Nuwe lys met die alfabetiese volgorde

Hierdie lys word nie meer opgedateer nie, weens 'n probleem met die sagteware.

Jy kan die nuwe alfabetiese lys hier besigtig.

Bybelteks Hoofstuk PowerPoint en Word Datum
1 Johannes
5:9-13
Powerpoint (674 KB) - Word (132 KB)
7de Sondag in Pase 24 Mei 2009
1 Johannes
5:9-13 (2de weergawe)
Powerpoint (674 KB) - Word (132 KB)
7de Sondag in Pase 20 Mei 2012
1 Konings
2:10-12 en 3:3-1
Powerpoint (861 KB) - Word (64 KB)
10de Sondag in Koninkrykstyd - 16 Augustus 2009
1 Konings
3:5-12
Powerpoint (858 KB) - Word (114 KB)
6de Sondag in Koninkrykstyd - 24 Julie 2011
1 Konings
17:8-16
Powerpoint (758 KB) - Word (96 KB)
24ste Sondag in Koninkrykstyd - 11 November 2012
1 Konings
17:8-24
Powerpoint (596 KB) - Word (64 KB)
1ste Sondag in Koninkrykstyd - 10 Junie 2007
1 Konings
17:8-24
Powerpoint (785 KB) - Word (122 KB)
3de Sondag in Koninkrykstyd - 9 Junie 2013
1 Konings
18:21-39
Powerpoint (1.44 MB) - Word (220 KB)
2de Sondag in Koninkrykstyd (Omgewingsondag) - 2 Junie 2013
1 Konings
19:1-15
Powerpoint (609 KB) - Word (57 KB)
3de Sondag in Koninkrykstyd - 24 Junie 2007
1 Konings
19:1-15 (2de weergawe)
Powerpoint (1.3 MB) - Word (154 KB)
5de Sondag in Koninkrykstyd - 23 Junie 2013
1 Konings
19:4-8
Powerpoint (932 KB) - Word (107 KB)
11de Sondag in Koninkrykstyd en 2de Sondag in Seisoen van Barmhartigheid - 12 Augustus 2012
1 Konings 19:9-18 PowerPoint (1.16 MB) - Word (59 KB) 12de Sondag in Koninkrykstyd 10 Augustus 2008
1 Konings
21:1-21
Powerpoint (871 KB) - Word (62 KB)
2de Sondag in Koninkrykstyd - 17 Junie 2007
1 Konings
21:1-21 (2de weergawe)
Powerpoint (1 MB) - Word (267 KB)
4de Sondag in Koninkrykstyd - 16 Junie 2013
1 Korintiërs
1:1-9
Powerpoint (596 KB) - Word (71 KB)
2de Sondag van Epifanie 16 Januarie 2011
1 Korintiërs
1:10-18
Powerpoint (630 KB) - Word (75 KB)
3de Sondag van Epifanie 23 Januarie 2011
1 Korintiërs
7:29-31
Powerpoint (2.47 MB) - Word (122 KB)
3de Sondag van Epifanie 22 Januarie 2012
1 Korintiërs
8:1-13
Powerpoint (701 KB) - Word (100 KB)
4de Sondag van Epifanie 29 Januarie 2012
1 Korintiërs
9:16-23
Powerpoint (1.1 MB) - Word (103 KB) 5de Sondag van Epifanie 5 Februarie 2012
1 Korintiërs
10:1-13
Powerpoint (1.1 MB) - Word (123 KB) 3de Sondag in Lydenstyd 3 Maart 2013
1 Korintiërs
15:1-11
Powerpoint (1.36 MB) - Word (140 KB) Paassondag - 8 April 2012
1 Korintiërs
15:19-26
Powerpoint (619 KB) - Word (74 KB)
Paassondag - 8 April 2007
1 Petrus 1:3-9 Powerpoint (1.03 MB) - Word (51 KB) 2de Sondag in Paastyd 30 Maart 2008
1 Petrus 1:17-23 Powerpoint (1.66 MB) - Word (52 KB) 3de Sondag in Paastyd 6 April 2008
1 Petrus 2:1-10 Powerpoint (958 KB) - Word (96 KB) 5de Sondag in Paastyd 20 April 2008
1 Petrus 2:18-25 Powerpoint (819 KB) - Word (56 KB) 4de Sondag in Paastyd 13 April 2008
1 Petrus 4:12-14; 5:6-11 Powerpoint (1.31 MB) - Word (66 KB) 7de Sondag in Paastyd 4 Mei 2008
1 Petrus 4:12-14; 5:6-11 (tweede weergawe) Powerpoint (1.31 MB) - Word (87 KB) 7de Sondag in Paastyd 5 Junie 2011
1 Samuel 2:18-20, 26 Powerpoint (561 KB) - Word (109 KB) Sondag na Kersfees 27 Desember 2009
1 Samuel 3:1-10 POWERPOINT (1.352 MB) - WORD (52 KB) 2de Sondag van Epifanie 18 Januarie 2009
1 Samuel
3:1-11
20ste Sondag in Koninkrykstyd 29 Oktober 2006
1 Samuel
15:34-16:13
Powerpoint (1.10 MB) - Word (59 KB) 1ste Sondag in Koninkrykstyd 14 Junie 2009
1 Samuel 17:57-18:5 & 10-16 Powerpoint (1.13 MB) - Word (69 KB) 2de Sondag in Koninkrykstyd 21 Junie 2009

1 Tessalonisense

1:1-10

PowerPoint (1024 KB) - Word (65 KB)

22ste Sondag in Koninkrykstyd 19 Oktober 2008

1 Tessalonisense

2:1-8

PowerPoint (1.187 MB) - Word (74 KB)

23ste Sondag in Koninkrykstyd 26 Oktober 2008

1 Tessalonisense

2:6-13 PowerPoint (920 KB) - Word (71 KB)

24ste Sondag in Koninkrykstyd 2 November 2008

1 Tessalonisense

4:13-18

PowerPoint (632 KB) - Word (115 KB)

20ste Sondag in Koninkrykstyd 6 November 2011

1 Tessalonisense

5:1-11

PowerPoint (707 KB) - Word (66 KB)

21ste Sondag in Koninkrykstyd 13 November 2011

1 Timoteus 2:1-7 PowerPoint (518 KB) - Word (91 KB) 16de Sondag in Koninkrykstyd – 1ste Sondag: Seisoen van die Skepping – 19 September  2010
1 Timoteus 6:6-19 PowerPoint (2.436 MB) - Word (78 KB) 17de Sondag in Koninkrykstyd – 2de Sondag: Seisoen van die Skepping – 26 September  2010
2 Konings
2:1-15
Powerpoint (1.07 MB) - Word (95 KB)
Sondag van die Verheerliking - 19 Februarie 2012
2 Konings
2:1-14
Powerpoint (942 KB) - Word (103 KB)
6de Sondag in Koninkrykstyd 30 Junie 2013
2 Konings
5:1-14
Powerpoint (1 MB) - Word (66 KB)
6de Sondag van Epifanie 15 Februarie 2009
2 Konings
5:1-14
Powerpoint (881 KB) - Word (103 KB)
6de Sondag van Epifanie 12 Februarie 2012
2 Korintiërs 3:12-4:2 Powerpoint (655 KB) - Word (85 KB) Sondag van die Verheerliking - 14 Februarie 2010
2 Korintiërs 4:13-5:1 Powerpoint (729 KB) - Word (116 KB) 2de Sondag in Koninkrykstyd 10 Junie 2012
2 Korintiërs 5:6-17 Powerpoint (788 KB) - Word (104 KB) 3de Sondag in Koninkrykstyd 17 Junie 2012
2 Korintiërs
5:16-21
Powerpoint (611 KB) - Word (61 KB)
4de Lydensondag 18 Maart 2007
2 Korintiërs
5:16-21 (2de weergawe)
Powerpoint (1.26 MB) - Word (106 KB)
4de Lydensondag 10 Maart 2013
2 Korintiërs
6:1-13
Powerpoint (708 KB) - Word (102 KB)
4de Sondag in Koninkrykstyd 24 Junie 2012
2 Korintiërs
13:5-14
Powerpoint (1.18 MB) - Word (841 KB)
Drie-eenheidsondag 19 Junie 2011
2 Petrus
1:16-21
Powerpoint (933 KB) - Word (54 KB)
Sondag van die Verheerliking - 3 Februarie 2008
2 Samuel 1:1, 17-27 Powerpoint (724 KB) - Word (75 KB) 3de Sondag in Koninkrykstyd 28 Junie 2009
2 Samuel 5:1-5,9-10 Powerpoint (1.16 MB) - Word (70 KB) 4de Sondag in Koninkrykstyd 5 Julie 2009
2 Samuel 7:1-11,16 PowerPoint (956 KB) - Word (55 KB) 4de Sondag van Advent 21 Desember 2008
2 Tessalonisense
1:1-4, 11-12
Powerpoint (1.26 MB) - Word (53 KB)
22ste Sondag in Koninkrykstyd - 4 November 2007
2 Tessalonisense (2de weergawe)
1:1-4, 11-12
Powerpoint (805 KB) - Word (105 KB)
24ste Sondag in Koninkrykstyd - 3 November 2013
2 Tessalonisense
2:1-5, 13-17
Powerpoint (1 MB) - Word (57 KB)
23ste Sondag in Koninkrykstyd - 11 November 2007
2 Tessalonisense (2de weergawe)
2:1-17
Powerpoint (1.36 MB) - Word (128 KB)
25ste Sondag in Koninkrykstyd - 10 November 2013
2 Tessalonisense (2de weergawe)
3:6-13
Powerpoint (1.88 MB) - Word (118 KB)
26ste Sondag in Koninkrykstyd - 17 November 2013
2 Timoteus 1:1-12 PowerPoint (1.242 MB) - Word (92 KB) 18de Sondag in Koninkrykstyd – 3de Sondag: Seisoen van die Skepping – 3 Oktober  2010
2 Timoteus 2:8-15 PowerPoint (4.37 MB) - Word (101 KB) 9de Sondag in Koninkrykstyd – 4de Sondag: Seisoen van die Skepping – 10 Oktober  2010
Amos
Amos 5:6-7,10-15
Powerpoint (665 KB) - Word (108 KB)
 
