SOEK HIER VIR BYBELGEDEELTES


Tik die naam van die Bybelboek wat jy soek hieronder in om die resultate te "filter". Dit sal jou baie gou wys of die hoofstuk of perikoop wat jy soek hier beskikbaar is.

Die vorige alfabetiese lys is steeds hier, maar sal nie langer opgedateer word nie.Kerkjaar 2015-16

 

 

File Version Licence Size Added Hits
Johannes 14:8-27.pptx 727.7 KB May 02, 2016 13:49 Download 517
Johannes 14:8-27.doc 121.5 KB May 02, 2016 13:49 Download 768

Johannes 17:20-26 - Sewende Sondag van Paastyd - 08 Mei 2016

Johannes17 20-26Met Familietyd kan jy die voorbeeld van bye in ‘n byekorf gebruik om oor eenheid in die kerk te gesels. Die preekriglyn begin met die voorbeeld van die geweldige problematiek om die tonnel onder deur die Britse kanaal van Brittanje tot by Frankryk te bou. Een van die vernaamste leemtes was 'n stel gelykluidende standaarde. "As jy mense uit twee verskillende nasies het wat aan een projek saamwerk, moet jy die standaarde baie duidelik stel," het een van die senior ingenieurs gesê, "anders glo elkeen hulle is reg." In Jesus se gebed vir die kerk in Johannes 17 word geen ruimte vir misverstand gelaat nie. Dit is duidelik dat die fisieke, konkrete eenheid van die kerk – al bestaan dit uit hoeveel tale, volke en nasies – vir Jesus geweldig belangrik is. Dit is die standaard waaraan alles gemeet word. Waarom is hierdie standaard so belangrik? Die eenheid van die kerk word in die eenheid van God begrond. Die kerk moet een wees, soos Vader, Seun en Heilige Gees een is. Natuurlik is Vader, Seun en Gees nie dieselfde nie, al is hierdie drie Persone een God. Daar is ook in God diversiteit, aldus die Bybel. Tog is God een. Hierdie eenheid is 'n liefdesgemeenskap van onderlinge diens en roepingsvervulling. Net so moet die kerk een wees.

Johannes 17:20-26.ppt 1.07 MB May 02, 2016 13:48 Download 568
Johannes 17:20-26.pptx 996.81 KB May 02, 2016 13:47 Download 544
Johannes 17:20-26.doc 118 KB May 02, 2016 13:46 Download 597

Psalm 47 - Hemelvaart - 05 Mei 2016

Psalm47Indien jy wel ‘n Familie-oomblik het by hierdie Hemelvaartdiens kan jy die boekies van Jesus se hemelvaart aflei en gebruik by die skakel wat ons gee. Die preekriglyn fokus volledig op die viering van Jesus se hemelvaart. 'n Paar weke gelede, toe die eerste groep kerkleiers gevra het president Zuma moet bedank, is daar 'n radio-onderhoud met ds Moss Ntlha van die Evangeliese Alliansie gevoer. Die joernalis wou weet of die kerk nie nou by politiek betrokke raak nie. Nee, het ds. Ntlha gesê: Christus is Koning oor die ganse wêreld, en dit sluit ook die konstitusionele krisis in. Dit is tipies Gereformeerde taal. Gelowiges se mandaat om oor elke terrein van die lewe Christus se koningskap na te volg, kom van die Een wat nou op die wêreldtroon sit. Ons sien dit in Psalm 47 wat 'n loflied aan God is, die groot koning wat oor alles verhewe is, en wat nou regeer. Hierdie perspektief op God as Een wat op die wêreldtroon sit, speel ’n groot rol in die beskrywing van God in die Nuwe Testament. Die hemelvaart verkondig dat God in Christus oor alles heers, wat beteken dat ons nie uitgelewer is aan die magte en kragte nie. Dit beteken ook dat Christus nie ver is nie, al voel dit dikwels so. Hoewel ons Jesus nie kan sien nie, is die Nuwe Testament vol daarvan dat Jesus aktief betrokke is by die wêreld, en spesifiek aktief regeer. Die vrug van Hemelvaart is dat Jesus naby aan ons is en ons vashou. Ons word vandag opnuut bewus hiervan en leer uit hierdie werklikheid leef.

Psalm 47.ppt 879 KB May 02, 2016 13:45 Download 488
Psalm 47.pptx 720.17 KB May 02, 2016 13:44 Download 444
Psalm 47.doc 99.5 KB May 02, 2016 13:43 Download 586

Johannes 14:23-29 - Sesde Sondag van Paastyd (Arbeidsondag) - 01 Mei 2016

Johannes14 23-29Lees die vrede teks uit die Boodskap en gesels in Familietyd met die kinders aan die hand van Ferdinand Deist se skrywe oor vrede in sy werk “Doen aan ander” daaroor. Jy kan ook Carolyn Brown se gedagtes oor Jesus se vredesgroet aan die uitspreek van die seën aan die einde van die erediens gebruik. Die preekriglyn begin met Philip Yancey se perspektiewe oor wat sy soutwater-akwarium hom oor die betekenis van Jesus se menswording geleer het. Die visse het elke keer gereageer op sy aksies asof hy van plan was om hulle te martel. Yancey kon hulle nooit oortuig dat hy vir hulle omgee nie. "Dalk was ek vir my visse soos een of ander god. Ek was te groot vir hulle, my optrede té onverstaanbaar. My dade van sorg het hulle as wreedheid gesien, my pogings om hulle gesond te hou of te kry het hulle as moontlike vernietiging beleef ... Om hulle persepsies oor my te verander, het ek begin insien, sou een of ander vorm van inkarnasie, van deel word van hulle wêreld moes verg. Ek sou 'n vis moes word en met hulle praat in 'n taal wat hulle kon verstaan." Dít is wat hierdie verhaal ons ook leer. In Jesus, getuig die Johannes-evangelie, het God tot by ons gekom. God kom as Woord tot by ons en praat die taal van mens-wees wat ons helder kan verstaan. Ja, God kom praat – by wyse van spreke - 'n taal wat ons kan verstaan. Die inhoud van God se boodskap is veel meer as net woorde. Die Woord kom beliggaam God, kom handel, doen en sê, oortuig en leer.

