoon. Liefde vir die vyand breek só deur alle menslike grense.

Matteus 5:38-48.ppt 783 KB Feb 18, 2014 05:54 Download 747
Matteus 5:38-48.pptx 610.64 KB Feb 18, 2014 05:52 Download 703
Matteus 5:38-48.doc 114.5 KB Feb 18, 2014 05:52 Download 824

Matteus 5:21-37 – 6de Sondag na Epifanie – 16 Februarie 2014

Matteus5 21-37Die Familie-oomblik werk met die konsep van liefde vir die vyand aan die hand van ’n artikel “How to Raise a Pagan Kid in a Christian Home”. Jy kan ook die wonderlike storie van “Those Darn Squirrels!” vertel van oom Fookwire, die voëls en die eekhorings, of die illustrasie van ’n kruis met ’n hart aan albei kante gebruik om te illustreer hoe Jesus mense bymekaarbring. Die preekriglyn begin met die verhale van vergifnis en genesing van The Forgiveness Project se uitstalling van woorde en beelde deur Marina Cantacuzino en fotograaf Brian Moody. Een van die onlangse verhale is van die Rwandese Tutsi, Jean Paul Samputu, wat vertel hoe hy vry geraak het in homself deur sy Hutu jeugvriend te vergewe. Dit is die tipe andersoortige lewensstyl wat in die koninkryk van God geld, soos Jesus in die Bergrede verduidelik. Sy volgelinge moet dit verstaan. Die etiek van die koninkryk vra verhoudinge van liefde, betroubaarheid en omgee. En waar dit in die slag bly, moet moeite gedoen word om herstel en genesing te bring.

Matteus 5:21-37.ppt 1.33 MB Feb 11, 2014 06:41 Download 813
Matteus 5:21-37.pptx 1.22 MB Feb 11, 2014 06:39 Download 667
Matteus 5:21-37.doc 102 KB Feb 11, 2014 06:37 Download 754

Matteus 5:13-20 – Vyfde Sondag na Epifanie – 9 Februarie 2014

Matteus5 13-20Jy kan vir Familietyd met die kinders ’n gesprek voer oor sout om veral boodskap van gelowiges as die sout vir die aarde oor te dra. Jy sal popcorn daarvoor nodig hê. Die preekriglyn begin met twee mitiese verhale wat die kontras tussen twee maniere van leef illustreer. Die een is die verhaal van die godin wat lewe en skoonheid gebring het oral waar sy teenwoordig was. Die ander is die verhaal van die pragtige prinses wat egter gif en die dood gebring het oral waar sy teenwoordig was. Dit verskaf ’n goeie inleiding om diep te besin oor die metafore van sout en lig waarmee Jesus ons aanmoedig om sout vir die aarde en lig vir die wêreld te wees. Die opdrag op sout en lig te wees, bou op die feit dat God ons sout en lig maak. Ons is reeds sout en ons is reeds lig. Ons is dit, want ons is nuut gemaak in Jesus Christus. Daarom maak ons teks 'n stelling, en roep ons dan op om te wees wat ons reeds in Christus is.

Matteus 5:13-20.ppt 1.41 MB Feb 01, 2014 12:17 Download 817
Matteus 5:13-20.pptx 1.2 MB Feb 01, 2014 12:15 Download 722
Matteus 5:13-20.doc 114.5 KB Feb 01, 2014 12:14 Download 796

Matteus 5:1-12 – Vierde Sondag na Epifanie – 2 Februarie 2014

Matteus5 1-12Daar is drie moontlikhede om dié gedeelte met kinders in Familietyd te behandel, onder andere ’n poppekas dialoog met 4 karakters. Die preekriglyn begin met die storielyn van Elysium, die onlangse fliek van Neill Blomkamp. Die film gaan oor Max da Costa, gespeel deur Matt Damon, en sy stryd om toegang tot genesing te kry. Hy moet verbete veg om by Elysium, ’n utopia in die lug, en genesing, geluk, uit te kom. Die film is duidelik kommentaar op mense se sug na geluk vandag. Dit hou 'n spieël op oor die wêreld wat ons ken. Mense wens vir 'n Elysium waarheen hulle weggeruk kan word, bevry van hierdie ellende. Wanneer Jesus egter in die Bergrede oor geluk praat, is dit nie om weggeruk te word uit jou aardse bestaan en na 'n bo-wêreldse plek gevoer te word nie. Geluk is om in hierdie wêreld, met sy pyn van broosheid, verlies, hardvogtigheid, onreg, harteloosheid, geweld en vervolging die seën en teenwoordigheid van God te beleef.

