SOEK HIER VIR BYBELGEDEELTES


Tik die naam van die Bybelboek wat jy soek hieronder in om die resultate te "filter". Dit sal jou baie gou wys of die hoofstuk of perikoop wat jy soek hier beskikbaar is.

Die vorige alfabetiese lys is steeds hier, maar sal nie langer opgedateer word nie.Kerkjaar 2016-17

File Version Licence Size Added Hits
Johannes 14:1-14.pptx 1.56 MB May 09, 2017 08:42 Download 539
Johannes 14:1-14.doc 197.5 KB May 09, 2017 08:41 Download 749

Johannes 10:1-10 - Vierde Sondag van Paastyd (Goeie Herdersondag/ Arbeidsondag) - 7 Mei 2017

Johannes10 1-10‘n Mens kan allerhande skape maak met watte en ‘n prent van ‘n skaap of ‘n papierbord. Ons hou veral van die “shaking head sheep”. Ons gee ‘n skakel vir idees en patrone. Laat kinders tydens die preek watte op ‘n prent van ‘n skaap plak en die skaap inkleur. Gesels saam oor hoe mense hul troeteldiere roep – of hoe ouers hul kinders roep. Vergelyk dit met die skaapwagter wat die skape roep. Die preekriglyn begin met ‘n verhaal van Bill Donahue (kenner op die gebied van kleingroepbediening en volwasse vorming) wat op ‘n skaapplaas geleer het hoe geestelike begeleiding werk. Waar dit vandag Goeie Herdersondag is, pas dit dat ons nadink oor Jesus as die Goeie Herder, maar ook oor ons eie rol as goeie herders. Dit is ook Arbeidsondag, sodat ons die preek afsluit met 'n verwys na ons herderskap as werkers.

Johannes 10:1-10.ppt 1.02 MB May 01, 2017 18:41 Download 645
Johannes 10:1-10.pptx 659.19 KB May 01, 2017 18:40 Download 408
Johannes 10:1-10.doc 292 KB May 01, 2017 18:39 Download 729

Lukas 24:13-35 – Derde Sondag van Paastyd – 30 April 2017

Lukas24 13-35aVandag se fokusteks vertel hoedat Jesus na sy opstanding aan 2 mense verskyn het wat Hom aanvanklik nie herken het nie. Jesus se opstanding uit die dood is baie belangrik vir gelowiges. En die Bybel beskrywe ‘n paar geleenthede waar Jesus hom na sy dood aan mense openbaar het. Ons sluit ‘n tabel in waarin kinders kan kyk of hulle van die name in die tabel kan herken. Die preekriglyn begin met die verhaal van iemand wat met 'n kollega gaan gholf speel het. Soos baie amateurs het hulle sukkel-sukkel van een putjie na die ander een gevorder. 'n Speler het hulle ingehaal en gevra of hy kan verbygaan. Hulle was nie haastig nie en daar was nie baie mense nie. Die man was professioneel en het meer gholfstokke gehad as wat hulle nog ooit in 'n gholfsak gesien het. Sy bofhou was egter 'n tragedie. Hy het dit 90 grade gesny en die bal het 'n boom getref. Toe merk die man op: "Julle moes gister hier gewees het." Mens wil natuurlik uitbars van die lag. So 'n vernederende mislukking van iemand wat jou op die gholfbaan wil verbysteek, gaan maar sleg af. Waarskynlik is dit die woorde van baie mense – ook van die Emmausgangers. Daar was 'n tyd toe dit beter gegaan het! Hoe kom die deurbraak vir hulle? Die opstanding het hierdie verskil gemaak.

Lukas 24:13-35.ppt 1.06 MB Apr 24, 2017 23:14 Download 574
Lukas 24:13-35.pptx 998.64 KB Apr 24, 2017 23:13 Download 450
Lukas 24:13-35.doc 147 KB Apr 24, 2017 23:12 Download 616

Johannes 20:19-31 – Tweede Sondag van Paastyd – 23 April 2017

Johannes20 19-31aOnthou, dis nie altyd nodig om ‘n “lessie” uit ‘n teks te haal nie. Kinders moet gewoon die Bybel leer ken! ‘n Paar lesers wat vandag se teks as verskillende karakters lees, kan goed werk. Of gebruik die voorstel van Carolyn Brown dat jy vandag vraag-Sondag maak. Nooi mense om vrae te vra – verbaal of op papiertjies. Lees die vrae. Brei uit deur nog verwante vrae by te voeg. Vier die vrae. Moenie vrae antwoord nie – selfs al kan jy. Beloof eerder om dit in die volgende weke te hanteer. Die preekriglyn begin daarom ook met ‘n vraag: Hoe is dit moontlik dat ons vandag in die opgestane Here Jesus kan glo? En antwoord wel dié vraag dat Johannes in ons teks vir ons vertel dat daar twee maniere is waarop mense kan glo: eerstens deur Jesus direk en persoonlik te ontmoet, te sien en selfs aan Hom te raak. Dit is die manier waarop Maria, Petrus, Johannes en ook die twyfelende Thomas leer glo het. Sedertdien is daar miljoene mense wat nie die voorreg het om in die binnekamer saam met pas opgestane Jesus te wees nie, op "daardie Sondagaand", die aand van die eerste dag waarop Hy opgestaan het, waarvan ons in ons teks lees nie. Hoe kom mense soos ons dan tot geloof? Johannes skryf in verse 30-31: "Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy dissipels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê" (20:30, 31). Jesus sluit daarom ons teks af met 'n saligspreking: Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.(29). Hy praat oor ons. En oor hoe ons tot geloof kom.

Johannes 20:19-31.ppt 1021 KB Apr 18, 2017 21:15 Download 468
Johannes 20:19-31.pptx 968.44 KB Apr 18, 2017 21:14 Download 435
Johannes 20:19-31.doc 278.5 KB Apr 18, 2017 21:12 Download 671

Kolossense 3:1-4 – Paasfees - 16 April 2017

Kolossense3 1-4’n Skooljuffrou het aan haar klassie gestremde kinders ’n taak gegee vir die volgende dag. Elkeen moes ’n item saambring wat “lewe” simboliseer... Die volgende dag kry elkeen toe ’n geleentheid om sy of haar voorbeeld van lewe te verduidelik. Ellie het by die skool aangekom met ’n pragtige blom wat sy uit haar Ma se tuin gepluk het- “blomme is lewe juffrou!”- roep sy uit. Nico op sy beurt verduidelik (met ’n foto) hoedat sy dragtige worshondjie binnekort 3 klein hondjies in die lewe gaan bring. Die worshondjie se magie is groot geswel van die klein hondjies wat amper daar is. Die hondjies is vir hom 'n voorbeeld van lewe. Stian stap skaam skaam vorentoe en illustreer sy voorbeeld van lewe- ’n dosie vuurhoutjies. Versigtig wil die juffrou by hom weet hoe die vuurhoutjies dan lewe kan beteken... Stian skuif die dosie oop dat almal kan sien dis leeg, daar is nie eers een vuurhoutjie in nie. Ewe selfversekerd verduidelik hy: Die vuurhoutjiedosie is leeg juffrou, en so was die graf van Jesus. En dit beteken lewe! Dit is ook die boodskap van die preekriglyn nadat daar soos gebruiklik eers ‘n kostelike grap vertel word, hierdie keer van ‘n bromponie en ‘n Ferarri. Die teks nooi ons uit om ons lewe en ons gedagtes op Christus te fokus. Ons word genooi om ons hele lewe hier op aarde te herbedink in terme van die werklikheid van die opgestane Christus, in wie ons lewe het, wat nou aan die regterhand van God sit.

