SOEK HIER VIR BYBELGEDEELTES


Tik die naam van die Bybelboek wat jy soek hieronder in om die resultate te "filter". Dit sal jou baie gou wys of die hoofstuk of perikoop wat jy soek hier beskikbaar is.

Die vorige alfabetiese lys is steeds hier, maar sal nie langer opgedateer word nie.Kerkjaar 2015-16

 

 

File Version Licence Size Added Hits

1 Timoteus 2:1-7 Agtiende Sondag in Koninkrykstyd 18 September 2016

1Timoteus2 1-7Gebruik die ingeslote kindervriendelike vyfvinger metodiek om te bid of gebruik die pragtige storie van Bring me a Rock wat ons aanmoedig om vir mense in gesagsposisies te bid. Die preekriglyn begin met die verhaal van Polikarpus as martelaar vir die owerhede gesê het: "Vir 86 jaar het ek my Koning en my Verlosser gedien, en Hy het hy niks aangedoen nie. Hoe kan ek Hom belaster en verloën?" Dit is dié tipe volharding wat ons inspireer om nie net vir regerings te bid en teenoor hulle te getuig nie, maar te bid dat alle mense die waarheid in Christus sal omarm om gered te word.

1 Timoteus 2:1-7.ppt 564.5 KB Sep 09, 2016 09:21 Download 558
1 Timoteus 2:1-7.pptx 473.38 KB Sep 09, 2016 09:19 Download 666
1 Timoteus 2:1-7.doc 119.5 KB Sep 09, 2016 09:19 Download 804

1 Timoteus 1:12-17 Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd 11 September 2016

1Timoteus1 12-17Volgens Carolyn Brown is dit kritiek belangrik om die verhaal van Paulus se bekering te vertel. Dit sal die kinders help om te verstaan wat hy vir Timoteus skryf. Die preekriglyn lei met die verhaal van Martin Luther se bekering in. Sy deurbraak het uit die Bybel gekom. Hy het Romeine 1:17 nuut leer verstaan. Die teks praat van God se geregtigheid. Vir Luther het dit altyd beteken dat God daarop geregtig is om sondaars te veroordeel. Skielik het hy begin verstaan God se geregtigheid is die vrye geskenk wat God aan sondaars toereken. Dit is 'n geskenk wat deur die leë hande van geloof ontvang word en sondaars regverdig voor God verklaar. Dit het sy lewe verander. Dit het die kerk verander. Kortom, Luther het Paulus herontdek. Dink maar net aan vers 15, die kern van hierdie gedeelte: Dit is 'n betroubare woord en kan sonder voorbehoud aanvaar word: Christus Jesus het in die wêreld gekom om sondaars te verlos. Van hulle is ek die grootste. Die sondigheid van die mens en die inisiatief van God om mense te verlos staan sentraal in 1 Timoteus 1:12-17. In ons teks beskryf Paulus homself as voorbeeld van verlossing deur genade. Daarmee bemoedig Paulus nie alleen vir Timoteus nie, maar ook vir alle lesers van die brief met die belydenis dat Christus Jesus na die wêreld gekom het om sondaars te verlos.

1 Timoteus 1:12-17.ppt 2.65 MB Sep 04, 2016 16:25 Download 657
1 Timoteus 1:12-17.pptx 1.23 MB Sep 04, 2016 16:23 Download 507
1 Timoteus 1:12-17.doc 135.5 KB Sep 04, 2016 16:22 Download 758

Lukas 14:25-33 Sestiende Sondag in Koninkrykstyd 04 September 2016

Lukas14 25-33Carolyn Brown sê dat hierdie teks baie moeilik is vir kinders om te hoor. Hulle sukkel om enige iets anders te hoor as dat jy moet afstand doen van jou ouers! As dié gedagte grootmense bangmaak, is dit selfs nog erger vir kinders. Die uitdaging is om hul vrees te erken, sonder om te sê “Jesus het dit nie regtig bedoel nie.” Een manier is om vooraf te waarsku dat ons vandag van die “scary-ste” goed gaan lees wat Jesus ooit gesê het. Nadat jy die teks gelees het, herinner almal dat dissipelskap nié maklik is nie. Een of ander tyd gaan dit vir jou iets moeilik vra om Jesus te volg. “We don’t often tell children this. But it is true and they need to know it” sê Brown. Die preekriglyn sluit hierby aan en vertel die verhaal van John Wesley, die bekende Britse grondlegger van die Metodistekerk wat wêreldwyd versprei, en ook in Suid-Afrika sterk gevestig geraak het. John Wesley het sy lewe aan die armer deel van die bevolking gewy. Sy bediening was onder mense wat hard moes werk om te oorleef, min besit het, en nooit seker was van 'n stabiele finansiële toekoms nie. Tog het Wesley so bekend en gesog geword dat hy later 'n massiewe inkomste gehad het, in vandag se geldwaarde meer as driemiljoen rand per jaar. Wesley het egter nooit erg aan geld gehad nie. Hy het Jesus se woorde in ons teks ernstig opgeneem: "So kan niemand van julle my dissipels wees as hy nie bereid is om van al sy besittings afstand te doen nie". Hy het daarom doelbewus gekies om van R600 per maand te lewe, terwyl hy die res van sy inkomste doodgewoon weggegee het. In vandag se geldwaarde het Wesley in sy lewe meer as R70 miljoen doodeenvoudig weggegee. Hy leer ons dat die eis van dissipelskap is ook om te identifiseer met die nood en behoeftes van ons ander broers en susters oor die grense van sosiale klasse, kleure, politieke partye en selfs nasionale grense. Dissipelskap skep uiteindelik 'n nuwe lewensruimte waarbinne ons lewe. Wanneer genoeg dissipels bymekaar is, kom 'n nuwe lewenswêreld tot stand wat teen die status quo opstoot en uiteindelik 'n wêreldverandering bring. Dit is sake wat hierdie teksgedeelte sterk op die tafel sit. Om dissipel te wees beteken na alles om agter iemand aan te stap; prys gee en koste. Iemand wat rigting aandui, iemand aan wie ek my volledig toevertrou. Dit behoort hieruit reeds te wees dat tussen dissipel en dissipline net 'n fyn lyn loop. As navolgers weet ons Jesus is die Iemand wat ons volg. Daarom, soos wat Hy lei, sal ons volg!