Matteus 5:1-12.ppt 1.02 MB Jan 28, 2014 06:09 Download 843
Matteus 5:1-12.pptx 771.08 KB Jan 28, 2014 06:07 Download 692
Matteus 5:1-12.doc 97 KB Jan 28, 2014 06:07 Download 777

Matteus 4:12-23 – Derde Sondag na Epifanie – 26 Januarie 2014

Matteus4 12-23Vir Familietyd is daar ’n speletjie wat saamwerk illustreer sowel as ’n prent om die idee van vissers van mens oor te dra. Die preekriglyn werk met Iris, die bediening van Heidi Baker, wat daagliks kos gee aan meer as 10 000 armes in Pemba, in die noorde van Mosambiek. Haar hele wese skree liefde en eenvoud. Dit is asof haar hele wese sê: “Jy kan nie jou lewe vir Jesus gee sonder om jou lewe ook vir die wêreld te gee nie!" Dit is ook die hoofboodskap van Matteus 4. Wanneer mens kies om Jesus na te volg, leer jy 'n nuwe oriëntasiepunt vir jou lewe aan. Jesus is hierdie nuwe oriëntasie, en Jesus se regering is die koersbepaler. Ons as geloofsgemeenskap en elkeen van ons individueel moet só aan onsself as geroepenes leer dink. Jesus roep ons om ons lewe aan Hom te wy net soos die eerste geroepe dissipels. Ons moet Hom navolg en doen wat Hy ons geleer het. Op hierdie manier oefen God sy koningskap uit deur die dissipels van Jesus Christus, wat die boodskap en die genesende teenwoordigheid van God se regering lewend in die wêreld hou.

Matteus 4:12-23.ppt 896.5 KB Jan 20, 2014 21:22 Download 763
Matteus 4:12-23.pptx 710.45 KB Jan 20, 2014 21:17 Download 636
Matteus 4:12-23.doc 124 KB Jan 20, 2014 21:17 Download 787

Johannes 1:29-42 – Tweede Sondag na Epifanie – 19 Januarie 2014

Johannes1 29-42Ter aansluiting by die preek, kan jy kinders in Familietyd dalk deur verskillende kleure lense laat kyk en gesels hoe dit die beeld wat julle sien, beïnvloed. Verduidelik die konsep van die lense wat in die preek gebruik word – dat ons almal op ’n ander manier na Jesus kyk. Dit gee ’n gladde oorgang na die inleidende satiriese storie van fotograaf Karl Svenson, wat onlangs oornag wêreldroem verwerf het, weens die nuwe lens wat hy gebruik het, maar toe lelik op sy neus gekyk het toe hy sy lens by die huis vergeet. Omdat Johannes 1 soveel verskillende titels van Jesus bevat, help dit ons verstaan dat elke dissipel iets anders in Jesus sien om dan daaroor te kan getuig. En dis maar net die begin van die Johannes-evangelie. Regdeur die boek word die lense waardeur ons na Jesus Kan en selfs moet kyk, vermeerder. Die wonder van Jesus se menswording, en van die werke van God op aarde is so groot, dat daar nie een manier van kyk is wat alles in fokus bring nie.