20ste Sondag in Koninkrykstyd - 14 Oktober 2012
Amos
7:7-17
Powerpoint (609 KB) - Word (53 KB)
6de Sondag in Koninkrykstyd - 15 Julie 2007
Amos
8:1-12
Powerpoint (1.55 MB) - Word (56 KB)
7de Sondag in Koninkrykstyd - 22 Julie 2007
Daniël
7:9-10, 13-14
Powerpoint (1.18 MB) - Word (107 KB)
Sondag van Christus die Koning – Feesdiens – 25 November 2012
Deuteronomium 4:32-40 Powerpoint (789 KB) - Word (72 KB) Triniteitsondag 18 Mei 2008
Deuteronomium 6:1-9 Powerpoint (1.13 MB) - Word (90 KB) 23ste Sondag in Koninkrykstyd - 4 November 2012
Deuteronomium 18:15-20 POWERPOINT (783 KB) - WORD  (56 KB) 4de Sondag van Epifanie 1 Februarie 2009
Deuteronomium 30:15-20 Powerpoint (1.27 MB) - Word (90 KB) 6de Sondag van Epifanie 13 Februarie 2011
Efesiërs 1:3-14 Powerpoint (958 KB) - Word (62 KB) 5de Sondag in Koninkrykstyd 12 Julie 2009
Efesiërs 1:15-23 Powerpoint (1.39 MB) - Word (55 KB) Hemelvaart 1 Mei 2008
Efesiërs 2:1-10 Powerpoint (743 KB) - Word (115 KB) 4de Sondag in Lydenstyd - 18 Maart 2012
Efesiërs 2:11-22 Powerpoint (868 KB) - Word (102 KB) 8ste Sondag in Koninkrykstyd 22 Julie 2012
Efesiërs
3:1-12
Powerpoint (1 MB) - Word (51 KB)
Epifaniefees - 6 Januarie 2008
Efesiërs
3:14-21
Powerpoint (837 KB) - Word (101 KB)
9de Sondag in Koninkrykstyd 29 Julie 2012
Efesiërs
5:8-14
Powerpoint (1.19 MB) - Word (75 KB)
4de Sondag in Lydenstyd - 2 Maart 2008
Esegiël
34:11-16, 20-24
Powerpoint (653 KB) - Word (99 KB)
Sondag van Christus die Koning 20 November 2011
Esegiël
37:1-14
Powerpoint (994 KB) - Word (60 KB)
5de Sondag in Lydenstyd - 9 Maart 2008
Eksodus 3:1-15 Powerpoint (900 KB) - Word (85 KB) 11de Sondag in Koninkrykstyd 28 Augustus 2011
Eksodus 16:2-15 Powerpoint (1.25 MB) - Word (115 KB) 10de Sondag in Koninkrykstyd – 1ste Sondag: Seisoen van die Barmhartigheid – 5 Augustus  2012
Eksodus 20:1-17 Powerpoint (842 KB) - Word (109 KB) 3de Sondag in Lydenstyd 15 Maart 2009
Eksodus 20:1-4, 7-9, 12-20 Powerpoint (849 KB) - Word (62 KB)

16de Sondag in Koninkrykstyd 2 Oktober 2011

Eksodus 32:1-14 Powerpoint (304 KB) - Word (110 KB)

17de Sondag in Koninkrykstyd 9 Oktober 2011

Eksodus 34:29-35 Powerpoint (1.2 MB) - Word (91 KB)

Sondag van die Verheerliking - 10 Februarie 2013

Filippense

1:21-30

PowerPoint (1.18 MB) - Word (296 KB)

18de Sondag in Koninkrykstyd 21 September 2008

Filippense

2:1-13

PowerPoint (668 KB) - Word (71 KB)

19de Sondag in Koninkrykstyd 28 September 2008

Filippense 2:5-11 PowerPoint (1.22 MB) -Word (64 KB) 6de Sondag in Lydenstyd - 16 Maart 2008
Filippense 2:5-11 (2de weergawe) PowerPoint (1.26 MB) -Word (158 KB) 6de Sondag in Lydenstyd - 24 Maart 2013
Filippense

3:3-14

PowerPoint (1.13 MB) - Word (69 KB)

20ste Sondag in Koninkrykstyd 5 Oktober 2008

Filippense

3:3b-14

PowerPoint (1.1 MB) - Word (104 KB)

5de Lydensondag 17 Maart 2013

Filippense
3:17-4:1
Powerpoint (576 KB) - Word (65 KB)
Powerpoint (559 KB) - Word (131 KB)
Powerpoint (1.2 MB) - Word (100 KB)
2de Lydensondag 4 Maart 2007
2de Lydensondag 28 Februarie 2010
2de Lydensondag 24 Februarie 2013
Filippense 4:1-9

PowerPoint (850 KB) - Word (59 KB)

21ste Sondag in Koninkrykstyd 12 Oktober 2008

Galasiërs 2:15-21

PowerPoint (908 KB) - Word (135 KB)

2de Sondag in Koninkrykstyd 13 Junie 2010
Galasiërs 3:23-29

PowerPoint (616 KB) - Word (109 KB)

3de Sondag in Koninkrykstyd 20 Junie 2010
Galasiërs 5:1,13-25 PowerPoint (832 KB) - Word (118 KB) 4de Sondag in Koninkrykstyd 27 Junie 2010
Galasiërs 6:7-16 PowerPoint (578 KB) - Word (105 KB) 5de Sondag in Koninkrykstyd 4 Julie 2010
Genesis 2:18-24 PowerPoint (808 KB) - Word(100 KB) 19de Sondag in Koninkrykstyd 7 Oktober 2012
Genesis 6:9-22; 7:24; 8:14–19

PowerPoint (1.14 MB) - Word(96 KB)

2de Sondag in Koninkrykstyd 1 Junie 2008
Genesis 9:8-17

PowerPoint (1.38 MB) - Word(90 KB)

1ste Sondag in Lydenstyd 26 Februarie 2012
Genesis 17:1-7, 15-16

PowerPoint (684 KB) - Word(108 KB)

2de Sondag in Lydenstyd 4 Maart 2012
Genesis 18:1-10 Powerpoint (1.1 MB) - Word (110 KB) 7de Sondag in Koninkrykstyd 18 Julie 2010
Genesis 18:20-32 Powerpoint (599 KB) - Word (109 KB) 8ste Sondag in Koninkrykstyd 25 Julie 2010
Genesis 25:19-34 Powerpoint (760 KB) - Word (133KB) 4de Sondag in Koninkrykstyd 10 Julie 2011
Genesis 28:10-22 Powerpoint (1.4 MB) - Word (134KB) 5de Sondag in Koninkrykstyd 17 Julie 2011
Genesis 32

