SOEK HIER VIR BYBELGEDEELTES


Tik die naam van die Bybelboek wat jy soek hieronder in om die resultate te "filter". Dit sal jou baie gou wys of die hoofstuk of perikoop wat jy soek hier beskikbaar is.

Die vorige alfabetiese lys is steeds hier, maar sal nie langer opgedateer word nie.Kerkjaar 2014-15

Die Seisoen van Luister voorsien elke week 'n PowerPoint en Word hulpmiddel vir gebruik saam met die fokusteks van die Woord en fees - Preekstudies en liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar wat Bybel-Media in samewerking met Communitas uitgee.

Die uitgangspunte is die volgende:

 • Dit sluit direk aan by die Seisoen van Luister se kultuur, styl en metodiek.
 • Dit sluit direk aan by die Woord en fees - Preekstudies met Liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar.
 • Dit gebruik visuele media en verhale om ‘n erediens-ervaring te skep waarin ‘n egte ontmoeting met God en mekaar kan gebeur.
 • Dit skep ‘n Familie-vriendelike toepassing vir die erediens.
 • Die projek word steeds met die heelhartige ondersteuning van Bybel-Media moontlik gemaak.
 • Daarom kan ons die PowerPoints en Word-lêers steeds gratis beskikbaar stel.

Meer inligting

File Version Licence Size Added Hits
Efesiërs 1:3-14.doc 98.5 KB Dec 22, 2014 08:00 Download 826

Galasiërs 4:4-7 – 28 Desember 2014 – Sondag na Kersfees

Galasiers4 4-7Vir Familietyd kan jy die fokusteks uit Die Nuwe Testament vir Kinders lees en dan die ingeslote tabel gebruik om woorde uit die teks te onderstreep. Die preekriglyn werk met die worsteling wat ons het met ons identiteit. Dit is ‘n wesenlike vraag, want bekering en heiligmaking het met die skep van 'n nuwe identiteit in ons te doen. Die reis van dissipelskap is niks anders as 'n reis van identiteitsvorming nie. Vir die Galasiërbrief is ons identiteit iets wat aan ons geskenk word. Dit het nie met ons herkoms te doen nie, maar met ons toekoms. Wie ons is, is iets wat ons van God ontvang, en wat ons voor God se aangesig ontdek.

Galasiërs 4:4-7.ppt 796 KB Dec 22, 2014 07:48 Download 672
Galasiërs 4:4-7.pptx 688.99 KB Dec 22, 2014 07:48 Download 614
Galasiërs 4:4-7.doc 137 KB Dec 22, 2014 07:47 Download 755

Hebreërs 1:1-4 (5-12) – 25 Desember 2014 – Kersfees

Hebreers1 1-4Gebruik die videogreep Bethlehemian Rhapsody ('n Kersfeespoppespel gebaseer op die musiek van Queen se "Bohemian Rhapsody") deur Mark Bradford of vertel die pragtige verhaal “The Give Away” deur Ray Buckley. Gebasseer op die Amerikaanse Imboorlinge se Kersfees-tradisie van “weggee”, vertel dit van al die diere wat in die bos bymekaar kom om hul bekommernis oor die mense te deel. Elke dier het ‘n idee van wat hulle kan gee om die mens te help. Dan daag die Skepper op met ‘n heel ander plan... Die preekriglyn laat ons nadink oor die feit dat ons hierdie tyd van die jaar oral Kersliedere hoor. Iemand skryf egter dat ons samelewing dalk 'n omgekeerde lied sing: "Die wêreld is gebore, Christus is verlore." Dit is in só ‘n tipe situasie wat die Hebreërbrief Christus verkondig as ons ewige Koning, Hoogste Profeet en Hoëpriester. Hy wil mense bemoedig, aanspoor en vermaan, deur Jesus voor te stel as die een wat alles onderhou. Hy sing 'n lied oor Jesus wat aansteeklik is.

Hebreërs 1:1-4.ppt 904 KB Dec 11, 2014 08:00 Download 788
Hebreërs 1:1-4.pptx 663.67 KB Dec 11, 2014 07:56 Download 572
Hebreërs 1:1-4.doc 74 KB Dec 11, 2014 07:55 Download 807

Lukas 1:26-38 – 21 Desember 2014 – Vierde Sondag van Advent – Sondag van liefde

Lukas1 26-38Dramatiseer die verhaal uit Die Nuwe Testament vir Kinders in Familietyd en onderstreep die feit dat Maria ‘n gewone persoon was wat deur God gebruik is om Sy plan met die wêreld te realiseer. Daar is ook inkleurprente beskikbaar. Die preekriglyn werk met die feit dat die Bybel wemel van verhale van eenvoudige mense wat deur God geroep is, mense wat dikwels in hul eie oë geen kandidate was om deur God gebruik te word nie, soos hier Maria. God gebruik die doodgewone, jeugdige Maria bloot op grond van God se genade. Hierdie verhaal benadruk dat God gewoon in mense se lewe intree en hulle in sy diens stel. God sou sonder Maria kon aangaan. Dit was sy besluit om haar in te sluit.

