Kerkjaar 2012-13

Woord-en-feesSEISOEN VAN LUISTER

Die Seisoen van Luister voorsien elke week 'n PowerPoint en Word hulpmiddel vir gebruik saam met die fokusteks van die Woord en fees - Preekstudies en liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar wat Bybel-Media in samewerking met Communitas uitgee.

Die uitgangspunte is die volgende:

  • Dit sluit direk aan by die Seisoen van Luister se kultuur, styl en metodiek.
  • Dit sluit direk aan by die Woord en feesPreekstudies met Liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar.
  • Dit gebruik visuele media en verhale om ‘n erediens-ervaring te skep waarin ‘n egte ontmoeting met God en mekaar kan gebeur.
  • Dit skep ‘n Familie-vriendelike toepassing vir die erediens.
  • Die projek word steeds met die heelhartige ondersteuning van Bybel-Media moontlik gemaak.
  • Daarom kan ons die PowerPoints en Word-lêers steeds gratis beskikbaar stel.

Preekstudies en liturgiese voorstelle

Die Preekstudies en liturgiese voorstelle: Woord en fees – Advent 2012 tot Koninkrykstyd 2013 – is ’n hulpmiddel vir die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit volg die seisoene van die kerkjaar, en maak gebruik van die teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar C. Die Preekstudies en liturgiese voorstelle kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik die Woord en lewe (voorheen Leesrooster)

 

 

 

File Version Licence Size Added Hits

Kolossense 1:11-20 – Sondag van Christus die Koning – 24 November 2013

Kolossense1 11-20Vandag is ’n goeie geleentheid om die kinders ’n vyf-vinger gebed aan te leer in aansluiting by Paulus se dankgebed wat in Kolossense 1 opgeteken is. Die preekriglyn werk met die verhaal van Dick Dye, sendeling van die Presbiteriaanse Kerk in die VSA, wat in 1973 'n kerk probeer plant het in Acapulco, Meksiko. Hy het dikwels mismoedig geword. In hierdie oomblikke het hy opgekyk na 'n groot kruis op 'n nabygeleë berg. Dit het hom versterk om met sy werk voort te gaan. Op 'n dag ry hy teen die berg uit om die kruis van naderby te bekyk en om dankie te sê vir die persoon wat dit daar geplant het ... en presies dit was die oomblik van transformasie. Só lê Paulus ook met hierdie oproep tot dank oor God se groot dade die grondslag vir die boodskap van die hele Kolossense brief: Christus het hulle van alle bedreigende magte verlos.

Kolossense 1:11-20.ppt 972.5 KB Nov 18, 2013 21:54 Download 1556
Kolossense 1:11-20.pptx 784.39 KB Nov 18, 2013 21:49 Download 1067
Kolossense 1:11-20.doc 130 KB Nov 18, 2013 21:49 Download 1218

2 Tessalonisense 3:6-13 – 26ste Sondag van Koninkrykstyd – 17 November 2013

2Tessalonisense3 6-13Vir Familietyd kan die verhaal van Farmer Duck deur Martin Wadell gebruik word om die kinders te help om te sien wat met ’n gemeenskap gebeur waar die werklading nie gedeel word nie. Die diere gryp in om die lui boer wat die arme eend al die werk laat doen, weg te jaag en saam die plaas te versorg. Hierdie storie help ons om te sien hoe ons almal geroep is om te deel in die werk – by die kerk en by die huis. Die preekriglyn sluit hierby aan met die satiriese bydrae van Vignesh, 'n Indiese rekenaarspesialis, wat die voordele van luiheid op sy blog besing. Natuurlik trek Vignesh net ons been, maar hy help ons op ‘n ander manier die gevaar van leeglê raak te sien. Hiermee kan die boodskap van ons teks in die konteks van die hele Bybel aan die orde gestel word en die baie hoë waarde wat aan werk gekoppel word, gekommunikeer word. Deel van die vreugde en seën van die lewe is om te kan werk. Veral Gereformeerde mense sien werk boonop as deel van die lof- en dankoffers wat ons aan God bring. Alle werk is heilig. Alle werk word vir die Here gedoen.

