Advent 2011 tot Koninkrykstyd 2012

Hier volg die fokustekste vir Jaar B van die RCL Leesrooster soos in die Preekstudies en liturgiese voorstelle gebruik word.  Klik op die Lees meer om dit op die webtuiste te kan lees.  Klik op die skakel na die Word dokument aan die onderkant van die artikel om dit af te laai. 

Klik hier om die weeklikse PowerPoint en Word hulpmiddels van die Seisoen van Luister af te laai.


 

Sondag

Datum

 

Fokusteks

Ander tekste

1

Eerste Sondag in Advent

27 November 2011

Jesaja 64:1-9

Psalm 80:1-7, 17-19

1 Korintiërs 1:3-9

Markus 13:24-37

2

Tweede Sondag in Advent

4 Desember 2011

Jesaja 40:1-11

Psalm 85:1-2, 8-13

2 Petrus 3:8-15a

Markus 1:1-8

3

Derde Sondag in Advent

11 Desember 2011

Jesaja 61:1-4, 8-11

Psalm 126 of Lukas 1:46b-55

1 Tessalonisense 5:16-24

Johannes 1:6-8, 19-28

4

Vierde Sondag in Advent

 

18 Desember 2011

Psalm 89:1-4, 19-26

2 Samuel 7:1-11, 16

Lukas 1:46b-55 of

Romeine 16:25-27

Lukas 1:26-38

5

Kersfeesdiens

25 Desember 2011

Psalm 98

 

Jesaja 52:7-10

Hebreërs 1:1-4, (5-12)

Johannes 1:1-14

6

Epifaniefeesdiens

1 Januarie 2012

Matteus 2:1-12

Jesaja 60:1-6

Psalm 72:1-7, 10-14

Efesiërs 3:1-12

7

Eerste Sondag ná Epifanie

8 Januarie 2012

Handelinge 19:1-7

Genesis 1:1-5

Psalm 29

Markus 1:4-11

8

Tweede Sondag ná Epifanie

15 Januarie 2012

Psalm 139:1-6, 13-18

1 Samuel 3:1-10, (11-20)

1 Korintiërs 6:12-20

Johannes 1:43-51

9

Derde Sondag ná Epifanie

22 Januarie 2012

1 Korintiërs 7:29-31

Jona 3:1-5, 10

Psalm 62:5-12

Markus 1:14-20

10

Vierde Sondag ná Epifanie

29 Januarie 2012

1 Korintiërs 8:1-13

Deuteronomium 18:15-20

Psalm 111

Markus 1:21-28

11

Vyfde Sondag na Epifanie

5 Februarie 2012

1 Korintiërs 9:16-23

Jesaja 40:21-31

Psalm 147:1-11, 20c

Markus 1:29-39

12

Sesde Sondag na Epifanie

12 Februarie 2012

2 Konings 5:1-14

Psalm 30

1 Korintiërs 9:24-27

Markus 1:40-45

13

Sondag van die Verheerliking – Feesdiens

19 Februarie 2012

2 Konings 2:1-12

Psalm 50:1-6

2 Korintiërs 4:3-6

Markus 9:2-9

14

Aswoensdag

22 Februarie 2012

 

Joël 2:1-2, 12-17 of Jesaja 58:1-12

Psalm 51:1-17

2 Korintiërs 5:20b-6:10

Matteus 6:1-6, 16-21

15

Eerste Sondag in Lydenstyd

26 Februarie 2012

Genesis 9:8-17

Psalm 25:1-10

1 Petrus 3:18-22

Markus 1:9-15

16

Tweede Sondag in Lydenstyd

4 Maart 2012

Genesis 17:1-7, 15-16

Psalm 22:23-31

Romeine 4:13-25

Markus 8:31-38 of Markus 9:2-9

17

Derde Sondag in Lydenstyd

11 Maart 2012

Johannes 2:13-22

Eksodus 20:1-17

Psalm 19

1 Korintiërs 1:18-25

18

Vierde Sondag in Lydenstyd

18 Maart 2012

Efesiërs 2:1-10

Numeri 21:4-9

Psalm 107:1-3, 17-22

Johannnes 3:14-21

19

Vyfde Sondag in Lydenstyd

25 Maart 2012

Johannes 12:20-33

Jeremia 31:31-34

Psalm 51:1-12 of Psalm 119:9-16

Hebreërs 5:5-10

20

Sesde Sondag in Lydenstyd – Palmsondag – Feesdiens

1 April 2012

Johannes 12:12-16

Psalm 118:1-2, 19-29 (Palm)

Markus 11:1-11 of

Jesaja 50:4-9a (passie)

Psalm 31:9-16

Filippense 2:5-11

Markus 14:1-15:47 of Markus 15:1-39, (40-47)

21

Goeie Vrydag - Feesdiens

6 April 2012

Jesaja 52:13-53:12

Psalm 22

Hebreërs 10:16-25 of Hebreërs 4:14-16; 5:7-9

Johannes 18:1-19:24

22

Paasfees

8 April 2012

1 Korintiërs 15:1-11

Handelinge 10:34-43 of Jesaja 25:6-9

Psalm 118:1-2, 14-24

of Handelinge 10:34-43

Johannes 20:1-18 of Markus 16:1-8

23

Tweede Sondag van Paastyd

15 April 2012

Psalm 133

Handelinge 4:32-35

1 Johannes 1:1-2:2

Johannes 20:19-31

24


 