Lukas 14:25-33.pptx 851.5 KB Aug 30, 2016 05:40 Download 519
Lukas 14:25-33.pptx 803.47 KB Aug 30, 2016 05:38 Download 531
Lukas 14:25-33.doc 114.5 KB Aug 30, 2016 05:38 Download 960

Lukas 14:1, 7-14 - Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd, Barmhartigheidsondag - 28 Augustus 2016

Lukas14 1-14Vertel ‘n storie van ‘n partytjie. Verduidelik dan hoe Jesus met die eerste gelykenis eintlik met gaste praat. Met die tweede gelykenis praat Jesus met die gashere. Gee dan praktiese wenke vir hoe ons self ‘n verskil in ander se lewe kan maak deur kinders te nooi wat nie maklik uitgenooi word nie. Die preekriglyn werk met die voorbeeld van ‘n sekere metropolisiebeampte wat 'n toekenning vir uitstaande diens oor 'n periode van 15 jaar ontvang het. Hy het altyd waardig opgetree, nooit selfs 'n dronk man neerhalend of gewelddadig behandel nie, of onnodige geweld teenoor enigiemand gebruik nie. Sy verduideliking hoe hy dit reggekry het was weens twee waardes. Ek het altyd vir myself gesê ek het met mense te doen. Ek het altyd onthou die Bybel sê 'n sagte antwoord keer grimmigheid af. In ons teks gaan dit ook oor mense, en hulle waarde. Wat aan die orde kom, is hoe ons ander mense nie, siekes, mense wat ons as minder werd beskou as ons, en mense met wie ons liewer nie wil assosieer nie. Dit is Jesus wat ons met hierdie vrae konfronteer. Hy help ons in ons teks verstaan wie God is, en hoe God mense hanteer. En nooi ons uit om soos Hy op te tree.

Lukas 14:21-30.ppt 1.05 MB Aug 23, 2016 05:40 Download 678
Lukas 14:1-14.pptx 997.56 KB Aug 23, 2016 05:39 Download 551
Lukas 14:1-14.doc 130.5 KB Aug 23, 2016 05:38 Download 805

Jeremia 1:4-10 - Veertiende Sondag in Koninkrykstyd - 21 Augustus 2016

Jeremia1 4-10aAs jy hou van “object lessons”, kan jy ‘n ballon gebruik om Jeremia te verteenwoordig. Hy was eers soos ‘n afgeblaasde ballon, onseker van homself. Dit is God self wat vir Jeremia alles gee wat hy nodig het om die werk te doen. Jeremia word soos ‘n opgeblaasste ballon, gevul met God se Gees. Of gebruik die storie van Miss Hazeltine’s Home for Shy and Fearful Cats deur Alicia Potter. Die preekriglyn begin met die roepingservaring van Moeder Theresa wat gesukkel het om aan die gang te kom in Calcutta. Sy het egter vasgebyt. Vandag voed haar bediening jaarliks meer as 500,000 mense, behandel meer as 90,000 melaatses en onderrig minstens 20,000 kinders. Dit lei die verhaal van Jeremia in wat as Bybelse voorbeeld gebruik word om ons oor ons eie roeping te laat nadink. In die van die Bybel se verhale oor roeping, sluit dit enigiemand in, nie net mense wat in geestelike posisies is nie. God kan mense in 'n gewone betrekking roep en gebruik. Ons moet beweeg van ons take na roeping aan die hand van die mandaat wat God ons daarvoor gee.

Jeremia 1:4-10.ppt 987 KB Aug 09, 2016 21:18 Download 619
Jeremia 1:4-10.pptx 902.55 KB Aug 09, 2016 21:17 Download 454
Jeremia 1:4-10.doc 136.5 KB Aug 09, 2016 21:16 Download 769

Jesaja 5:1-7 - Dertiende Sondag in Koninkrykstyd - 14 Augustus 2016

Jesaja5 1-7Carolyn Brown gebruik ‘n ikoon van Christus (Jesus Christ as the true vine) vir ‘n gesprek met die kinders. Dit vestig die aandag op die wingerdstok waarop Jesus sit en illustreer hoe mense as lote deel van die wingerdstok is. Vertel dan die bekende verhaal van Jesus as die wingerdstok en gelowiges as die lote uit Johannes 15. Die preekriglyn begin met ‘n verhaal oor mense wat sukkel om rekening te hou met die gevolge van hulle optrede. In September 2006 hoor Matt Atkinson dat drie van sy vriende 'n aanval op hulle skool beplan. Hy was onseker of hulle dit bedoel het en sou deurvoer. Wat daarvan as sy vriende in ernstige moeilikheid beland oor wat 'n grappie mag blyk te wees? Na gesprek met sy ma en die skoolhoof het die polisie ingegryp. Die huise van die voornemende aanvallers is deursoek. Hulle het 'n verskriklike ontdekking gemaak: selfmoordnotas, 'n groot hoeveelheid wapens, ammunisie, kamoefleerdrag en gasmaskers. Matt Atkinson sê daaroor: "Al wat ek kan sê is, doen die regte ding. Vertel iemand as jy van gevaar bewus word. Ek het gevrees vir die veiligheid van my skool en daarom opgetree. Ek wou nie bekend of beroemd wees nie." Dit is waartoe ons teks in Jesaja ons ook oproep. Om te waarsku as dinge in die geloofsgemeenskap verkeerd loop.