Johannes 14:23-29.ppt 1.32 MB Apr 26, 2016 05:44 Download 545
Johannes 14:23-29.pptx 1.22 MB Apr 26, 2016 05:42 Download 514
Johannes 14:23-29.doc 119 KB Apr 26, 2016 05:42 Download 708

Johannes 13: 31-35 - Vyfde Sondag van Paastyd - 24 April 2016

Johannes13 31-35Gesels met die kinders uit verskillende hoeke oor die liefde. Illustreer dit met een of ander projek van liefdesdiens in julle gemeente. Liefde is soos ‘n skooluniform waaraan mense ons moet kan uitken. Dit gee ‘n goeie inleiding om oor hierdie teks te kan praat. Aan die een kant is daar Judas se verraad. Aan die ander kant is daar Petrus se verloëning. Beide is voorbeelde ook van moderne verraad en verloëning. Johannes wil ons dus waarsku deur dié verhaal, maar ook bemoedig om getrou te bly om liefde te gee en te ontvang.

Johannes 13:31-35.ppt 1.12 MB Apr 20, 2016 05:25 Download 559
Johannes 13:31-35.pptx 837.4 KB Apr 20, 2016 05:24 Download 503
Johannes 13:31-35.doc 100.5 KB Apr 20, 2016 05:23 Download 704

Johannes 10:22-30 - Vierde Sondag van Paastyd (Goeie Herdersondag) – 17 April 2016

Johannes10 22-30Gebruik die elemente van die voorbeeld van die verhouding tusen skape en die skaapwagter om oor God as ons Goeie Herder te praat. Die preekriglyn begin met die verhaal van die Fees van Hanukka (ligte). Hierdie fees is elke jaar vir agt dae lank gevier om die oorwinning van Judas Makkabeus oor die Siriërs in Desember 164 v.C. in herinnering te roep. "Makkabeus" kan met "hamer" vertaal word. In Jesus se tyd het die Jode steeds gesoek na 'n held, ‘n “hamer”, en bevryder soos Judas Makkabeus. Jesus het met sy wonderwerke en optrede van mag vir hulle gelyk na so persoon. Maar wie was Jesus regtig? Jesus gebruik dan die beeld van ‘n herder en sy skape om Homself en daarmee God se verhouding met die gelowiges te beskryf. Hy is ‘n Herder nie ‘n Hamer nie. Daarmee nooi Hy ons uit om deel te wees van dié verhaal. Die verhaal van die Herder wat roep, insluit, leer, gehoorsaamheid bewerk en vir ons 'n toekoms gee, wat ons inbind in 'n intieme verhouding met Hom.

Johannes 10:22-30.ppt 1.43 MB Apr 10, 2016 08:33 Download 620
Johannes 10:22-30.pptx 983.91 KB Apr 10, 2016 08:31 Download 582
Johannes 10:22-30.doc 109.5 KB Apr 10, 2016 08:31 Download 790

Johannes 21: 1-19 - Derde Sondag van Paastyd - 10 April 2016

Johannes21 1-19Maak seker dat jy die Skriflesing dramaties doen – dan is ‘n “morele lessie” nie eers nodig nie! Daar is ook ‘n hele paar ander aktiwiteite wat jy kan gebruik vir Familietyd, ook ‘n interessante video wat werk met die konsep van “Beautiful Oops!”. Die preekriglyn fokus op Petrus wat sy beste Vriend in die steek gelaat het, maar toe tog 'n tweede kans gekry het. Hy het gedink sy mislukking plaas hom buite die bereik van God se genade. Maar op die ou end ontdek hy op 'n wonderlike manier daar is ook vir hom genade. Die Here is die Here van die tweede kans. Die opgestane Christus ontmoet vir Petrus op 'n wonderbaarlike manier. Petrus word in sy rol herstel en kry sy amp terug om die Here se kudde op te pas en te lei. Dit leer ons dat kragtens Christus se opstanding uit die dood is geen situasie só dood dat daar nie weer lewe kan kom nie. Geen mens is so verlore dat vergifnis en kindskap nie meer moontlik is nie. Wat met Petrus gebeur, is kragtens kruis en opstanding God se moontlikheid vir elkeen van ons. Voor hierdie Christus kan ons ons maskers laat val, ons skuld en ons sonde, ons weerloosheid en ons mislukking, bely. Ons kan met Jesus nuut begin.

Johannes 21:1-19.ppt 899.5 KB Apr 04, 2016 05:48 Download 610
Johannes 21:1-19.pptx 866.6 KB Apr 04, 2016 05:47 Download 486
Johannes 21:1-19.doc 106 KB Apr 04, 2016 05:46 Download 943

Johannes 20: 19-31 - Tweede Sondag van Paastyd - 03 April 2016

Johannes20 19-31Jy kan die fokusteks dramaties uit Die Nuwe Testament vir Kinders voorlees of die ingeslote rollespel en/of die inkleurprent gebruik. Die preekriglyn begin met ‘n dramatisering van die gebeure van die opstandingsmôre. Daarmee ontvou die betekenis van Jesus se groet vir die dissipels van anderkant die graf. Daarmee bevestig Jesus dat die stryd om die vrede vir hierdie aarde suksesvol deurgevoer is. Die vaste bewys daarvoor is die tekens aan sy hande, voete en sy. Almal kan dit sien. Nou kan niemand meer twyfel nie – ook nie Tomas nie! By die aanskouing en aanraking van die wondmerke kon Tomas nie anders as om namens ons almal uit te roep nie: "My Here en my God!"