Lukas 1:26-38.ppt 821 KB Dec 11, 2014 06:14 Download 746
Lukas 1:26-38.pptx 720.37 KB Dec 11, 2014 06:13 Download 596
Lukas 1:26-38.doc 97 KB Dec 11, 2014 06:13 Download 784

Johannes 1:6-8, 19-28 – 14 Desember 2014 – Derde Sondag van Advent – Sondag van vreugde

Johannes1 6-8 19-28Gebruik “bubbles” of “streamers” met Familietyd om oor die vreugde by troues te praat. Dieselfde met ons teks vandag – Johannes wys na Jesus. Dit maak ons bly. Die PowerPoint agtergrond gebruik dieselfde bekende skildery van Matthias Grünewald op die Isenheimaltaar van die Klooster van Antonius in Isenheim as waarmee die preekriglyn begin. Dit beeld die gekruisigde Christus uit, met Johannes die Doper aan Jesus se sy. Die klooster was 'n hospitaal waar slagoffers van plae en mense met velsiektes versorg is. Op die skildery is die liggaam van Christus oortrek met sere en velsiektes. So kon die siekes weet dat Christus hul lyding op Hom geneem het, en hulle nood verstaan. Dit is wat Johannes die Doper doen. Hy staan langs Christus. Opvallend is Johannes se vinger, waarmee hy na Jesus wys, en waarmee hy van Christus getuig dat Hy die Lam van God is. Die Adventstyd is ook vol uitgestrekte vingers. Dit is ek en jy, en die gemeente waarvan ons deel is.

Johannes 1:6-8, 19-28.ppt 804.5 KB Dec 09, 2014 05:38 Download 648
Johannes 1:6-8, 19-28.pptx 804.37 KB Dec 09, 2014 05:37 Download 580
Johannes 1:6-8, 19-28.doc 90.5 KB Dec 09, 2014 05:36 Download 766

Markus 1:1-8 – 7 Desember 2014 – Tweede Sondag van Advent – Sondag van vrede

Markus1 1-8Jy kan in Familietyd die lig laat val op Johannes die Doper as wegbereider wat die lig net op Jesus laat fokus. Gebruik die resep vir “jellie-wurms” of koop sour worms of pretzel goggas. Daar is ook ‘n verhaal uit The Lion King, waar Raffiki (die bobbejaan) vir Simba gaan soek. Hy tree soos Johannes die Doper op. Óf gebruik ‘n waterpas om te verduidelik hoe ‘n mens dit gebruik om voor te berei om iets te bou. Dit gee ‘n goeie inleiding om te kan verduidelik dat Advent ‘n tyd van voorbereiding is. Die preekriglyn begin met die herinnering aan die sing van die lied: "Bring my die ou ou tyding" wat een van die geliefde Hallelujaliedere tydens Pinksterdienste was. Beteken dit nog iets vir ons? Amper soos Advent. Die gevaar is groot dat hierdie ou, ou tyding ons weer kan verbygaan. Die volgende beeld kan dalk help. Dikwels ry ons jaar na jaar dieselfde pad om te gaan vakansie hou. Twee dinge kan gebeur. Die pad kan al meer vervelig raak, of ons kan elke keer iets nuut op die pad ontdek. Jy kan opsien na die pad omdat dit lank is, of uitsien om die nuwe dinge te ontdek. Dieselfde kan gedurende Advent gebeur.

Markus 1:1-8.ppt 968 KB Dec 01, 2014 09:48 Download 709
Markus 1:1-8.pptx 548.09 KB Dec 01, 2014 09:44 Download 658
Markus 1:1-8.doc 76.5 KB Dec 01, 2014 09:43 Download 778

Markus 13:24-37 – 30 November 2014 – Eerste Sondag van Advent – Sondag van hoop

Markus13 24-37Lees die waarskuwing oor “gereed wees” uit Die Nuwe Testament vir Kinders of gebruik Carolyn Brown se baie raak illustrasie hieroor. Die preekriglyn werk met die verhaal van die verwoesting van Jerusalem in 7 September van die jaar 70 n.C. is Jerusalem in puin gelê. Die toneel was veel erger as die World Trade Centre-beelde van 11 September 2001 wat so helder in ons geslag se geheue ingebrand is. Nie een klip het op die ander bly staan nie. Dit is iets wat Jesus voorsien het en met sy dissipels oor gesels het. Hy spel die lyding en swaarkry van dié tyd uit en hoe hulle daarop moet reageer. Jesus stel dit as historiese gebeure voor. Dit gaan hier dus nie oor sy wederkoms nie, maar oor die uitkringende geweld wat die geskiedenis kenmerk. Gelukkig sê dit nie die laaste woord oor die wêreld nie. Die eintlike werklikheid waarmee die gelowiges rekening moet hou, is God se teenwoordigheid en God se aksie om die boodskap van volle lewe, die evangelie oor die hele wêreld te versprei. Dit is wat ons hierdie Adventstyd ook weer vier. Ons vier die feit dat God in Jesus Christus op hierdie wêreld aangeland het. Advent herinner ons dat God nie klaar is met ons nie.

Markus 13:24-37.ppt 2.05 MB Nov 25, 2014 05:19 Download 835
Markus 13:24-37.pptx 667.46 KB Nov 25, 2014 05:16 Download 622
Markus 13:24-37.doc 120 KB Nov 25, 2014 05:16 Download 879

Kerkjaar 2013-14

Die Seisoen van Luister voorsien elke week 'n PowerPoint en Word hulpmiddel vir gebruik saam met die fokusteks van die Woord en fees - Preekstudies en liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar wat Bybel-Media in samewerking met Communitas uitgee.