2 Tessalonisense 3:6-13.pptx 1.84 MB Nov 11, 2013 12:37 Download 1170
2 Tessalonisense 3:6-13.pptx 1.43 MB Nov 11, 2013 12:35 Download 1049
2 Tessalonisense 3:6-13.doc 118 KB Nov 11, 2013 12:34 Download 1190

2 Tessalonisense 2:1-5, 13-17 – 25ste Sondag van Koninkrykstyd – 10 November 2013

2Tessalonisense2 1-17Vertel kinders in die eenvoudigste taal moontlik van die breë lyne van die wederkoms aan die hand van óf die aanhaling uit die Bybelse Ensiklopedie óf uit die Nuwe Testament vir Kinders. Die preekriglyn begin met ’n bespreking van die moeilikheidsgraad van ’n hole-in-one. Min kry dit reg. Mens moet jou mik ken! Verrassend genoeg, was dit nóg moeiliker om die Curiosity, die Mars Ruimtelaboratorium, verlede jaar veilig in die Galekrater op Mars te laat land. Die akkuraatheid van hierdie plasing is meer as wat nodig is om in Kaapstad te staan en met een hou 'n hole-in-one tot in Londen te slaan. In ons teks praat Paulus met die gemeente in Tessalonika oor God se eindbestemming met die wêreld. Dit is duidelik dat daar by hulle verwarring en onsekerheid oor die wederkoms ontstaan het. Paulus se trooswoord is dat die waarborg dat hulle behoue vir die toekoms sal bly, nie in hulleself of in húlle geloofsvolharding lê nie. Dit lê primêr by God. Hulle verlossing en saligheid, soos ook hulle volharding en die uiteindelike vervulling van die hoop wat in hulle hart gegee is, kom van God af. Dit is Hy wat die eindbestemming bepaal en ons daarheen sal neem.

2 Tessalonisense 2:1-17.ppt 1.33 MB Nov 04, 2013 11:47 Download 1559
2 Tessalonisense 2:1-17.pptx 1.13 MB Nov 04, 2013 11:46 Download 1010
2 Tessalonisense 2:1-17.doc 127.5 KB Nov 04, 2013 11:45 Download 1083

2 Tessalonisense 1:1-4, 11-12 – 24ste Sondag in Koninkrykstyd – 3 November 2013

2Tessalonisense1 1-12Vir Familietyd is daar die boeiende storie van Katie Sue, die nuwe dogtertjie by die skool, wat Mean Jean, die boelie van die speelgrond, bevriend en die die skool ’n beter, lekkerder plek maak. Die preekriglyn werk met die vraag: “Wat hou die vuur van geloof brandend?” Die teksgedeelte antwoord soos volg: “Dit is 'n vuur van liefde vir mekaar, vir die naaste en vir die vyand. Dit is 'n vuur van geloof in God wat die onsigbare God in Jesus Christus sien, liefhet, dien en gehoorsaam. Dit is 'n vuur van hoop wat God se toekoms sien, al kan niemand anders dit sien nie, en al maak die wêreld dit belaglik.”

2 Tessalonisense 1:1-4, 11-12.ppt 805 KB Oct 28, 2013 15:05 Download 1135
2 Tessalonisense 1:1-4, 11-12.pptx 574.84 KB Oct 28, 2013 15:04 Download 1008
2 Tessalonisense 1:1-4, 11-12.doc 116 KB Oct 28, 2013 15:04 Download 1381

Lukas 18:9-14 – 23ste Sondag in Koninkrykstyd – 27 Oktober 2013

Lukas18 9-14aOp Hervormingsondag kan gefokus word op die boodskap van die Hervorming soos ons dit in die bekende verhaal van die Fariseër en tollenaar vind, veral die sola gratia wat daardeur beklemtoon word. Gesels met die kinders oor die wonder van vergifnis – gebruik moontlik die verhaal soos in Die Nuwe Testament vir Kinders vertel word. Die preekriglyn word ingelei met die verhaal van Narcissus en die gevaar van die verkeerde tipe selfliefde. Calvyn het immers van ons gesê, dat ons hart 'n fabriek van afgode is waarin die diepste sekerheid van ons lewe aan iets anders as aan God vasgemaak word. Die oplossing is egter nie om bietjie minder narcissisties te wees nie. Die oplossing om van die self-as-afgod weg te draai, na God toe. Om vanuit God se hand verlossing van die self te ontvang, nuwe lewensrigting en fokus te ontvang, 'n nuwe anker te verkry, en 'n nuwe toekoms. Soos die verhaal van die Fariseër en die tollenaar dit uitnemend illustreer.