Johannes 20:19-31.ppt 967.5 KB Mar 29, 2016 12:30 Download 566
Johannes 20:19-31.pptx 784.32 KB Mar 29, 2016 12:17 Download 582
Johannes 20:19-31.doc 113 KB Mar 29, 2016 12:17 Download 725

Lukas 24: 1-12 - Paasfees - 27 Maart 2016

Lukas24 1-12Daar is ‘n skakel na ’n pragtige, stylvolle kindervriendelike Youtube video wat die verhaal van die opstanding vertel. Carolyn Brown herinner ons daaraan dat die goeie nuus van Paasfees anders is vir kinder as vir grootmense. Vir die meeste kinders is oorwinning oor die dood nie vreeslik opwindend (of reëel) nie. Aansprake op nuwe lewe is ook moeilik vir kinders om te begryp. Wat kinders wél raak, die goeie nuus van Paasfees vir kinders, is dat God die magtigste wese in die heelal is. Die Paasfees belofte dat Jesus altyd by ons is, is ook goeie nuus vir kinders. Natuurlik kan kinders hulleself ook vind in die boodskap van vergifnis – en daar is nog meer! Die preekriglyn begin met die verhaal van 'n bejaarde dame wat met 'n terminale siekte gediagnoseer is. Sy wou met 'n vurk in haar regterhand begrawe word … want “die beste is aan die kom!” Soos toe sy as kind aan tafel haar vurk moes hou vir die lekkerte wat ná die hoofmaal souk om. Dit is met dié gees wat ons dié Paasfees gaan vier. God verras ons uit die hemel met die nuus dat Jesus opgewek is. En die herinnering daaraan ontsluit nie net ons geloof nie, maar laat ons uitsien na die beste wat nog kom.

Lukas 24:1-12.ppt 1.48 MB Mar 22, 2016 15:39 Download 693
Lukas 24:1-12.pptx 950.41 KB Mar 22, 2016 15:36 Download 528
Lukas 24:1-12.doc 92.5 KB Mar 22, 2016 15:35 Download 778

Johannes 18:1-19:42 – Goeie Vrydag – 25 Maart 2016

Johannes18 1-19 42bDaar is nie ‘n spesifieke Familietyd nie. Kinders neem doodgewoon deel aan die liturgie wat met kort episodiese prediking afgewissel word. Dit teks wat twee hoofstukke beslaan word dus gelees en afgewissel met kommentaar, gebede en sang. Dit help ons om aan die hand die vyf episodes van die verhaal: In die tuin, Voor Annas, By die vuur waar Petrus Jesus verloën, Voor Pilatus, Tot ons heil gekruisig, gesterwe en begrawe. Daarmee word Jesus Christus as die hoofkarakter van hierdie lydensdrama uitgebeeld. Hy oorheers die toneel en word uitgebeeld as die Een wat deurgaans in beheer is van die verloop van sake. Jesus se majesteit skyn op sy helderste wanneer Hy deur mense verhoor word. Die lydende Kneg is die Koning van die wêreld. Dit wat op die oog af lyk na vernedering en verlies is, met die geloofsoog gesien, 'n heerlike oorwinning. Op die menslike vlak is hierdie 'n gewelddadige verhaal. Daar is 'n nagtelike gevangeneming, 'n onbehoorlike verhoor, Jode wat Pilatus manipuleer, marteling, 'n publieke teregstelling en 'n haastige begrafnis. Tog oorheers hierdie bloederige onreg nie die verhaal nie. Jesus is meer as 'n slagoffer van wie die lewe weggeneem word. Jesus is die handelende Persoon, wat sy lewe vrywillig gee in 'n daad van liefde teenoor die wêreld. As oorwinnende Koning kan ons Jesus vandag eer en prys.

Johannes 18:1-19:42.ppt 1.16 MB Mar 22, 2016 15:34 Download 715
Johannes 18:1-19:42.pptx 1019.46 KB Mar 22, 2016 15:33 Download 535
Johannes 18:1-19:42.doc 208.5 KB Mar 22, 2016 15:32 Download 795

Lukas19 28-40Sesde Sondag in Lydenstyd – Palmsondag - 20 Maart 2016 - Lukas 19:28-40

Hierdie kan ‘n gunsteling fees wees vir kinders as julle iets van die Palmsondag optog maak. Daar is vele wenke in dié bydrae daarvoor. Jy kan ook die betekenis van Jesus se koningskap deurgesels aan die hand van: “The Donkey that no one could ride”. Die preekriglyn sluit aan by prof. Denise Ackermann se verbeeldingsprentjie in haar boek, Surprised by the man on the borrowed donkey. Sy sit ‘n oggend in die indrukwekkende Katedraal van Canterbury terwyl 'n prosessie biskoppe van die Anglikaanse Kerk besig is om hul plek in te neem. En sy dink, wie kort nog? Wie mis ek? 'n Verrassende prentjie spring helder op in haar gedagtes. Sy mis Jesus, die Man op die geleende donkie. Hoe sou dit lyk as Jesus op sy donkie die katedraal binnekom? Dit gee ‘n goeie oorgang na die voorstelling in ons teks van Jesus as koning. Die geleende donkie help onthou dat Jesus se koningskap anders is – dat dit nie was wat mense verwag het nie. Dit help ons besef dat Jesus die kruispad stap. En, soos Sadhu Sundar Singh vir ons sê: As ons nie die kruis van die Heer dra nie sal ons die kruis van die wêreld met al die aardse dinge moet dra. Die wat die kruis van die Heer dra weet uit ervaring dat hierdie kruis hulle dra en veilig by hulle bestemming sal bring. Die kruis van die wêreld, daarenteen, trek ons af en lei tot vernietiging. Watter kruis dra jy? Word stil en dink. Dis met hierdie gesindheid van selfondersoek NT Wright skryf: Terwyl ons saam met Jesus in Jerusalem aankom, moet ons op 'n dringende vraag antwoord. Reis ons saam met Jesus met die hoop dat Hy sommige van ons eie verwagtinge en ambisies sal vervul? Is ons gereed om nie net ons klere op die pad voor Hom te gooi nie, maar ook om Hom te volg wanneer moeilikheid, kontroversie, verhoor en dood volg? Ons sien vandag die heerlikheid van die Man op die geleende donkie. Agter hierdie man aan neem ons ons kruis op en volg Hom na.