PowerPoint (961 KB) - Word (55 KB)

11de Sondag in Koninkrykstyd 3 Augustus 2008
Genesis 32 (tweede weergawe)

PowerPoint (759 KB) - Word (132 KB)

7de Sondag in Koninkrykstyd 31 Julie 2011
Genesis 50 PowerPoint (1.22 MB) - Word (227 KB)

17de Sondag in Koninkrykstyd 14 September 2008

Handelinge 1:1-11 Powerpoint (631 KB) - Word (103 KB) Hemelvaart 13 Mei 2010
Handelinge 1:1-11 (2de weergawe) Powerpoint (879 KB) - Word (103 KB) Hemelvaart 9 Mei 2013
Handelinge 1:1-11 (3de weergawe) Powerpoint (1.2 MB) - Word (159 KB) Hemelvaart 29 Mei 2014
Handelinge 1:6-14 Powerpoint (1.5 MB) - Word (115 KB) 7de Sondag in Pase 1 Junie 2014
Handelinge 2:1-21 Powerpoint (898 KB) - Word (94 KB) - VIDEO (6.44 MB) Pinksterfees 11 Mei 2008
Handelinge 2:1-21 (2de weergawe) Powerpoint (749 KB) - Word 115 KB) Pinksterfees 8 Junie 2014
Handelinge 2:14a, 22-32 Powerpoint (1.42 MB) - Word (128 KB) 2de Sondag in Pase 27 April 2014
Handelinge 2:36-41 Powerpoint (1.7 MB) - Word (103 KB) 3de Sondag in Pase 4 Mei 2014
Handelinge 2:42-47 Powerpoint (1.48 MB) - Word (117 KB) 4de Sondag in Pase 11 Mei 2014
Handelinge 3:12-19 Powerpoint (973 KB) - Word (120 KB) 3de Sondag in Pase 22 April 2012
Handelinge 4:4-12 Powerpoint (1.2 MB) - Word (59 KB) 4de Sondag in Pase 3 Mei 2009
Handelinge 4:32-35 Powerpoint (605 KB) - Word (59 KB) 2de Sondag in Pase 19 April 2009
Handelinge 5:27-32 Powerpoint (823 KB) - Word (100 KB) 2de Sondag in Pase 11 April 2010
Handelinge 6:1-7 Powerpoint (608 KB) - Word (120 KB) 6. Jerusalem - Reg geskied aan die Griekse weduwees - Pinkster 2010
Handelinge 7:55-60 Powerpoint (1.23 MB) - Word (93 KB) 5de Sondag in Pase 18 Mei 2014
Handelinge
8:14-17
Powerpoint (1.14 MB) - Word (57 KB)
1ste Sondag na Epifanie 14 Januarie 2007
Handelinge 8:26-40
Powerpoint (482 KB) - Word (127 KB)
7. Ethiopië - Lig breek deur vir 'n minister van finansies - Pinkster 2010
Handelinge 8:26-40
Powerpoint (616 KB) - Word (66 KB)
5de Sondag in Pase 10 Mei 2009
Handelinge 9:1-6
Powerpoint (883 KB) - Word (100 KB)
3de Sondag in Pase 18 April 2010
Handelinge
9:1-19
Powerpoint (1.18 MB) - Word (79 KB)
Sondag van Epifanie 7 Januarie 2007
Handelinge
9:36-43
Powerpoint (1.19 MB) - Word (113 KB) 4de Sondag in Pase 25 April 2010
Handelinge 10:1-48 Powerpoint (474 KB) - Word (99 KB) 8. Seserea - Die Gees val op Kornelius die Italiaanse kaptein - Pinkster 2010
Handelinge 10:34-43 Powerpoint (602 KB) - Word (113 KB) Paasfees 4 April 2010
Handelinge 10:34-43 (2de weergawe) Powerpoint (1.59 MB) - Word (129 KB) Paasfees 20 April 2014
Handelinge 10:44-48 Powerpoint (1.49 MB) - Word (59 KB) 6de Sondag in Pase 17 Mei 2009
Handelinge 16:11-40 Powerpoint (401 KB) - Word (82 KB) 9. Filippi - Eerste Europese gemeente gestig met Lidia, ‘n slavin en ‘n bewaarder - Pinkster 2010
Handelinge 17:16-34 Powerpoint (457 KB) - Word (104 KB) 10. Atene - In publieke gesprek oor geloof - Pinkster 2010
Handelinge 17:22-31 Powerpoint (677 KB) - Word (91 KB) 6de Sondag in Pase 29 Mei 2011
Handelinge 17:22-31 (2de weergawe) Powerpoint (2 MB) - Word (178 KB) 6de Sondag in Pase 25 Mei 2014
Handelinge 19:1-7 Powerpoint (1.65 MB) - Word (94 KB) 1ste Sondag in Epifanie 8 Januarie 2012
Hebreërs 1:1-4 POWERPOINT (987 KB) - WORD (53 KB) Sondag na Kersfees 28 Desember 2008
Hebreërs 2:10-18 Powerpoint (760 KB) - Word (68 KB) Sondag na Kersfees 26 Desember 2010
Hebreërs 4:14-5:9 Powerpoint (1.15 MB) - Word (58 KB) Goeie Vrydag 21 Maart 2008
Hebreërs 4:14-16; 5:7-9 Powerpoint (918 KB) - Word (64 KB) Goeie Vrydag 10 April 2009
Hebreërs 9:11-14 Powerpoint (734 KB) - Word (127 KB)
21ste Sondag in Koninkrykstyd 1 November 2009
Hebreërs 9:23-28 Powerpoint (1.075 MB) - Word (80 KB) 22ste Sondag in Koninkrykstyd 8 November 2009
Hebreërs 10:11-25 Powerpoint (802 KB) - Word (168 KB) 23ste Sondag in Koninkrykstyd 15 November 2009
Hebreërs
11:1-3
Powerpoint (492 KB) - Word(64 KB)

Muise video (7 MB)

10de Sondag in Koninkrykstyd - 12 Augustus 2007
Hebreërs
11:1-16
Powerpoint (789 KB) - Word(105 KB)
12de Sondag in Koninkrykstyd - 11 Augustus 2013
Hebreërs
11:29-12:2
Powerpoint (2 MB) - Word (67 KB)
11de Sondag in Koninkrykstyd - 19 Augustus 2007
Hebreërs
11:29-12:2 (2de weergawe)
Powerpoint (843 KB) - Word (103 KB)
13de Sondag in Koninkrykstyd - 18 Augustus 2013
Hebreërs
12:18-29
Powerpoint (700 KB) - Word (61 KB)
12de Sondag in Koninkrykstyd - 26 Augustus 2007
Hebreërs
12:18-29 (2de weergawe)
Powerpoint (1.83 MB) - Word (100 KB)
14de Sondag in Koninkrykstyd - 25 Augustus 2013
Hebreërs
13:1-8, 15-16
Powerpoint (1.23 MB) - Word (62 KB)
13de Sondag in Koninkrykstyd - 2 September 2007
Hosea
1:2-10
Powerpoint (715 KB) - Word (57 KB)
8ste Sondag in Koninkrykstyd - 29 Julie 2007
Hosea 5:15-6:6

PowerPoint (904 KB) - Word (55 KB)