Die uitgangspunte is die volgende:

 • Dit sluit direk aan by die Seisoen van Luister se kultuur, styl en metodiek.
 • Dit sluit direk aan by die Woord en fees - Preekstudies met Liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar.
 • Dit gebruik visuele media en verhale om ‘n erediens-ervaring te skep waarin ‘n egte ontmoeting met God en mekaar kan gebeur.
 • Dit skep ‘n Familie-vriendelike toepassing vir die erediens.
 • Die projek word steeds met die heelhartige ondersteuning van Bybel-Media moontlik gemaak.
 • Daarom kan ons die PowerPoints en Word-lêers steeds gratis beskikbaar stel.

Meer inligting

File Version Licence Size Added Hits

Matteus 25:31-46 - Vier en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd (Sondag van Christus die Koning – Feesdiens) 23 November 2014

Matteus25 31-46In Familietyd kan jy ‘n oorsig gee oor die Kerkjaar en verduidelik dat vandag Sondag van Christus die Koning is. Die preekriglyn begin met die verhaal van Patricia Miller wat in 'n groot hospitaal se noodgevalle-afdeling werk en weens die blootstelling aan al die ellende onsensitief begin raak het vir ander se nood. Tot op ’n dag dat die Here haar oë oopgemaak het deur die nood van ’n enkelouerma. Daarmee word die tafel gedek vir hierdie gelykenis van die Here Jesus. Hy weet dat dit glad nie so vanselfsprekend is dat ons ander werklik sal sien nie. Afstomping kan die oorsaak wees; die haastige pas van die lewe; die oorlewingstryd waarin ons vasgevang is; die sorge van die lewe en ons natuurlike selfgerigtheid. Ons nood is dat ons nie meer sien nie. Met die gelykenis maak Jesus dus ons oë oop om weer te kan sien, dat ons eintlik vir Jesus in die gedaante van die ander kan sien.

Matteus 25:31-46.ppt 623.5 KB Nov 18, 2014 09:27 Download 933
Matteus 25:31-46.pptx 552.95 KB Nov 18, 2014 09:25 Download 796
Matteus 25:31-46.doc 111 KB Nov 18, 2014 09:25 Download 1108

Matteus 25:14-30 - Drie en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd 16 November 2014

Matteus25 14-30Vir Familietyd het jy twee ewe groot glasbakke nodig - asook badskuim – om die idee dat dit eers is wanneer jy woeker met iets – die bak met skuim roer – te illustreer. Die preekriglyn werk met die voorbeeld van die Haarkappers in die Markplek, 'n bediening van die Willow Creek Gemeenskapskerk in Chicago, wat maandeliks ‘n Dag van Skoonheid-sessies aanbied waar behoeftige vroue 'n gratis haarsny en nael-versorging ontvang. Dit illustreer dat mense wat hul lewe en die gawes wat hulle van God ontvang, in diens van ander gee, soveel anders is as die meeste mense van ons tyd wat leef in 'n kultuur wat op selfvervulling en selfverwesenliking ingestel is. Dit verskaf ‘n goeie oorgang na hierdie gelykenis waarin Jesus met groot wysheid ’n gelykenis vertel waarin Hy die gesindhede ontmasker wat mense al eeue lank weerhou van die koninkrykslewe.

Matteus 25:14-30.ppt 1.27 MB Nov 11, 2014 07:04 Download 1006
Matteus 25:14-30.pptx 1.13 MB Nov 11, 2014 07:00 Download 900
Matteus 25:14-30.doc 104 KB Nov 11, 2014 07:00 Download 1101

Matteus 25:1-13 - Twee en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd - 9 November 2014

Matteus25 1-13Daar is drie opsies vir Familietyd: om te verduidelik hoe lampies in Jesus se tyd gewerk het en die Skriflesing op te voer m.b.v. flitsies, sommige met pap batterye; om oor kragonderbrekings te praat en hoe ‘n mens jouself daarop kan voorberei; om te gesels oor al die goed wat mamma in haar handsak saamdra, gereed vir byna enige situasie. Die preekriglyn werk met die verhaal van die driejarige Hanna wat verontwaardig is dat die kategeet sy oë oophou as hy bid. Hoe sien sy dit? "Ek maak net een oog op 'n slag toe," sê die dogtertjie. Klein Hanna is waaksaam. Sy laat haar nie onkant vang nie. Sy maak net een oog op 'n slag toe. Hanna laat Jesus beslis glimlag. Hy leer ons immers in ons teksgedeelte om waaksaam te wees! Daarmee bou Jesus op die Joodse tradisie waarin wysheid en dwaasheid teenoor mekaar gestel is en nooi ons uit om te bepaal waar ons staan. Leef ons wys of dwaas? Jesus, die bruidegom, kom weer aan die einde van die tyd om sy volgelinge mee te neem na die bruilof. Wie sal gereed wees?