Jesaja 5:1-7.ppt 1.15 MB Aug 09, 2016 08:06 Download 566
Jesaja 5:1-7.pptx 1.06 MB Aug 09, 2016 08:05 Download 417
Jesaja 5:1-7.doc 137 KB Aug 09, 2016 08:04 Download 668

Jesaja 1:1, 10-20 - Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd - 7 Augustus 2016

Jesaja1 1-20Vertel met familietyd die storie van die Eendkerk! Ons sluit ‘n weergawe van Murray Janson in met inkleurprente. Of jy kan die eksperiment met gekleurde water en bleikmiddel gebruik om vergifnis te demonstreer. Daar is ook ‘n aktiwiteit om sneeuvlokkies te maak van papier. Die voorbeeld van die Eendkerk lei die preekriglyn in. Dit illustreer die diskonneksie tussen erediens en lewe. Wat in die erediens van die lewe gebeur pas nie by die Godsontmoeting van die erediens nie. Vir kinders van God, mense wat binne die ruimte van genade leef, is 'n diskonneksie tussen lewe en erediens altyd 'n krisis. Wanneer ons lewens nie erns maak met die beloftes van God, en ons lewensstyl nie pas by die gebooie van God nie, is dit tyd vir berou, bekering en hertoewyding aan God. Dit is dan ook die worsteling van ons teks wat vir ons gaan help om onsself weer toe te wy aan die Here alleen.

Jesaja 1:1-20.ppt 767.5 KB Aug 02, 2016 07:52 Download 547
Jesaja 1:1-20.pptx 718.64 KB Aug 02, 2016 07:51 Download 417
Jesaja 1:1-20.doc 117.5 KB Aug 02, 2016 07:50 Download 817

Kolossense 3:1-11 - Elfde Sondag in Koninkrykstyd - 31 Julie 2016

Kolossense3 1-11Vir Familietyd is daar twee stories wat jy kan gebruik om die boodskap van die ou lewe wat met die nuwe lewe vervang moet word – ’n sunlight liquid truuk en ’n verhaal van ’n radio-beheerde karretjie. Die preekriglyn werk met die verhaal van die sanger en seremoniemeester Wayne Messmer wat deur twee tienerseuns deur sy keel geskiet is. Verstommend genoeg was hy na ses maande later weer agter die mikrofoon, maar vertel hy, sy fisiese herstel het baie makliker verloop as sy emosionele en geestelike genesing. Wat uiteindelik gehelp het, was om sy identiteit in Christus in gedagte te hou. Hy moes vashou aan Kolossense 3 wat onderstreep dat hy saam met Christus uit die dood opgewek is, en daarom vanuit 'n hemelse perspektief oor die lewe kan dink. Wayne moes Christus, sy Verlosser, vertrou om uiteindelik sy aanvallers te vergewe. Toe hy dit na 'n lang proses kon regkry, het hy vrede gevind. Hy vertel hoe hy na 'n tydperk van afsondering, besinning en gebed vry kon kom van die kettings van wraak wat hom aan die aanval vasgebind het. Dit het hom laat uitreik na die aanvallers en met hulle deel dat sy bitterheid met vergifnis vervang is, omdat hy sy lewe kon herbedink vanuit sy identiteit in Christus. Dít is waarmee dié gedeelte vir ons almal wil help.

Kolossense 3:1-11.ppt 1.41 MB Jul 25, 2016 21:22 Download 487
Kolossense 3:1-11.pptx 1.03 MB Jul 25, 2016 21:21 Download 515
Kolossense 3:1-11.doc 123.5 KB Jul 25, 2016 21:20 Download 671

Kolossense 2:6-15, (16-19) – Tiende Sondag in Koninkrykstyd – 24 Julie 2016

Kolossense2 6-19Jy kan met Familietyd die verhaal van Noni gebruik wat bang was sy vergeet iets met haar eerste skooldag as inleiding om kinders gerus te stel dat dit nie ingewikkeld is om ‘n Christen te wees nie. Jy kan ook die eenvoudige waarheid van “in Christus wees” illustreer met ‘n potplant se wortels en blare. Die preekriglyn vertel as inleiding die verhaal van mense wat nie altyd besef hoe groot die moeilikheid is waarin hulle verkeer nie. Hulle herken daarom nie altyd redding wanneer dit opdaag nie, en dink hulle het net 'n klein bietjie hulp nodig om te kan oorleef. Verstommend, maar waar. Helikoptervlieënier Iain McConnell en sy span het so 'n belewenis gehad toe Orkaan Katrina New Orleans in 2005 getref het. Hy was deel van 'n span wat vyf helikopters moes bedryf om mense van hulle huise se dakke te red en na veilige versorging te neem. Tot die vlieëniers se skok wou redelik min mense regtig gehelp word. Die vlieëniers het gewaarsku die dakke is onveilig, die huise kan instort, die water gaan vir 'n lang tyd hoog bly, die omstandighede is onhigiënies, en die blootstelling op dakke is sleg vir mense gesondheid. Nogtans het verreweg die meeste geweier om gered te word. Die waarheid is, sê McConnell, dat die mense nie besef het hoe ellendig en benard hulle situasie was nie. Dat daar nie nog meer lewensverlies was nie, is 'n wonderwerk. Dit is hieroor wat Paulus skrywe aan die Kolossense om hulle te waarsku dat hulle die redding wat Christus bring moet ontvang, ontgin, en ontplooi.

Kolossense 2:6-19.ppt 776.5 KB Jul 19, 2016 05:57 Download 489
Kolossense 2:6-19.pptx 508.06 KB Jul 19, 2016 05:55 Download 417
Kolossense 2:6-19.doc 108 KB Jul 19, 2016 05:54 Download 576