Johannes 1:29-42.ppt 1.31 MB Jan 11, 2014 14:39 Download 797
Johannes 1:29-42.pptx 1023.14 KB Jan 11, 2014 14:37 Download 656
Johannes 1:29-42.doc 139 KB Jan 11, 2014 14:37 Download 808

Matteus 3:13-17 – Eerste Sondag na Epifanie – 12 Januarie 2014

Matteus3 13-17Met Familietyd kan jy werk met die ervaring van wegraak en om dan weer opgespoor te word, of met die gebruik om ’n bandjie om ’n baba se arm te sit in die hospitaal wat vir mense sê wie die babatjie is of met ’n doopherinnering. Daar is twee preekriglyne. Die eerste begin met die verhaal van ’n ouer se ervaring van sy kind se siekte wat hom herinner daaraan dat God ons lief het ten spyte van ons sonde. Iets hiervan sien ons in die doop van Christus. God omhels nie net sy Seun nie, maar ook vir ons as verlorenes. Met sy doop het Jesus Hom met ons vereenselwig. Die tweede riglyn werk met die lewensdoel van Benjamin Zander, dirigent van die Bostonse Filharmoniese orkes, om die goeie, die mooie in elke mens na vore te bring. Dit is sy “Giving an A” benadering. God se handeling by die doop van Jesus kommunikeer op soortgelyke wyse aan ons dat ons goed genoeg is vir Hom. Hy bevestig en bemagtig ons. Hy nooi ons uit om vanuit sy liefde vir ons te leef.

Matteus 3:13-17.ppt 1 MB Jan 03, 2014 05:48 Download 750
Matteus 3:13-17.pptx 772.63 KB Jan 03, 2014 05:46 Download 643
Matteus 3:13-17.doc 114.5 KB Jan 03, 2014 05:45 Download 776

Matteus 2:1-12 – Epifaniefees – 5 Januarie 2014

Matteus2 1-12bVir Familietyd is daar voorstelle vir tieners sowel as jonger kinders om die Epifanie te gedenk – die gebruik van die Christus Mansionem Benedicat, die gebruik van ‘n “Chalking the Door” of die legende van Ouma Befana wat met geskenke van koekies en lekkers verbind word. Vir die preekriglyne gee ons verskillende opsies – een van die oueres en die nuutste een – aangesien dié teks baie gebruik word vir die Epifaniefees. Die eerste preekriglyn werk met die verhaal van die geboorte van prins William wat die Britse koninklike lyn gestabiliseer het. Die teenoorgestelde was waar met die geboorte van Jesus met Herodes wat daardeur ontstel is omdat die stabiliteit van Jerusalem en die heersende elite in die weegskaal geplaas is. Tog lê die evangelie in die feit dat buitestanders die Here Jesus herken het en ons uitnooi om Sy verhaal weereens as die goeie nuus te hoor. Die tweede preekriglyn werk met die verhaal van Alice, die karakter in Alice’s Adventures in Wonderland, wat op ’n stadium by ’n vurk in die pad vir ’n ander karakter vra watter pad sy moet neem. Op sy wedervraag waarheen sy op pad is, antwoord sy dat sy nie weet nie. Hy reageer dan met die opmerking dat dit dan nie saak maak nie. Soos Alice is ons ook op pad iewers heen – óf ons dit nou weet óf nie. Matteus wil ons uitdaag. Net soos by Jesus se geboorte, is God hier en nou by ons teenwoordig en betrokke. Waarheen jy vanjaar ook al op pad is kan jy glo: God is reeds daar en daar besig. Ons kan ook glo dat God ons sal lei na waar Hy alreeds is.

Matteus 2:1-12.ppt 1.43 MB Dec 27, 2013 14:45 Download 751
Matteus 2:1-12.pptx 1.28 MB Dec 27, 2013 14:43 Download 642
Matteus 2:1-12.doc 113 KB Dec 27, 2013 14:43 Download 733