Matteus 25:1-13.ppt 872 KB Nov 04, 2014 07:57 Download 1107
Matteus 25:1-13.pptx 731.75 KB Nov 04, 2014 07:55 Download 753
Matteus 25:1-13.doc 133 KB Nov 04, 2014 07:52 Download 924

Matteus 23:1-12 - Een en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd - 2 November 2014

Matteus23 1-12Vertel die verhaal in Familietyd aan die hand van die tema van hoogmoed teenoor nederigheid met ’n ballon as hulpmiddel – “wanneer ’n ballon naby sy grootste is, is dit die maklikste om te bars”. Die preekriglyn begin met die waarskuwing dat ’n mens op godsdiens versot kan wees, sonder ’n verhouding met God. Die vroeë kerk moes tussen die Scylla van Joodse wettisisme en die Charybdis van heidense wetteloosheid ’n weg vind om op die verhouding met God te fokus. Beide hierdie pole is vandag steeds 'n versoeking vir Christene. Daar is Christene wat absoluut vrysinnig wil lewe. Dan is daar ook 'n beweging onder Christene wat streef om weer Joods te word. Daar is 'n oplewing in die handhawing van allerlei Joodse gebruike en die onderhouding van Joodse feeste. Dit lyk of uiterlike wetsonderhouding in gewildheid toeneem. Die regte geloofsvorming vind egter plaas deur Jesus as Leermeester en Leier te erken wat ons lei om ons Vader reg te dien. Hoe meer ons leer om Hom na te volg, deur die krag van sy Gees, hoe meer word ons vernuwe in mense wat vreugde in die Vaderhart bring.

Matteus 23:1-12.pptx 979.5 KB Oct 28, 2014 05:39 Download 909
Matteus 23:1-12.pptx 782.42 KB Oct 28, 2014 05:37 Download 819
Matteus 23:1-12.doc 117 KB Oct 28, 2014 05:33 Download 1009

Matteus 22:34-46 - Twintigste Sondag in Koninkrykstyd (Hervormingsondag) - 26 Oktober 2014

Matteus22 34-46Vir Familietyd is daar ’n verhaal van Luther se hervorming wat as ‘n kort toneelstukkie opgevoer kan word. Die preekriglyn begin met die verhaal van Dameon, ’n graad 7 kind wat nie net mank geloop het nie, maar ook gesukkel het op skool. Juis hy is egter die een wat al sy geld skenk vir ’n onderwyser se siek seuntjie wat afgekeur is vir hulp deur hulle siekefonds. Dit veroorsaak ’n golf van simpatie in Seattle wat tot gevolg het dat daar uiteindelik genoeg geld vir sy operasie ingesamel kon word. Dié verhaal verskaf ’n uitstekende oorgang na die fokusteks se konfrontasiegesprek tussen Jesus en die Fariseërs oor die wet en die liefde. God roep ons om Hom en ons naaste lief te hê. Alles wat God ons leer, kan saamgevat word met die gebod van liefde: teenoor God, en teenoor jou naaste.

Matteus 22:34-46.ppt 920 KB Oct 21, 2014 13:01 Download 940
Matteus 22:34-46.pptx 765.87 KB Oct 21, 2014 12:57 Download 863
Matteus 22:34-46.doc 105 KB Oct 21, 2014 12:55 Download 1270

Matteus 22:15-22 - Negentiende Sondag in Koninkrykstyd - 19 Oktober 2014

Matteus22 15-22Die konsep van belasting sal kinders glad nie interesseer nie. Gebruik die beginsel om aan God te gee wat Hom toekom deur kinders deel te maak van die invordering van die dankoffers. Die preekriglyn werk met die algemene verskynsels dat mense dikwels nie graag hulle skuld betaal nie. Om te kul, en koste te ontduik, is byna deel van die menslike natuur, sê Steven Levitt in Freakonomics. Jy kry dit oral, in elke sfeer van die samelewing. Met ‘n paar verhale uit eie bodem word dit geïllustreer as oorgang na die konflik tussen Jesus en die Joodse geestelike leiers. In stede daarvan dat die waarheid in die gelykenisse hulle tot inkeer bring, spoor dit hulle eerder aan om Jesus in 'n posisie te plaas waar hulle Hom kan aankla voor die mense. Dit is egter onmoontlik vir mense om God in 'n hoek te verf. Hoewel ons allerlei slim argumente kan ophaal, sal ons, soos hulle, moeilik by die feit kan verbykom dat ook ons 'n verantwoordelikheid het teenoor die regering waaronder ons leef. Die verantwoordelikheid is dalk nie lekker nie en die regering maak waarskynlik baie foute, maar was dit nie maar ook die geval in die tyd toe Jesus hierdie woorde gesê het nie? Miskien is dit nodig dat ons vandag 'n verbindingspypie tussen ons geestelike lewe en ons verantwoordelikheid teenoor die regering moet daarstel.

Matteus 22:15-22.ppt 745.5 KB Oct 13, 2014 05:27 Download 883
Matteus 22:15-22.pptx 651.97 KB Oct 13, 2014 05:26 Download 805
Matteus 22:15-22.doc 113 KB Oct 13, 2014 05:23 Download 1013

Matteus 22:1-14 – Agtiende Sondag in Koninkrykstyd – 12 Oktober 2014

Matteus22 1-14Dit is nie maklik om vir kinders hierdie boodskap, veral dié van die man wat nie die regte klere aangehad het nie, te verduidelik nie. ’n Eenvoudige opsie is om vir kinders te vertel dat die kerk God se fees of partytjie is waarheen hulle elkeen genooi is. Die preekriglyn begin met ’n soortgelyke verhaal uit Jesaja van Israel se verwagting dat die Messias-Koning 'n heerlike, oorvloedige banket vir sy volk voorberei. Hierdie komende feesmaal was vir hulle 'n ankerpunt. Jesus sluit hierby aan en stel dit as 'n bruilofsfees voor wat 'n koning vir sy Seun reël. Dit is egter oop vir almal wat hulle vertroue in die Here stel, in Hom glo, Hom dien, en navolg. Jesus is immers God se inisiatief om stukkende mense en gebrokenes op te tel. Vir die Jode was dit onaanvaarbaar. Vir dié wat dit aanvaar, is dit die bruilofsfees van die Lam.

