Kerkjaar 2013-14

Die Seisoen van Luister voorsien elke week 'n PowerPoint en Word hulpmiddel vir gebruik saam met die fokusteks van die Woord en fees - Preekstudies en liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar wat Bybel-Media in samewerking met Communitas uitgee.

Die uitgangspunte is die volgende:

  • Dit sluit direk aan by die Seisoen van Luister se kultuur, styl en metodiek.
  • Dit sluit direk aan by die Woord en fees - Preekstudies met Liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar.
  • Dit gebruik visuele media en verhale om ‘n erediens-ervaring te skep waarin ‘n egte ontmoeting met God en mekaar kan gebeur.
  • Dit skep ‘n Familie-vriendelike toepassing vir die erediens.
  • Die projek word steeds met die heelhartige ondersteuning van Bybel-Media moontlik gemaak.
  • Daarom kan ons die PowerPoints en Word-lêers steeds gratis beskikbaar stel.

Meer inligting

File Version Licence Size Added Hits

Matteus 25:31-46 - Vier en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd (Sondag van Christus die Koning – Feesdiens) 23 November 2014

Matteus25 31-46In Familietyd kan jy ‘n oorsig gee oor die Kerkjaar en verduidelik dat vandag Sondag van Christus die Koning is. Die preekriglyn begin met die verhaal van Patricia Miller wat in 'n groot hospitaal se noodgevalle-afdeling werk en weens die blootstelling aan al die ellende onsensitief begin raak het vir ander se nood. Tot op ’n dag dat die Here haar oë oopgemaak het deur die nood van ’n enkelouerma. Daarmee word die tafel gedek vir hierdie gelykenis van die Here Jesus. Hy weet dat dit glad nie so vanselfsprekend is dat ons ander werklik sal sien nie. Afstomping kan die oorsaak wees; die haastige pas van die lewe; die oorlewingstryd waarin ons vasgevang is; die sorge van die lewe en ons natuurlike selfgerigtheid. Ons nood is dat ons nie meer sien nie. Met die gelykenis maak Jesus dus ons oë oop om weer te kan sien, dat ons eintlik vir Jesus in die gedaante van die ander kan sien.

Matteus 25:31-46.ppt 623.5 KB Nov 18, 2014 09:27 Download 1092
Matteus 25:31-46.pptx 552.95 KB Nov 18, 2014 09:25 Download 933
Matteus 25:31-46.doc 111 KB Nov 18, 2014 09:25 Download 1267

Matteus 25:14-30 - Drie en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd 16 November 2014

Matteus25 14-30Vir Familietyd het jy twee ewe groot glasbakke nodig - asook badskuim – om die idee dat dit eers is wanneer jy woeker met iets – die bak met skuim roer – te illustreer. Die preekriglyn werk met die voorbeeld van die Haarkappers in die Markplek, 'n bediening van die Willow Creek Gemeenskapskerk in Chicago, wat maandeliks ‘n Dag van Skoonheid-sessies aanbied waar behoeftige vroue 'n gratis haarsny en nael-versorging ontvang. Dit illustreer dat mense wat hul lewe en die gawes wat hulle van God ontvang, in diens van ander gee, soveel anders is as die meeste mense van ons tyd wat leef in 'n kultuur wat op selfvervulling en selfverwesenliking ingestel is. Dit verskaf ‘n goeie oorgang na hierdie gelykenis waarin Jesus met groot wysheid ’n gelykenis vertel waarin Hy die gesindhede ontmasker wat mense al eeue lank weerhou van die koninkrykslewe.

Matteus 25:14-30.ppt 1.27 MB Nov 11, 2014 07:04 Download 1187
Matteus 25:14-30.pptx 1.13 MB Nov 11, 2014 07:00 Download 1068
Matteus 25:14-30.doc 104 KB Nov 11, 2014 07:00 Download 1272

Matteus 25:1-13 - Twee en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd - 9 November 2014