Matteus 2:13-23 – 1ste Sondag ná Kersdag – 29 Desember 2013

Matteus2 13-23Hoewel hierdie ’n baie ontstellende verhaal is, kan ’n mens dit toeganklik maak vir kinders deur meer te fokus op die vlug na Egipte, eerder as die kindermoord. Vertel bv. die verhaal met die klem daarop dat God Jesus beskerm het en Josef gehoorsaam was. Jy kan ook die verhaal vanuit die oogpunt van ‘n donkie vertel, dalk m.b.v. ‘n donkie-pop of prent. Jy kan dan vir hulle sakkies vol “donkie kos” gee – bestaande uit bv. “trail mix” of neute, ens. Hierdie is ook ’n ideale geleentheid om te gesels oor vreemdelinge – jy kan dalk terugvoer gee oor die sendelinge wat julle gemeente ondersteun, of gesels oor die vreemdelinge in jul omgewing. Die preekriglyn begin met die ontstellende feit dat die wêreld vol geweld is, selfs in die kerk. Só is die predikant van die Victory Christian Centre in Tulsa, Oklahoma 'n paar jaar gelede tydens die erediens met die vuis bygedam. Die prediker het egter – nadat die aanvaller verwyder is – die erediens afgesluit met 'n gebed vir hom en geweier om 'n klag te lê. Ja, die wêreld is vol geweld. Koning Herodes die Grote was so 'n wrede en magsbehepte karakter. Ons teks vertel van sy heftige reaksie op die wyse manne se verraad. Ons moet egter nie verlei word om die Hoofkarakter, God self, mis te kyk nie. Die aksent in hierdie gedeelte val op God wat deur Jesus beslissend in die harde, verskriklike, gewelddadige wêreldgeskiedenis handel om hoop en uitsig vir mense te bring.

Mattteus 2:13-23.ppt 1.43 MB Dec 19, 2013 08:46 Download 801
Mattteus 2:13-23.pptx 1.3 MB Dec 19, 2013 08:45 Download 755
Mattteus 2:13-23.doc 105.5 KB Dec 19, 2013 08:44 Download 728

Jesaja 62:6-12 – Kersdag – 25 Desember 2013

Jesaja62 6-12Dis Kersdag! In stede daarvan om te fokus op die Jesaja teks, kan jy gewoon die Kersverhaal op ’n kreatiewe manier oorvertel of die video gebruik wat ons aandui. Jy kan ook vir die kinders vra wat hulle present gekry het. Kanse is goed baie van hulle het dit saamgebring, so hulle kan dit sommer vir die gemeente wys! Dan kan jy die geskenke gebruik om almal te herinner waaroor Kersfees werklik gaan. Of jy kan die storie van die Eseltjie se Droom deur Barbara Helen Berger gebruik waarvoor ons ’n PowerPoint met prente wat by die storie pas, verskaf. Die preekriglyn gebruik as inleiding die verhaal van die Joodse psigiater Victor Frankl wat deur die Nazi's gearresteer en in Auschwitz, die bekende doodskamp, geplaas is. Hy het alles verloor, behalwe die enkele bladsy wat hy in sy “nuwe” verflenterde jas se sak gekry het, uitgeskeur uit 'n gebedsboekie, met die Joodse gebed "Shema Yisrael" daarop. "Hierdie bladsy was nie toevallig in my nuwe jas se sak nie. Ek het geweet waarom ek lewe. Dit was 'n uitdaging om my verlore manuskrip elke dag uit te leef, sodat dit nie langer bloot woorde op papier sou wees nie." Dít is waarheen die teks in Jesaja 62 ons ook uitnooi, om vanuit God se beloftes te lewe. God se beloftes is die groter kragbron, die dieper hoop, wat mense se lewens rig. Wie 'n helder blik, uitsig en visie op God se beloftes het, kan inderdaad enige omstandighede deurleef.

Jesaja 62:6-12.ppt 955 KB Dec 19, 2013 04:22 Download 815
Jesaja 62:6-12.pptx 679.25 KB Dec 19, 2013 04:20 Download 615
Jesaja 62:6-12.doc 116.5 KB Dec 19, 2013 04:19 Download 934

Jesaja 7:10-16 – 4de Sondag in Advent – 22 Desember 2013

Jesaja7Jy kan Vonkel se Kersstorie – deur Linda Fourie – vir kindertyd gebruik. Verkort gerus na goeddunke. Die preekriglyn gebruik die hele eenheid van Jesaja 7:1-25. Jy kan die teks in kleiner eenhede lees soos dit aan die orde kom in die loop van die preek. Jy sou ook dele kon uitlaat. God se genade word hier sigbaar in die geboorte van ‘n seun wat Agas voor ‘n baie groot uitdaging plaas. Hy kies egter om op sy eie planne staat te maak – netjies verberg agter sy skynheilige vroomheid – eerder as om op God te vertrou. Jesaja 7 leer ons dat daar ‘n noue verband is tussen geloof en die beloftes van God wat in die werklikheid van ons lewe aan die werk spring. Dit is ‘n tipe geloof wat ‘n keuse, ‘n optrede vra, hier en nou. Soos ons kan sien in Josef in die NT wat kies om, anders as Agas, die teken van God aan hom te glo en die vreugde van die Verlosser se geboorte en sy aandeel daarin te kon beleef.

