SOEK HIER VIR BYBELGEDEELTES


Tik die naam van die Bybelboek wat jy soek hieronder in om die resultate te "filter". Dit sal jou baie gou wys of die hoofstuk of perikoop wat jy soek hier beskikbaar is.

Die vorige alfabetiese lys is steeds hier, maar sal nie langer opgedateer word nie.Pinkster 2011

File Version Licence Size Added Hits
Handelinge 11:19-24a - eksegese.doc 61 KB Mar 30, 2011 14:43 Download 1755

4. Barnabas die Bemagtiger - Handelinge 11:24b-30

Die Heilige Gees sorg vir ander deur ons omgee

Waar Barnabas vroeër met sy vrygewigheid ’n direkte impak op die gemeente in Jerusalem gehad het, raak hy nou die instrument wat ’n ander gemeente se vrygewigheid aan die gemeente in Jerusalem gaan oordra.  Barnabas se persoonlike hulpbetoon aan Jerusalem in sy vroeëre verblyf daar, word nou voortgesit in die vorm van ’n korporatiewe omgee-diens aan die gemeente van Jerusalem, een van die eerste gevalle van onderlinge gemeentesorg en barmhartigheid binne die verband van gemeentes. Met sy eie omgee het hy die nuwe gemeente in Antiogië bemoedig, sowel as vir Saulus in sy bediening, en die gemeente versterk in hulle eie mededeelsaamheid teenoor die eerste gemeente in Jerusalem.

Ons kan Barnabas navolg in die geestelike gewoonte van omgee.

Preekriglyn

"Die storie word vertel van ’n diaken van ’n gemeente in Boston, Engeland, wat te skaam was om te bid of andersins op te tree binne die gemeente.  Hy het egter vir homself gesê, “ek kan twee ekstra borde dek op my tafel elke Sondagaand en twee jongmense uitnooi vir ete wat ver van hulle huis af is.  Hy het dit vir meer as 30 jaar volgehou ..."


Handelinge 11:24b-30 - preekriglyn.ppt 623.5 KB May 14, 2011 18:02 Download 1840
Handelinge 11:24b-30 - preekriglyn.doc 110 KB May 14, 2011 18:03 Download 1911
Handelinge 11:24b-30 - eksegese.doc 60.5 KB Apr 16, 2011 07:24 Download 1722
Handelinge 11:24b-30 - eksegese.docx 33.24 KB Mar 30, 2011 14:44 Download 1916

5. Barnabas die Bedienaar - Handelinge 13:1-12

‘n Gestuurde gemeente leef deur gebed en getuienis

God gee alles wat ons nodig het om ons roeping te leef.  Wat begin het in Barnabas se lewe met die verkoop van ’n stuk grond, en gelei het tot ’n verbintenis aan Saulus en die gemeente in Antiogië, word nou ’n volskaalse roeping om die wêreld met die evangelie van Jesus Christus te bereik.  En elke deel van dié voorafgaande pad tot hier – gawes, afkoms, onderrig, ervarings – gee aan die roepingsreis ’n doelgerigtheid en dinamika.  Gebed is 'n belangrike manier waarop God se wil onderskei word – beide in die ontvangs en  bevestiging daarvan.  En die gemeenskap van gelowiges speel as ’n groep daarin ’n belangrike rol.  Een van die gebedspraktyke wat deur die eeue ontwikkel is om ’n mens te help om God se stem te herken, is die geestelike gewoonte wat die daaglikse ondersoek (daily examen) genoem word. 

Dit is die geestelike gewoonte wat ons gaan beoefen - die daaglikse ondersoek.

Preekriglyn

"David was, soos gewoonlik, laatnag nog wakker, besig om TV te kyk toe hy vir die eerste keer die vraag vra: “Here, wat sal gebeur as ek die TV stel verkoop en die tyd in gebed spandeer?”.  Nadat David Wilkerson hierdie gebed in 1958 gebid het, sou die antwoord spoedig blyk: “Wat sal gebeur, Here, as ek ..."