Matteus25 1-13Daar is drie opsies vir Familietyd: om te verduidelik hoe lampies in Jesus se tyd gewerk het en die Skriflesing op te voer m.b.v. flitsies, sommige met pap batterye; om oor kragonderbrekings te praat en hoe ‘n mens jouself daarop kan voorberei; om te gesels oor al die goed wat mamma in haar handsak saamdra, gereed vir byna enige situasie. Die preekriglyn werk met die verhaal van die driejarige Hanna wat verontwaardig is dat die kategeet sy oë oophou as hy bid. Hoe sien sy dit? "Ek maak net een oog op 'n slag toe," sê die dogtertjie. Klein Hanna is waaksaam. Sy laat haar nie onkant vang nie. Sy maak net een oog op 'n slag toe. Hanna laat Jesus beslis glimlag. Hy leer ons immers in ons teksgedeelte om waaksaam te wees! Daarmee bou Jesus op die Joodse tradisie waarin wysheid en dwaasheid teenoor mekaar gestel is en nooi ons uit om te bepaal waar ons staan. Leef ons wys of dwaas? Jesus, die bruidegom, kom weer aan die einde van die tyd om sy volgelinge mee te neem na die bruilof. Wie sal gereed wees?

Matteus 25:1-13.ppt 872 KB Nov 04, 2014 07:57 Download 1319
Matteus 25:1-13.pptx 731.75 KB Nov 04, 2014 07:55 Download 906
Matteus 25:1-13.doc 133 KB Nov 04, 2014 07:52 Download 1072

Matteus 23:1-12 - Een en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd - 2 November 2014

Matteus23 1-12Vertel die verhaal in Familietyd aan die hand van die tema van hoogmoed teenoor nederigheid met ’n ballon as hulpmiddel – “wanneer ’n ballon naby sy grootste is, is dit die maklikste om te bars”. Die preekriglyn begin met die waarskuwing dat ’n mens op godsdiens versot kan wees, sonder ’n verhouding met God. Die vroeë kerk moes tussen die Scylla van Joodse wettisisme en die Charybdis van heidense wetteloosheid ’n weg vind om op die verhouding met God te fokus. Beide hierdie pole is vandag steeds 'n versoeking vir Christene. Daar is Christene wat absoluut vrysinnig wil lewe. Dan is daar ook 'n beweging onder Christene wat streef om weer Joods te word. Daar is 'n oplewing in die handhawing van allerlei Joodse gebruike en die onderhouding van Joodse feeste. Dit lyk of uiterlike wetsonderhouding in gewildheid toeneem. Die regte geloofsvorming vind egter plaas deur Jesus as Leermeester en Leier te erken wat ons lei om ons Vader reg te dien. Hoe meer ons leer om Hom na te volg, deur die krag van sy Gees, hoe meer word ons vernuwe in mense wat vreugde in die Vaderhart bring.

Matteus 23:1-12.pptx 979.5 KB Oct 28, 2014 05:39 Download 1088
Matteus 23:1-12.pptx 782.42 KB Oct 28, 2014 05:37 Download 961
Matteus 23:1-12.doc 117 KB Oct 28, 2014 05:33 Download 1152

Matteus 22:34-46 - Twintigste Sondag in Koninkrykstyd (Hervormingsondag) - 26 Oktober 2014

Matteus22 34-46Vir Familietyd is daar ’n verhaal van Luther se hervorming wat as ‘n kort toneelstukkie opgevoer kan word. Die preekriglyn begin met die verhaal van Dameon, ’n graad 7 kind wat nie net mank geloop het nie, maar ook gesukkel het op skool. Juis hy is egter die een wat al sy geld skenk vir ’n onderwyser se siek seuntjie wat afgekeur is vir hulp deur hulle siekefonds. Dit veroorsaak ’n golf van simpatie in Seattle wat tot gevolg het dat daar uiteindelik genoeg geld vir sy operasie ingesamel kon word. Dié verhaal verskaf ’n uitstekende oorgang na die fokusteks se konfrontasiegesprek tussen Jesus en die Fariseërs oor die wet en die liefde. God roep ons om Hom en ons naaste lief te hê. Alles wat God ons leer, kan saamgevat word met die gebod van liefde: teenoor God, en teenoor jou naaste.

Matteus 22:34-46.ppt 920 KB Oct 21, 2014 13:01 Download 1117
Matteus 22:34-46.pptx 765.87 KB Oct 21, 2014 12:57 Download 1035
Matteus 22:34-46.doc 105 KB Oct 21, 2014 12:55 Download 1432