Matteus 22:1-14.ppt 1.16 MB Oct 07, 2014 05:22 Download 936
Matteus 22:1-14.pptx 1.06 MB Oct 07, 2014 05:20 Download 823
Matteus 22:1-14.doc 106 KB Oct 07, 2014 05:19 Download 966

Matteus 21:33-46 – Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd – 5 Oktober 2014

Matteus21 33-46Fokus in Familietyd op die tema van God wat ‘n God van tweede kanse is. Die verhaal van Thomas Edison, die uitvinder van die gloeilamp, se hantering van ’n seuntjie wat sy eerste gloeilamp laat val het, sal jou baie help daarmee. Die preekriglyn val weg met die verhaal van Nebukadnesar se droom van ’n groot beeld, wat deur ’n groot klip verpletter word. Dít vorm in wese die agtergrond vir dié gelykenis wat die leiers van die Joodse volk ontmasker en Jesus as die Een identifiseer deur wie die vaste fondament van God se Koninkryk gelê word wat die hele wêreld sal vernuwe. Wie deel wil wees van hierdie koninkryk waarvan die Steen van God die belangrikste steen is, moet die vrugte dra wat God vra. Dit beteken om God se koningskap en heersersreg en riglyne vir gehoorsaamheid te aanvaar. So nie, word die Steen 'n bron van struikeling.

Matteus 21:33-46.ppt 1.2 MB Sep 29, 2014 08:20 Download 961
Matteus 21:33-46.pptx 1.04 MB Sep 29, 2014 08:18 Download 828
Matteus 21:33-46.doc 117 KB Sep 29, 2014 08:17 Download 1106

Matteus 21:23-32 – Sestiende Sondag in Koninkrykstyd – 28 September 2014

Matteus21 23-32Sermons4kids het ‘n baie oulike storie van ‘n pa wat sy seuns vra om die blare te hark. John is besig om ‘n model vliegtuigie te bou en sê dat hy nie wil nie. Die pa vra gevolglik vir William. Dié is besig om TV te kyk, maar sê dat hy dit sal doen. Wanneer die pa weg is, dink John daaroor en gaan vee dan tóg die agterplaas. Die pa kom terug en vind John waar hy die agterplaas vee – en William voor die TV. Daar is ook aktiwiteite en ’n oulike inkleurprent. Dit dek die tafel vir die ontstellende, maar ook uiteindelik inspirerende verhaal in die preekriglyn van Cynthia se verslawing aan moonshine op vyf, marijuana op ses, verkrag is op agt en die verdere tragedie beleef het dat haar pa oorlede is toe sy nege was. Woedend, verward en bang, het Cynthia die huis verlaat en op straat begin lewe. Die liefde van ? Christelike versorgende gemeenskap het haar egter ten goede verander wat die teksgedeelte se primêre boodskap bevestig, dat tollenaars en prostitute eerder as selfregverdigende mense in die koninkryk van God sal ingaan.

Matteus 21:23-32.ppt 540 KB Sep 15, 2014 08:09 Download 915
Matteus 21:23-32.pptx 440.83 KB Sep 15, 2014 08:07 Download 799
Matteus 21:23-32.doc 107.5 KB Sep 15, 2014 08:07 Download 1029

Matteus 20:1-16 - Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd - 21 September 2014

Matteus20 1-16Die fokusteks verkondig die waarheid dat God sy guns en genade vryelik aan elkeen uitdeel soos Hy wil en goedvind. God se somme werk anders as ons somme. Jy kan dit met een van die twee voorbeelde van berekening wat ons vir Familietyd gee, illustreer vir die kinders. Die preekriglyn werk met die inspirerende verhaal van die Last Minute Ministry van Chuck Kent. Hy het hierdie verhaal van die eienaar van die wingerd wat nog aan die einde van die werkdag – letterlik in die elfde uur - mense gehuur het om in sy wingerd te gaan werk, gebruik om mense op hulle sterfbed te help om Christus se koningskap oor hulle lewe te aanvaar. Volgens Chuck is dit verstommend hoe realisties en oop mense in die laaste fase van hulle lewe is. Dit is asof genade meer sin maak wanneer die son begin te sak. Dit is asof mense wat weet dit is te laat om nog God se guns te probeer verdien, die helderheid van sy goedheid beter kan raaksien, presies die boodskap wat die gelykenis aan ons almal wil oordra.