Handelinge 13:1-12 - preekriglyn.ppt 737.5 KB May 14, 2011 18:07 Download 1849
Handelinge 13:1-12 - preekriglyn.doc 118.5 KB May 14, 2011 18:07 Download 1855
Handelinge 13:1-12 - eksegese.doc 60 KB Mar 30, 2011 14:45 Download 1754

6. Barnabas die Beledigde- Handelinge 13:13-52

Die Heilige Gees gee die ewige lewe deur ons getuienis

Barnabas en Paulus maak in Antiogië in Pisidië groot deurbrake vir die evangelie.  Dit gebeur deur die goeie boodskap van Jesus as Verlosser aan die hand van die einste wet en die profete te bring.  Maar belangrik, ook deur die gesprekvoering wat daarna volg waarin oor die betekenis daarvan nagedink word en mense aangemoedig word om op die genade van God te bly vertrou. God gee die ewige lewe deur hulle getuienis.  Dit is met dié hoop dat ons van Hom met ons lewe en woorde getuig oral waar ons kom - ook gewone gelowiges soos Handelinge ons duidelik leer. 

Ons kan Barnabas navolg in die geestelike gewoonte van getuienis.

Preekriglyn

"William Carey (1761 – 1831) van Northampshire in Engeland staan bekend as die vader van die moderne sendingbeweging.  Hy is diep geraak deur die lewe van ’n Amerikaanse sendeling onder die Amerikaanse inboorlinge, David Brainerd (1718 – 1747), en die reisverhale van James Cook.  Hy het oortuig geraak dat die evangelie oor grense moet beweeg en sy kerk oortuig om by sendingwerk betrokke te raak met die publikasie van An Enquiry into the Obligations of Christians to use Means for the Conversion of the Heathens in 1792 ..."


Handelinge 13:13-52 - preekriglyn.ppt 1009 KB May 14, 2011 18:10 Download 1934
Handelinge 13:13-52 - preekriglyn.doc 142 KB May 14, 2011 18:11 Download 1855
Handelinge 13:13-52 - eksegese.doc 89 KB Mar 30, 2011 14:46 Download 1754

7. Barnabas die Bewonderde - Handelinge 14:1-20

’n Nederige lewenstyl kies die pad van dienslewering en nie magsvertoon nie

Nederigheid kom nie natuurlik vir ons nie.  Niemand wil graag aan die onderpunt van die leer wees nie.  Die probleem is dat ’n sug na waardering baie maklik in ’n sug na mag verander, juis die versoeking waarvoor Jesus in die woestyn geplaas is (Matt 4:1-11).    Geen wonder dat Barnabas en Paulus hier met amperse aggressie reageer op die heldeverering wat hulle te beurt val, en vasberade keer dat hulle in die sentrum van die mense se gedagtes kom staan.   Hulle hantering van die probleem van heldeverering is ’n model vir ons om na te volg. 

Ons kan Barnabas navolg in die geestelike gewoonte van nederigheid.

Preekriglyn

"Nederigheid kom nie natuurlik vir enigeen van ons nie.  Niemand wil graag aan die onderpunt van die leer wees nie.  Dit moeilik om spontaan en konsekwent die minste te wees.  Veral binne ons kultuur waar mag en selfbe-mag-tiging so ’n hoë prioriteit is.  Ons hou van mense wat “goed doen vir hulleself” en bo uitkom.  Leith Anderson vertel van ’n besoek wat hy aan Manilla se vullishope gebring het.  Nes in ander groot stede, soos Kaïro, woon tienduisende mense op Manila se vullishope en maak ’n lewe uit die gemors wat ander weggooi.  Manila se vullismense bou hul krothuisies uit die nuttelose materiaal wat ander weggooi.  Hulle stuur hul kinders soggens om vir kos te gaan soek in ander se vullis.  Hieruit word hulle familie-etes berei.  Anderson vertel hoedat mense op die vullishoop gebore word en grootgemaak word.  Hulle gaan nooit iewers anders heen nie, selfs nie eers na Manila toe nie.  Die vullishope is hul wêreld ..."


Handelinge 14:1-20 - preekriglyn.ppt 820 KB May 14, 2011 18:17 Download 2046
Handelinge 14:1-20 - preekriglyn.doc 118 KB May 14, 2011 18:17 Download 1827
Handelinge 14:1-20 - eksegese.doc 66 KB Mar 30, 2011 14:47 Download 1792

8. Barnabas die Beskermer - Handelinge 14:21-28

Die Heilige Gees skep ’n gemeenskap waarbinne geloof tot sy reg kom

Jesus het nie ’n geskrif nagelaat nie, wel ’n gemeenskap.  Barnabas en Paulus versterk dus die onderlinge gemeenskap en kies leiers om verantwoordelikheid vir die Woordverkondiging en leiding van die gemeente te neem.  So beskerm hulle die prosesse wat aan die gang gekom het in antwoord op die evangelie.  Dit beteken dat hulle die gemeente die geheim van 'n gedeelde taal en saamwees aanleer. 