Lukas 19:28-40.ppt 1.39 MB Mar 14, 2016 21:47 Download 639
Lukas 19:28-40.pptx 915.33 KB Mar 14, 2016 21:45 Download 483
Lukas 19:28-40.doc 112 KB Mar 14, 2016 21:37 Download 822

Vyfde Sondag in Lydenstyd - 13 Maart 2016 - Jesaja 43:16-21

Jesaja43 16-21Met Familietyd kan jy die verhaal vertel van Julia Dray, die dogter van ’n Presbiteriaanse predikant, wat 8 jaar oud was toe sy begin verstaan het dat die heelal regtig baie, baie groot is. “God is so groot dat Hy net so klein kan wees as wat Hy wil wees. Dis hoe Hy dit regkry om binne-in jou hart te kan inpas.” Daar is ook ‘n praktiese hulpmiddel. Die preekriglyn lei met die verhaal van die neurobioloog James McGaugh in, een van die voorste kundiges op die gebied van menslike geheue. Hy sê 'n vrou, wat net as AJ bekendstaan, het 'n unieke gawe om te kan onthou. AJ se vermoë om die fynste detail te onthou, is ongelooflik. Sy kan dekades uit haar lewe in haar kop laat afspeel asof dit 'n fliek is waarna sy kyk. Gee haar enige datum, en sy kan onthou watter dag van die week dit was, gewoonlik hoe die weer daardie dag was, persoonlike detail uit haar lewe, en ook watter nuusgebeure afgespeel het. Gevra of so 'n wonderlike geheue 'n groot gawe is, was AJ nie so seker nie. Sy onthou ook die slegte dinge, soos die einde van 'n verhouding, in die grootste detail. Dit bly haar by. Dis nie lekker nie. Miskien moet die vermoë om te kan vergeet ook 'n gawe genoem word. Dit is waaroor ons teksgedeelte vir vandag handel. Israel word opgeroep om te vergeet, omdat die Here iets nuuts gaan doen. Hulle moenie meer net aan die vroeëre dinge dink en by die verlede stilstaan nie. Hulle moet God se nuwe werklikheid aangryp en daarin begin glo. Dit leer ons dat daar 'n gesonder spanning tussen onthou en vergeet moet wees. Ons moet ons verlede onthou, sodat ons dankbaar kan bly vir die verlossing wat die Here vir ons gebring het. Maar ons moet ons verlede op so 'n manier vergeet dat die skuld en sonde van die verlede sy greep op ons verloor. Daarom kan ons miskien bly wees ons het nie AJ se fotografiese geheue nie!

jesaja 43:16-21.ppt 1.43 MB Mar 08, 2016 09:17 Download 660
Jesaja 43:16-21.pptx 1.34 MB Mar 08, 2016 09:16 Download 563
Jesaja 43:16-21.doc 123.5 KB Mar 08, 2016 09:15 Download 1067

Vierde Sondag in Lydenstyd - 06 Maart 2016 - Lukas 15:1-3, 11b-32

Lukas15 1-32Daar is pragtige video’s van hierdie skrifgedeelte beskikbaar. Jy kan ook die pragtige storie van The Runaway Bunny, deur Margaret Wise Brown, gebruik. Dit sluit pragtig aan by die preek se fokus op moederskap – én by die verhaal van vandag se Skrifgedeelte. The Runaway Bunny vertel van al die maniere waarop hy van sy ma gaan weghardloop – en sy ma wat vertel hoe sy hom sal volg en help. Die preekriglyn lei die Skrifgedeelte in met die verhaal van Kanye West, die bekende rapper en hip-hop kunstenaar. Hy wil 'n nuwe, hersiene uitgawe van die Bybel hê waarin hy die hoofkarakter speel. Mense noem Kanye nie verniet die mees arrogante kunstenaar nie. Vir sommige mag hy net kort duskant Godslastering draai aangesien hy 'n hoofkarakter in die Bybel wil wees. Vir ander bevestig Kanye maar net wat vanselfsprekend waar is. Hy is reeds in die Bybel, net soos ons almal. Wanneer die Bybel van die verlore skaap, die verlore muntstuk of twee verlore seuns praat, praat God oor ons, net soos oor Kanye West. Ons is ook almal die hoofkarakters in God se beweging na mense toe. Ons is die verlorenes wat reeds gevind is, diegene wat nou deelneem aan God se beweging na die wêreld toe. Ons is die vreugde in die Vaderhart.

lukas 15:1-32.ppt 1.74 MB Feb 29, 2016 08:21 Download 780
Lukas 15:1-32.pptx 1.19 MB Feb 29, 2016 08:20 Download 653
Lukas 15:1-32.doc 123.5 KB Feb 29, 2016 08:19 Download 961

Derde Sondag in Lydenstyd - 28 Februarie 2016 - Jesaja 55:1-9

Jesaja55 1-9Daar is drie opsies vir Familietyd waarin jy kan fokus op die nagmaal, ‘n piekniek of ‘n video en lied gebaseer op die Skriflesing. Die preekriglyn begin met ‘n inleiding oor die worsteling met pessimisme. Dinge word dan in 'n baie donker lig gesien. Dit kan met ons persoonlike omstandighede, ons omgewing, ons land of die wêreld te doene hê. Soms verval mens so diep in wanhoop, negatiewe gedagtes en suspisie dat jy nie meer gebore in staat is om moed en hoop aan die dag te lê nie. Die teks uit Jesaja help ons om die vraag te vra na waar die verskil dan lê tussen hoop en wanhoop. Vir Jesaja maak God die verskil. God is vir Jesaja nie koud, klinies en ver nie, maar vol liefde en ontferming. God is betrokke by die wêreld en tree aktief op.