Kolossense 1:15-29 – Negende Sondag in Koninkrykstyd – 17 Julie 2016

Kolossense1 15-28Met Familietyd kan jy Carolyn Brown se gedagtes gebruik om met die kinders te gesels oor wie Jesus regtig is. Ons spel vier dinge van Hom wat uit die teks belangrik is. Die preekriglyn begin met die verhaal van die bekering van Francis Collins, 'n briljante, wêreldberoemde medikus en genetikus, wat met sy span biologiese wetenskaplikes die menslike genoom (DNA) ontrafel en beskryf het. In sy lesenswaardige boek, The language of God, vertel hy hoe sy insig en kennis oor biologiese lewe gegroei het, hoe meer is hy gekonfronteer met die misterie van die skepping en die oortuiging dat God die oorsprong van lewe is. Uiteindelik het die majesteit en prag van God se skepping sy weerstand oorweldig en het hy homself aan Jesus Christus oorgegee. Ons teks gee vir ons ‘n verstommende Bybelse blik op die identiteit van Jesus Christus. Dit is waarskynlik 'n oud-Christelike lied wat lof bring aan Christus, omdat Hy beide Skepper en beeld van God is, en Verlosser, die Een wat regeer. Dit is nie 'n teorie of spekulasie nie, maar 'n feit. Dit is 'n belydenis in hoop. Dit vertroos en vermaan tegelyk. Dis vandag nog waar. Aangesien Christus die Here is, is dit nie markkragte, rente- en repokoerse of die president wat in beheer is nie. Christus is die Here. Van gelowiges is Hy in dubbele sin die Here: as Skepper en as Verlosser. Daarom is ons onder sy bevel, wat ons beide vry maak en ons lewens rig en beheer. Daar is ook ‘n pragtige gebed waarin jy die gemeente kan begelei om dié Jesus as hulle God en Heer te kan bely.

Kolossense 1:15-28.ppt 932.5 KB Jul 12, 2016 04:45 Download 538
Kolossense 1:15-28.pptx 837.88 KB Jul 12, 2016 04:44 Download 580
Kolossense 1:15-28.doc 128 KB Jul 12, 2016 04:43 Download 658

Kolossense 1:1-14 – Agste Sondag in Koninkrykstyd – 10 Julie 2016

Kolossense1 1-14Vandag se skrifgedeelte is baie abstrak. Dis moeilik vir kinders om daarby aansluiting te vind. Aangesien die hele liturgie en preek egter deurlopend fokus op gebed, is vandag ’n goeie geleentheid om te gesels oor hoe ’n mens bid. Gebruik die vinger-gebed. Die preekriglyn begin met die vraag oor die belangrikheid van tyd geïllustreer met Greenwich Mean Time 'n onsigbare lyn wat die wêreld omspan. Hierdie sentrale tydlyn se verhouding tot die son en sterrestelsels is presies bepaald en dit staan vas. Daaraan kan almal regoor die aarde hulself oriënteer. Dit is die werk van John Flamsteed, die eerste sterrekundige wat dit sy werk gemaak het op 'n kaart vir navigasie op aarde aan die hand van die posisie van duisende sterre op te stel. Op soortgelyke wyse het ons 'n behoefte aan dieper oriëntering. Wie is ek? Waar kom ek vandaan? Waarheen is ek op pad? Hoe vind ek sekerheid en betekenis op hierdie reis? Wat is die sin van die wêreld, plek en tyd waar ek myself bevind? Dit is waaroor Paulus sy brief aan die Kolossense skryf om aan gelowiges so 'n vaste oriënteringspunt te verskaf.

Kolossense 1:1-14.ppt 754 KB Jun 21, 2016 06:20 Download 548
Kolossense 1:1-14.pptx 680.55 KB Jun 21, 2016 06:19 Download 498
Kolossense 1:1-14.doc 135 KB Jun 21, 2016 06:18 Download 699

Lukas 10:1-11, 16-20 – Sewende Sondag in Koninkrykstyd – 03 Julie 2016

Lukas10 1-20Lees die fokusteks uit Die Nuwe Testament vir Kinders met Familietyd en gesels met die kinders oor gasvryheid. Daar is ook ‘n video. Die preekriglyn val weg met Jesus se reis tussen Galilea en Jerusalem op pad om sy roeping te vervul. Daar is 'n goddelike "moet", 'n verlossende drang, 'n vaste beslistheid in Jesus se optrede. Tog bly Jesus steeds mense uitnooi om by Hom aan te sluit en sy volgelinge te word. Waarom? Die ware vrede wat die ewige honger stil, is slegs by Jesus te vind. Daarom kom mense en sluit aan. Daarom kan geloof nie uitgemoor word nie. Dit is dikwels in die aangesig van die dood dat die getuienis van Jesus se gestuurdes die grootste krag het. In die eerste eeue was die bloed van die martelare die saad van die geloof. Dit is vandag nog só, soos die verhaal van Dmitri op aangrypende wyse wys. Dmitri het 'n verskriklike reis van stroping beleef. Dit is waar van baie gelowiges in baie dele van die wêreld. Tog kon Dmitri deur wie hy was, en deur die krag van God wat in hom werk, 'n kragtige getuienis lewe.

Lukas 10:1-20.ppt 2.44 MB Jun 21, 2016 06:17 Download 563
Lukas 10:1-20.pptx 1.02 MB Jun 21, 2016 06:16 Download 472
Lukas 10:1-20.doc 149 KB Jun 21, 2016 06:15 Download 586

Lukas 9:51-62 – Sesde Sondag in Koninkrykstyd – 26 Junie 2016

Lukas9 51-62Speel “Follow The Leader” en kombineer dit met ‘n gebedstap in die kerk om vir kinders te leer dat ons vandag nog dissipels van Jesus kan wees. Die preekriglyn begin met die verhaal van Daniel Berrigan wie se lewe gekenmerk is deur 'n helder roeping en fokus. Hy was 'n Amerikaanse professor, Jesuïete-priester, digter (15 volumes), outeur van meer as 50 boeke en vredesaktivis. Hy het sy lewe deur gefokus op die goeie nuus van Jesus, sê iemand, eerder as op die slegte nuus van die keiser (die spesifieke party en maghebbers wat aan bewind was). Soos Elia van ouds was hy ook iemand wat mense se gewetes aangespreek en sosiale beroering gebring het – alles op grond van die goeie nuus van Jesus van Nasaret. Waar het Daniel Berrigan hierdie fokus op die evangelie en die verbetering van menslike lewe ontvang? Waar het hy die kapasiteit ontvang om te ly vir die toekoms wat hy nét met sy geloofsoë kon sien? Hy het dit by Jesus geleer. In ons teks ontmoet ons hierdie gefokusde Jesus – gefokus op God se roeping en toekoms vir sy lewe. Ten spyte van die ontwrigting wat Jesus se lewensreis van gehoorsaamheid vir Hom ingehou het, het Hy God die Vader gehoorsaam nagevolg. En Hy nooi ons saam op hierdie reis, vandag nog.