Matteus 20:1-16.ppt 1.7 MB Sep 15, 2014 05:42 Download 1122
Matteus 20:1-16.pptx 1.16 MB Sep 15, 2014 05:40 Download 1005
Matteus 20:1-16.doc 134.5 KB Sep 15, 2014 05:40 Download 1230

Romeine 14:1-12 - Veertiende Sondag in Koninkrykstyd - 14 September 2014

Romeine14 1-12Kinders is baie bewus van wat en hoe mense eet. Baie kinders mag nie suiker eet nie, of suiwel of kleurmiddels. Kinders is ook bewus van verskillende nasies se kos en verskillende diëte (hulle mag dalk selfs weet van die Tim Noakes mode). Kinders bring verskillende kos skool toe, in verskillende tipes houers. Dit kan dus ’n goeie wegspringplek wees om te gesels oor hoe ons oor ander oordeel. Die preekriglyn werk met die verhaal van die die Gereformeerde geloofsbeweging wat gebore is in die harde leerskool van Genève. Johannes Calvyn, die grondlegger van Gereformeerde denke en 'n vlugteling uit Frankryk, se bediening en teologie is diep beïnvloed deur die omstandighede van Genève. Daar is baie moeite gedoen om die haweloses te versorg, troos met die evangelie te bring, en mense op te roep om getrou aan God se Woorde te bly. Hiervoor was toerusting en bemagtiging nodig, presies dít wat Romeine 14 op die tafel sit. Baie belangriker as die opinies wat ons van mekaar het, is die hartsgesindheid wat God vra. Elkeen mag in sy eie gemoed ten volle oortuig wees van sy opvatting, solank dit gedoen word "vir die Here". Waar dit gebeur, kan God vir alles gedank word.

Romeine 14:1-12.ppt 753.5 KB Sep 01, 2014 14:11 Download 884
Romeine 14:1-12.pptx 680.22 KB Sep 01, 2014 14:10 Download 821
Romeine 14:1-12.doc 115.5 KB Sep 01, 2014 14:09 Download 997

Romeine 13:8-14 - Dertiende Sondag in Koninkrykstyd - 7 September 2014

Romeine13 8-14Gebruik in familietyd die storie van die “sluimer-knoppie” van ’n wekker wat nie noodwendig ‘n goeie ding is nie. As jy aanmekaar die knoppie druk, gaan jy op die einde laat wees vir skool. Die gevaar is boonop dat jy later glad nie meer die alarm hoor nie. Sommige mense dink dat jy die Here se roepstem ook só kan laat “sluimer” tot later. Die gevaar is egter dat jy Hom later glad nie meer hoor nie. Dié storie gee ’n oorgang na die verhaal van Augustinus wat gelukkig dié gevaar vrygespring het weens die getuienis van ’n paar vriende in sy lewe. Hierin het Romeine 13 ’n sleutelrol gespeel. Hy het daar die oproep gehoor om te "lewe soos volgelinge van die Here Jesus Christus". Dit het hom gehelp om die geheim van 'n oorvloedige lewe agter te kom. Dit lê in die afskeid van ons sondige begeertes, en die navolging van Jesus Christus deur in liefde teenoor alle mense te lewe.

Romeine 13:8-14.ppt 1.14 MB Aug 31, 2014 15:12 Download 855
Romeine 13:8-14.pptx 992.58 KB Aug 31, 2014 15:08 Download 828
Romeine 13:8-14.doc 111 KB Aug 31, 2014 15:07 Download 994

Romeine 12:9-21 - Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd (Barmhartigheidsondag) - 31 Augustus 2014

Romeine12 9-21Met Familietyd kan jy werk met die verhaal van die pikkewyn Tony Baloney deur Pam Munoz Ryan wat worstel om “nicely and from our hearts” met ander te speel. Dit sluit aan by die teks waar Paulus met ons praat oor hoe ons met mekaar leef. Hy help ons verstaan dat die liefde die kwaad oorwin. Soos dié keer toe die verslane en verslete Duitse krygsgevangenes in die Tweede Wêreldoorlog deur die strate van Moskou begelei is met duisende Russe wat hulle uitmekaar wou skeur oor die pyn wat hulle die Russiese mense aangedoen het. Tog breek een Russiese vrou deur die linie en hardloop met 'n stuk brood na een van die soldate. Skielik het baie ander Russe dit ook gedoen. Hierdie daad van liefde is 'n illustrasie van die geweldige krag van die goeie wat die kwaad oorwin. Ons weet nie wat die effek op die soldate was nie, maar ons weet dat Christene só behoort op te tree. Dit is ook duidelik dat sulke liefde nie blote emosie is nie. Hierdie tipe liefde teenoor die ander is 'n keuse wat God in ons moontlik maak.

Romeine 12:9-21.ppt 605.5 KB Aug 23, 2014 10:36 Download 1078
Romeine 12:9-21.pptx 506.76 KB Aug 23, 2014 10:35 Download 764
Romeine 12:9-21.doc 157 KB Aug 23, 2014 10:32 Download 1109

Romeine 12:1-8 - Elfde Sondag in Koninkrykstyd - 24 Augustus 2014

Romeine12 1-8Jy kan die eerste paar verse van die fokusteks uit Die Nuwe Testament vir Kinders inspan of die besondere verhaal van Moses se aanneming deur sy eie moeder omdat Egiptiese vroedvroue God gedien het, gebruik om te wys hoe hulle so Romeine 12 in die praktyk uitgeleef het. Natuurlik- dramatiseer die storie vir die kinders ... Die preekriglyn werk met die verhaal van ‘n Blou Bul- en Haai-ondersteuner wat moeite het om in die Kaap aan te pas: “Dit het 'n paar jaar gevat," sê hulle, "voordat ons twee – die haai en die bul – regtig in die Kaap aangekom het." Dit is gee ‘n goeie invalshoek in die wyse waarop Paulus met die Romeine in gesprek gaan oor die geleefde evangelie, van die algemene beginsels van toepassing op die leefwyse van gelowiges, na die fokus op gelowiges se lewenswyse in die gemeente tot by die gawes wat gelowiges benodig om so te kan leef.