Ons kan Barnabas navolg in die geestelike gewoonte van gemeenskap.

Preekriglyn

"Twee Riviere in die Langkloof was ’n stoere gemeenskap wat gelowig en getrou in die gebaande weë van hulle voorvaders en voormoeders geloop het.  Veral in Olivier-voetspore, want gedurende die 1930’s was net 24 van die 106 huisgesinne hier nie Olivier-nasate nie.  Selfs die ander vanne was meestal ou bekendes soos Schreiber’s en Murray’s. Toe ’n skoolmeester lank gelede onwillig raak om die skoolsaal te leen, bou hulle ’n eie, trotse monument-kerksaal vir vol bidure en boere-basare.  Maar, deur die jare het ook Twee Riviere karakter verander.  Ou inwoners is gaandeweg en een vir een vervang deur … inkommers.  Veral Engelssprekendes toegewy aan ’n Joods-godsdienstige leefwyse.  En soos hulle intrek, hoor jy: 'Hulle is nie van onse mense nie' of 'Hulle is nie in onse kerk nie  en agter die woorde word stilletjies gewonder: 'Is hulle ooit van onse God se mense?' ..."


Handelinge 14:21-28 - preekriglyn.ppt 873 KB May 14, 2011 18:21 Download 1987
Handelinge 14:21-28 - preekriglyn.doc 113.5 KB May 14, 2011 18:23 Download 1856
Handelinge 14:21-28 - eksegese.doc 56.5 KB Mar 30, 2011 14:49 Download 1812

9. Barnabas die  Besluitnemer - Handelinge 15:1-35

Die Heilige Gees leer ons onderskei deur getuienisse en die Bybel

Die oop deur van geloof vir die heidene wek interne weerstand op van gelowiges uit die Fariseërs.  Dit is ’n katalisator vir die onderskeiding van God se wil.  Onderskeiding sluit almal se bydraes in, gewone gelowiges en leiers s’n.  Dit werk met getuienisse oor God se werk in die lewe en getoets  aan die Skrifwoord totdat daar klaarheid daaroor kom.  Eers as daar wye instemming bereik is, word dit die besluit van die geloofsgemeenskap. 

Ons kan Barnabas navolg in die geestelike gewoonte van geloofsonderskeiding.

Preekriglyn

"’n Diepsee duiker vertel dat hy diep in water moes duik waar dit plotseling stikdonker geword het.  Dit was bitter moeilik om nie gedisoriënteerd en diep angstig te raak nie.  'Dit is ’n verskriklike gevoel,' vertel hy, 'om onder die water te wees sonder om eers jou eie hande voor jou gesig te kan sien.  Jy kan geen sentimeter sien nie.  Jy weet nie watter rigting is boontoe nie.  Ek het paniekerig begin raak, sonder koers, en gewonder of ek ooit weer bo sou uitkom.'
'Wat doen jy toe,'  vra ek my vriend?
'Ek het my instrukteur se woorde onthou en vir die borrels van my asemhaling gevoel,' sê hy ..."


Handelinge 15:1-35 - preekriglyn.ppt 795.5 KB May 14, 2011 18:43 Download 1830
Handelinge 15:1-35 - preekriglyn.doc 376.5 KB May 14, 2011 18:27 Download 1937
Handelinge 15:1-35 - eksegese.doc 320.5 KB Mar 30, 2011 14:50 Download 1797

10. Barnabas die Begeleier - Handelinge 15:36-41 (Kol 4:10; Fil 24; 2 Tim 4:11; 1 Pet 5:13)

Die Heilige Gees seën mense deur ons lewenspraktyke

Barnabas en Paulus verskil met mekaar oor gelowiges wat terugdeins... en 'n tweede kans wil hê.  Paulus sê Johannes Markus kan nie saamreis nie, en Barnabs dat hy welkom is: Almal verdien ’n tweede kans.  Wat het Barnabas so laat besluit?  Sy onderskeidingsvermoë en sy gawe van bemoediging.  Hy voeg dit saam in ’n lewenspraktyk van begeleiding.  Aan die einde van ons reis met Barnabas wil ons dus ’n oorkoepelende geestelike gewoonte bemeester, die lewenspraktyk. 