Lukas 9:51-62.ppt 1.25 MB Jun 21, 2016 06:14 Download 511
Lukas 9:51-62.pptx 832.86 KB Jun 21, 2016 06:13 Download 443
Lukas 9:51-62.doc 125 KB Jun 21, 2016 06:12 Download 743

Lukas 8:26-39 - Vyfde Sondag in Koninkrykstyd - 19 Jun 2016

Lukas8 26-39Lees die fokusteks dramaties uit die Die Nuwe Testament vir Kinders. Carolyn Brown suggereer ‘n oefening met verskeie kleure manssokkies wat elke kind oor sy/haar hand trek waarvan een Jesus simboliseer, een Legio simboliseer, en die res is die varke wat teen die helling wei... Die fokusteks word dan opgevoer met die varke wat almal in ‘n denkbeeldige meer van water duik en verdrink! Die preekriglyn lei die boodskap in met die verhaal van die klassieke tjellis Yo-Yo Ma wat sy tjello, met die hand vervaardig in Wene in 1733, gewaardeer teen $2.5 miljoen, in die bagasiebak van ‘n taxi vergeet het. Ná ‘n groot soektog het hy dit uiteindelik weer gevind. Kan jy aan jouself indink as die hoofkarakter in 'n Goddelike soektog? Waar jy die kosbare maar verlore item is wat God koorsagtig gesoek het tot God jou gevind het? In ons Skrifgedeelte lees ons van so 'n vasberade soektog. Jesus steek land en see oor om 'n verlore mens en verlore gemeenskappe te vind. Dit is tegelyk ook 'n verhaal waarin elkeen van ons hoofkarakters is.

Lukas 8:26-39.ppt 743.5 KB Jun 15, 2016 06:58 Download 469
Lukas 8:26-39.pptx 670.4 KB Jun 15, 2016 06:56 Download 437
Lukas 8:26-39.doc 119 KB Jun 15, 2016 06:56 Download 509

Lukas 7:36 – 8:3 - Vierde Sondag in Koninkrykstyd - 12 Jun 2016

Lukas7 36 8-3Laat die kinders dink aan iets wat hulle graag sou wou doen, maar waarvoor hulle weet hulle in GROOT moeilikheid sal kom. Verduidelik dan die begrip “dankbaarheid”. Sluit aan by die teks en vertel dat Jesus ons almal vergewe. Laat hulle met hul hande in die doopwater staan as herinnering van die afwas van sonde. Die preekriglynwerk met die verhaal van Rogers Cadenhead, iemand wat homself as 'n ongerehabiliteerde "domeinversamelaar" beskryf. Daarmee bedoel hy die registrasie van allerlei internet-domeine, oor allerlei denkbare temas. Een voorbeeld: toe Pous Johannes Paulus II oorlede is, het Rogers die domeinnaam www.BenediktusXVI.com geregistreer nog voordat die nuwe pous se ampsnaam aangekondig is. Hy het al die domein gehad voordat die Vatikaan geweet het hulle gaan dit nodig hê. Rogers het egter nie die domein heeltemal gratis prysgegee nie. Daar was tog 'n paar goed wat hy wou gehad het: Een van die pous se hoede; Gratis verblyf in die Vatikaan se hotel; en Absolute, volledige vergifnis – sonder dat enige vrae gevra word – "vir die gebeure van die derde week in Maart, 1987". Mens wonder nogal wat in die derde week van Maart 1987 gebeur het? Dalk het jy ook so 'n week, maand of jaar in jou lewe. Een waarvoor absolute vergifnis nodig is, sonder dat iemand enige vrae vra. Ons ontmoet so 'n vrou in ons teks. Iemand wat radikaal vergifnis nodig gehad het. No questions asked.

Lukas 7:36-8:3.ppt 1.13 MB Jun 07, 2016 03:14 Download 505
Lukas 7:36-8:3.pptx 731.53 KB Jun 07, 2016 03:13 Download 420
Lukas 7:36-8:3.doc 112 KB Jun 07, 2016 03:12 Download 619

Lukas 7:11-17 - Derde Sondag in Koninkrykstyd (Omgewingsondag) - 05 Jun 2016

Lukas7 11-17Die Familie-oomblik sluit aan by Omgewingsondag en vertel van ‘n projek wat rondom die spekboom geloods kan word waarby die kinders betrek kan word. Die preekriglyn fokus op die geweldige waarde wat God aan mense heg. Wanneer mens die Bybelse skeppingsverhaal bv. vergelyk met 'n ander skeppingsverhaal uit die antieke tyd, die Babiloniese skeppingsverhaal uit die Enuma Elish, sien mens hoe hoog God mense ag. Ons teks vertel van Jesus se aankoms, saam met sy dissipels en ’n groot menigte mense, in Nain. Hier ontmoet twee wêrelde wat eintlik teenpole is, naamlik die dood en die lewe, mekaar in die vorm van twee optogte. Hierdie ontmoeting plaas die menswaardigheid van mense in die kollig, veral in die lig van die feit dat weduwees uitgelewer was in ‘n wêreld waarin die vrou eintlik niks meer as ’n besitting was nie. Die dryfveer agter Jesus se optrede was waarskynlik nie in die eerste plek simpatie met haar seun se dood nie. Dit gaan oor veel meer. Geregtigheid, die lewensruimte en lewensvermoë van hierdie vrou, is op die spel. Jesus se passie is dat sy 'n lewe van volheid en vervulling kan geniet. Iets waartoe Hy ons roep om ook vandag na te volg.