Jesaja 55:1-9.ppt 993.5 KB Feb 23, 2016 17:08 Download 679
Jesaja 55:1-9.pptx 895.29 KB Feb 23, 2016 17:07 Download 586
Jesaja 55:1-9.doc 101.5 KB Feb 23, 2016 17:06 Download 1119

Tweede Sondag in Lydenstyd - 21 Februarie 2016 - Lukas 13:31-35

Lukas13 31-35In vandag se skrifgedeelte is Jesus hartseer oor mense wat hom nie wil volg nie. Hy beskryf sy liefde vir hulle soos ‘n moederhen se liefde. As jy dit betyds in die hande kan kry, kan jy die verhaal vertel van “Five little chicks” deur Nancy Tafuri. Of vertel self hoe ‘n hen op haar eiers lê, hoe sy na die kuikens omsien. Jy kan die hen vergelyk met die kinders se mammas wat hulle vashou in haar arms en dan verduidelik dat Jesus ook só lief is vir ons. Die preekriglyn sluit hierby aan en vra die vraag wie beheer ons wêreld en ons toekoms? Verskillende mense beantwoord hierdie vraag op verskillende maniere. Jy kan na ‘n paar van die vroeëre sameswering-teorieë verwys. Vandag is dit Donald Trump wat dink Amerika sal veiliger wees as alle Moslems en Meksikane (met wie hy graag eiendomstransaksies aangaan) uit die land gesit kan word. Lydenstyd is 'n tyd vir stilte en nadenke. Die teks help ons diep hieroor na te dink: Wie beheer die wêreld? Die preekriglyn sluit af met die oproep tot die navolging van ons Meester, want daardeur kan ons toelaat dat God se liefde deur ons vloei na 'n wêreld wat rebelleer. Ons moet met sy liefde na die mense om ons kyk. Ons moet die erns van God se waarskuwing verstaan dat volhardende verwerping van Jesus tot felle oordeel sal lei. Hoewel dit onafwendbaar is, kan ons vashou aan God wat getrou is aan sy woord. Hy begeer dat sondaars na Hom moet kom. En ons kan verseker wees dat sy belofte waar sal wees dat daar mense uit elke volk, taal en nasie voor sy troon sal wees. Met dit in gedagte moet ons vertrouend en volhardend vorentoe gaan.

Lukas 13:31-35.ppt 767.5 KB Feb 14, 2016 15:51 Download 656
Lukas 13:31-35.pptx 731.6 KB Feb 14, 2016 15:49 Download 576
Lukas 13:31-35.doc 100 KB Feb 14, 2016 15:49 Download 949

Eerste Sondag in Lydenstyd – 14 Februarie 2016 – Deuteronomium 26:1-11

Deuteronomium26-1-11Die fokusteks kan uitstekend as ’n drama opgevoer word aan die hand van die ingeslote hulpmiddel. Dit is ook die begin van Lydenstyd. Deuteronomium 26:1-11 is uiters geskik as begin van dié tyd, omdat dit praat oor lewe en verwagtinge en teleurstelling en menslike handeling en pyn – en dankbaarheid vir alles en ten spyte van alles. 'n Wonderlike tradisie van baie gemeentes in Afrika is om as laaste deel van die diens ingedans te kom op maat van 'n kerklied met mandjies vol vrugte en groente. Daarna sit die predikant die mandjies voor die altaar en wy dit aan die Here. Dit vier die lewensruimte wat God aan ons gee. Die preekriglyn het vier temas wat ons dankbaarheid vir wat God gee, kan uitpak: Een: Blom waar jy geplant is. Twee: 'n Land wat oorloop. Drie: Ons moet ons hande uitsteek. Vier: Onthou met dankbaarheid.

Daar is ook ‘n Geloofsbelydenis uit Jesaja 53 ingesluit.

 

Deuteronomium 26:1-11.ppt 951.5 KB Feb 07, 2016 19:46 Download 626
Deuteronomium 26:1-11.pptx 850.48 KB Feb 07, 2016 19:44 Download 556
Geloofsbelydenis Jesaja 53.ppt 205.5 KB Feb 07, 2016 19:43 Download 600
Deuteronomium 26:1-11.doc 121.5 KB Feb 07, 2016 19:43 Download 757

Sondag van die Verheerliking – Feesdiens – 7 Februarie 2016 – Lukas 9:28-36, (37-43)

Lukas9 28-36Die Engelse woord vir vandag, "transfiguration" is eintlik 'n baie lekker woord om die kinders in die betekenis van die teks in te lei. Jy kan met hulle gesels oor die kraai wat in ‘n beker verander word in Harry Potter and the Philosopher's Stone. Dit is egter radikaal anders as wat hier met Jesus gebeur. Jesus word ook verander, maar Jesus nie iets anders as wat Hy is nie, Hy word meer wat Hy is. Sy Goddelikheid word meer gemaak. Op dieselfde manier werk God, deur die Gees in ons, om ons ook meer dit te maak wat ons reeds is. Die preekriglyn begin met die spreuk van die sendeling Hudson Taylor: "Vertrou daarop: God se werk, gedoen op God se manier, sal nooit gebrek lei aan God se voorsiening nie." En wys hoe dit prakties geraak het met die stigting van China Inland Mission. Daar was twee redes waarom daar – ten spyte van baie stryd en mislukking – vrug op die werk was. Die eerste rede was die helder besef dat God self aan die werk is, en dat hulle instrumente in God se hande was. Die tweede rede was 'n lewe van gebed, die opsoek van God se teenwoordigheid en die rus in gebed by God. Met dit as agtergrond kan ons die betekenis wat hierdie teks vir ons het, beter verstaan. Jesus is op die punt om deur die meule te gaan. Sy dissipels ook. Jesus se antwoord op hierdie beproewing is om gemeenskap met God op te soek deur gebed. Hy betrek ook sy dissipelkring. Gebed word die manier waarop Jesus in hierdie oomblikke ingebed bly in sy identiteit as lydende kneg van die Here, Seun van God. Gebed word ook die manier waarop die dissipelgemeenskap, via Petrus, Johannes en Jakobus, gedefinieer word as volgelinge van die Seun van God.