3de Sondag in Koninkrykstyd 8 Junie 2008
Hosea
11:1-11
Powerpoint (637 KB) - Word (61 KB)
9de Sondag in Koninkrykstyd - 5 Augustus 2007
Jakobus
5:7-11
Powerpoint (1 MB) - Word (54 KB)
3de Sondag in Advent - 16 Desember 2007
Jeremia
1:4-10
Powerpoint (752 KB) - Word (118 KB)
4de Sondag in Epifanie - 3 Februarie 2013
Jeremia
2:4-13
Powerpoint (954 KB) - Word (117 KB)
15de Sondag in Koninkrykstyd - 1 September 2013
Jeremia
4:11-12, 22-28
Powerpoint (1.56 MB) - Word (51 KB)
15de Sondag in Koninkrykstyd - 16 September 2007
Jeremia
4:11-12, 22-28 (2de weergawe)
Powerpoint (1.28 MB) - Word (107 KB)
17de Sondag in Koninkrykstyd - 15 September 2013
Jeremia
8:18-9:1
Powerpoint (1.26 MB) - Word (54 KB)
16de Sondag in Koninkrykstyd - 23 September 2007
Jeremia
8:18-9:1 (2de weergawe)
Powerpoint (783 KB) - Word (117 KB)
18de Sondag in Koninkrykstyd - 22 September 2013
Jeremia 14:7-10,19-22;15:1-5 Powerpoint (643 KB) - Word (60 KB) 23ste Sondag in Koninkrykstyd - 24 Oktober 2010
Jeremia
18:1-11
Powerpoint (892 KB) - Word (63 KB) - Video(4 MB)
14de Sondag in Koninkrykstyd - 9 September 2007
Jeremia
18:1-11 (2de weergawe)
Powerpoint (623 KB) - Word (104 KB)
16de Sondag in Koninkrykstyd - 8 September 2013
Jeremia
23:1-6
Powerpoint (1.22 MB) - Word (57 KB)
25ste Sondag in Koninkrykstyd - "Christus die Koning" - 25 November 2007
Jeremia
31:7-9
Powerpoint (713 KB) - Word (103 KB)
22ste Sondag in Koninkrykstyd - 28 Oktober 2012
Jeremia 31:31-34 Powerpoint (1.04 MB) - Word (70 KB) 5de Sondag in Lydenstyd - 29 Maart 2009
Jeremia 31:27-34 Powerpoint (1.46 MB) - Word (87 KB) 20ste Sondag in Koninkrykstyd - 17 Oktober 2010
Jeremia
32:1-3a,6-15
Powerpoint (1.27 MB) - Word (54 KB)
17de Sondag in Koninkrykstyd - 30 September 2007
Jeremia
32:1-3a,6-15 (2de weergawe)
Powerpoint (1.88 MB) - Word (121 KB)
19de Sondag in Koninkrykstyd - 29 September 2013
Jeremia 33:14-16 Powerpoint (661 KB) - Word (116 KB) 1ste Sondag van Advent 29 November 2009
Jesaja 1:1,10-20 Powerpoint (1.15 MB) - Word (124 KB) 10de Sondag in Koninkrykstyd – 2de Sondag in die Seisoen van Barmhartigheid – 8 Augustus 2010
Jesaja 2:1-5 Powerpoint (913 KB) - Word (125 KB) 1ste Sondag in Advent 1 Desember 2013
Jesaja 5:1-7 Powerpoint (1.4 MB) - Word (122 KB) 11de Sondag in Koninkrykstyd – 3de Sondag in die Seisoen van Barmhartigheid – 15 Augustus 2010
Jesaja
6:1-13
Powerpoint (1.48 MB) - Word (79 KB)
5de Sondag na Epifanie 11 Februarie 2007
Jesaja 6:1-8 Powerpoint (850 KB) - Word (572 KB) Triniteitsondag 7 Junie 2009
Jesaja 7:10-16 Powerpoint (1.44 MB) - Word (121 KB) 4de Sondag in Advent 22 Desember 2013
Jesaja 9:2-7 Powerpoint (601 KB) - Word (101 KB) Kersdag 25 Desember 2009
Jesaja 11:1-10 Powerpoint (1.97 MB) - Word (135 KB) 2de Sondag in Advent 8 Desember 2013
Jesaja 25:6-9 Powerpoint (990 KB) - Word (68 KB) Paasfees 12 April 2009
Jesaja 35:1-10 Powerpoint (1.78 MB) - Word (103 KB) 3de Sondag in Advent 15 Desember 2013
Jesaja 40:1-11 Powerpoint (1.96 MB) - Word (105 KB)
2de Sondag in Advent 4 Desember 2011
Jesaja 40:20-31 POWERPOINT (714 KB) - WORD (58 KB) 5de Sondag van Epifanie 8 Februarie 2009
Jesaja 42:1-9 Powerpoint (835 KB) - Word (79 KB) 1ste Sondag na Epifanie 9 Januarie 2011
Jesaja 43:1-7 Powerpoint (1.23 MB) - Word (101 KB) 1ste Sondag na Epifanie 13 Januarie 2013
Jesaja
43:16-21
Powerpoint (956 KB) - Word (69 KB)
5de Lydensondag 25 Maart 2007
Jesaja
49:1-7
Powerpoint (865 KB) - Word (52 KB)
2de Sondag na Epifanie - 20 Januarie 2008
Jesaja 49:8-16

Powerpoint (1.23 MB) - Word (56 KB)

1ste Sondag in Koninkrykstyd 25 Mei 2008
Jesaja
50:4-9a
Powerpoint (607 KB) - Word (69 KB)
6de Lydensondag - Palmsondag - 1 April 2007
Jesaja
51:1-6
Powerpoint (926 KB) - Word (90 KB)
10de Sondag in Koninkrykstyd - 21 Augustus 2011
Jesaja 52:13-53:12 Powerpoint (1.3 MB) - Word (98 KB) Goeie Vrydag 22 April 2011
Jesaja 52:13-53:12 (2de) Powerpoint (1.45 MB) - Word (142 KB) Goeie Vrydag 6 April 2012
Jesaja 53:4-12 Powerpoint (737 KB) - Word (104 KB) 21ste Sondag in Koninkrykstyd – 21 Oktober 2012
Jesaja
55:1-9
Powerpoint (823 KB) - Word (61 KB)
3de Lydensondag 11 Maart 2007
Jesaja
56:1,6-8
Powerpoint (688 KB) - Word (125 KB)
9de Sondag in Koninkrykstyd - 14 Augustus 2011
Jesaja 58:1-9a (9b-12) Powerpoint (798 KB) - Word (82 KB) 5de Epifanie - 6 Februarie 2011
Jesaja 58:9-14 Powerpoint (1.13 MB) - Word (114 KB) 12de Sondag in Koninkrykstyd – 4de Sondag in die Seisoen van Barmhartigheid – 22 Augustus 2010
Jesaja 60:1-9 POWERPOINT (1.18 MB) WORD (67 KB) Epifaniefees 4 Januarie 2009
Jesaja 61:1-4, 8-11 Powerpoint (1.47 MB) - Word (107 KB)
3 de Sondag in Advent 11 Desember 2011
Jesaja 62:1-5 Powerpoint (746 KB) - Word (99 KB)
2de Epifanie - 20 Januarie 2013
Jesaja
62:6-12
Powerpoint (1.65 MB) - Word (58 KB) -
Gebed vir Zimbabwe: dr. Ben du Toit (Word)(34 KB)
Kersdag 25 Desember 2007
Jesaja
62:6-12 (2de weergawe)
Powerpoint (955 KB) - Word (117 KB)
Kersdag 25 Desember 2013
Jesaja
64:1-9
Powerpoint (461 KB) - Word (111 KB)
1ste Sondag in Advent 27 November 2011
Jesaja
65:17-25
Powerpoint (1.18 MB) - Word (54 KB)
24ste Sondag in Koninkrykstyd - 18 November 2007
Johannes 1:1-14 POWERPOINT (727 KB) - WORD (59 KB) Kersdag 25 Desember 2008
Johannes 1:29-42 Powerpoint (1.4 MB) - Word (139 KB) 2de Sondag van Epifanie 19 Januarie 2014
Johannes 2:1-11 Powerpoint (846 KB) - Word (338 KB) 2de Sondag van Epifanie 17 Januarie 2010
Johannes 2:13-22 Powerpoint (1.55 MB) - Word (150 KB) 3de Sondag in Lydenstyd 11 Maart 2012
Johannes 3:1-16 Powerpoint (898 KB) - Word (100 KB)
12de Sondag in Koninkrykstyd 4 September 2011
Johannes 3:1-17 Powerpoint (1.5 MB) - Word (100 KB)
1ste Sondag in Lydenstyd 16 Maart 2014
Johannes 4:1-42 Powerpoint (376 KB) - Word (97 KB) 5. Samaria - Die vrou by die put drink lewende water - Pinkster 2010
Johannes 4:1-42 Powerpoint (395 KB) - Word (86 KB)
3de Lydensondag 27 Maart 2011
Johannes 4:5-42 Powerpoint (1.26 MB) - Word (142 KB)
3de Lydensondag 23 Maart 2014
Johannes
5:14-29
Powerpoint (991 KB) - Word (73 KB)
8ste Sondag in Koninkrykstyd 6 Augustus 2006
Johannes
5:30-47
Powerpoint (1.86 MB) - Word (60 KB)
9de Sondag in Koninkrykstyd 13 Augustus 2006
Johannes 6:1-21 Powerpoint (887 KB) - Word (77 KB) 7de Sondag in Koninkrykstyd 26 Julie 2009
Johannes 6:22-35 Powerpoint (1.357 MB) - Word (68 KB) 8ste Sondag in Koninkrykstyd 2 Augustus 2009
Johannes 6:35,41-51 Powerpoint (932 KB) - Word (70 KB) 9de Sondag in Koninkrykstyd 9 Augustus 2009
Johannes
8:1-11
Powerpoint (696 KB) - Word (63 KB)
10de Sondag in Koninkrykstyd 20 Augustus 2006
Johannes
8:12-30
Powerpoint (1.25 MB) - Word (61 KB)
11de Sondag in Koninkrykstyd 27 Augustus 2006
Johannes
8:31-59
Word (67 KB)
12de Sondag in Koninkrykstyd 3 September 2006
Johannes 9:1-41 Powerpoint (756 KB) - Word (93 KB) Vierde Sondag in Lydenstyd 3 April 2011
Johannes 9:1-41 (2de weergawe) Powerpoint (1.35 MB) - Word (105 KB) Vierde Sondag in Lydenstyd 30 Maart 2014
Johannes 10:1-10 Powerpoint (1.46 MB) - Word (79 KB) Vierde Sondag van Paastyd 15 Mei 2011
Johannes 11:1-45 Powerpoint (884 KB) - Word (85 KB) Vyfde Sondag in Lydenstyd 10 April 2011
Johannes 11:1-45 (2de weergawe) Powerpoint (1.44 MB) - Word (133 KB) Vyfde Sondag in Lydenstyd 6 April 2014
Johannes 12:1-8