Kolossense 3:1-4.ppt 3.98 MB Apr 10, 2017 12:27 Download 644
Kolossense 3:1-4.pptx 1.71 MB Apr 10, 2017 12:16 Download 546
Kolossense 3:1-4.doc 140 KB Apr 10, 2017 12:06 Download 777

Hebreërs 10:16-25 – Goeie Vrydag – 14 April 2017

Hebreers10 16-25Betrek mense van verskillende ouderdomme deur die hele diens, om bv. van die Skriflesings te doen, aan die Nagmaalstafel te sit, die tekens uit te deel, ens. Gebruik hierdie tyd om die verhaal van Jesus se kruisiging te vertel. Daar is ‘n paar video’s wat jy kan gebruik met ‘n inkleurprent. Die preekriglyn begin met die opskrif wat ‘n mens waarskynlik nie ten tye van Jesus se dood in die koerante van Jerusalem sou sien nie: "Jong held wen talle harte!" Niemand sou gedink het Hy is 'n held nie. Behalwe, in Jesus se geval, was die kruis die geboorte van 'n nuutgemaakte wêreld. Toe Jesus se volgelinge in die lig van wat kort na die kruis gebeur het, op die kruis gebeure terugkyk, het hulle met 'n skokkende aanspraak gekom. Die aanspraak was, soos teoloog NT Wright skryf, dat Jesus se kruis 'n revolusie ontketen het. Jesus het die wêreld verander. Teen sononder, op Goeie Vrydag, nadat Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, was die wêreld 'n ander plek. Niks sou weer dieselfde wees nie.

Hebreërs 10:16-25.ppt 1.32 MB Apr 10, 2017 12:04 Download 522
Hebreërs 10:16-25.pptx 869.1 KB Apr 10, 2017 11:51 Download 439
Hebreërs 10:16-25.doc 298.5 KB Apr 10, 2017 11:50 Download 551

Psalm 31:9-16 – Sesde Sondag in Lydenstyd – Palmsondag – 9 April 2017

Psalm31 9-16Daar is ‘n uitgebreide beskrywing van die gebruik van palmtakke, kruisies van palmblare gevleg wat as boekmerke gebruik kan word, en dan die volgende jaar verbrand word vir die Aswoensdag vieringe. Die preekriglyn begin met die verhaal van die eerste weke van die sendeling David Brainerd onder die Amerikaanse Indiaan-boorlinge. Hy het vir drie jaar geen vrug op sy arbeid gesien nie. Na drie jaar was daar 'n plotselinge geestelike oplewing onder die Indiane. Agttien maande later het reeds 150 persone besluit om Jesus as Here en Verlosser te volg. Dit was – vir die omstandighede – 'n besondere hoë getal. David Brainerd is na vyf jaar op sy sendingveld oorlede, slegs 29 jaar oud. Sy joernaal is egter wyd in die VSA en in Europa gelees en inspireer onder andere vir William Carey, die vader van die moderne Protestantse sendingbeweging, waaruit miljoene bekerings wêreldwyd gevolg het. Wie kan besluit of iemand se lewe en se lewenstaak die moeite werd is, of vrug sal hê? Veral te midde van groot lyding? Wie kan dink of droom dat daar uit intense lyding, swaarkry en mismoedigheid enige vrug kan kom? Tog is dit wat God doen. God het dit deur die lewe van David Brainerd gedoen. Maar God het dit veral in die onmeetlike lyding en sterwe van Jesus Christus gedoen. Sy wonde, sy sterwe en gebroke liggaam het dié bron van lewe geword. Psalm 31 pas op Jesus se lippe. Toe Jesus tydens sy verlatenheid en lyding gebid het, het Hy uit dieselfde psalms gebid waaruit ons bid. Ook vir Jesus was die psalms 'n bron van troos en het dit aan Hom woorde gegee in sy situasie. Psalm 31 vertolk die lyding van Jesus en die vertroue wat Hy in God gehad het om Hom deur die dood te dra en daaruit te red. Daarom lees die kerk deur die eeue Jesus se verhaal so geredelik in Psalm 31 in. Veral die klag in nood en die vertroue op God in lyding pas volkome by Jesus se lewe.

Psalm 31:9-16.ppt 1003.5 KB Mar 19, 2017 15:44 Download 505
Psalm 31:9-16.pptx 870.35 KB Mar 19, 2017 15:43 Download 481
Psalm 31:9-16.doc 169.5 KB Mar 19, 2017 15:43 Download 636

Johannes 11:1-45 - Vyfde Sondag in Lydenstyd - 2 April 2017

Johannes11 1-45bOnthou, jy hoef nie altyd ‘n morele “lessie” uit die teks te haal nie. Veral met die verhalende tekste is dit dikwels goed om eenvoudig die verhaal te vertel. So kan vanoggend se skriflesing bv deur verskillende lesers gedoen word. Jy kan dit ook lees met mooi prente uit ‘n kinderbybel waarvan ons ‘n voorbeeld insluit. Of gebruik een van die verskeie pragtige videos van hierdie skrifgedeelte. Woelige kinders sal daarvan hou om mekaar in toiletpapier toe te draai soos mummies. Die preekriglyn plaas die verhaal van Jesus se opwekking van Lasarus binne die groter raamwerk van die sewe wonderwerke van Jesus in die evangelie van Johannes. Johannes wil daardeur sy lesers oortuig dat Jesus werklik die Messias en die Seun van God is en dat Jesus vir mense sorg. Hy gee daarmee vir ons 'n besondere kykie in wese van God. Johannes kyk hier nie vanuit die hoogtepunte van die lewe na God nie, maar vanuit die laagtepunte, vanuit die hartseer van 'n Marta en Maria oor hulle broer Lasarus se dood. En sê, God gee om. Dit is 'n geweldige troos, veral ook omdat Jesus sê dat 'n verhouding met Hom is die opstanding en is die lewe.