Ons kan Barnabas navolg in die geestelike gewoonte van 'n lewenspraktyk wat in ’n basiese Christelike lewenstyl tot uitdrukking kom.

Preekriglyn

"Die verhaal van Barnabas is inderdaad een van die onderskatte en daarom onvertelde verhale in die Nuwe Testament.  Wanneer mens sy verhaal naspoor, word jy bewus van die wonderlike manier waarop die Here mense, hulle gawes en hul lewenspraktyke gebruik in die kom van die koninkryk. Barnabas is iemand wat wys hoe ’n geseënde lewenstyl gevorm word deur die geestelike gewoontes wat jy beoefen ..."


Handelinge 15:36-41 (Kol 4:10; Fil 24; 2 Tim 4:11; 1 Pet 5:13) - preekriglyn.ppt 872 KB May 14, 2011 18:31 Download 1995
Handelinge 15:36-41 (Kol 4:10; Fil 24; 2 Tim 4:11; 1 Pet 5:13) - preekriglyn.doc 122.5 KB May 14, 2011 18:32 Download 1481
Handelinge 15:36-41 (Kol 4:10; Fil 24; 2 Tim 4:11; 1 Pet 5:13) - eksegese.doc 55 KB Mar 30, 2011 14:52 Download 1372

Gebruik gerus hierdie gratis kaart.

Met dank afgelaai by: http://www.ebibleteacher.com/imagehtml/images/1024x768/Paul-1st%20Missionary%20Journey%201024.JPG

Kaart van Barnabas en Paulus se eerste sendingreis 305.65 KB Mar 30, 2011 16:29 Download 1602

Geestelike Gewoontes

File Version Licence Size Added Hits
Adele Calhoun bespreek 62 geestelike gewoontes in haar boek Spiritual Disciplines Handbook.  Chris van Wyk en Nico Simpson het hierdie PowerPoint beskikbaar gestel waarin Nico se konseptuele kuns met 'n kort beskrywing van die geestelike gewoontes gekombineer is.
Geestelike Gewoontes - Adele Calhoun 1.25 MB Jun 02, 2011 16:28 Download 1868

Pinkster 2013 - Baniere vir ons geloofstryd

BelydenisvanBelharlogo-870

Deur God drie-enig saamgeroep...

1. God drie-enig maak van ons God se Kerk, God se Liggaam, deur die Woord en Gees – Ef 1:1-14 (Xolile Simon)

as 'n sigbare eenheid...

2. Christus maak ons een – Ef 2:11-22 (Christina Landman)
3. Die nuwe verenigde gemeenskap in Christus versorg mekaar - 1 Kor 12:1-31 (21) (T Eric Ngema)
4. Bely en beliggaam sigbare eenheid in die wêreld – as ons gawe en ons opdrag – Ef 4:1-16 (Colin Goeiman)

in ware versoening...

5. Ons is versoen in Christus – 2 Kor 5:17-21 (Pieter Grove)
6. As versoendes kyk ons nou na mekaar met nuwe oë – 2 Kor 5:11-16; 2 Pet 3:13 (André van Niekerk)
7. Bely en beliggaam ware versoening oral – Kol 3:1-4:6 (Victor Pillay)

met ontfermende geregtigheid...

8. Ons Here gee om – Luk 1:46-55 (Gustav Claasen)
9. Ons Here herstel die reg –Luk 6:20-26 (Mary-Anne P v Huffel)
10. Bely en beliggaam ontfermende geregtigheid – Jak 1:19-27 (Godfrey Betha)

gehoorsaam aan ons Here, Jesus Christus...

11. Ons bely moedig agter Jesus ons Leidsman en Voorbeeld aan – 1 Pet 3:15-18(2:18-25) (Nelis J van Rensburg)

File Version Licence Size Added Hits

BANIERE VIR ONS GELOOFSTRYD

Pinkstertyd is tradisioneel inkeertyd, luistertyd, omkeertyd. Ons verwag en bid dat die Here met ons sal werk en ons sal omvorm tot bruikbaarheid in ons aanbidding, ons onderlinge gemeenskap en in ons diens en getuienis in die wêreld. 