Matteus 22:15-22 - Negentiende Sondag in Koninkrykstyd - 19 Oktober 2014

Matteus22 15-22Die konsep van belasting sal kinders glad nie interesseer nie. Gebruik die beginsel om aan God te gee wat Hom toekom deur kinders deel te maak van die invordering van die dankoffers. Die preekriglyn werk met die algemene verskynsels dat mense dikwels nie graag hulle skuld betaal nie. Om te kul, en koste te ontduik, is byna deel van die menslike natuur, sê Steven Levitt in Freakonomics. Jy kry dit oral, in elke sfeer van die samelewing. Met ‘n paar verhale uit eie bodem word dit geïllustreer as oorgang na die konflik tussen Jesus en die Joodse geestelike leiers. In stede daarvan dat die waarheid in die gelykenisse hulle tot inkeer bring, spoor dit hulle eerder aan om Jesus in 'n posisie te plaas waar hulle Hom kan aankla voor die mense. Dit is egter onmoontlik vir mense om God in 'n hoek te verf. Hoewel ons allerlei slim argumente kan ophaal, sal ons, soos hulle, moeilik by die feit kan verbykom dat ook ons 'n verantwoordelikheid het teenoor die regering waaronder ons leef. Die verantwoordelikheid is dalk nie lekker nie en die regering maak waarskynlik baie foute, maar was dit nie maar ook die geval in die tyd toe Jesus hierdie woorde gesê het nie? Miskien is dit nodig dat ons vandag 'n verbindingspypie tussen ons geestelike lewe en ons verantwoordelikheid teenoor die regering moet daarstel.

Matteus 22:15-22.ppt 745.5 KB Oct 13, 2014 05:27 Download 1059
Matteus 22:15-22.pptx 651.97 KB Oct 13, 2014 05:26 Download 943
Matteus 22:15-22.doc 113 KB Oct 13, 2014 05:23 Download 1153

Matteus 22:1-14 – Agtiende Sondag in Koninkrykstyd – 12 Oktober 2014

Matteus22 1-14Dit is nie maklik om vir kinders hierdie boodskap, veral dié van die man wat nie die regte klere aangehad het nie, te verduidelik nie. ’n Eenvoudige opsie is om vir kinders te vertel dat die kerk God se fees of partytjie is waarheen hulle elkeen genooi is. Die preekriglyn begin met ’n soortgelyke verhaal uit Jesaja van Israel se verwagting dat die Messias-Koning 'n heerlike, oorvloedige banket vir sy volk voorberei. Hierdie komende feesmaal was vir hulle 'n ankerpunt. Jesus sluit hierby aan en stel dit as 'n bruilofsfees voor wat 'n koning vir sy Seun reël. Dit is egter oop vir almal wat hulle vertroue in die Here stel, in Hom glo, Hom dien, en navolg. Jesus is immers God se inisiatief om stukkende mense en gebrokenes op te tel. Vir die Jode was dit onaanvaarbaar. Vir dié wat dit aanvaar, is dit die bruilofsfees van die Lam.

Matteus 22:1-14.ppt 1.16 MB Oct 07, 2014 05:22 Download 1115
Matteus 22:1-14.pptx 1.06 MB Oct 07, 2014 05:20 Download 986
Matteus 22:1-14.doc 106 KB Oct 07, 2014 05:19 Download 1135

Matteus 21:33-46 – Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd – 5 Oktober 2014

Matteus21 33-46Fokus in Familietyd op die tema van God wat ‘n God van tweede kanse is. Die verhaal van Thomas Edison, die uitvinder van die gloeilamp, se hantering van ’n seuntjie wat sy eerste gloeilamp laat val het, sal jou baie help daarmee. Die preekriglyn val weg met die verhaal van Nebukadnesar se droom van ’n groot beeld, wat deur ’n groot klip verpletter word. Dít vorm in wese die agtergrond vir dié gelykenis wat die leiers van die Joodse volk ontmasker en Jesus as die Een identifiseer deur wie die vaste fondament van God se Koninkryk gelê word wat die hele wêreld sal vernuwe. Wie deel wil wees van hierdie koninkryk waarvan die Steen van God die belangrikste steen is, moet die vrugte dra wat God vra. Dit beteken om God se koningskap en heersersreg en riglyne vir gehoorsaamheid te aanvaar. So nie, word die Steen 'n bron van struikeling.