Powerpoint (1.32 MB) - Word (102 KB)

Vyfde Sondag in Lydenstyd 21 Maart 2010
Johannes 12:12-16

Powerpoint (554 KB) - Word (154 KB)

Palmsondag – 1 April 2012
Johannes 12:20-33

Powerpoint (732 KB) - Word (105 KB) -

Bonus Huisgodsdiensmateriaal

vir weke van Palmsondag en Paasweek

5de Sondag in Lydenstyd - 25 Maart 2012
Johannes 13:31-35 Powerpoint (607 KB) - Word (113 KB) Vyfde Sondag in Pase 2 Mei 2010
Johannes
14:8-17
Powerpoint (658 KB) - Word (104 KB) Pinksterfees 23 Mei 2010
Johannes
14:8-17, 25-27
Powerpoint (849 KB) - Word (58 KB)
PInkstersondag - 27 Mei 2007
Johannes 14:23-29 Powerpoint (710 KB) - Word (108 KB) Sesde Sondag in Pase 9 Mei 2010
Johannes 15:1-8 Powerpoint (661 KB) - Word (106 KB) Vyfde Sondag in Pase 6 Mei 2012
Johannes 15:9-17 Powerpoint (1.24 MB) - Word (102 KB) Sesde Sondag in Pase 13 Mei 2012
Johannes 16:12-15 Powerpoint (851 KB) - Word (337 KB) Triniteitsondag - 30 Mei 2010
Johannes
16:25-33
Powerpoint (1.48 MB) - Word (85 KB)
13de Sondag in Koninkrykstyd 10 September 2006
Johannes 17:20-26 Powerpoint (1.26 MB) - Word (143 KB) Sewende Sondag in Pase 16 Mei 2010
Johannes 18:1-19:42 Powerpoint (2.4 MB) - Word (170 KB) Goeie Vrydag - 29 Maart 2013
Johannes 18:1-19:42 (2de weergawe) Powerpoint (1.6 MB) - Word (221 KB) Goeie Vrydag - 18 April 2014
Johannes 18:33-37 Powerpoint (807 KB) - Word (87 KB) 24ste Sondag in Koninkrykstyd 22 November 2009
Johannes
19:17-42
Powerpoint (804 KB) - Word (71 KB)
Goeie Vrydag - 6 April 2007
Johannes
20:1-18
Powerpoint (729 KB) - Word (122 KB)
Paassondag - 31 Maart 2013
Jona 3:1-5 POWERPOINT (843 KB) - WORD (56 KB) 3de Sondag van Epifanie 25 Januarie 2009
Josua 3:7-17 Powerpoint (1.14 MB) - Word (101 KB)
19de Sondag in Koninkrykstyd - 30 Oktober 2011
Josua 24:1-2a,14-18 Powerpoint (645 KB) - Word (105 KB)
13de Sondag in Koninkrykstyd (Barmhartigheidsondag) – 26 Augustus 2012
Klaagliedere van Jeremia
1:1-6; 3:19-26
Powerpoint (1.42 MB) - Word (71 KB)
18de Sondag in Koninkrykstyd - 7 Oktober 2007
Kolossense 1:1-14 Powerpoint (1.11 MB) - Word (110 KB) 6de Sondag in Koninkrykstyd 11 Julie 2010
Kolossense 1:11-20 Powerpoint (973 KB) - Word (130 KB) Sondag van Christus die Koning – 24 November 2013
Kolossense 3:1-11 Powerpoint (1.11 MB) - Word (121 KB) 9de Sondag in Koninkrykstyd / 1ste Sondag in Seisoen van Barmhartigheid 1 Augustus 2010
Kolossense 3:1-4 Powerpoint (724 KB) - Word (81 KB) Paasfees 24 April 2011
Levitikus 19:1-2, 9-18
Powerpoint (725 KB) - Word (75 KB)
7de Sondag in Epifanie 20 Februarie 2011
Levitikus 19:1-2, 15-18
Powerpoint (572 KB) - Word (110 KB)
18de Sondag in Koninkrykstyd 23 Oktober 2011
Lukas
1:39-55
Powerpoint (1.49 MB) - Word (255 KB)
4de Sondag in Advent 24 Desember 2006
Lukas
1:39-55 (2de weergawe)
Powerpoint (1.20 MB) - Word (87 KB)
4de Sondag in Advent 23 Desember 2012
Lukas 1:46-55 PowerPoint (1.068 MB) - Word (60 KB)