Lukas 7:11-17.ppt 1.3 MB May 30, 2016 21:50 Download 614
Lukas 7:11-17.pptx 1.18 MB May 30, 2016 21:48 Download 478
Lukas 7:11-17.doc 185 KB May 30, 2016 21:48 Download 653

Lukas7 1-10

Lees die Bybelverhaal dramaties met behulp van die ingeslote agtergrond en papierpoppe. Gesels oor die offisier se geloof. Verduidelik dat geloof soos vertroue is. Illustreer vertroue deur bv. ‘n kind in iemand se arms te laat spring, met die vertroue dat die persoon die kind sal vang. Daar is ook ‘n klomp opsies van inkleurprente, aktiwiteite en ander papierpop vorms. Die preekriglyn lei die boodskap in met ‘n moderne verhaal van genesing, soos vertel deur James Christenson, 'n predikant van Wisconsin wie se gesin die genesende krag van God beleef het. Soos ons teks dit illustreer, het Jesus ‘n andersoortige, in teenstelling met die gesag van wêreldse gesaghebbendes. Die andersoortige gesag van Jesus trek ’n streep deur menslike gesag. Dit sien regdeur die brose strukture en sisteme wat ons opbou en waarbinne ons sogenaamd veilig voel, en rig ’n uitdaging: “Wie is in beheer, Ek of jy?” Dié vraag kom soms op verrassende wyses tot ons, nie net toe nie, maar ook vandag. Ons rol vanuit hierdie verhaal is om in gestroopte afhanklikheid, met ons volle gewig, in die skoot van Jesus se liefde te val. Om toe te laat dat Hy ons aanraak met sy woorde en daardeur ook genesing vir ons en almal rondom ons – vriend, vreemdeling en vyand – bewerk. Oor alle grense heen.

Lukas 7:1-10.ppt 973.5 KB May 23, 2016 15:04 Download 529
Lukas 7:1-10.pptx 580.31 KB May 23, 2016 15:03 Download 454
Lukas 7:1-10.doc 110 KB May 23, 2016 15:02 Download 820

Johannes 16:12-15 - Eerste Sondag in Koninkrykstyd (Drie-eenheidsondag) - 22 Mei 2016

Johannes16 12-15Die abstrakte begrip van die Drie-eenheid is altyd ‘n moeilike begrip vir kinders. Carolyn Brown suggereer dat ons ‘n voorstelling maak van ‘n kruis en ‘n kers wat brand as gesprekshulpmiddel. Die preekriglyn sluit aan by die geskiedenis van die kerk as 'n spanningsverhaal soos min. Dié woorde van Jesus in Johannes 16 is bedoel om hulle te troos en moed te gee vir die uitdagings en vervolgings wat kom deur oor die Parakleet, die Heilige Gees, met hulle te gesels. Die betekenis hiervan kan deur verskeie woorde vertaal word: “trooster”, “advokaat”, “raadsman” en “helper”. Hy is gegee om in die gemeente te werk, ons te help met ons getuienis en ons in die waarheid te lei. Hy is ook die gawe aan die kerk as Trooster.

Johannes 16:12-15.ppt 1.43 MB May 16, 2016 19:36 Download 637
Johannes 16:12-15.pptx 1.31 MB May 16, 2016 19:35 Download 473
Johannes 16:12-15.doc 123 KB May 16, 2016 19:34 Download 752

Johannes 14:8-17, (25-27) - Pinksterfees - 15 Mei 2016

Johannes14 8-27Daar is drie innoverende opsies vir Familietyd – skerp klein papiertjies wat deur die Paaskers vlam geskroei word om sagter hoeke te kry; ‘n vuvuzela wat eers raas as jy blaas; papier-fluitjies en streamers wat met die kerk se verjaarsdag saamhang. Die preekriglyn begin met die inspirerende verhaal van die uitdaging wat Bybelvertalers gehad het om die term vir die Heilige Gees in "Karre" 'n taal wat in die Sentraal-Afrikaanse Republiek gepraat word, te vertaal. Op 'n dag sien die vertalers hoe 'n groep portiere artikels op hulle koppe die bos indra. Hulle let op dat een van die groep niks dra nie. Vanselfsprekend dink hulle dié persoon is in beheer, besig om te kyk dat die ander hulle werk behoorlik en vinnig doen. Hulle ontdek egter dat die persoon allesbehalwe die toesighouer is. Hy gaan saam, sodat wanneer een van die draers dalk te uitgeput raak om verder te dra, of in die ruwe terrein beseer word, daar iemand was om bystand te verleen. Sou iemand bv. uitgeput neersak, sou hierdie man die vrag optel en verder dra. Hierdie portier-sonder-vrag staan in die Karre-taal bekend as "die een wat langs ons neerval." Dit was die oplossing. Die vertalers het hulle woord vir Parakleet gevind. Die voorbeeld gee jou ‘n heerlike manier om verder oor die impak en betekenis van die Heilige Gees in ons lewe te gesels.

Johannes 14:8-27.ppt 798 KB May 02, 2016 13:51 Download 567
Johannes 14:8-27.pptx 727.7 KB May 02, 2016 13:49 Download 429
Johannes 14:8-27.doc 121.5 KB May 02, 2016 13:49 Download 688

Johannes 17:20-26 - Sewende Sondag van Paastyd - 08 Mei 2016

Johannes17 20-26Met Familietyd kan jy die voorbeeld van bye in ‘n byekorf gebruik om oor eenheid in die kerk te gesels. Die preekriglyn begin met die voorbeeld van die geweldige problematiek om die tonnel onder deur die Britse kanaal van Brittanje tot by Frankryk te bou. Een van die vernaamste leemtes was 'n stel gelykluidende standaarde. "As jy mense uit twee verskillende nasies het wat aan een projek saamwerk, moet jy die standaarde baie duidelik stel," het een van die senior ingenieurs gesê, "anders glo elkeen hulle is reg." In Jesus se gebed vir die kerk in Johannes 17 word geen ruimte vir misverstand gelaat nie. Dit is duidelik dat die fisieke, konkrete eenheid van die kerk – al bestaan dit uit hoeveel tale, volke en nasies – vir Jesus geweldig belangrik is. Dit is die standaard waaraan alles gemeet word. Waarom is hierdie standaard so belangrik? Die eenheid van die kerk word in die eenheid van God begrond. Die kerk moet een wees, soos Vader, Seun en Heilige Gees een is. Natuurlik is Vader, Seun en Gees nie dieselfde nie, al is hierdie drie Persone een God. Daar is ook in God diversiteit, aldus die Bybel. Tog is God een. Hierdie eenheid is 'n liefdesgemeenskap van onderlinge diens en roepingsvervulling. Net so moet die kerk een wees.