Lukas 18:9-14.ppt 1.11 MB Oct 22, 2013 10:19 Download 1385
Lukas 18:9-14.pptx 940.49 KB Oct 22, 2013 10:17 Download 1025
Lukas 18:9-14.doc 139 KB Oct 22, 2013 10:16 Download 1082

Lukas 18:1-8 – 22ste Sondag in Koninkrykstyd – 20 Oktober 2013

Lukas18 1-8Gesels met die kinders oor “volharding” – verduidelik wat dit beteken en hoor of hulle aan ’n paar voorbeelde van volharding kan dink. Jy kan ook werk met uittreksels uit die fliek “Surf’s Up”, óf die verhaal van “Cloudy With A Chance Of Meatballs” óf die een van die volharding van Thomas Edison, wat die moderne gloeilamp uitgevind het. Die preekriglyn begin met die verhaal van Morris Goodman wat nie in staat was om self asem te haal, te beweeg, te praat of selfs te sluk nie, ná ’n vliegongeluk. Ná ’n lang pad van harde werk, volhardende oefening, moed hou en bemoediging stap hy egter teen Kersdag self uit die hospitaal. Dit is die tipe gesindheid wat Jesus aanwakker met dié gelykenis, maar nie net in die fokus op jou eie krag nie, maar deur aan te hou bid tot God sonder om moedeloos te word. Jesus spoor sy dissipels aan om soos die weduwee aan te hou vra vir God se geregtigheid. Die Godsbeeld wat Jesus dus hier teken is van 'n God wat nie slaap nie, en sy kinders se gebede om verlossing hoor en inderdaad verhoor. Hy sal reg laat geskied. Die vraag is dus nie of God sal optree nie – Hy sal. Die vraag is of die dissipels (en ons) met dié geloof sal lewe en sal volhard, dag en nag, in gebed tot God.

Lukas 18:1-8.ppt 693.5 KB Oct 14, 2013 08:46 Download 1482
Lukas 18:1-8.pptx 566.67 KB Oct 14, 2013 08:45 Download 954
Lukas 18:1-8.doc 101.5 KB Oct 14, 2013 08:44 Download 1393

Lukas 17:11-19 – 21ste Sondag in Koninkrykstyd – 13 Oktober 2013

Lukas17 11-19Betrek die kinders deur ’n dramatiese vertelling van die verhaal van die tien melaatses. Die preekriglyn werk met ’n inleiding rondom E.T., die "Extra Terrestrial," wat seker die bekendste besoeker uit die buitenste ruim in die rolprentwêreld is. E.T se verhouding met die 10-jarige Elliot word ontgin om ons te help nadink oor vreemdelinge. In Lukas se verhaal is dit ook net die vreemdeling wat Jesus kom bedank het, soos Lukas opmerk: "Hierdie man was 'n Samaritaan.” Dit bly verrassend dat Jesus se genade en genesing ook daar is vir diegene buite die kerk, die randfigure die uitlanders. Nog meer verrassend is dat dit juis “hierdie vreemdeling” is wat reg reageer; hy is die een wat omdraai, God hardop prys, Jesus aanbid en Hom bedank! Die genesing herinner ons dus dat elke persoon, hoe gering of hoe vreemd ons ook al die persoon mag ag, vir God waardig is, deel is van die koninkryk. Die teks spreek ook die kerk en gelowiges aan, om nie langer te lewe volgens klasse en grense nie.

Lukas 17:11-19.ppt 916 KB Oct 06, 2013 06:25 Download 1289
Lukas 17:11-19.pptx 743.14 KB Oct 06, 2013 06:24 Download 966
Lukas 17:11-19.doc 102 KB Oct 06, 2013 06:23 Download 1061

Lukas 17:5-10 – 20ste Sondag in Koninkrykstyd – 6 Oktober 2013

Lukas17 5-10Daar is die pragtige storie vir Familietyd van Tiny Little Fly wat die gedagte illustreer dat dit nie soveel saak maak hoe groot jou geloof is nie, maar eerder wat jy daarmee doen. Dit gee ’n gladde oorgang na die preekteks wat fokus op die dissipels se vraag aan Jesus dat hulle méér geloof wil hê. Jesus se antwoord is dat dit die afmetings en omvang van jou geloof nie soseer belangrik nie, die inhoud wel. Jesus is die inhoud van ons geloof. Die vraag is dus op Wie jou geloof gerig is. Wanneer die uitdagings om versoeking te vermy en die risiko van vergifnis te loop ondraaglik blyk te wees, is dit die Here op wie jou geloof gerig is, wat jou bystaan en jou dra.