3de Sondag van Advent 14 Desember 2008

Lukas
2:1-20
Powerpoint (1.05 MB) - Word (72 KB)
Kersfees 25 Desember 2006
Lukas
2:41-52
Powerpoint (1.33 MB) - Word (64 KB)
Sondag na Kersfees 31 Desember 2006
Lukas
3:1-6
Powerpoint (881 KB) - Word (64 KB)
2de Sondag in Advent 10 Desember 2006
Lukas
3:1-6 (2de weergawe)
Powerpoint (968 KB) - Word (87 KB)
2de Sondag in Advent 9 Desember 2012
Lukas
3:7-18
Powerpoint (864 KB) - Word (56 KB)
3de Sondag in Advent 17 Desember 2006
Lukas
3:7-18 (2de weergawe)
Powerpoint (1.17 MB) - Word (100 KB)
3de Sondag in Advent 16 Desember 2012
Lukas
3:15-17, 21-22
Powerpoint (559 KB) - Word (79 KB) 1ste Sondag van Epifanie 10 Januarie 2010
Lukas 4:1-13 Powerpoint (544 KB) - Word (75 KB) 1ste Sondag van Lydenstyd 21 Februarie 2010
Lukas 4:14-21 Powerpoint (825 KB) - Word (70 KB) 3de Sondag van Epifanie 24 Januarie 2010
Lukas 4:21-30 Powerpoint (751 KB) - Word (70 KB) 4de Sondag van Epifanie 31 Januarie 2010
Lukas
5:1-11
Powerpoint (668 KB) - Word (85 KB)
5de Sondag van Epifanie 7 Februarie 2010
Lukas
9:28-43
Powerpoint (716 KB) - Word (57 KB)
6de Sondag na Epifanie (verheerliking) 18 Februarie 2007
Lukas
9:51-62
Powerpoint (792 KB) - Word (55 KB) -Inkleurprent (40 KB)
4de Sondag in Koninkrykstyd - 1 Julie 2007
Lukas
10:1-11, 16-20
Powerpoint (802 KB) - Word (71 KB) -
Mannetjies (42 KB) - Onthou asb! (86 KB)
5de Sondag in Koninkrykstyd - 8 Julie 2007
Lukas
10:25-37
Powerpoint (1.6 MB) - Word (111 KB)
8ste Sondag in Koninkrykstyd - 14 Julie 2013
Lukas
10:38-42
Powerpoint (873 KB) - Word (106 KB)
9de Sondag in Koninkrykstyd - 21 Julie 2013
Lukas
11:1-13
Powerpoint (1.01 MB) - Word (85 KB)
10de Sondag in Koninkrykstyd - 28 Julie 2013
Lukas
12:13-21
Powerpoint (1.1 MB) - Word (102 KB)
11de Sondag in Koninkrykstyd - 4 Augustus 2013
Lukas 14:1,7-14 Powerpoint (542 KB) - Word (112 KB) 13de Sondag in Koninkrykstyd – 29 Augustus 2010
Lukas 14:25-33 Powerpoint (714 KB) - Word (107 KB) 14de Sondag in Koninkrykstyd – 5 September 2010
Lukas 15:1-10 Powerpoint (1.23 MB) - Word (101 KB) 15de Sondag in Koninkrykstyd – 12 September 2010
Lukas 17:5-10 Powerpoint (1.1 MB) - Word (110 KB) 20ste Sondag in Koninkrykstyd - 6 Oktober 2013
Lukas
17:11-19
Powerpoint (1.58 MB) - Word (66 KB)
19de Sondag in Koninkrykstyd - 14 Oktober 2007
Lukas
17:11-19 (2de weerwgawe)
Powerpoint (916 KB) - Word (102 KB)
21ste Sondag in Koninkrykstyd - 13 Oktober 2013
Lukas
18:1-8
Powerpoint (1.48 MB) - Word (69 KB)
20ste Sondag in Koninkrykstyd - 21 Oktober 2007
Lukas
18:1-8 (2de weergawe)
Powerpoint (694 KB) - Word (102 KB)
22ste Sondag in Koninkrykstyd - 20 Oktober 2013
Lukas
18:9-14
Powerpoint (1.67 MB) - Word (66 KB)
21ste Sondag in Koninkrykstyd - Hervormingsondag 28 Oktober 2007
Lukas
18:9-14 (2de weergawe)
Powerpoint (1.1 MB) - Word (136 KB)
23ste Sondag in Koninkrykstyd - Hervormingsondag 27 Oktober 2013
Lukas 19:1-10 Powerpoint (963 KB) - Word (99 KB) 22ste Sondag in Koninkrykstyd – 31 Oktober 2010
Lukas 19:28-40 Powerpoint (976 KB) - Word (122 KB) 6de Sondag in Lydenstyd 28 Maart 1009
Lukas 20:27-38 Powerpoint (1.02 MB) - Word (69 KB) 23ste Sondag in Koninkrykstyd – 7 November 2010
Lukas 21:5-19 Powerpoint (926 KB) - Word (80 KB) 24ste Sondag in Koninkrykstyd – 14 November 2010
Lukas
21:25-36
Powerpoint (1.76 MB) - Word (69 KB)
1ste Sondag in Advent 3 Desember 2006
Lukas
21:25-36 (2de weergawe)
Powerpoint (944 KB) - Word (85 KB)
1ste Sondag in Advent 2 Desember 2012
Lukas 23:33-43 Powerpoint (611 KB) - Word (74 KB)
Sondag Christus die Koning 21 November 2010
Lukas 24:36b-48 Powerpoint (1.12 MB) - Word (296 KB) 3de Sondag in Pase 26 April 2009
Lukas
24:46-53
Powerpoint (1.18 MB) - Word (60 KB)
Hemelvaart 17 Mei
Maleagi 3:1-4 Powerpoint (879 KB) - Word (114 KB)
2de Sondag in Advent 6 Desember 2009
Markus 1:9-15 Powerpoint (1.078 MB) - Word (77 KB) 1ste Sondag in Lydenstyd 1 Maart 2009
Markus 1:21-28 Powerpoint (408 KB) - Word (92 KB) 1. Kapernaum -  Jesus steek grense in sy bediening oor - Pinkster 2010
Markus 5:1-20 Powerpoint (365 KB) - Word (70 KB) 2. Dekapolis - Jesus bepaal wie binne en wie buite is - Pinkster 2010
Markus 5:21-43 Powerpoint (875 KB) - Word (111 KB) 5de Sondag in Koninkrykstyd 1 Julie 2012
Markus 6:1-6 Powerpoint (713 KB) - Word (74 KB) 3. Nasaret - Jesus word verwerp in sy tuisdorp - Pinkster 2010
Markus 6:1-13 Powerpoint (1.2 MB) - Word (99 KB) 6de Sondag in Koninkrykstyd 8 Julie 2012
Markus 6:14-29 Powerpoint (461 KB) - Word (98 KB) 7de Sondag in Koninkrykstyd 15 Julie 2012
Markus 6:30-34 en 53-56 Powerpoint (815 KB) - Word (67 KB) 6de Sondag in Koninkrykstyd 19 Julie 2009
Markus 7:1-23 Powerpoint (886 KB) - Word (85 KB) 12de Sondag in Koninkrykstyd 30 Augustus 2009
Markus 7:1-23 (2de weergawe) Powerpoint (1 MB) - Word (101 KB) 14de Sondag in Koninkrykstyd 2 September 2012
Markus 7:24-30 Powerpoint (480 KB) - Word (80 KB) 4. Siro-Fenicië - ‘n Hondjie eet krummels van die tafel - Pinkster 2010
Markus 7:24-37 Powerpoint (745 KB) - Word (73 KB) 13de Sondag in Koninkrykstyd 6 September 2009
Markus 7:24-37 (2de weergawe) Powerpoint (1.5 MB) - Word (122 KB) 15de Sondag in Koninkrykstyd 9 September 2012
Markus 8:27-38 Powerpoint (813 KB) - Word (82 KB) 14de Sondag in Koninkrykstyd 13 September 2009
Markus 8:27-38 (2de weergawe) Powerpoint (1.18 MB) - Word (103 KB) 16de Sondag in Koninkrykstyd 16 September 2012
Markus 9:2-9 Powerpoint (769 KB) - Word (68 KB)
Sondag van die Verheerliking - 22 Februarie 2009
Markus 9:30-37 Powerpoint (1.39 MB) - Word (108 KB)
17de Sondag in Koninkrykstyd 23 September 2012
Markus 9:38-50 Powerpoint (722 KB) - Word (106 KB)
18de Sondag in Koninkrykstyd 30 September 2012
Markus 10:35-45 Powerpoint (701 KB) - Word (85 KB) 19de Sondag in Koninkrykstyd 18 Oktober 2009
Markus 10:46-52 Powerpoint (922 KB) - Word (73 KB) 20ste Sondag in Koninkrykstyd 25 Oktober 2009
Markus 13:1-8 Powerpoint (633 KB) - Word (106 KB) 25ste Sondag in Koninkrykstyd 18 November 2012
Matteus 1:19-25 Powerpoint (738 KB) - Word (72 KB) 4de Sondag van Advent 19 Desember 2010
Matteus 2:1-12 Powerpoint (1.01 MB) - Word (82 KB) Epifanie 2 Januarie 2010
Matteus 2:1-12 (2de weergawe) Powerpoint (710 KB) - Word (114 KB) Epifanie 1 Januarie 2012
Matteus 2:1-12 (3de weergawe) Powerpoint (714 KB) - Word (115 KB) Epifanie 6 Januarie 2013
Matteus 2:1-12 (4de weergawe) Powerpoint (1.47 MB) - Word (113 KB) Epifanie 5 Januarie 2014
Matteus 2:13-23 Powerpoint (1.5 MB) - Word (106 KB) Sondag ná Kersfees 29 Desember 2013
Matteus 3:1-12 Powerpoint (876 KB) - Word (89 KB) 2de Sondag van Advent 5 Desember 2010
Matteus
3:13-17
Powerpoint (1 MB) - Word (51 KB) -Naamstrokie (29 KB)
1ste Sondag na Epifanie - 13 Januarie 2008
Matteus
3:13-17 (2de weergawe)
Powerpoint (1 MB) - Word (115 KB)
1ste Sondag na Epifanie - 12 Januarie 2014
Matteus
3:13-4:2
Powerpoint (411 KB) - Word (109 KB)
14de Sondag in Koninkrykstyd 18 September 2011
Matteus 4:1-11 Powerpoint (1.2 MB) - Word (78 KB) 1ste Sondag in Lydenstyd 13 Maart 2011
Matteus 4:1-11 (2de weergawe) Powerpoint (909 KB) - Word (111 KB) 1ste Sondag in Lydenstyd 9 Maart 2014
Matteus 4:12-23 Powerpoint (897 KB) - Word (124 KB) 3de Sondag na Epifanie - 26 Januarie 2014
Matteus 5:1-12 Powerpoint (1.04 MB) - Word (97 KB) 4de Sondag na Epifanie - 2 Februarie 2014
Matteus 5:13-20 Powerpoint (1.44 MB) - Word (115 KB) 5de Sondag na Epifanie - 9 Februarie 2014
Matteus 5:21-37 Powerpoint (1.36 MB) - Word (102 KB) 6de Sondag na Epifanie - 16 Februarie 2014
Matteus 5:38-48 Powerpoint (1.38 MB) - Word (115 KB) 7de Sondag na Epifanie - 23 Februarie 2014
Matteus 10:24-39 Powerpoint (783 KB) - Word (118 KB) 2de Sondag in Koninkrykstyd - 22 Junie 2014
Matteus 10:40-42 Powerpoint (1 MB) - Word (94 KB) 2de Sondag in Koninkrykstyd 26 Junie 2011
Matteus 10:40-42 (2de weergawe) Powerpoint (1.56 MB) - Word (157 KB) 3de Sondag in Koninkrykstyd 29 Junie 2014
Matteus 11:2-12 Powerpoint (812 KB) - Word (85 KB) 3de Sondag van Advent 12 Desember 2010
Matteus 11:16-19; 25-30 Powerpoint (1.1 MB) - Word (121 KB) 4de Sondag in Koninkrykstyd 6 Julie 2014
Matteus 12:38-42 Powerpoint (1.16 MB) - Word (105 KB) 13de Sondag in Koninkrykstyd 11 September 2011
Matteus 13:1-9;18-23 PowerPoint (1.25 MB) - Word (62 KB) 8ste Sondag in Koninkrykstyd 13 Julie 2008
Matteus 13:1-9;18-23 (2de weergawe) Powerpoint (1.4 MB) - Word (286 KB) 5de Sondag in Koninkrykstyd 13 Julie 2014
Matteus 13:24-30;36-40 PowerPoint (961 KB) - Word (66 KB) 9de Sondag in Koninkrykstyd 20 Julie 2008
Matteus 13:24-30;36-43 PowerPoint (1.1 MB) - Word (160 KB) 6de Sondag in Koninkrykstyd 20 Julie 2014
Matteus 13:31-33;44-52