Matteus 21:33-46.ppt 1.2 MB Sep 29, 2014 08:20 Download 1158
Matteus 21:33-46.pptx 1.04 MB Sep 29, 2014 08:18 Download 1008
Matteus 21:33-46.doc 117 KB Sep 29, 2014 08:17 Download 1312

Matteus 21:23-32 – Sestiende Sondag in Koninkrykstyd – 28 September 2014

Matteus21 23-32Sermons4kids het ‘n baie oulike storie van ‘n pa wat sy seuns vra om die blare te hark. John is besig om ‘n model vliegtuigie te bou en sê dat hy nie wil nie. Die pa vra gevolglik vir William. Dié is besig om TV te kyk, maar sê dat hy dit sal doen. Wanneer die pa weg is, dink John daaroor en gaan vee dan tóg die agterplaas. Die pa kom terug en vind John waar hy die agterplaas vee – en William voor die TV. Daar is ook aktiwiteite en ’n oulike inkleurprent. Dit dek die tafel vir die ontstellende, maar ook uiteindelik inspirerende verhaal in die preekriglyn van Cynthia se verslawing aan moonshine op vyf, marijuana op ses, verkrag is op agt en die verdere tragedie beleef het dat haar pa oorlede is toe sy nege was. Woedend, verward en bang, het Cynthia die huis verlaat en op straat begin lewe. Die liefde van ? Christelike versorgende gemeenskap het haar egter ten goede verander wat die teksgedeelte se primêre boodskap bevestig, dat tollenaars en prostitute eerder as selfregverdigende mense in die koninkryk van God sal ingaan.

Matteus 21:23-32.ppt 540 KB Sep 15, 2014 08:09 Download 1068
Matteus 21:23-32.pptx 440.83 KB Sep 15, 2014 08:07 Download 935
Matteus 21:23-32.doc 107.5 KB Sep 15, 2014 08:07 Download 1184

Matteus 20:1-16 - Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd - 21 September 2014

Matteus20 1-16Die fokusteks verkondig die waarheid dat God sy guns en genade vryelik aan elkeen uitdeel soos Hy wil en goedvind. God se somme werk anders as ons somme. Jy kan dit met een van die twee voorbeelde van berekening wat ons vir Familietyd gee, illustreer vir die kinders. Die preekriglyn werk met die inspirerende verhaal van die Last Minute Ministry van Chuck Kent. Hy het hierdie verhaal van die eienaar van die wingerd wat nog aan die einde van die werkdag – letterlik in die elfde uur - mense gehuur het om in sy wingerd te gaan werk, gebruik om mense op hulle sterfbed te help om Christus se koningskap oor hulle lewe te aanvaar. Volgens Chuck is dit verstommend hoe realisties en oop mense in die laaste fase van hulle lewe is. Dit is asof genade meer sin maak wanneer die son begin te sak. Dit is asof mense wat weet dit is te laat om nog God se guns te probeer verdien, die helderheid van sy goedheid beter kan raaksien, presies die boodskap wat die gelykenis aan ons almal wil oordra.

Matteus 20:1-16.ppt 1.7 MB Sep 15, 2014 05:42 Download 1300
Matteus 20:1-16.pptx 1.16 MB Sep 15, 2014 05:40 Download 1190
Matteus 20:1-16.doc 134.5 KB Sep 15, 2014 05:40 Download 1415

Romeine 14:1-12 - Veertiende Sondag in Koninkrykstyd - 14 September 2014

Romeine14 1-12Kinders is baie bewus van wat en hoe mense eet. Baie kinders mag nie suiker eet nie, of suiwel of kleurmiddels. Kinders is ook bewus van verskillende nasies se kos en verskillende diëte (hulle mag dalk selfs weet van die Tim Noakes mode). Kinders bring verskillende kos skool toe, in verskillende tipes houers. Dit kan dus ’n goeie wegspringplek wees om te gesels oor hoe ons oor ander oordeel. Die preekriglyn werk met die verhaal van die die Gereformeerde geloofsbeweging wat gebore is in die harde leerskool van Genève. Johannes Calvyn, die grondlegger van Gereformeerde denke en 'n vlugteling uit Frankryk, se bediening en teologie is diep beïnvloed deur die omstandighede van Genève. Daar is baie moeite gedoen om die haweloses te versorg, troos met die evangelie te bring, en mense op te roep om getrou aan God se Woorde te bly. Hiervoor was toerusting en bemagtiging nodig, presies dít wat Romeine 14 op die tafel sit. Baie belangriker as die opinies wat ons van mekaar het, is die hartsgesindheid wat God vra. Elkeen mag in sy eie gemoed ten volle oortuig wees van sy opvatting, solank dit gedoen word "vir die Here". Waar dit gebeur, kan God vir alles gedank word.