Lukas 9:28-36.ppt 1.56 MB Feb 01, 2016 10:30 Download 634
Lukas 9:28-36.pptx 783.7 KB Feb 01, 2016 10:28 Download 597
Lukas 9:28-36.doc 104.5 KB Feb 01, 2016 10:28 Download 688

Vierde Sondag ná Epifanie – 31 Januarie 2016 – Lukas 4: 21-30

Lukas4-21-30Met Familietyd kan jy oor verwerping met die kinders gesels aan die hand van die verhaal van Del Ennis, ’n beroemde bofbalspeler, wat ook nie in sy tuisdorp die erkenning gekry het wat hy verdien het nie. Dit sal ’n goeie inleiding verskaf om oor Jesus met die kinders te gesels. Die preekriglyn lei ook met ’n sportverhaal in om te illustreer dat ‘n goeie sportman altyd die bal speel en nooit die man nie. Des Hasler was 'n legendariese Australiese professionele Rugby-Ligaspeler. Sy bynaam was "Sorry". Die rede? Nadat hy 'n opponent vasgevat en eintlik op die veld begrawe het, het hy gewoonlik "Sorry mate" gesê terwyl die slagoffer orent kom. Sy houding was dat hy net gedoen het wat hy moes. Dit is egter nie hoe baie mense lewe nie. Dit is ‘n ou laai om die man eerder as die bal te speel, soos hier in die verhaal van Jesus. As mense nie van die boodskap hou nie, is hulle geneig om die boodskapper by te kom.

Lukas 4:21-30.ppt 1.36 MB Jan 25, 2016 16:32 Download 703
Lukas 4:21-30.pptx 1.25 MB Jan 25, 2016 16:30 Download 634
Lukas 4:21-30.doc 119.5 KB Jan 25, 2016 16:29 Download 768

Derde Sondag ná Epifanie – 24 Januarie 2016 – Lukas 4:14-21

Lukas4 14-21Nota: Die teksindeling fokus op Jesus se lering in Nasaret. Volgende Sondag fokus op die mense van Nasaret se reaksie. Lei die uitleg van die teks in met ‘n gesprek met die kinders oor wat hulle wil wees wanneer hulle groot is. Laat grootmense vertel wat hulle graag wou word – en wat hulle nou is. Verduidelik dan dat Jesus terugkeer na die dorp waar hy grootgeword het, waar almal wou hoor wat van hom geword het. Lees dan die skrifgedeelte en gesels met hulle oor prioriteite en passies en wat hierdie gedeelte oor Jesus sê. Die preekriglyn lei met die voorbeeld in van ‘n alkoholis se stryd om rehabilitasie sowel as ‘n seksslaaf van ISIS, Nadia Murad Basee Taha, wat in November 2014 ontsnap het en van haar vryheid kon getuig voor die VN. Albei het die genade van vryheid uit hulle slawerny ontvang, presies soos die Here Jesus hier in sy tuisdorp Nasaret verkondig. Dit is die kern van Jesus se bediening. Jesus bring 'n nuwe bedeling tot stand waar mens se verlede, en die nood van jou verlede, nie langer jou lewe definieer nie. Vryheid en uitkoms is moontlik.

Lukas 4:14-21.ppt 1.25 MB Jan 18, 2016 12:21 Download 694
Lukas 4:14-21.pptx 861.16 KB Jan 18, 2016 12:20 Download 562
Lukas 4:14-21.doc 111.5 KB Jan 18, 2016 12:19 Download 815

Tweede Sondag ná Epifanie – 17 Januarie 2016 - Johannes 2:1-11

Johannes2 1-11Gebruik dié Sondag die ingeslote voorbeeld van ‘n koerant waarvan die berig verwys na Jesus wat water in wyn verander. Daar is ook ‘n pragtige inkleurprent. Die preekriglyn begin met ‘n oorsig van die tipe wyn wat bekend was in die wêreld van die Bybel as inleiding tot die teks. Die feit dat die wonderwerk egter spesifiek as ‘n wonderteken beskryf word, beteken dat veral die simboliese betekenis van die gebeure belangrik is. Jesus se optrede by hierdie spesifieke bruilofsfees – om wyn uit water te skep – openbaar dus sy heerlikheid. Hy gaan die messiaanse feesmaal moontlik maak. Ons dra daarom dié boodskap in alles wat ons doen. In Jesus, deur die Gees, is God oral in die skepping teenwoordig. Niks is meer dieselfde nie. Daarom kan selfs die wyn by 'n bruilof 'n teken word wat na sy heerlikheid heenwys. Elke erediens, elke doop, nagmaal en loflied wat opklink tot eer van God onderstreep hierdie werklikheid.

Johannes 2:1-11.ppt 2.34 MB Jan 11, 2016 18:07 Download 697
Johannes 2:1-11.pptx 1.37 MB Jan 11, 2016 18:04 Download 598
Johannes 2:1-11.doc 115 KB Jan 11, 2016 18:01 Download 950

Eerste Sondag ná Epifanie – 10 Januarie 2016 - Handelinge 8: 14-17

Handelinge8 14-17Al is vandag se teks ‘n kort gedeelte, het dit ‘n kragtige boodskap van liefde, sorg en ondersteuning. Jy kan die verhaal van Let's Go, Hugo! deur Angela Dominguez gebruik met Familietyd. Hugo is ‘n voëltjie wat liefde en ondersteuning van die ander voëls nodig het, sodat hy sy vrees kan oorwin en besef dat hy kan vlieg. Of gesels oor die doop! Bybel-Media het twee pragtige boekies oor die doop wat julle kan gebruik: Met jou doop, en Die avonture van Lisa en Timmy. Die preekriglyn lei die teks in met die dokumentêre film A snake gives birth to a snake gebaseer op die Suid-Afrikaanse ervaring van versoening in die 1990's. Die merkwaardige titel verwys na die antwoord wat geweldenaars dikwels in konfliksones verskaf wanneer gevra word hoekom hulle babas en jong kinders doodmaak. Wat mense se kultuur ook al is, is die antwoord altyd een of ander variasie van die titel: "Want 'n slang gee geboorte aan 'n slang." Dit is skokkend dat so oor mense gepraat kan word. As jy jou vyand wil uitwis, as jy slange wil uitroei, moet jy die klein slangetjies ook uitwis. Ons teks vertel hoe die evangelie na die uitstorting van die Heilige Gees ook in Samaria kon posvat, spesifiek in só ‘n gebied. Daar aanvaar die Samaritane, wonder bó wonder, die Woord van God, en Petrus en Johannes word gestuur om te bid dat dié mense ook die Heilige Gees mag ontvang.