Die NG Kerk familie stap tans doelgerig 'n pad met die Belydenis van Belhar (Belhar). Dit het daarom groot waarde dat ons almal saam met mekaar fokus op die perspektiewe uit hierdie belydenis wat in ons familiekring gebore is.

Die nasionaal Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis van die NG Kerkfamilie is van verskeie kante versoek om vanjaar se Pinksterreeks saam te stel aan die hand van Belhar. In die aanbieding word ook verwys na bevestigende en verrykende gesigspunte uit die Heidelbergse Kategismus (HK) en die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB). In hierdie konteks word baie belangrike Bybelse waarhede in die oordenkings van ons elf medewerkers onderstreep. Ons hou hierdie waarhede soos baniere omhoog om onsself en andere te herinner aan lewensbelangrike klemme uit die evangelie vir ons geloofsuitdagings vandag. 

  • Uit die Woord en aan die hand van ons belydenisse leer ons die kerk behoort nie aan ons nie, maar aan die Drie-enige Here, wat ons uit al die nasies van die aarde saamroep. 
  • Ons leer ook dat ons as die liggaam van Christus sigbaar een is, dat ons waarlik met die Here en mekaar versoen is en ook só behoort te lewe. 
  • Daarby leer ons ook dat ons Vader 'n hart vol ontfermende geregtigheid het vir mense wat ly, en wat in ons wêreld verstoot en verdruk word en dat Hy verwag dat ons soos Hy sal wees en maak. 
  • Ten slotte bely ons soos die eerste Christene weer saam dat Jesus die Here is en dat ons Hom gehoorsaam sal volg.

Tydens vanjaar se Pinkster dink ons saam na oor hierdie perspektiewe. Ons bid dat die Heilige Gees ons as voorgangers en biduurgangers almal innerlik sal verlig en gewillig en bekwaam sal maak om hierdie evangeliewaarhede te aanvaar en met oortuiging uit te leef, sodat die wêreld sal glo.

Pinkster 2013 - Baniere vir ons geloofstryd (die hele reeks) 135 KB Apr 24, 2013 09:42 Download 1886
Baniere vir ons geloofstryd - in pdf formaat 397.93 KB Apr 24, 2013 09:41 Download 1630
Pentecost 2013 - Banners for our Battles of Faith 137.5 KB Apr 24, 2013 09:40 Download 1545
Banners for our Battles of Faith - in pdf format 403.72 KB Apr 24, 2013 09:39 Download 1573
1. God drie-enig maak van ons God se Kerk, God se Liggaam, deur die Woord en Gees – Ef 1:1-14 (Xolile Simon) 33 KB Apr 24, 2013 09:06 Download 1828
2. Christus maak ons een – Ef 2:11-22 (Christina Landman) 32 KB Apr 24, 2013 09:06 Download 1408
3. Die nuwe verenigde gemeenskap in Christus versorg mekaar - 1 Kor 12:1-31 (21) (T Eric Ngema) 32 KB Apr 24, 2013 09:05 Download 1579
4. Bely en beliggaam sigbare eenheid in die wêreld – as ons gawe en ons opdrag – Ef 4:1-16 (Colin Goeiman) 31 KB Apr 24, 2013 09:05 Download 1658
5. Ons is versoen in Christus – 2 Kor 5:17-21 (Pieter Grove) 31 KB Apr 24, 2013 09:05 Download 1380
6. As versoendes kyk ons nou na mekaar met nuwe oë – 2 Kor 5:11-16; 2 Pet 3:13 (André van Niekerk) 30.5 KB Apr 24, 2013 09:04 Download 1731
7. Bely en beliggaam ware versoening oral – Kol 3:1-4:6 (Victor Pillay) 33 KB Apr 24, 2013 09:04 Download 1494
8. Ons Here gee om – Luk 1:46-55 (Gustav Claasen) 31 KB Apr 24, 2013 09:04 Download 1444
9. Ons Here herstel die reg –Luk 6:20-26 (Mary-Anne P v Huffel) 32.5 KB Apr 24, 2013 09:03 Download 1371
10. Bely en beliggaam ontfermende geregtigheid – Jak 1:19-27 (Godfrey Betha) 31.5 KB Apr 24, 2013 09:02 Download 1928
11. Ons bely moedig agter Jesus ons Leidsman en Voorbeeld aan – 1 Pet 3:15-18(2:18-25) (Nelis J van Rensburg) 30.5 KB Apr 24, 2013 08:55 Download 1456


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009