Johannes 11:1-45.ppt 1.73 MB Mar 19, 2017 13:29 Download 529
Johannes 11:1-45.pptx 1.1 MB Mar 19, 2017 13:27 Download 406
Johannes 11:1-45.doc 276.5 KB Mar 19, 2017 13:26 Download 770

Johannes 9:1-41 - Vierde Sondag in Lydenstyd - 26 Maart 2017

Johannes9 1-41aVir Familietyd kan jy die oulike kinderboodskap van sermons4kids.com gebruik oor modderkoekies bak. Of sluit aan by die boodskap van sien – en nie sien nie – met ‘n paar optiese illusies vir die kinders. Verduidelik hoe ons verskillende goed raaksien in dieselfde prentjie. Jesus help ons om ander mense in nood raak te sien – en hulle te help. Die preekriglyn sluit aan by neuroloë soos Oliver Sacks wat uitwys dat hier eintlik meer as een wonderwerk gebeur. Jesus genees aan die een kant hierdie man se fisieke vermoë om deur sy oë beelde na sy brein te gelei. Tweedens gee Jesus vir hom die vermoë om met sy brein sin te maak van sy waarneming. Dit help om om te verstaan dat sien kompleks is. Fisiese sien is volgens Jesus ook nie die enigste soort sien nie. Daar is ook nog jou geestelike gesigsvermoë: om die waarheid te kan sien en eien. Jesus se gratis lig van genade en vergifnis is juis vir blinde mense – nie vir mense wat dink hulle kan sien nie. Dit is vir gevalle mense, nie mense wat dink dat hulle staan nie. Ons is geroep om die lig van die heerlikheid van God in die lydende Jesus te sien, en dit vryelik met mekaar te deel. Ons is geroep om oop te wees vir ander, en Jesus se genesing, lig en hoop met hulle te deel.

Johannes 9:1-41.ppt 4.04 MB Mar 19, 2017 07:59 Download 588
Johannes 9:1-41.pptx 3.93 MB Mar 19, 2017 07:55 Download 491
Johannes 9:1-41.doc 132 KB Mar 19, 2017 07:42 Download 627

Johannes 4:5-42 - Derde Sondag in Lydenstyd - 19 Maart 2017

Johannes 4 5-42aNet soos wat Jesus ‘n kans waag om uit te reik na die Samaritaanse vrou – ‘n buitstander – so waag die Rainbow Fish dit om uit te reik na ‘n gestreepte vis, nadat almal die gestreepte vis geïgnoreer het en daar ‘n haai verbykom. Ons gee vir jou ‘n video voorlesing. Verduidelik eers hoe ander die Samaritaanse vrou gesien het: as ‘n buitestander, verwerp, ongewild. Vertel dan die storie. Die preekriglyn begin met die ervaring van droogte die afgelope tyd in Suider-Afrika. Die noodsaaklikheid van water as lewensbron en die kosbaarheid daarvan het onder die vergrootglas gekom. Ons verstaan vandag nog net so goed soos die mense van Jesus se tyd dat water lewe gee, en dat 'n gebrek daaraan wat lewe ontneem. Dit dek die tafel vir ‘n gesprek oor Jesus se gesprek met die Samaritaanse vrou aan die hand van die beeld van water. Daardeur kan Jesus met haar oor haar diep behoefte aan God gesels. Die verhaal neem ons oor die grense wat ons so maklik tussen mense trek na lewegewende ontmoetings.

Johannes 4:5-42.ppt 1.43 MB Mar 14, 2017 04:59 Download 523
Johannes 4:5-42.pptx 1.02 MB Mar 14, 2017 04:58 Download 396
Johannes 4:5-42.doc 312.5 KB Mar 14, 2017 04:57 Download 629

Johannes 3:1-17 - Tweede Sondag in Lydenstyd - 12 Maart 2017

Johannes3 1-17aVerduidelik die drie persone van die Drie-eenheid soos dit in Die Nuwe Testament vir Kinders vertel word. Jy kan verskillende name wat mense mag hê, gebruik, bv. ’n kind se ouma mag vir hom/haar oumie wees; die oupa noem haar dalk Poplap en vir haar dogter is sy Moemsie. Dieselfde persoon met verskillende name ... God drie-enig as Vader, Seun en Gees. Die preekriglyn val direk weg met die verhaal van Nikodemus en lê die teks uit aan die hand van die gesprek wat hy met Jesus gehad het. ‘n Belangrike klem word gelê op die feit dat wedergeboorte iets is wat van bo af gebeur en per definisie nie iets is wat ‘n mens kan laat gebeur nie. Dié teks is eintlik soos Johannes se geboorteverhaal. Net, dit fokus op gelowiges wat van bo af gebore word. Daardeur word die boodskap onderstreep dat geloof nie ‘n werk van die mens is nie, maar ‘n gawe van God.

Johannes 3:1-17.ppt 1007.5 KB Mar 05, 2017 21:09 Download 475
Johannes 3:1-17.pptx 929.28 KB Mar 05, 2017 21:07 Download 431
Johannes 3:1-17.doc 111.5 KB Mar 05, 2017 21:07 Download 618

Matteus 4:1-11 - Eerste Sondag in Lydenstyd - 5 Maart 2017

Matteus4 1-11bCarolyn Brown gee ‘n klomp uitstekende idees hoe om hierdie teks saam met kinders te ontsluit. Julle kan drie lesers gebruik en die teks dramaties lees. Julle kan die skakel volg na ‘n kunstenaar se interpretasie van die teks wat ‘n mens ‘n dieper insig oor die verloop van die tyd wat Jesus in die woestyn was. Jy kan ook die verhaal van The Little Mermaid of Pinocchio gebruik. Die preekriglyn begin met die wyse waarop Sylvester Stallone die vermaaklikheidswêreld in 2006 verras het deur met sy bemarking van die laaste Rocky Balboa fliek uitgewy het oor sy geloof in Jesus Christus. Hy vertel hoe hy geleer het hy kan Jesus Christus meer vertrou as wat hy homself kan vertrou. "Mens het die ekspertise en die leiding van iemand anders nodig. Mens kan jouself nie afrig nie. Dis presies hoe ek oor Jesus, die Christelike geloof en die kerk voel. Jesus is die afrigter, en die kerk is die gimnasium vir die Christelike lewe." Dit gee ‘n goeie inleiding om oor Matteus se hantering van Jesus se versoeking in die woestyn te gesels. Die Gees lei Hom die woestyn in waar die vraag geantwoord word wie Jesus sou vertrou. God of Homself. Sy oorwinning gee ons die moed om self onder sy leiding ons eie woestyn ervarings te trotseer in die verwagting dat Hy ons ook die oorwinning sal laat behaal.