Romeine 12:1-8.ppt 910.5 KB Aug 14, 2014 15:22 Download 884
Romeine 12:1-8.pptx 754.95 KB Aug 14, 2014 15:20 Download 736
Romeine 12:1-8.doc 126.5 KB Aug 14, 2014 15:20 Download 907

Romeine 11:1–2, 29–32 - Tiende Sondag in Koninkrykstyd - 17 Augustus 2014

Romeine11 1-2 29-32Met Familietyd kan jy aansluit by die gedagte van God se genade teenoor ongehoorsame mense. Lees David Shannon se “No, David, No!” of wys die video daarvan (skakel in lêer). Dit is ’n reeks prente van ’n seuntjie wat stoute goed doen en sy ma wat die hele tyd met hom raas. Maar in die twee laaste bladsye sê die ma: “Yes David. I love you.” Dit is ook die boodskap waarmee die preekriglyn werk. God ontferm hom oor ongehoorsame mense. Dit gee ons hoop dat dit ons wêreld kan verander as ons deur God se oë na die nasies kyk. Hoe sou die Tweede Wêreldoorlog ie anders verloop het as Christene Jode kon eien as die stam waarop hulle in die geloof geënt is nie? Hoe sou die Israel-Palestynse konflik nie anders kon verloop het as hulle mekaar deur God se oë kon raaksien nie? Dit bly die hoop vir die wêreld.

Romeine 11:1-2, 29-32.ppt 1.2 MB Aug 12, 2014 05:11 Download 725
Romeine 11:1-2, 29-32.pptx 1.09 MB Aug 12, 2014 05:09 Download 618
Romeine 11:1-2, 29-32.doc 130 KB Aug 12, 2014 05:08 Download 912

Romeine 10:5-15 - Negende Sondag in Koninkrykstyd - 10 Augustus 2014

Romeine10 5-15Fokus in Familietyd op Rom. 10:9 en illustreer met ’n kopskud oefening hoe ’n mens kan sien wat in jou hart is. Paulus help ons verstaan dat dit belangrik is dat ander mense sien wat in ons hart aangaan, dat ek in Jesus glo. Dit gee ’n goeie oorgang na die preekriglyn wat die wyse waarop die geloof van een persoon na ’n ander aangegee is - van Edward Kimball, ’n assistent in ’n skoenwinkel na Dwight Moody, die bekende prediker, na FB Meyer, ook ’n bekende prediker, na JW Chapman, nog ’n bekende prediker, na Billy Sunday, die bekende basketbalspeler, wat Charlotte Ham, ’n evangelis genooi het om te preek by ’n byeenkoms waar Billy Graham, die groot evangelis, sy lewe aan die Here gegee het. Dít is hoe God sorg dat die geloof van geslag tot geslag aangegee word. Ons word deur dié teks uitgenooi om 'n evangelie beweging te wees en te word sodat mense kan glo. Dit is ons identiteit en roeping.

Romeine 10:5-15.ppt 1.56 MB Aug 05, 2014 12:19 Download 744
Romeine 10:5-15.pptx 1.36 MB Aug 05, 2014 12:17 Download 647
Romeine 10:5-15.doc 137 KB Aug 05, 2014 12:16 Download 897

Romeine 9:1-5 – Agste Sondag in Koninkrykstyd – 3 Augustus 2014

Romeine9 1-5Herinner in Familietyd almal aan Paulus se lewensverhaal wat van ywerige vervolger na ywerige volgeling verander het. Gesels met hulle daaroor dat Jesus enigiemand kan verander. Bevestig dat ’n mens kan bid vir mense. Begelei kinders om vir spesifieke groepe of mense in gebed in te tree. Die preekriglyn werk met ware verhaal van die skrywer wat as ’n toets van die uitgewer sisteem onder ’n skuilnaam iemand anders se bekroonde boek weer aan ’n aantal uitgewers gestuur het. Dit is telkens geweier, selfs deur die uitgewer wat die bekroonde boek aanvanklik uitgegee het! Niemand het die boek herken nie. Hulle kon die boek nie na waarde skat nie. Dit verskaf die inleiding vir Paulus se worsteling met die vraag waarom die Jode God se koms in Jesus Christus verwerp het. Die antwoord is ontstellend: hulle kon Jesus nie na waarde skat nie. In plaas daarvan om God in Christus te omhels, verwerp Israel die evangelie. Hulle skryf hulself, by wyse van spreke, uit God se storie uit. Dieselfde proses vind vandag in sommige se lewens plaas. Hulle sweer die Christelike geloof af deur ‘n proses wat as ontkering bekend staan. Paulus gee vir ons hoop in dié brief dat God steeds getrou is. Hy wys dit onder andere deur ons eie getrouheid aan Jesus wat uiteindelik vir ander, ook die etniese Joodse volk, die deurbraak kan bring.