Lukas 17:5-10.ppt 1.03 MB Oct 01, 2013 07:59 Download 1083
Lukas 17:5-10.pptx 799.52 KB Oct 01, 2013 07:57 Download 976
Lukas 17:5-10.doc 109.5 KB Oct 01, 2013 07:57 Download 1112

Jeremia 32:1-3a, 6-15 – 19de Sondag in Koninkrykstyd – 29 September 2013

Jeremia32 1-15Vir Familietyd is daar twee opsies – een wat werk met ’n dialoog (jy kan dit ook opvoer) tussen God en Jeremia om kinders onder die indruk te bring van die groot ding wat God van Jeremia gevra het en ’n ander wat werk met die storie van Wangari Maathai, die Nobelprys vir Vrede wenner wat ’n omwenteling gebring het met haar boomplant projek. Die preekriglyn werk ook met ’n boomplantstorie, dié van Bob Seiple, wat die gesegde illustreer dat ’n mens bome moet plant asof jy vir ewig gaan lewe. Dit verryk die lewe en bevestig die hoop op God se trou vir komende geslagte wat die vrug van jou visie en hoop pluk en God vir jou dank. Dit gee ’n uitstekende invalshoek om Jeremia se grondkooptransaksie in perspektief te plaas. Daardeur kon hy vir die mense wys dat hy self glo in die beloftes van God.

Jeremia 32:1-15.ppt 1.83 MB Sep 23, 2013 16:42 Download 1212
Jeremia 32:1-15.pptx 1.64 MB Sep 23, 2013 16:40 Download 1011
Jeremia 32:1-15.doc 120.5 KB Sep 23, 2013 16:38 Download 1091

Jeremia 8:18-9:1 – 18de Sondag in Koninkrykstyd – 22 September 2013

Jeremia 8 18-9 1Die voorstel vir die familie-oomblik om Jeremia se boodskap vir kinders te verduidelik deur by ons gebruike van salf aan te sluit, kan baie goed as deel van die Skriflesing benut word. Die preekriglyn sluit aan by die aangrypende toneelstuk, Every year, every day, I am walking, wat die verlies aan ’n tuiste, en die eerste, voorlopige treë na heling en die bou van 'n nuwe lewe, beskrywe. Dit verskaf die inleiding na Jeremia 8 wat 'n streep trek deur die prentjies wat God as apaties, onbeweeglik, en onroerbaar sien. Hier ontmoet ons 'n Vader wat huil oor 'n verlore volk. God is hier die ontwortelde God, 'n God sonder 'n volk, en 'n land as ruimte waar God geken, gedien en geëer word. Wat waar was in Jeremia se tyd, is ook waar van God vandag. Hy huil ook vandag as gevolg van ons, om ons tot gehoorsaamheid en wederkerige liefde tot ons God op te roep.

Jeremia 8:18-9:1.ppt 783 KB Sep 16, 2013 11:41 Download 1196
Jeremia 8:18-9:1.pptx 581.8 KB Sep 16, 2013 11:36 Download 971
Jeremia 8:18-9:1.doc 117 KB Sep 16, 2013 11:29 Download 1148

Jeremia 4:11-12, 22-28 – 17de Sondag in Koninkrykstyd – 15 September 2013

Jeremia4 11-28Vir Familietyd kan Psalm 1 gebruik word om die keuse vir God of die sonde te illustreer aan die hand van ’n vrye vertaling van Eugene Peterson se parafrase The Message. Die preekriglyn begin met die verhaal van realpolitik – werk net met die feite en geen ideologieë nie – van Henry Kissinger, die VSA-diplomaat en adviseur van presidente in die Nixon en Ford-regerings. In die tyd van Jeremia wou die konings en politici ook prakties en pragmaties, real, wees. Dit het egter nie geslaag nie. Die profeet Jeremia fokus dan op die groter prentjie, ’n teologiese verklaring daarvoor. Jeremia help Juda só om God raak te sien. Juda se bestemming word uiteindelik nie bepaal deur politiek, mag en geweld nie, maar deur God se betrokkenheid. Israel het op God se trou met ontrou gereageer. Daarom word God nou 'n opponent vir die volk. Jeremia skud Juda daarmee uit haar selfversekerde waan van veiligheid en vrede. As gemeentes wat eeue later in Suid-Afrika leef, is dié boodskap steeds van krag, dat ons met God moet rekening hou.