Handelinge 8:14-17.ppt 1.23 MB Jan 01, 2016 05:59 Download 702
Handelinge 8:14-17.pptx 865.12 KB Jan 01, 2016 05:57 Download 620
Handelinge 8:14-17.doc 115 KB Jan 01, 2016 05:56 Download 781

Epifaniefees – 3 Januarie 2016 - Jesaja 60:1-6

Jesaja60 1-6Met Familietyd kan jy die pragtige fabel van “Star Bright” deur Alison McGhee vertel, van ‘n engeltjie wat graag iets vir Jesus wou gee en op die ou end die lig van die helder ster was wat die wyses gevolg het. Die preekriglyn begin met ‘n beskrywing van die tyd van Jesaja waarin nagdonkerte ‘n werklikheid was. Ons verstaan eers werklik die impak van Jesaja 60 se simboliek as ons nou van tyd tot tyd sonder elektrisiteit en ander maklike maniere van ligmaak moet klaarkom. Lig is lewe. Lig is hoop. Dit is die kern van die boodskap wat Jesaja vir die volk kom gee.

Jesaja 60:1-6.ppt 1.14 MB Dec 28, 2015 06:20 Download 870
Jesaja 60:1-6.pptx 1.04 MB Dec 28, 2015 06:19 Download 593
Jesaja 60:1-6.doc 120.5 KB Dec 28, 2015 06:18 Download 790

Sondag na Kersfees – 27 Desember 2015 - Kolossense 3:12-17

Kolossense3 12-17Jy kan vandag aansluit by Psalm 148 en Koos van der Merwe van die sanggroep Prophet se ingeslote liriek “asems” nav hierdie Psalm gebruik. Die musiek sal ook heerlik kommunikeer. Of wys ’n klomp alledaagse dinge, en gesels oor die uitdaging om die goeie nuus en vreugde van Kersfees die hele jaar, deur al ons aktiwiteite, te vier. Of vertel die storie “Peace is an offering” deur Annette LeBox (beskikbaar by Kindle) wat die reis beskryf van ”neighborhood friends living life in community with one another,” wat goed aansluit by ons teks. Die preekriglyn wys hoe Paulus hierdie brief om sekere idees en praktyke wat in die gemeente begin posvat het, teë te werk. Kolosse se gelowiges is dus geteister deur 'n swetterjoel vreemde invloede wat gedreig het om die boodskap van Christus te verdring en die gemeente in bygeloof te laat verval. Paulus wys die leë filosofieë af omdat hy hulle wil help om hul identiteit in Christus te vestig. Die enigste geldige Christelike lewenswyse is om vanuit 'n verhouding met Christus te leef en Hom toe te laat om alle verhoudinge waarbinne jy leef, te beïnvloed. Dit het 'n invloed op jou eie menswees, op jou verhoudings in die huweliks- en gesinslewe, op jou verhoudings in die werksplek, sowel as op jou verhouding met mense wat nog buite die geloof staan. Leef as nuwe mense met vyf innerlike kwaliteite: meelewendheid, goedgesindheid, nederigheid, sagmoedigheid en verdraagsaamheid.

Kolossense 3:12-17.ppt 788.5 KB Dec 21, 2015 06:17 Download 686
Kolossense 3:12-17.pptx 738.75 KB Dec 21, 2015 06:15 Download 597
Kolossense 3:12-17.doc 114 KB Dec 21, 2015 06:15 Download 803

Kersfees – 25 Desember 2015 - Lukas 2: 1-20

Lukas2 1-20Dis Kersdag! Dramatiseer die fokusteks ahv Die Nuwe Testament vir Kinders. Jy kan kinders kry om die teks op te voer terwyl iemand dit lees. Of gebruik mooi prente uit ‘n kinderbybel. Of wys die ingeslote video. Of gebruik die ingeslote inkleurprente. Of vertel die storie van “J is for Jesus: The sweetest story ever told” deur Crystal Bowman. Dit is in rym geskryf en ons gee ‘n bruikbare Afrikaanse oorvertelling daarvan. Daar is ook ‘n woordherkenning wat van die teks gemaak is. ‘n Mondvol! Hoekom? Want dit is vrede op aarde, in die mense 'n welbehae! Nie dat dit só eenvoudig is nie. Veral in die lig van oorloë, terreuraanvalle, verkragtings, ontvoerings, kapings, menseroof, xenofobiese aanvalle, plaasmoorde en bendegeweld. Onvrede is 'n daaglikse realiteit, terwyl vanoggend se teks handel oor vrede op aarde. Mens wil amper uitroep: Vrede . . . vrede terwyl daar geen vrede is nie! Tog, wanneer ons na die Kersverhaal luister, word ons opnuut met verwondering gevul; 'n maagd word swanger. 'n Jong meisie word deur God self gekies om die Seun van God in die wêreld te bring. Alles gebeur as deel van God se vooruitbeskikking. En in hierdie Christus IS daar vrede beskikbaar. Die vrede van God se geregtigheid. En ons word gestuur as draers van dié vrede. So moenie bang wees nie, moenie vrees nie. Selfs te midde van pyn, hartseer, vertwyfeling, verdrukking en beproewing, moenie angstig rondkyk nie . . . u het 'n God wat u nooit sal begewe of verlaat nie. Sy naam is Jesus, die Prins van vrede.