Matteus 4:1-11.ppt 1.6 MB Feb 26, 2017 20:54 Download 537
Matteus 4:1-11.pptx 1.15 MB Feb 26, 2017 20:52 Download 482
Matteus 4:1-11.doc 274.5 KB Feb 26, 2017 20:51 Download 715

2 Petrus 1:16-21 - Sondag van die Verheerliking - 26 Februarie 2017

2Petrus1 16-21Daar is ‘n oulike skit wat jy kan gebruik wat die belang van ooggetuies illustreer. Die preekriglyn begin met die verhaal van Ema Drouillard van San Francisco wat vir mense seremonies uitwerk wat by hulle behoeftes pas. Sy ontwerp selfs doopseremonies waarin die Naam van God nooit genoem word nie. Daarmee voldoen sy aan die aanvraag van mense wat hulle kinders aan 'n wye spektrum van geloof wil blootstel, sonder om vir die inhoud van net een godsdiens te kies. Die Christelike geloof bou egter op die openbaring van God in Jesus Christus van Nasaret, gestuur deur die Vader en bemagtig deur die Heilige Gees, sê Petrus. Ooggetuies het God se werk in Jesus waargeneem en dit neergeskryf. As jy hierteen kies, en die afgewaterde Christianity Lite van feetjies, dwergies, engele en Kersvader kies, speel jou lewe en jou verwagtinge duidelik anders uit. Dit is waaroor 2 Petrus handel. Die brief het ten doel om gelowiges te help om die regte keuses te maak, op grond van die regte feite en data, met die belofte dat dit tot 'n heerlike bestemming sal lei.

2 Petrus 1:16-21.ppt 1.29 MB Feb 19, 2017 15:04 Download 554
2 Petrus 1:16-21.pptx 1.21 MB Feb 19, 2017 15:03 Download 469
2 Petrus 1:16-21.doc 328 KB Feb 19, 2017 15:02 Download 532

1 Korintiërs 3:10-11 - Sewende Sondag ná Epifanie - 19 Februarie 2017

1Korintiers3 10-11Gesels met die kinders oor wie en wat die kerk is. Verduidelik dat die kerkgebou nie die kerk is nie, maar ons is die kerk. Gebruik Flam 104 met bewegings. Video ingesluit. Die preekriglyn werk met vers 10-17 as teks en begin met antieke wêreld se slegte naam vir Korinte weens hulle losbandigheid. Die goeie nuus van die stigting van die gemeente was van korte duur weens die persoonlikheidskultus wat rondom die leiers ontstaan het. Dit het die gemeente in groepe verdeel. Paulus skryf daarom vir die gemeente en herinner hulle daaraan dat God die gemeente van Korinte op Jesus Christus as fondament gebou het. Daarom is die gemeente God se eiendom waarin Hy deur sy Gees woon. Daarom mag 'n bouer net op dieselfde fondament, Jesus Christus die Here, voortbou. Daarom, sê Paulus, is dit so hartseer dat dit nie meer vir Korinte gaan om Jesus nie, maar om die menslike ek. Die resultaat hiervan is groepvorming, wat lei tot onderlinge konflik. Uiteindelik kom God se Naam in gedrang. So verloor die gemeente sy vermoë om 'n verskil in die wêreld te maak.

1 Korintiërs 3:10-11.ppt 980 KB Feb 12, 2017 16:35 Download 597
1 Korintiërs 3:10-11.pptx 940.18 KB Feb 12, 2017 16:33 Download 474
1 Korintiërs 3:10-11.doc 280.5 KB Feb 12, 2017 16:32 Download 706

1 Korintiërs 3:1-9 - Sesde Sondag ná Epifanie - 12 Februarie 2017

1Korintiers3 1-9Met Familietyd kan jy die ingeslote Nuwe Testament vir Kinders weergawe van die fokusteks lees. Daar is ook ’n blokkiesraaisel vir ouers kinders. Daar is ook ’n innoverende hervertel van die verhaal van die wolf en die drie varkies. Die preekriglyn begin met ‘n voorbeeld wat ons help verstaan dat baie volwassenes geestelik en emosioneel sukkel om uit die doeke uit te kom. Paulus praat in ons teks hieroor met die gemeente in Korinte. Hulle is nog in die doeke. Sy maatstaf daarvoor is dat daar jaloesie en twis onder die Korintiërs voorkom en dat hulle in partyskappe verdeel is, sommige vir Paulus en ander vir Apollos. Daarom kan hy nie met hulle oor die diep dinge van God praat nie. Hulle is nog net gereed vir melk. Wanneer leiers nie teen mekaar afgespeel word weens die onvolwassenheid van die gelowiges nie, kan vertroue in en betroubaarheid van die leiers die gelowiges dieper neem op pad na geestelike volwassenheid.

1 Korintiërs 3:1-9.ppt 1.32 MB Feb 05, 2017 14:40 Download 707
1 Korintiërs 3:1-9.pptx 1.21 MB Feb 05, 2017 14:38 Download 551
1 Korintiërs 3:1-9.doc 175.5 KB Feb 05, 2017 14:37 Download 643

1 Korintiërs 2:1-12 - Vyfde Sondag ná Epifanie - 5 Februarie 2017

1Korintiers2 1-12Carolyn Brown sê dat die Korintiërs “wys” wou wees volgens die wêreld se standaarde. Ons – ook kinders – wil graag “wys” of “slim” lyk vir die mense rondom ons. Paulus sê ons moet vergeet daarvan. Ons word eerder herinner dat wat “wys” lyk vir die wêreld, nie is wat “wys” lyk vir God nie. ‘n Lekker storie om te gebruik is die van The Tawny Scrawny Lion, deur Kathryn Jackson. Dit vertel van ’n skynbaar dwase haas wat ’n honger leeu hanteer op ’n manier wat op die ou end baie wys is. Hy kry op die koop toe ook ’n nuwe vriend. Die preekriglyn sluit by Donald Trump se opstaan vir Jesus in Kerstyd aan wat met gemengde gevoelens ontvang kan word. Mens kan immers vir Jesus opstaan op 'n manier wat glad nie pas by Hom nie. Dit was ook so in Paulus en die Korintiërs se tyd. Daarom kies Paulus om nie volgens die wysheid van sy tyd op te tree in Korinte nie, maar met angs en huiwering by die kruisboodskap van Jesus aan te sluit. Slegs daardeur staan sy bediening in die krag van God.