PowerPoint (1.13 MB) - Word (64 KB)

10de Sondag in Koninkrykstyd 27 Julie 2008
Matteus 13:31-33;44-52 (2de weergawe)

Powerpoint (1.1 MB) - Word (150 KB)

7de Sondag in Koninkrykstyd 27 Julie 2014
Matteus 15:21-28

PowerPoint (899 KB) - Word (59 KB)

13de Sondag in Koninkrykstyd 17 Augustus 2008

Matteus

16:13-20

PowerPoint (1.41 MB) - Word (229 KB)

14de Sondag in Koninkrykstyd 24 Augustus 2008

Matteus

16:21-28

PowerPoint (1.31 MB) - Word (223 KB)

15de Sondag in Koninkrykstyd 31 Augustus 2008

Matteus 17:1-9

PowerPoint (690 KB) - Word (86 KB)

2de Sondag in Lydenstyd 20 Maart 2011
Matteus 17:1-9 (2de weergawe)

PowerPoint (1.20 MB) - Word (105 KB)

Sondag van Verheerliking – 2 Maart 2014
Matteus 22:15-22

PowerPoint (541 KB) - Word (109 KB)

17de Sondag in Koninkrykstyd 16 Oktober 2011
Matteus 24:36-44

PowerPoint (599 KB) - Word (84 KB)

1ste Sondag in Advent 28 November 2010
Matteus 25:1-13 PowerPoint (902 KB) - Word (57KB)

25ste Sondag in Koninkrykstyd 2 November 2008

Matteus 25:14-30 PowerPoint (769 KB) - Word (63KB)

26ste Sondag in Koninkrykstyd 16 November 2008

Matteus 25:31-46 PowerPoint (1.041 MB) - Word (78 KB)

Sondag van Christus die Koning 23 November 2008

Matteus 26:14-27:46 Powerpoint (815 KB) - Word (155 KB)

6de Sondag in Lydenstyd/ Palmsondag – 13 April 2014

Matteus 28:1-10 Powerpoint (1.03 MB) - Word (56 KB) Paasfees Sondag 23 Maart 2008
Matteus 28:1-10 (2de weergawe) Powerpoint (353 KB) - Word (89 KB) -Geloofsbelydenis 15de Sondag in Koninkrykstyd 25 September 2011
Matteus 28:16-20 Powerpoint (1.28 MB) - Word (114 KB) 1ste Sondag in Koninkrykstyd & Triniteitsondag 15 Junie 2014
Miga 5:2-5 Powerpoint (696 KB) - Word (132 KB) 4de Sondag in Advent 20 Desember 2009
Miga 6:1-8 Powerpoint (1.04 MB) - Word (86 KB) 4de Sondag in Epifanie 30 Januarie 2011
Numeri 11:24-30 Powerpoint (992 KB) - Word (107 KB) Pinksterfees 12 Junie 2011
Nehemia 8:1-3,5-6,8-10 Powerpoint (875 KB) - Word (119 KB) 3de Sondag in Epifanie 27 Januarie 2013
Openbaring
1:4-8
Powerpoint (1.27 MB) - Word (202 KB)
2de Sondag van Paastyd - 15 April 2007
Openbaring
1:4-8 (2de weergawe)
Powerpoint (1.28 MB) - Word (105 KB)
2de Sondag van Paastyd - 7 April 2013
Openbaring
3:7-13
Powerpoint (1.84 MB) - Word (79 KB)
14de Sondag in Koninkrykstyd 17 September 2006
Openbaring
3:14-22
Powerpoint (4.21 MB) - Word (81 KB)
15de Sondag in Koninkrykstyd 24 September 2006
Openbaring
4:1-11
Powerpoint (1.70 MB) - Word (158 KB)
16de Sondag in Koninkrykstyd 1 Oktober 2006
Openbaring
5:1-14
Powerpoint (1.10 MB) - Word (93 KB)
17de Sondag in Koninkrykstyd 8 Oktober 2006
Openbaring
5:11-14
Powerpoint (966 KB) - Word (78 KB)
3de Sondag van Paastyd - 22 April 2007 (vgl ook 8 Oktober 2006)
Openbaring
5:11-14 (2de weergawe)
Powerpoint (1.03 MB) - Word (102 KB)
3de Sondag van Paastyd - 14 April 2013
Openbaring
7:9-17
Powerpoint (726 KB) - Word (67 KB)
4de Sondag van Paastyd - 29 April 2007
Openbaring
7:9-17 (2de weergawe)
Powerpoint (873 KB) - Word (112 KB)
4de Sondag van Paastyd - 21 April 2013
Openbaring
21:1-6
Powerpoint (906 KB) - Word (100 KB)
5de Sondag van Paastyd - 28 April 2013
Openbaring
21:1-7
Powerpoint (728 KB) - Word (65 KB)
5de Sondag van Paastyd - 6 Mei 2007
Openbaring
21:10,21-22:5
Powerpoint (791 KB) - Word (72 KB)
6de Sondag van Paastyd - 13 Mei 2007
Openbaring
21:10-22:5
Powerpoint (1.2 MB) - Word (90 KB)
6de Sondag van Paastyd - 13 Mei 2013
Openbaring
22:12-21
Powerpoint (550 KB) - Word (57 KB)
7de Sondag van Paastyd - 20 Mei 2007
Openbaring
22:2-21
Powerpoint (1.1 MB) - Word (117 KB)
7de Sondag van Paastyd - 12 Mei 2013
Psalm 1 Powerpoint (1.1 MB) - Word (66 KB) 15de Sondag in Koninkrykstyd 20 September 2009
Psalm 8 Powerpoint (1.284 MB) - Word (65 KB) 17de Sondag in Koninkrykstyd 4 Oktober 2009
Psalm 16 Powerpoint (2.2MB) - Word (82 KB)
Tweede Sondag van Paastyd - 1 Mei 2011
Psalm
19
Powerpoint (1.18 MB) - Word (60 KB)
3de Sondag na Epifanie 28 Januarie 2007
Psalm 22 Powerpoint (850 KB) - Word (58 KB) 18de Sondag in Koninkrykstyd 11 Oktober 2009
Psalm 22 - tweede weergawe Powerpoint (513 KB) - Word (114 KB) Goeie Vrydag 2 April 2010
Psalm 23 Powerpoint (534 KB) - Word (85 KB) Vierde Sondag van Paastyd - 29 April 2012
Psalm
27
Powerpoint (1.14 MB) - Word (50 KB)
3de Sondag na Epifanie 27 Januarie 2008
Psalm 29 POWERPOINT (1.04 MB) - WORD (50 KB) 1ste Sondag van Epifanie 11 Januarie 2009
Psalm 30 Powerpoint (767 KB) - Word (107 KB) Koninkrykstyd 1 - 6 Junie 2010
Psalm 31 Powerpoint (1.36 MB) - Word (63 KB) 6de Sondag van Lydenstyd,Palmsondag, 5 April 2009
Psalm 31 Powerpoint (3.1 MB) - Word (73 KB) 6de Sondag van Lydenstyd,Palmsondag, 17 April 2011
Psalm 32 Powerpoint (987 KB) - Word (100 KB) 4de Sondag van Lydenstyd,14 Maart 2010
Psalm 34 Powerpoint (701 KB) - Word (64 KB) 11de Sondag in Koninkrykstyd 23 Augustus 2009
Psalm
36
Powerpoint (1.01 MB) - Word (58 KB)
2de Sondag na Epifanie 21 Januarie 2007
Psalm
47
Powerpoint (1.27 MB) - Word (69 KB)
Hemelvaart 2 Junie 2011
Psalm 63 Powerpoint (1.36 MB) - Word (82KB) 3de Sondag van Lydenstyd 7 Maart 2010
Psalm 66 Powerpoint (898 KB) - Word (94 KB) 6de Sondag in Paastyd 27 April 2008
Psalm
71
Powerpoint (1.34 MB) - Word (56 KB)
4de Sondag na Epifanie 4 Februarie 2007
Psalm
72
Powerpoint (1.36 MB) - Word (61 KB)
2de Sondag in Advent - 9 Desember 2007
Psalm 72 (tweede preek)
Powerpoint (740 KB) - Word (89 KB)
Epifaniefees 3 Januarie 2010
Psalm 80 PowerPoint (1.124 MB) - Word (73 KB)