Lukas 2:1-20.ppt 2.48 MB Dec 21, 2015 05:50 Download 709
Lukas 2:1-20.pptx 1.21 MB Dec 21, 2015 05:48 Download 580
Lukas 2:1-20.doc 183 KB Dec 21, 2015 05:47 Download 682

Vierde Sondag in Advent – 20 Desember 2015 - Lukas 1:47-55

Lukas1 47-55Bybelmedia se Woord en Fees stel voor dat jy 'n lied uit die fliek The Hunchback of Notre Dame, met die titel "God help the Outcasts", gebruik. Die Gypsy-vrou Esmeralda sing 'n lied aan Maria, waarin sy vra wie na haar mense sal omsien. Of jy kan gesels oor die feit dat God nie gesê het “Maria is maar net ’n jong meisie” nie. Hy het haar ernstig opgeneem, haar vertrou en vir haar ’n opdrag gegee. Ook kinders is in staat daartoe om, soos Maria, wonderlike dinge vir God te doen. Vertel dan stories van ander dapper, uitgesproke jongmense, bv. Malala Yousafzai van Pakistan wat die jongste mens is wat nog ooit die Nobelprys vir vrede gewen het, óf Mariah Smith van Hampton, Virginia in die VSA, wat 17 was toe sy hawelose mense begin help het deur haar organisasie, Blankets for the Homeless, óf die skaam 14-jaar oue Aziza Rahimzada wat ’n kragtige stem geword het vir die kinders in Afghanistan se vlugtelingkampe en vanjaar, vier jaar later, genomineer is as een van drie finaliste in die Internasionale Kinder Vredeprys. Die preekriglyn sluit hierby aan en vertel die verhaal van ‘n sewentienjarige Colombiaanse meisie – in die rolprent Maria Full of Grace – wat doelgerig en vasberade ontsnap het uit haglike omstandighede, al moes sy die reëls buig om te oorleef. Die vraag is waar is God in hierdie Maria, die arm Colombiaanse meisie, se lewe? Is God die outeur van nuwe moontlikhede, soos ‘n mens in haar lewe begin raaksien? Kan ons vandag nog daarop hoop dat God mense uit hulle ellende optel en vir hulle nuwe geleenthede skep? Dit is met hierdie lens wat die verhaal van Maria in die Bybel op die tafel kom en wat ons God se werk in dié wêreld op ‘n ander, meer gevaarlike manier, begin raaksien.

Lukas 1:47-55.ppt 654 KB Dec 13, 2015 07:11 Download 633
Lukas 1:47-55.pptx 596.51 KB Dec 13, 2015 07:09 Download 596
Lukas 1:47-55.doc 392.5 KB Dec 13, 2015 07:09 Download 770

Derde Sondag in Advent – 13 Desember 2015 - Sefanja 3:14-20

Sefanja3-14-20Gesels met die kinders oor die "prentjies" wat hulle van God het. Na aanleiding van Sefanja 3 help die kinders om aan God te dink as die God wat glimlag, dit is immers wat hierdie Sondag wil kommunikeer. Daar is ook ‘n prettige storie van “Uh-oh!” deur Shutta Crum wat jy en die kinders saam kan vertel. Die preekriglyn vertel die verhaal van die bejaarde vrou in die Waarheids- en Versoeningskommissietyd wat wys hoe vergifnis en 'n nuwe kan begin grondvat in ons land. Sy het polisieman Van de Broek vergewe dat hy haar man en kind vermoor het nie, maar hom in haar familiekring ingetrek om hom ‘n nuwe begin te gee. Sowaar: daar is vergifnis moontlik, selfs vir die grootste sondaars. Hiervan getuig die profeet Sefanja juis in hierdie Adventstyd. Die nabyheid van God verseker ons van twee dinge. Dit bring 'n einde aan die oordeel sodat ons met blydskap deel kan hê aan die vernuwende teenwoordigheid van Jesus. Dit bring ook die herstel en regverdiging van die kerk van die Here teenoor 'n vyandige wêreld.

Sefanja 3:14-20.ppt 745 KB Dec 07, 2015 05:19 Download 644
Sefanja 3:14-20.pptx 610.61 KB Dec 07, 2015 05:18 Download 712
Sefanja 3:14-20.doc 121.5 KB Dec 07, 2015 05:17 Download 762

Tweede Sondag in Advent – 06 Desember 2015 - Maleagi 3:1-4

Maleagi3-1-4In Familietyd kan jy ‘n video wys van iemand wat glas blaas en die inleiding van die preek gebruik as familie-oomblik. Jy kan ook die ontmoeting van die kinders met die leeu Aslan in C.S. Lewis se boek “The Lion, the Witch and the Wardrobe” gebruik. Lucy was bekommerd dat hy nie veilig is nie. “Veilig?” het Mnr. Bewer gesê. “Wie het iets gesê oor veilig? Natuurlik is hy nie veilig nie. Maar, hy is goed. Hy is die Koning.” Jy kan ook ‘n gesprek voer oor die waarde van slegte medisyne. Die preekriglyn werk met die verhaal van Simon, ‘n glasblaser, wat glasprodukte in die vuur van die smeltkroes skep. In ons teks is reiniging ook ter sprake, omdat die volk van God suiwering nodig het. Ons teks moedig ons aan om ook ons lewe voor God oop te stel vir suiwering, en om sodoende gestroop te word van alles wat "pronk en sieraad" is. Eerder as 'n boodskap van straf en verdoemenis, word die teks 'n uitnodiging tot inkeer en 'n voorbereiding om die Een te vier wat ons in voorbeeld kom wys het hoe 'n lewe na God se hart werklik lyk. Ons is tans in die Kerstyd. Ons vier die koms van die Een wat deur Maleagi en later Johannes die Doper aangekondig is. Die Een wat kom ons ons lewens te vernuwe, deur Woord en Gees. Laat ons in die Kerstyd bid: O, kom Skepper Gees, o kom Lewende Here Jesus Christus en vernuwe ons!

Maleagi 3:1-4.ppt 1.04 MB Nov 30, 2015 07:25 Download 661
Maleagi 3:1-4.pptx 745.53 KB Nov 30, 2015 07:24 Download 581


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009