Johannes 17:20-26.ppt 1.07 MB May 02, 2016 13:48 Download 480
Johannes 17:20-26.pptx 996.81 KB May 02, 2016 13:47 Download 459
Johannes 17:20-26.doc 118 KB May 02, 2016 13:46 Download 541

Psalm 47 - Hemelvaart - 05 Mei 2016

Psalm47Indien jy wel ‘n Familie-oomblik het by hierdie Hemelvaartdiens kan jy die boekies van Jesus se hemelvaart aflei en gebruik by die skakel wat ons gee. Die preekriglyn fokus volledig op die viering van Jesus se hemelvaart. 'n Paar weke gelede, toe die eerste groep kerkleiers gevra het president Zuma moet bedank, is daar 'n radio-onderhoud met ds Moss Ntlha van die Evangeliese Alliansie gevoer. Die joernalis wou weet of die kerk nie nou by politiek betrokke raak nie. Nee, het ds. Ntlha gesê: Christus is Koning oor die ganse wêreld, en dit sluit ook die konstitusionele krisis in. Dit is tipies Gereformeerde taal. Gelowiges se mandaat om oor elke terrein van die lewe Christus se koningskap na te volg, kom van die Een wat nou op die wêreldtroon sit. Ons sien dit in Psalm 47 wat 'n loflied aan God is, die groot koning wat oor alles verhewe is, en wat nou regeer. Hierdie perspektief op God as Een wat op die wêreldtroon sit, speel ’n groot rol in die beskrywing van God in die Nuwe Testament. Die hemelvaart verkondig dat God in Christus oor alles heers, wat beteken dat ons nie uitgelewer is aan die magte en kragte nie. Dit beteken ook dat Christus nie ver is nie, al voel dit dikwels so. Hoewel ons Jesus nie kan sien nie, is die Nuwe Testament vol daarvan dat Jesus aktief betrokke is by die wêreld, en spesifiek aktief regeer. Die vrug van Hemelvaart is dat Jesus naby aan ons is en ons vashou. Ons word vandag opnuut bewus hiervan en leer uit hierdie werklikheid leef.

Psalm 47.ppt 879 KB May 02, 2016 13:45 Download 410
Psalm 47.pptx 720.17 KB May 02, 2016 13:44 Download 375
Psalm 47.doc 99.5 KB May 02, 2016 13:43 Download 515

Johannes 14:23-29 - Sesde Sondag van Paastyd (Arbeidsondag) - 01 Mei 2016

Johannes14 23-29Lees die vrede teks uit die Boodskap en gesels in Familietyd met die kinders aan die hand van Ferdinand Deist se skrywe oor vrede in sy werk “Doen aan ander” daaroor. Jy kan ook Carolyn Brown se gedagtes oor Jesus se vredesgroet aan die uitspreek van die seën aan die einde van die erediens gebruik. Die preekriglyn begin met Philip Yancey se perspektiewe oor wat sy soutwater-akwarium hom oor die betekenis van Jesus se menswording geleer het. Die visse het elke keer gereageer op sy aksies asof hy van plan was om hulle te martel. Yancey kon hulle nooit oortuig dat hy vir hulle omgee nie. "Dalk was ek vir my visse soos een of ander god. Ek was te groot vir hulle, my optrede té onverstaanbaar. My dade van sorg het hulle as wreedheid gesien, my pogings om hulle gesond te hou of te kry het hulle as moontlike vernietiging beleef ... Om hulle persepsies oor my te verander, het ek begin insien, sou een of ander vorm van inkarnasie, van deel word van hulle wêreld moes verg. Ek sou 'n vis moes word en met hulle praat in 'n taal wat hulle kon verstaan." Dít is wat hierdie verhaal ons ook leer. In Jesus, getuig die Johannes-evangelie, het God tot by ons gekom. God kom as Woord tot by ons en praat die taal van mens-wees wat ons helder kan verstaan. Ja, God kom praat – by wyse van spreke - 'n taal wat ons kan verstaan. Die inhoud van God se boodskap is veel meer as net woorde. Die Woord kom beliggaam God, kom handel, doen en sê, oortuig en leer.

Johannes 14:23-29.ppt 1.32 MB Apr 26, 2016 05:44 Download 457
Johannes 14:23-29.pptx 1.22 MB Apr 26, 2016 05:42 Download 421
Johannes 14:23-29.doc 119 KB Apr 26, 2016 05:42 Download 624

Johannes 13: 31-35 - Vyfde Sondag van Paastyd - 24 April 2016

Johannes13 31-35Gesels met die kinders uit verskillende hoeke oor die liefde. Illustreer dit met een of ander projek van liefdesdiens in julle gemeente. Liefde is soos ‘n skooluniform waaraan mense ons moet kan uitken. Dit gee ‘n goeie inleiding om oor hierdie teks te kan praat. Aan die een kant is daar Judas se verraad. Aan die ander kant is daar Petrus se verloëning. Beide is voorbeelde ook van moderne verraad en verloëning. Johannes wil ons dus waarsku deur dié verhaal, maar ook bemoedig om getrou te bly om liefde te gee en te ontvang.