1ste Sondag van Advent 30 November 2008

Psalm 85 PowerPoint (790 KB) - Word (55 KB)

2de Sondag van Advent 7 Desember 2008

Psalm
87
Powerpoint (823 KB) - Word (59 KB)
24ste Sondag in Koninkrykstyd 26 November 2006
Psalm
89
Powerpoint (812 KB) - Word (122 KB)

4de Sondag van Advent 18 Desember 2011

Psalm
93
Powerpoint (678 KB) - Word (93 KB)

Hemelvaart 17 Mei 2012

Psalm
96
Powerpoint (841 KB) - Word (99 KB)

Kersfees 25 Desember 2012

Psalm 97 Powerpoint (790 KB) - Word (71 KB) Kersfees 25 Desember 2010
Psalm 98 Powerpoint (788 KB) - Word (97 KB) Kersfees 25 Desember 2011
Psalm 99 Powerpoint (1.23 MB) - Word (90 KB) Sondag van verheerliking - 6 Maart 2011
Psalm 105 Powerpoint (1.13 MB) - Word (134 KB)
8ste Sondag in Koninkrykstyd 7 Augustus 2011
Psalm 107 PowerPoint (843 KB) - Word (120 KB) 4de Sondag van Lydenstyd 22 Maart 2009
Psalm 110
Powerpoint (768 KB) - Word (64 KB)
7de Sondag in Paastyd - 24 Mei 2009
Psalm 116
Powerpoint (1.87 MB) - Word (74 KB)

Derde Sondag in Paastyd - 8 Mei 2011

Psalm 119:31-40

PowerPoint (938 KB) - Word (228 KB)

16de Sondag in Koninkrykstyd 7 September 2008

Psalm
122
Powerpoint (1.88 MB) - Word (66 KB)
1ste Sondag in Advent - 2 Desember 2007
Psalm 124 Powerpoint (844 KB) - Word (71 KB) 16de Sondag in Koninkrykstyd 27 September 2009
Psalm 131 Powerpoint (560 KB) - Word (102 KB) 8ste Sondag in Epifanie - 27 Februarie 2011
Psalm 133 Powerpoint (1.24 MB) - Word (92 KB) 2de Sondag in Pase - 15 April 2012
Psalm 139 Powerpoint (738 KB) - Word (107 KB) 2de Sondag in Epifanie - 15 Januarie 2012
Psalm
148
Powerpoint (1.16 MB) - Word (58 KB) -
1ste Sondag na Kersfees - 30 Desember 2007
Psalm
148 (2de weergawe)
Powerpoint (1.19 MB) - Word (95 KB)
1ste Sondag na Kersfees - 30 Desember 2012
Romeine
1:1-7
Powerpoint (1.19 MB) - Word (58 KB)
4de Sondag in Advent - 23 Desember 2007
Romeine
4:1-5, 13-17
Powerpoint (1.33 MB) - Word (101 KB)
2de Sondag in Lydenstyd - 17 Februarie 2008
Romeine
4:13-25
Powerpoint (948 KB) - Word (61 KB) 2de Sondag in Lydenstyd - 8 Maart 2009
Romeine
5:1-11
Powerpoint (1.21 MB) - Word (56 KB)
3de Sondag in Lydenstyd - 24 Februarie 2008
Romeine
5:1-5
Powerpoint (1.1 MB) - Word (95 KB)
Drie-eenheidsondag - 26 Mei 2013
Romeine
5:1-11 (2de weergawe)
4de Sondag in Koninkrykstyd 15 Junie 2008
Romeine
5:12-21
Powerpoint (939 KB) - Word (54 KB)
1ste Sondag in Lydenstyd 10 Februarie 2008
Romeine 6:1-11 PowerPoint (990 KB) - Word (52 KB) 5de Sondag in Koninkrykstyd 22 Junie 2008
Romeine 6:12-23

PowerPoint (1.43 MB) - Word (54 KB)

6de Sondag in Koninkrykstyd 29 Junie 2008
Romeine 7:15-25

PowerPoint (1.25 MB) - Word (123 KB)

7de Sondag in Koninkrykstyd 7 Julie 2008
Romeine 8:12-17

PowerPoint (861 KB) - Word (103 KB)

1ste Sondag in Koninkrykstyd 3 Junie 2012
Romeine 8:14-17 PowerPoint (1.14 MB) - Word (134 KB)

 

Pinkstersondag 19 Mei 2013
Romeine 8:22-27 Powerpoint (835 KB) - Word (197 KB)
Pinkstersondag 31 Mei 2009
Romeine 8:22-27 (2de weergawe) Powerpoint (807 KB) - Word (123 KB)
Pinkstersondag 27 Mei 2012
Romeine
10:8-13
Powerpoint (990 KB) - Word (58 KB)
1ste Lydensondag 25 Februarie 2007
Romeine
10:8b-13
Powerpoint (1.1 MB) - Word (119 KB)
1ste Lydensondag 17 Februarie 2013
Sagaria
1:7-17
Powerpoint (865 KB) - Word (72 KB)
18de Sondag in Koninkrykstyd 15 Oktober 2006
Sagaria
2:1-13
Powerpoint (1.04 MB) - Word (54 KB)
19de Sondag in Koninkrykstyd 22 Oktober 2006
Sagaria
3:1-10
Powerpoint (1.01 MB) - Word (78 KB)
20ste Sondag in Koninkrykstyd 29 Oktober 2006
Sagaria
6:9-15
Powerpoint (792 KB) - Word (84 KB)
21ste Sondag in Koninkrykstyd 5 November 2006
Sagaria
8:1-8
Powerpoint (776 KB) - Word(69 KB)
Video vir Skriflesing
(Klein formaat: 600 KB;
Groter formaat: 4.91 MB)
22ste Sondag in Koninkrykstyd 12 November 2006
Sagaria
9:9-12
Powerpoint (1 MB) - Word(104 KB)
3de Sondag in Koninkrykstyd 3 Julie 2011
Sagaria
14:8-21
Powerpoint (514 KB) - Word (59 KB)
23ste Sondag in Koninkrykstyd 19 November 2006
Sefanja 3:14-20 Powerpoint (811 KB) - Word (84 KB) 3de Sondag in Advent 13 Desember 2009
Spreuke
8:22-31
Powerpoint (499 KB) - Word (50 KB)
Triniteit Sondag - 3 Junie 2007
Spreuke
9:1-6
Powerpoint (748 KB) - Word (100 KB)
12de Sondag in Koninkrykstyd en 3de Sondag in Seisoen van Barmhartigheid – 19 Augustus 2012