1 Korintiërs 2:1-12.ppt 855.5 KB Jan 18, 2017 11:27 Download 664
1 Korintiërs 2:1-12.pptx 791.87 KB Jan 18, 2017 11:26 Download 536
1 Korintiërs 2:1-12.doc 301.5 KB Jan 18, 2017 11:26 Download 801

Miga 6:1-8 - Vierde Sondag ná Epifanie - 29 Januarie 2017

Miga6 1-8Verduidelik vir die kinders wat ‘n juk is. Lees dan Matt 11:28-30 en vertel vir die kinders dat party mense dink dat God se wil soos ‘n juk is – iets wat swaar op ons druk, ons vasbind en seermaak. Maar God is nie so nie – hy is lief vir ons. Dat sy juk sag is beteken dat dit ‘n vreugde is om die Here te dien- dit is nie swaar en ‘n las nie. Gebruik dan die teks van Miga om daarop uit te brei. Dit preekriglyn lei met die verhaal van Jimmy Carter in, die 39ste president van die VSA, wat sy ampseed op 20 Januarie 1977 afgelê het met 'n Familiebybel wat oopgemaak was by Miga 6:8. Na Richard Nixon se toesmeerdery en leuens oor die Watergate-skandaal was dié keuse nie verniet nie. Amerika was 'n diep-verdeelde land met wantroue in politieke leiers wat hoogty gevier het. Carter het weer teruggekeer na Bybelse waardes en was soos 'n vars briesie op die nasionale politieke toneel. Want Miga verwag van ons om op alle vlakke van die lewe op te tree soos Hy dit wil hê: of ons politici is, soos Jimmy Carter, of onderwysers, medici, prokureurs, boere, sekretaresses of pensioenarisse.

Miga 6:1-8.ppt 1.24 MB Jan 18, 2017 05:51 Download 588
Miga 6:1-8.pptx 1.12 MB Jan 18, 2017 05:46 Download 484
Miga 6:1-8.doc 120 KB Jan 18, 2017 05:45 Download 721

Jesaja 9:1-4 - Derde Sondag ná Epifanie - 22 Januarie 2017

Jesaja9 1-4Met Familietyd kan jy die storie van die Son-brood vertel om die kinders en hulle ouers te laat nadink hoe ons meer soos die lig van God kan wees. Jy kan ook ‘n flits wat nie batterye in het nie gebruik om te illustreer dat ons die Lig van God – die batterye – in ons eie lewe nodig het voor ons ligte kan wees in die wêreld. Jy kan ook gesels oor hoe een lig donker kan verdryf – bv. ’n LED-liggie aan jou sleutelring, of ’n naglig – iets wat kinders goed verstaan! Dan kan jy ’n naglig wys en gesels oor hoe dit kinders help om nie bang te wees nie. Die preekriglyn begin met die tragiese en ontstellende verhaal van Alison Oates wat verlede jaar in haar plaashuis buite Harrismith grusaam aangeval en verkrag is. Toe sy by die polisie en hospitaal aangekom het, het sy egter beleef dat haar nag van hel egter nie verby was nie. Sy is gruwelik verwaarloos en verontagsaam. Nadat sy besluit het om die saak nie net daar te los nie, sê sy: "Ek het goeie en slegte dae, maar ek het nie daardie dag so hard baklei om te bly leef net om nou 'n lewende dooie te wees nie. Dit lei die preekriglyn se besinning oor die vernedering wat alle mense op een of ander manier beleef. Sommige mense word egter aan soveel vernedering, minagting en verontmensliking blootgestel, dit laat jou sidder. Dit is waarna ons teks verwys met die gebiede van Sebulon en Naftali wat verneder is saam met die res van die Noordryk deur die Assiriërs se invalle in die Noordryk in die 8ste eeu. Die hele bevolking van die Noordryk is met iets soos 'n massiewe plaasaanval en plaasverwoesting getref. Die mense van die Noordryk se hele leefwêreld het in duie gestort en baie is deur Assirië in ballingskap weggevoer. Hoewel hulle geen onskuldige lammetjies was nie - vóór die val van die Noordryk leer ons hulle ken as arrogante, godsdienstig sorgelose mense met 'n skyngodsdiens, soos Amos en Hosea dit noem – bly die Here betrokke by sy volk, ten spyte van hulle groot sonde. God belowe om hulle weer op te tel en ‘n wending te bring. In die toekoms sal God hulle in eer herstel. Die volk wat in donkerte geleef het sal 'n groot lig sien en weer groot blydskap beleef. Die blydskap wat beskikbaar sal wees in die Seun wat vir hulle gebore sal word. Jesus se vestiging in die dorp Kapernaum, juis in dié gebied, was vir die evangelieskrywers ‘n duidelike vervulling van die eerste deel van die profesie oor Sebulon en Naftali – Mat 4:12–17. Jesus is dus die lig waarna Jesaja in die profesie uitgesien het. En die koninkryk wat Jesus kom stig het, is die vervulling van die tweede deel van die profesie oor die Dawidsryk. Daarom kan hulle – en ons – leef ons met die vaste vertroue: IN Jesus het ons die lig, al moet die lig nog volkome vir ons almal op hierdie wêreld deurbreek.

Jesaja 9:1-4.ppt 753 KB Jan 17, 2017 06:38 Download 528
Jesaja 9:1-4.pptx 691.54 KB Jan 17, 2017 06:36 Download 404
Jesaja 9:1-4.doc 111 KB Jan 17, 2017 06:36 Download 684

LigDonkerStiltetydboekie-1kleinDie voorgestelde preektekste vir die eerste kwartaal 2017 kom vier keer uit die OT profete: Jesaja en Miga, een keer uit die Psalms, vyf keer uit die evangelies van Matteus en Johannes, en vyf keer uit die briewe in die NT: 1 Korintiërs, 2 Petrus, en Kolossense.  Hier is die lys met die preektekste telkens eerste geplaas.

 1. 8 Januarie 2017: Jesaja 42:1-9; Psalm 29; Handelinge 10:34-43; Matteus 3:13-17
 2. 15 Januarie 2017: Jesaja 49:1-7; Psalm 40:1-11; 1 Korintiërs 1:1-9; Johannes 1:29-42
 3. 22 Januarie 2017: Jesaja 9:1-4; Psalm 27:1, 4-9; 1 Korintiërs 1:10-18; Matteus 4:12-23                
 4. 29 Januarie 2017: Miga 6:1-8; Psalm 15; 1 Korintiërs 1:18-31; Matteus 5:1-12
 5. 5 Februarie 2017: 1 Korintiërs 2:1-12 (13-16); Jesaja 58:1-9a (9b-12); Psalm 112:1-9 (10); Matteus 5:13-20
 6. 12 Februarie 2017: 1 Korintiërs 3:1-9; Deuteronomium 30:15-20; Psalm 119:1-8; Matteus 5:21-37
 7. 19 Februarie 2017: 1 Korintiërs 3:10-11, 16-23; Levitikus 19:1-2, 9-18; Psalm 119:33-40; Matteus 5:38-48
 8. 26 Februarie 2017: 2 Petrus 1:16-21; Eksodus 24:12-18; Psalm 2; Matteus 17:1-9
 9. 5 Maart 2017: Matteus 4:1-11; Genesis 2: 15-17, 3:1-7; Psalm 32; Romeine 5:12-19
 10. 12 Maart 2017: Johannes 3:1-17; Genesis 12:1-4a; Psalm 121; Romeine 4:1-5, 13-17
 11. 19 Maart 2017: Johannes 4:5-42; Eksodus 17:1-7; Psalm 95; Romeine 5:1-11
 12. 26 Maart 2017: Johannes 9:1-41; 1 Samuel 16:1-13; Psalm 23; Efesiërs 5:8-14
 13. 2 April 2017: Johannes 11:1-45; Esegiël 37:1-14; Psalm 130; Romeine 8:6-11
 14. 9 April 2017:  Psalm 31:9-16; Matteus 21:1-11; Jesaja 50: 4-9a; Filippense 2:5-11
 15. 16 April 2017: Kolossense 3:1-4; Handelinge 10:34-43; Psalm 118:1-2, 14-24; Johannes 20:1-18

Chris van Wyk het uit sy Bybelskool.com materiaal 'n stiltetydboek saamgestel wat lidmate kan gebruik om vir die komende Sondag voor te berei aan die hand van al vier tekste wat vir die week aangegee word.