Johannes 13:31-35.ppt 1.12 MB Apr 20, 2016 05:25 Download 469
Johannes 13:31-35.pptx 837.4 KB Apr 20, 2016 05:24 Download 437
Johannes 13:31-35.doc 100.5 KB Apr 20, 2016 05:23 Download 618

Johannes 10:22-30 - Vierde Sondag van Paastyd (Goeie Herdersondag) – 17 April 2016

Johannes10 22-30Gebruik die elemente van die voorbeeld van die verhouding tusen skape en die skaapwagter om oor God as ons Goeie Herder te praat. Die preekriglyn begin met die verhaal van die Fees van Hanukka (ligte). Hierdie fees is elke jaar vir agt dae lank gevier om die oorwinning van Judas Makkabeus oor die Siriërs in Desember 164 v.C. in herinnering te roep. "Makkabeus" kan met "hamer" vertaal word. In Jesus se tyd het die Jode steeds gesoek na 'n held, ‘n “hamer”, en bevryder soos Judas Makkabeus. Jesus het met sy wonderwerke en optrede van mag vir hulle gelyk na so persoon. Maar wie was Jesus regtig? Jesus gebruik dan die beeld van ‘n herder en sy skape om Homself en daarmee God se verhouding met die gelowiges te beskryf. Hy is ‘n Herder nie ‘n Hamer nie. Daarmee nooi Hy ons uit om deel te wees van dié verhaal. Die verhaal van die Herder wat roep, insluit, leer, gehoorsaamheid bewerk en vir ons 'n toekoms gee, wat ons inbind in 'n intieme verhouding met Hom.

Johannes 10:22-30.ppt 1.43 MB Apr 10, 2016 08:33 Download 523
Johannes 10:22-30.pptx 983.91 KB Apr 10, 2016 08:31 Download 499
Johannes 10:22-30.doc 109.5 KB Apr 10, 2016 08:31 Download 731

Johannes 21: 1-19 - Derde Sondag van Paastyd - 10 April 2016

Johannes21 1-19Maak seker dat jy die Skriflesing dramaties doen – dan is ‘n “morele lessie” nie eers nodig nie! Daar is ook ‘n hele paar ander aktiwiteite wat jy kan gebruik vir Familietyd, ook ‘n interessante video wat werk met die konsep van “Beautiful Oops!”. Die preekriglyn fokus op Petrus wat sy beste Vriend in die steek gelaat het, maar toe tog 'n tweede kans gekry het. Hy het gedink sy mislukking plaas hom buite die bereik van God se genade. Maar op die ou end ontdek hy op 'n wonderlike manier daar is ook vir hom genade. Die Here is die Here van die tweede kans. Die opgestane Christus ontmoet vir Petrus op 'n wonderbaarlike manier. Petrus word in sy rol herstel en kry sy amp terug om die Here se kudde op te pas en te lei. Dit leer ons dat kragtens Christus se opstanding uit die dood is geen situasie só dood dat daar nie weer lewe kan kom nie. Geen mens is so verlore dat vergifnis en kindskap nie meer moontlik is nie. Wat met Petrus gebeur, is kragtens kruis en opstanding God se moontlikheid vir elkeen van ons. Voor hierdie Christus kan ons ons maskers laat val, ons skuld en ons sonde, ons weerloosheid en ons mislukking, bely. Ons kan met Jesus nuut begin.

Johannes 21:1-19.ppt 899.5 KB Apr 04, 2016 05:48 Download 524
Johannes 21:1-19.pptx 866.6 KB Apr 04, 2016 05:47 Download 424
Johannes 21:1-19.doc 106 KB Apr 04, 2016 05:46 Download 802

Johannes 20: 19-31 - Tweede Sondag van Paastyd - 03 April 2016

Johannes20 19-31Jy kan die fokusteks dramaties uit Die Nuwe Testament vir Kinders voorlees of die ingeslote rollespel en/of die inkleurprent gebruik. Die preekriglyn begin met ‘n dramatisering van die gebeure van die opstandingsmôre. Daarmee ontvou die betekenis van Jesus se groet vir die dissipels van anderkant die graf. Daarmee bevestig Jesus dat die stryd om die vrede vir hierdie aarde suksesvol deurgevoer is. Die vaste bewys daarvoor is die tekens aan sy hande, voete en sy. Almal kan dit sien. Nou kan niemand meer twyfel nie – ook nie Tomas nie! By die aanskouing en aanraking van die wondmerke kon Tomas nie anders as om namens ons almal uit te roep nie: "My Here en my God!"

Johannes 20:19-31.ppt 967.5 KB Mar 29, 2016 12:30 Download 492
Johannes 20:19-31.pptx 784.32 KB Mar 29, 2016 12:17 Download 512
Johannes 20:19-31.doc 113 KB Mar 29, 2016 12:17 Download 645

Lukas 24: 1-12 - Paasfees - 27 Maart 2016

Lukas24 1-12Daar is ‘n skakel na ’n pragtige, stylvolle kindervriendelike Youtube video wat die verhaal van die opstanding vertel. Carolyn Brown herinner ons daaraan dat die goeie nuus van Paasfees anders is vir kinder as vir grootmense. Vir die meeste kinders is oorwinning oor die dood nie vreeslik opwindend (of reëel) nie. Aansprake op nuwe lewe is ook moeilik vir kinders om te begryp. Wat kinders wél raak, die goeie nuus van Paasfees vir kinders, is dat God die magtigste wese in die heelal is. Die Paasfees belofte dat Jesus altyd by ons is, is ook goeie nuus vir kinders. Natuurlik kan kinders hulleself ook vind in die boodskap van vergifnis – en daar is nog meer! Die preekriglyn begin met die verhaal van 'n bejaarde dame wat met 'n terminale siekte gediagnoseer is. Sy wou met 'n vurk in haar regterhand begrawe word … want “die beste is aan die kom!” Soos toe sy as kind aan tafel haar vurk moes hou vir die lekkerte wat ná die hoofmaal souk om. Dit is met dié gees wat ons dié Paasfees gaan vier. God verras ons uit die hemel met die nuus dat Jesus opgewek is. En die herinnering daaraan ontsluit nie net ons geloof nie, maar laat ons uitsien na die beste wat nog kom.

Lukas 24:1-12.ppt 1.48 MB Mar 22, 2016 15:39 Download 601
Lukas 24:1-12.pptx 950.41 KB Mar 22, 2016 15:36 Download 445


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009