Romeine 9:1-5.ppt 1.42 MB Jul 28, 2014 16:32 Download 768
Romeine 9:1-5.pptx 1.31 MB Jul 28, 2014 16:31 Download 624
Romeine 9:1-5.doc 97.5 KB Jul 28, 2014 16:30 Download 835

Matteus 13:31-33, 44-52 – Sewende Sondag in Koninkrykstyd – 27 Julie 2014

Matteus13 31-33 44-52Hierdie week se skrifgedeeltes is wonderlik om met kinders te gesels! So kan jy bv. brood knie en verduidelik hoe die suurdeeg rys. Sit die deeg voor ’n verwarmer en wys telkens deur die loop van die diens hoe dit rys. Of wys ’n mosterdsaadjie en ’n foto van ’n reuse mosterdplant. Die preekriglyn begin met die verhaal-video van die dogtertjie wat verwag om ’n solo te hoor vir haar muntstukkie in die hoed, maar toe die voorreg het om na ’n simfonieorkes te luister. Haar eenvoudige daad vsit 'n groot kettingreaksie op tou, en die omgewing word met die pragtigste musiek gevul. Só is Jesus se gelykenisse ook. Dit is eenvoudige verhale wat mens skielik oorrompel wanneer die betekenispunt van die gelykenis duidelik word. Ons teksgedeelte fokus op vyf besondere, kort gelykenisse wat Jesus vertel het, wat fokus op die buitengewone groeikrag van die koninkryk, die hoë waarde daarvan, die verantwoordbaarheid wat gevra word, die onafwendbare weerstand daarteen, en die troos dat God die koninkryk sal laat kom.

Matteus 13:31-33, 44-52.ppt 1.04 MB Jul 22, 2014 05:37 Download 766
Matteus 13:31-33, 44-52.pptx 896.04 KB Jul 22, 2014 05:36 Download 637
Matteus 13:31-33, 44-52.doc 149.5 KB Jul 22, 2014 05:33 Download 888

Matteus 13: 24-30, 36-43 – Sesde Sondag in Koninkrykstyd – 20 Julie 2014

Matteus13 24-30 36-43Met Familietyd kan jy hierdie week se gelykenis m.b.v. tuin implemente soos ’n hark en ’n graaf vertel en verduidelik. Verduidelik dat ons alle mense soos geskenke van God af moet behandel. Die preekriglyn werk met die verhaal van 'n dominee se frustrasie met twee jongmense in die erediens wat besig was met hulle selfone. Toe hy daaroor met ‘n ouderling gesels, kom hy agter hulle het hulle Bybels op die selfone gelees. Gelukkig het hy nie te vinnig geoordeel nie! Dit is wat Jesus ook met die gelykenisse oor die koninkryk van die hemel wil regkry. God se hart is nie vol gloeiende oordeel nie, maar vol genade, liefde en geduld. Die gelykenisse van die mosterdsaad en die suurdeeg wys daarop dat die koninkryk nie oordonderend is nie, maar klein begin en stadig groei. Die gelykenis van die onkruid tussen die koring wys daarop dat God met groot geduld teenoor die "onkruid" optree. Trouens, in die taal van ons gelykenis, kan jy sê: Die Here wil hê drabok moet koring word!

Matteus 13:24-30, 36-43.ppt 1.08 MB Jul 15, 2014 16:11 Download 735
Matteus 13:24-30, 36-43.pptx 993.12 KB Jul 15, 2014 16:09 Download 632
Matteus 13:24-30, 36-43.doc 159.5 KB Jul 15, 2014 16:06 Download 901

Matteus 13:1-9, 18-23 – Vyfde Sondag in Koninkrykstyd – 13 Julie 2014

Matteus13 1-9 18-23Jy kan in Familietyd met die kinders aan die hand van verskillende pakkies saad van blomme of kruie of groente oor die gelykenis gesels. Daar is nog ander hulpmiddels en inkleurprente in hierdie aanbieding. Die preekriglyn werk met die droom van ’n vrou oor Jesus wat haar help om te verstaan dat God ons nie met vrugte bedien nie, maar met saad. Die saad moet reg ontvang word om te kan ontkiem, groei en vrug dra. Daarmee ontmasker Hy ons traagheid van begrip en help ons om te verstaan dat die gelykenis 'n uitnodiging en 'n riglyn is wat ons kan help in die proses van selfondersoek wat tot bekering en hernieude dissipelskap kan lei.

Matteus 13:1-9, 18-23.ppt 1.37 MB Jul 05, 2014 21:45 Download 688
Matteus 13:1-9, 18-23.pptx 1.25 MB Jul 05, 2014 21:43 Download 664
Matteus 13:1-9, 18-23.doc 285.5 KB Jul 05, 2014 21:42 Download 826

Matteus 11:16-19, 25-30 – Vierde Sondag in Koninkrykstyd – 6 Julie 2014

Matteus11 16-19 25-30Jy kan die wet in die familie-oomblik inkorporeer. Verduidelik Romeine 7 met behulp van ’n yo-yo, óf met sing en dans óf met die beeld van ’n gewigopteller en ’n “spotter” óf met ’n juk. Die preekriglyn werk met die opmerking van ’n Graad Eentjie toe die fotograaf haar op haar gemak probeer stel in die proses om skoolfoto's te neem by die plaaslike laerskool. Toe hy haar vra wat sy gaan wees as sy groot is, sê sy: "Moeg!" Dit is wat Jesus se mini-gelykenis van die kindertjies op die markplein vir ons ook probeer oordra. Die mense van sy tyd is soos kinders. Sommige is moeg en ander verveeld. Die rede daarvoor is dat hulle nie wil deelneem aan wat God besig is om te doen nie. Jesus probeer hulle dus uit hulle toeskouermentaliteit uitskok, sodat hulle die erns van die oomblik kan onderskei en by God se werk kan aansluit.

Matteus 11:16-19; 25-30.ppt 1.03 MB Jun 24, 2014 21:29 Download 747


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009