Lidmate kan die luistersiklus gebruik om hierdie tekste deur te werk:

RUS

 • Raak stil. Dink na oor wat die afgelope 24 uur gebeur het. Dank God vir die goeie. Gee vir Hom die slegte.

HOOR

 • Lees die gedeelte in die Bybel soos dit aangetoon word. Fokus op wat jou tref.
 • Lees my bydrae oor die gedeelte.
 • Kies een gedagte wat jou tref en dink daaroor na. Dink veral oor die praktiese betekenis daarvan vir jou.
 • Antwoord die Here in gebed.
 • Geniet ‘n paar oomblikke die teenwoordigheid van die Here sonder woorde.

LEEF

 • Besluit op ‘n praktiese manier om op God se woord aan jou te reageer.

 

STILTETYD aan die hand van die RCL Tekste – EERSTE KWARTAAL 2017 1.51 MB Dec 29, 2016 09:03 Download 2238

Jesaja 49:1-7 - Tweede Sondag ná Epifanie - 15 Januarie 2017

Jesaja49 1-7Vir Familietyd kan jy die gedig in die preekriglyn voorlees en dit koppel aan die ingeslote voorbeeld van die “Astro’s in die pyp”. Daarmee kan Jesaja se roeping om die seën van die Here vir al die volke te bring, geïllustreer word. Hy was net die kanaal waardeur God se krag gevloei het. Die preekriglyn begin met ‘n toneel uit Karin Brynard se roman, Tuisland, waarin 'n bruin vrou, Kytie, op vlug is met 'n kind, wat as Tienrand bekendstaan, in die Kalahari. Hulle pad kruis met 'n man wat in Khoisan tradisionele drag en versiering soos 'n mens-dier lyk wat hulle op allerhande maniere help in gevare. Dit verskaf ‘n goeie inleiding om oor die Dienaar van die Here se werk te gesels aan die hand van Jesaja 49. Sy mond is soos 'n skerp swaard wat soos die chirurg se skalpel kwaad en gevaar wegsny, sodat daar genesing kan kom. Hy is ook soos die pyl van die Here, wat tans nog in die Here se pylkoker is. 'n Pyl is 'n instrument in die hande van 'n boogskutter. Met 'n pyl kan 'n boogskutter oor 'n afstand werk, om te doen wat hy wil doen. So het die mens-dier in Kytie se verhaal hierbo oor 'n afstand die onheil, in die vorm van 'n slang, uitgewis. Die kind, Tienrand, het onwetend in die woestyn tot naby 'n gevaarlike slang geloop. Die boogskutter het haar met sy pyl gered. So gaan die Dienaar van die Here God se instrument wees wat God se werk op aarde gaan doen.

Jesaja 49:1-7.ppt 1.06 MB Dec 29, 2016 08:44 Download 595
Jesaja 49:1-7.pptx 972.04 KB Dec 29, 2016 08:42 Download 549
Jesaja 49:1-7.doc 115.5 KB Dec 29, 2016 08:41 Download 796

Jesaja 42:1-9 - Eerste Sondag ná Epifanie - 8 Januarie 2017

Jesaja42 1-9Gesels oor “sagmoedigheid” – of dalk eerder “sagtheid”. Help kinders om te verstaan dat “sagtheid” en “krag / om sterk te wees” dikwels saamgaan. Om “sag” te wees, is nie gelyk daaraan om “swak” te wees nie. Verduidelik dat dit is hoe Jesus is – sag of sagmoedig. Lig gedeeltes uit die Jesaja-teks uit wat dit beklemtoon – of laat gesinne die teks saam lees en gedeeltes uitlig wat Jesus se sagtheid bevestig. En aangesien kinders versot is op pleisters, kan jy vir elkeen ’n pleister plak om hulle te herinner dat Jesus saggies met hulle werk. Die preekriglyn val direk weg met dié dag, op die oewer van die Jordaanrivier, at 'n groot dag in die lewe van die Triniteit afgespeel het. Dit vorm die inleiding om oor die liedere oor die Dienaar van die Here in Jesaja na te dink. Hy bring die geregtigheid van God in ‘n wêreld wat siek en gebroke is. Hierdie Dienaar is soveel anders as die wêreld. Hy is kalm en rustig, sag en stil. Hy breek niemand verder af nie, Hy manipuleer, dreig en pleeg nie geweld nie. Vir Hom heilig die doel nie die middele nie. Hy leer ons leef op 'n manier wat genees en vry maak. Hy is 'n Koning wat nie oorheers nie, maar dien. Hoe sal ons reageer? "Daarom moet ons God prys vir sy wonderlike genade wat Hy in die Geliefde vrylik aan ons geskenk het (Ef. 1:6).

Jesaja 42:1-9.ppt 890 KB Dec 12, 2016 08:20 Download 591
Jesaja 42:1-9.pptx 877.55 KB Dec 12, 2016 08:19 Download 628
Jesaja 42:1-9.doc 273 KB Dec 12, 2016 08:18 Download 740