Jeremia 4:11-28.ppt 1.25 MB Sep 10, 2013 08:32 Download 1385
Jeremia 4:11-28.pptx 1.12 MB Sep 10, 2013 08:23 Download 990
Jeremia 4:11-28.doc 107 KB Sep 10, 2013 08:22 Download 1060

Jeremia 18:1-11 – 16de Sondag in Koninkrykstyd – 8 September 2013

Jeremia18 1-11Die gedagte van die pottebakker wat die klei vorm kan lekker prakties in die diens toegepas word deur aan die kinders klei te gee (wat jyself gemaak het) om te vorm. Die preekriglyn begin met die verhaal van ‘n predikant wat met klei probeer werk het wat net nie vorm wou aanneem nie. Klei het 'n wil van sy eie! Dit gee ‘n goeie oorgang na die metaforiese gebruik van die pottebakker en die klei in Jeremia se perspektief op die keuses wat die mense van sy tyd uitgeoefen het. Die vraag is of God weer met ons oor kan begin en weer skep? Jeremia was ernstig en reguit. Alhoewel hy goed gesê het wat hard was om te hoor, het hy volledig daarin geglo dat verandering moontlik is. Sy boodskap in hoofstuk 18 is dat God nog nie met Juda klaar was nie. So is hulle en ons in God se hand. Die pad na hoop is om te glo dat God nog nie met jou klaar is nie.

Jeremia 18:1-11.ppt 623 KB Sep 02, 2013 18:05 Download 1146
Jeremia 18:1-11.pptx 427.34 KB Sep 02, 2013 18:04 Download 1041
Jeremia 18:1-11.doc 103.5 KB Sep 02, 2013 18:04 Download 1143

Jeremia 2:4-13 – 15de Sondag in Koninkrykstyd – 1 September 2013

Jeremia2 4-13In Familietyd kan die ondenkbare geïllustreer word dat Israel haar God prysgegee het vir gode wat nie gode is nie, deur die storie van Daantjie te vertel wat met ’n slenter gevang is toe hy sy “Company of Heroes” speletjie opgegradeer het. Die preekriglyn begin met die kostelike storie van drie susters se vergeetagtigheid. Dit is ook die inhoud van die klagstaat teen die volk in Jeremia. Die volk het vergeet van die Here. Nog erger: hulle het Hom verruil vir nikswerd gode. Wat dit regtig verskriklik maak, is dat diegene wat die volk moes help onthou, ook vergeet het: die priesters, profete en regeerders. Maar deur die ware God te verruil, verloor Israel eintlik hulleself en hulle lewe. Hulle vernietig hulleself ... en hulle weet dit nie! Die ergste is dat dit ook van óns waar kan wees, sonder dat ons dit besef. Daarom roep Jeremia ook vir ons op om te luister en tot inkeer te kom.

Jeremia 2:4-13.ppt 953.5 KB Aug 26, 2013 23:53 Download 1087
Jeremia 2:4-13.pptx 806.2 KB Aug 26, 2013 23:50 Download 1000
Jeremia 2:4-13.doc 116.5 KB Aug 26, 2013 23:50 Download 1079

Hebreërs 12:18-29 – 14de Sondag in Koninkrykstyd – 25 Augustus 2013

Hebreers12 18-29Vir hierdie moeilike teksgedeelte is dit die beste om die Sinai gebeure dramaties vir die kinders te vertel. Die preekriglyn begin met die verhaal van ’n groep vlugtelinge uit Laos, Noord-Viëtnam, wat by ’n kerk in Sacramento, Kalifornië, aan die Evangelie volgens Markus blootgestel is. Hulle ontsag vir Jesus wat die golwe van die storm laat bedaar, het die pastor Mark Galli diep geraak. Hulle het die teks uiteindelik beter verstaan as hy! Dit is wat die brief aan die Hebreërs in sy vergelyking van die Ou en die Nuwe Verbond met ons wil regkry, om met ontsag na Jesus, dié Een wat groter is as Moses, te kyk.

Hebreërs 12:18-29.ppt 1.77 MB Aug 24, 2013 15:17 Download 1160


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009