Romeine 14:1-12.ppt 753.5 KB Sep 01, 2014 14:11 Download 1061
Romeine 14:1-12.pptx 680.22 KB Sep 01, 2014 14:10 Download 964
Romeine 14:1-12.doc 115.5 KB Sep 01, 2014 14:09 Download 1164

Romeine 13:8-14 - Dertiende Sondag in Koninkrykstyd - 7 September 2014

Romeine13 8-14Gebruik in familietyd die storie van die “sluimer-knoppie” van ’n wekker wat nie noodwendig ‘n goeie ding is nie. As jy aanmekaar die knoppie druk, gaan jy op die einde laat wees vir skool. Die gevaar is boonop dat jy later glad nie meer die alarm hoor nie. Sommige mense dink dat jy die Here se roepstem ook só kan laat “sluimer” tot later. Die gevaar is egter dat jy Hom later glad nie meer hoor nie. Dié storie gee ’n oorgang na die verhaal van Augustinus wat gelukkig dié gevaar vrygespring het weens die getuienis van ’n paar vriende in sy lewe. Hierin het Romeine 13 ’n sleutelrol gespeel. Hy het daar die oproep gehoor om te "lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus". Dit het hom gehelp om die geheim van 'n oorvloedige lewe agter te kom. Dit lê in die afskeid van ons sondige begeertes, en die navolging van Jesus Christus deur in liefde teenoor alle mense te lewe.

Romeine 13:8-14.ppt 1.14 MB Aug 31, 2014 15:12 Download 1027
Romeine 13:8-14.pptx 992.58 KB Aug 31, 2014 15:08 Download 977
Romeine 13:8-14.doc 111 KB Aug 31, 2014 15:07 Download 1153

Romeine 12:9-21 - Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd (Barmhartigheidsondag) - 31 Augustus 2014

Romeine12 9-21Met Familietyd kan jy werk met die verhaal van die pikkewyn Tony Baloney deur Pam Munoz Ryan wat worstel om “nicely and from our hearts” met ander te speel. Dit sluit aan by die teks waar Paulus met ons praat oor hoe ons met mekaar leef. Hy help ons verstaan dat die liefde die kwaad oorwin. Soos dié keer toe die verslane en verslete Duitse krygsgevangenes in die Tweede Wêreldoorlog deur die strate van Moskou begelei is met duisende Russe wat hulle uitmekaar wou skeur oor die pyn wat hulle die Russiese mense aangedoen het. Tog breek een Russiese vrou deur die linie en hardloop met 'n stuk brood na een van die soldate. Skielik het baie ander Russe dit ook gedoen. Hierdie daad van liefde is 'n illustrasie van die geweldige krag van die goeie wat die kwaad oorwin. Ons weet nie wat die effek op die soldate was nie, maar ons weet dat Christene só behoort op te tree. Dit is ook duidelik dat sulke liefde nie blote emosie is nie. Hierdie tipe liefde teenoor die ander is 'n keuse wat God in ons moontlik maak.

Romeine 12:9-21.ppt 605.5 KB Aug 23, 2014 10:36 Download 1308
Romeine 12:9-21.pptx 506.76 KB Aug 23, 2014 10:35 Download 914
Romeine 12:9-21.doc 157 KB Aug 23, 2014 10:32 Download 1315

Romeine 12:1-8 - Elfde Sondag in Koninkrykstyd - 24 Augustus 2014

Romeine12 1-8Jy kan die eerste paar verse van die fokusteks uit Die Nuwe Testament vir Kinders inspan of die besondere verhaal van Moses se aanneming deur sy eie moeder omdat Egiptiese vroedvroue God gedien het, gebruik om te wys hoe hulle so Romeine 12 in die praktyk uitgeleef het. Natuurlik- dramatiseer die storie vir die kinders ... Die preekriglyn werk met die verhaal van ‘n Blou Bul- en Haai-ondersteuner wat moeite het om in die Kaap aan te pas: “Dit het 'n paar jaar gevat," sê hulle, "voordat ons twee – die haai en die bul – regtig in die Kaap aangekom het." Dit is gee ‘n goeie invalshoek in die wyse waarop Paulus met die Romeine in gesprek gaan oor die geleefde evangelie, van die algemene beginsels van toepassing op die leefwyse van gelowiges, na die fokus op gelowiges se lewenswyse in die gemeente tot by die gawes wat gelowiges benodig om so te kan leef.

Romeine 12:1-8.ppt 910.5 KB Aug 14, 2014 15:22 Download 1046


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009