Psalm 72:1-7, 10-14 - Epifaniefees - 1 Januarie 2017

Psalm72 1-7 10-14Vra vir die kinders die volgende vraag: “Wie, dink julle, regeer in ons land?” (Waarskynlik sal die kinders Pres. Jacob Zuma antwoord). Vra dan verdere vrae soos: “Wie sorg dat ons nie te vinnig op die paaie ry nie?” Die antwoorde sal dan waarskynlik wyer as net die regering wees. Kinders moet verstaan dat hierdie gebed bedoel was vir koning Salomo, sodat hy regverdig moes regeer. Dit maak vir hulle die deur oop om ook vir vandag se regeerders en leiers te bid, sodat hulle regverdig sal wees en altyd die belange van die mense wie hulle dien op die hart sal dra. Die preekriglyn begin met die verhaal van World Vision International wat 'n wêreldwye Christelike organisasie is wat hulpverlening, ontwikkeling en bewusmaking ten bate van kinders, vroue, families en gemeenskappe onderneem. Die ontstaan van World Vision het te doen met 'n besoek van dominee Robert Pierce in 1947 aan China. Daar het hy 'n onderwyseres, Tena Hoelkedoer, ontmoet wat hom voorgestel het aan 'n vernielde en verlate kind, White Jade. Tena was nie in staat om self vir die kind te sorg nie, en het Pierce gevra: "Wat gaan jy doen om haar lot te versag?" Ds. Pierce het die onderwyseres sy laaste vyfdollarnoot gegee, en onderneem om van nou af elke maand vyf dollar te stuur om die onderwyseres te help om White Jade te versorg. Die ontmoeting was 'n keerpunt vir Pierce. Hy het begin om 'n organisasie te bou wat die wêreld se kinders sou help. Dit het alles begin by twee mense wat 'n vernielde kind raakgesien het. Hulle wou reg aan die kind laat geskied, en vir haar 'n geleentheid gee. Vandag is Epifaniefees. Ons vier die goedheid en koningskap van God wat in Jesus Christus verskyn het. Kersfees het ons aan God se Messias-koning herinner. In Hom het God se koninkryk, sy heerskappy oor alle dinge sigbaar geword. Daarom behoort ons te bid dat dit ook onder ons sigbaar sal wees, dat dit in ons land en regering sigbaar sal wees. Ons behoort die regering te help om die nood in die land raak te sien en om na die landgenote om te sien. Ons behoort self die moue op te rol en, aangevuur deur die wil van God, werklik medemens te wees vir diegene wat ons nodig het.

Psalm 72:1-7, 10-14.ppt 1.41 MB Dec 12, 2016 07:15 Download 641
Psalm 72:1-7, 10-14.pptx 1.29 MB Dec 12, 2016 07:14 Download 641
Psalm 72:1-7, 10-14.doc 117.5 KB Dec 12, 2016 07:13 Download 765

Johannes 1:1-14 - Kersfees 25 Desember 2016

Johannes1 1-14Wys ’n video van die Kersverhaal van kinders wat die Kersverhaal vertel en opvoer, of ‘n animasie, vertelling wat voorlesings is van die relevante Skrifgedeeltes. Voorbeelde ingesluit. Op Kersoggend is kinders ook opgewonde oor die geskenke wat hulle gekry het. Wys iets wat jy gekry het. Vra wat hulle gekry het. Party sou dit saamgebring het – laat hulle dit vir die gemeente wys. Wees saam met hulle bly en opgewonde. Herinner hulle dan dat die groot geskenk wat ons kry, Jesus is. God het in Jesus mens geword, sodat ons God deur Jesus kan ken en dien. Daarom gee ons onsself vir God. Jy kan sterretjies op die kinders se voorkoppe plak, of ’n bietjie body glitter op hul voorkoppe vryf. Daarmee vier ons dat ons doop bevestig dat ons God se kinders is én dat ons onsself vir Jesus gee. Die preekriglyn vier die begin van die evangelie in Johannes wat Jesus as die Woord van God aan ons bekendstel. Johannes begin dus nie by Jesus se geboorte nie. Hy begin ook nie met ’n geslagsregister wat Jesus binne die geskiedenis van die mens en Israel sou plaas nie (anders as Matteus). Hy begin selfs nie by Jesus se betrokkenheid by die skepping waarvan die Psalms (33:6) en die Pentateug (Gen. 1:3) vertel nie (anders as Lukas). Hy begin by God se tyd, die ewigheid, voordat alles gemaak is, voordat daar selfs iets soos ons tyd was. Jesus is die Woord (logos) van God. Jesus is nie net goddelik nie, maar Godself. Uit Hom is alles gemaak, want Hy was die lewe van alles (Kol 1:16). En dit skyn soos ’n lig in die duisternis wat ons lewens verlig.

Johannes 1:1-14.ppt 1.23 MB Dec 08, 2016 09:42 Download 671
Johannes 1:1-14.pptx 1.17 MB Dec 08, 2016 09:40 Download 527
Johannes 1:1-14.doc 277.5 KB Dec 08, 2016 09:40 Download 766

Matteus 1:18-25 - Vierde Sondag in Advent - 18 Desember 2016

Matteus1 18-25Die versoeking is dikwels om vir kinders “lessies” uit die Bybel te haal. Wanneer ons egter te veel fokus op die “lessies”, vergeet ons soms om die Bybelverhale self vir die kinders te leer. Daarom stel ons voor dat jy gewoon die verhaal van Josef vir die kinders vertel. Jy kan vingerpoppies maak om te gebruik wanneer jy die storie vertel. Die preekriglyn lei in met die feit dat in die Adventstyd / Kerstyd ons die feit vier dat God in Jesus Christus die wêreld aangeraak het. Niks is meer dieselfde nie, want God het in die gestalte van 'n mens op aarde aangekom. Ons ontvang vergifnis van sonde en God gee ons hoop. Ons teks beklemtoon dit is hierdie wêreld, wat jy met jou sintuie waarneem, wat God kom verander. Ons glo nie in 'n sprokie of 'n mite, 'n mooi verhaaltjie van eendag lank-lank gelede nie. Gewone mense word in hierdie drama betrek. 'n Gewone maagd raak swanger, 'n ewe gewone man hoor die blye boodskap en ontferm hom oor Maria en haar seun, wat deur God verwek is. Dit gebeur deur die tussenkoms van die Heilige Gees, wat die nuwe lewe in Maria wek.

Matteus 1:18-25.ppt 2.01 MB Dec 08, 2016 09:29 Download 831
Matteus 1:18-25.pptx 1.5 MB Dec 08, 2016 09:27 Download 548
Matteus 1:18-25.doc 326.5 KB Dec 08, 2016 09:27 Download 874

Matteus 11:2-11 - Derde Sondag in Advent - 11 Desember 2015

Matteus11 2-11Jan Richardson het ‘n pragtige kunswerk geskep oor Johannes wat deur die donker tronk tralies die lig sien. Voorbeeld ingesluit. Dit is waarskynlik te ingewikkeld vir kinders, maar dis ‘n pragtige refleksie om óf met die gemeente te deel óf in die liturgie in te werk. Vir families kan die fokus op Jesus se verjaarsdag val. Daar is kreatiewe idees hoe om dit prakties te maak vir die kinders. Die preekriglyn lei in met die verhaal van Ken Mansfield die bestuurder van Apple Records, die uitgewers van die Beatles se musiek in die VSA. Voordat hy besluit het om Jesus as Here en Verlosser te volg, sê Mansfield, was sy Bybel die musiek-industrie se glanstydskrifte, was grafieke van plaatverkope sy God, en sy lewensdoel om posisies van prestige in die lewe te bereik. 'n Grammy-toekenning was sy verlosser, en die beloofde land 'n posisie op die toppunt van die plate-industrie. Hy wou 'n magtige sakeman wees, 'n sukses, iemand na wie ander met bewondering gekyk het. Na sy bekering het Mansfield besef hoe leeg die lewe saam met die Beatles was, in vergelyking met 'n lewe volgens die weg van Jesus. Die Vader, Seun en Heilige Gees is die bron van die lewenskoers wat hy nodig gehad het, vertel Mansfield later. "Ek het 'n kaart nodig gehad, 'n joernaal met helder instruksies, reiswysers waarna ek kan kyk – 'n gidsboek wat my onrustige gees kon aanspreek. Ek het 'n Boek met soveel krag nodig gehad dat die woorde daarvan op die kern van my hart ingegraveer kon word. Ek het die onweerlegbare, heilige Woord van God nodig gehad: woorde van die almagtige Vader, die skepper van die oseaan van die lewe waarop ek so verlore was." Dit gee ‘n uitstekende inleiding om oor Johannes die Doper se ervaring en evaluering van Jesus se bediening te gesels en vandaar die brug na vandag te slaan en die betekenis van Jesus as Messias op ‘n nuwe manier vir ons te belig.