Jesaja 7:10-16.ppt 1.41 MB Dec 17, 2013 11:32 Download 749
Jesaja 7:10-16.pptx 1.12 MB Dec 17, 2013 11:30 Download 678
Jesaja 7:10-16.doc 120.5 KB Dec 17, 2013 11:30 Download 726

Jesaja 35:1-10 – 3de Sondag in Advent – 15 Desember 2013

Jesaja35 1-10Jy kan in Familietyd by die storie van The Curious Garden deur Peter Brown aansluit wat van ’n seun, Liam, vertel, wat ’n tuintjie begin wat ’n heel nuwe stad begin óf by jou naaste Crazy Store ’n “growing toy” koop wat die idee oordra dat, al werk God ook hoe stadig, ons kan geduldig wag, presies wat die boodskap van Advent is. Die preekriglyn vertaal dié verwagting dan in terme van die Eksodus verhaal met sy ontberings, gevare en swaarkry in die woestyn wat op die koop toe uitloop op teenstand met die Edomiete, hulle bloedbroers. God het egter getrou gebly en hulle in die Beloofde Land gebring. Jesaja gebruik dié geskiedenis om opnuut God se belofte van transformasie te verkondig. Mense wat dus al moed verloor het, word bemoedig en uitgenooi om nie bang te wees nie: "kyk julle God is hier!" God kom! Kersfees staan vir: God by ons; ons by Hom. Al word die pad Kersfees toe vir ons vandag geblokkeer deur magte en omstandighede buite ons beheer, dalk erger nog, deur mense na aan ons, ons kan ook aan God se beloftes vasgryp dat die woestyn, die dor wêreld, gaan blom.

Jesaja 35:1-10.ppt 1.74 MB Dec 07, 2013 07:52 Download 800
Jesaja 35:1-10.pptx 1.44 MB Dec 07, 2013 07:50 Download 691
Jesaja 35:1-10.doc 103 KB Dec 07, 2013 07:49 Download 884

Jesaja 11:1-10– 2de Sondag van Advent – 8 Desember 2013

Jesaja11 1-10Vertolk in Familietyd vir die kinders die dramatiese ommekeer in die fokusteks deur te fokus op die feit dat wolwe en skape eendag saam sal bly. Gebruik die inligting van National Geographic oor wolwe wat ons verskaf. Die preekriglyn word ingelei deur die verhaal van Joon, die roepman, soos waargeneem deur die oë van Timus, wat nie net die werkers betyds wakker maak nie, maar ook 'n instrument van wonderwerke is. Vasgevalde situasies breek oop as Joon opdaag. By Joon leer ons dat ’n mens moet boontoe kyk om vorentoe te kyk. Jy moet wat voor hande is, sien in die lig van boontoe-kyk. Jy sien nie dinge soos dit werklik is, voordat jy nie boontoe gekyk het nie. Dit is ook waarmee die Here se roepmanne ons help – in ons teks Jesaja en veel later ook die takkie wat uitspruit uit die stomp van Isai, Jesus. Jesus gee ons die moed om te glo dat al is daar baie mense wie se lewe lyk soos 'n bos afgekapte, verdorde stompe, God weer nuut kan begin in hierdie mense se lewe. Daar is altyd 'n takkie van hoop, omdat God teenwoordig is. Ons opmerksaamheid, liefde en fyn aanvoeling is instrumente wat God in hierdie proses gebruik.

Jesaja 11:1-10.ppt 1.92 MB Dec 01, 2013 04:35 Download 834
Jesaja 11:1-10.pptx 1.68 MB Dec 01, 2013 04:34 Download 758


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009