Matteus 11:2-11.ppt 606 KB Dec 04, 2016 07:08 Download 597
Matteus 11:2-11.pptx 571.63 KB Dec 04, 2016 07:07 Download 458
Matteus 11:2-11.doc 293.5 KB Dec 04, 2016 07:06 Download 645

Matteus 3:1-12 - Tweede Sondag in Advent - 4 Desember 2016

Matteus3 1-12aVertel die verhaal van Johannes die Doper in ‘n taal wat vir kleiner kinders ontvanklik is. Voorbeeld ingesluit met ekstra inligting. Die preekriglyn begin met die verstommende verhaal van Brian Nichols wat uit die Fulton County hofgebou in Atlanta ontsnap en ‘n hele aantal mense in die proses vermoor. Al vlugtend beland hy in die woonstel van Ashley Smith, 'n enkelma in haar nood hardop begin om voor te lees uit Rick Warren se blitsverkoper, The Purpose Driven Life. Die lees van Warren se geestelike boek bring beide Smith en die voortvlugtende moordenaar Nichols by belangrike beslissings in hulle lewe. Dit lei – met een woord gesê - tot radikale bekering, die inslaan van 'n nuwe lewenskoers, soos in die fliek, Captive, is in 2015 verbeeld. In ons teks lees ons hoe Johannes die Doper die weg berei het vir Jesus se optrede. Hy het dit deur sy prediking in die woestyn van Judea gedoen, naby die Dooie See. Die hoofinhoud van Johannes se prediking was: "Bekeer julle..." Wat presies beteken hierdie bekering? Bekering is ... die aanvaarding van Jesus se koningskap, ontvanklikheid versus verharding, nuwe denke oor God en oor wêreld, veranderde gedrag, 'n nuwe begin en 'n voortgaande beweging, bekragtig met die Heilige Gees.

Matteus 3:1-12.ppt 1.02 MB Nov 28, 2016 07:22 Download 536
Matteus 3:1-12.pptx 938.81 KB Nov 28, 2016 07:21 Download 555
Matteus 3:1-12.doc 149 KB Nov 28, 2016 07:21 Download 739

Matteus 24:36-44 - Eerste Sondag in Advent - 27 November 2016

Matteus24 36-44aVerduidelik die konsep van Advent as tyd van afwagting. Jy kan die storie “Who is Coming to Our House” deur Joseph Slate gebruik. Gesels oor die afwagting voor ‘n lekker vakansie waarna jy al lank uitsien. Jy kry alles reg, pak solank in, sit alles gereed. Wanneer jou ouers jou môreoggend vroeg wakker maak, is jy gereed om net te klim. Jesus sê ons moet gereed wees vir wanneer Hy weer kom. Dit beteken dat ons Hom liefhet, sodat ons gereed is wanneer Hy kom. Die preekriglyn begin met die verhaal van Arne Faydherbe, 'n burger van Mauritius, wat nege inbrekers verras toe hy na 'n aand uit by sy luukse huis in Llandudno (naby Houtbaai) arriveer. In die proses beland een in die water en Arne moes hom red: "Ek kon tog nie sien dat hy hier voor my oë verdrink nie." Skaars uit die water, dreig die rower weer vir Arne. Arne vervies hom vir die ondankbare vent, en stamp die rower daar en dan terug in die swembad in. Gelukkig het polisie betyds opgedaag om die dief van die water en die woedende huiseienaar te red. Arne sê agterna hy was kwaad, maar nie verras deur die roof nie. Hy het homself ingestel op die moontlikheid van 'n inbraak. Die diewe het hulle rieme styf geloop, want Arne was gereed vir hulle. Die verhaal, hoewel ‘n bietjie aweregs, dra die boodskap dat ons in eie konteks altyd gereed moet wees vir die Here Jesus se wederkoms. Waaksaam en gereed. Nie om te veg nie, maar om in die vreugde van die Here in te gaan. Vier dit hierdie Adventsondag!

Matteus 24:36-44.ppt 589 KB Nov 23, 2016 08:51 Download 476
Matteus 24:36-44.pptx 530.06 KB Nov 23, 2016 08:50 Download 506
Matteus 24:36-44.doc 286 KB Nov 23, 2016 08:50 Download 730

Kerkjaar 2015-16

 

 

File Version Licence Size Added Hits

Lukas 23:33-43 - Sewe en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd - Sondag van Christus die Koning – Feesdiens - 20 November 2016

Lukas23 33-43Jesus regeer met ’n kruis, nie met ’n swaard nie. Gebruik ’n swaard wat ’n redelike lang dwarsstuk het, sodat as jy dit met die lem-kant na onder op hou, dit soos ’n kruis kan lyk. Vertel dan in jou eie woorde die storie van Jesus se kruisiging en maak die punt dat Jesus die swaard kon gebruik het om mense te straf. Maar Hy doen nie dit nie, verduur die lyding van die kruis, sodat Hy vir almal wat in Hom glo, die lewe kan gee. Selfs die een moordenaar aan die kruis, wat ook met die swaard gelewe het, kan saam met Jesus in die Paradys wees, omdat Jesus hier aan hom genade bewys. Die preekriglyn begin met ‘n fokus op die heerlike, bevrydende koningskap van Christus soos dit geïllustreer, uitgespel en verhelder word deur die kruis op Koninkryksdag. Die teks word uitgelê as't ware as 'n klompie foto's, wat elkeen 'n aspek van die kruistoneel weergee. Dit is soos verskillende kameraskote wat elkeen uit 'n spesifieke hoek iets van die kruisgebeure uitbeeld waaruit die diep betekenis daarvan met die gemeente gedeel kan word.

Lukas 23:33-43.ppt 826.5 KB Nov 14, 2016 17:30 Download 584
Lukas 23:33-43.pptx 686.11 KB Nov 14, 2016 17:29 Download 553


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009