Derde Sondag van Paastyd

22 April 2012

Handelinge 3:12-19

Psalm 4

1 Johannes 3:1-7

Lukas 24:36b-48

25

Vierde Sondag van Paastyd –

Goeie Herdersondag

29 April 2012

Psalm 23

 

Handelinge 4:5-12

1 Johannes 3:16-24

Johannes 10:11-18

26

Vyfde Sondag van Paastyd - Arbeidsondag

6 Mei 2012

Johannes 15:1-8

Handelinge 8:26-40

Psalm 22:25-31

1 Johannes 4:7-21              

27

Sesde Sondag van Paastyd

13 Mei 2012

Johannes 15:9-17

Handelinge 10:44-48

Psalm 98

1 Johannes 5:1-6

28

Hemelvaart - Feesdiens - Pinkster begin

17 Mei 2012

Psalm 93

Handelinge 1:1-11

Psalm 47 of

Efesiërs 1:15-23

Lukas 24:44-53

29

Sewende Sondag van Paastyd

20 Mei 2012

1 Johannes 5:9-13

Handelinge 1:15-17, 21-26

Psalm 1

Johannes 17:6-19

30

Pinksterfees

27 Mei 2012

Romeine 8:22-27

Handelinge 2:1-21 of Esegiël 37:1-14

Psalm 104:24-34, 35b

of Handelinge 2:1-21

Johannes 15:26-27; 16:4b-15

31

Eerste Sondag van Koninkrykstyd

Drie-eenheidsondag Feesdiens

Omgewingsondag

3 Junie 2012

Romeine 8:12-17

Jesaja 6:1-8

Psalm 29    

Johannes 3:1-17

32

Tweede Sondag in Koninkrykstyd

10 Junie 2012

2 Korintiërs 4:13-5:1

1 Samuel 8:4-11,(12-15),16-20, (11:14-15)

of Genesis 3:8-15

Psalm 138 of Psalm 130

Markus 3:20-35

33

Derde Sondag in Koninkrykstyd

17 Junie 2012

2 Korintiërs 5:6-10, (11-13), 14-17

1 Samuel 15:34 - 16:13 of Esegiël 17:22-24

Psalm 20 of Psalm 92:1-4, 12-15

Markus 4:26-34

34

Vierde Sondag in Koninkrykstyd

24 Junie 2012

2 Korintiërs 6:1-13

1 Samuel 17:(1a, 4-11, 19-23), 32-49 of Job 38:1-11

Psalm 9:9-20 of Psalm 107:1-3, 23-32

Markus 4:35-41

35

Vyfde Sondag in Koninkrykstyd

1 Julie 2012

Markus 5:21-43

2 Samuel 1:1, 17-27 of Spreuke 1:13-15, 2:23-24

Psalm 130 of Psalm 30

2 Korintiërs 8:7-15

36

Sesde Sondag in Koninkrykstyd

8 Julie 2012

Markus 6:1-13

2 Samuel 5:1-5, 9-10 of Esegiël 2:1-5

Psalm 48 of Psalm 123

2 Korintiërs 12:2-10

37

Sewende Sondag in Koninkrykstyd

15 Julie 2012

Markus 6:14-29

2 Samuel 6:1-5, 12b-19 of Amos 7:7-15

Psalm 24 of Psalm 85:8-13

Efesiërs 1:3-14

38

Agste Sondag in Koninkrykstyd

22 Julie 2012

Efesiërs 2:11-22

2 Samuel 7:1-14a of Jeremia 23:1-6

Psalm 89:20-37 of Psalm 23

Markus 6:30-34, 53-56

39

Negende Sondag in Koninkrykstyd

29 Julie 2012

Efesiërs 3:14-21

2 Samuel 11:1-15 of 2 Konings 4:42-44

Psalm 14 of Psalm 145:10-18

Johannes 6:1-21

40

Tiende Sondag in Koninkrykstyd

Eerste Sondag seisoen van barmhartigheid

5 Augustus 2012

Eksodus 16:2-4, 9-15

2 Samuel 11:26 - 12:13a of

Psalm 51:1-12 of Psalm 78:23-29    

Efesiërs 4:1-16

Johannes 6:24-35

41

Elfde Sondag in Koninkrykstyd

Tweede Sondag seisoen van barmhartigheid

 

12 Augustus 2012

1 Konings 19:4-8

2 Samuel 18:5-9, 15, 31-33 of

Psalm 130 of Psalm 34:1-8

Efesiërs 4:25-5:2

Johannes 6:35, 41-51

42

Twaalfde Sondag in Koninkrykstyd

Derde Sondag seisoen van barmhartigheid

19 Augustus 2012

Spreuke 9:1-6

 

1 Konings 2:10-12; 3:3-14 of

Psalm 111 of Psalm 34:9-14

Efesiërs 5:15-20

Johannnes 6:51-58

43

Dertiende Sondag in Koninkrykstyd

Barmhartigheidsondag

26 Augustus 2012

Josua 24:1-2a, 14-18

 

1 Kings 8:(1,6,10-11), 22-30, 41-43 of

Psalm 84 of Psalm 34:15-22

Efesiërs 6:10-20

Johannes 6:56-69

44

Veertiende Sondag in Koninkrykstyd

Eerste Sondag Seisoen van die skepping

2 September 2012

Markus 7:1-8, 14-15, 21-23

Hooglied van Salomo2:8-13 of Deuteronomium 4:1-2, 6-9

Psalm 45:1-2, 6-9 of Psalm 15

Jakobus 1:17-27

45

Vyftiende Sondag in Koninkrykstyd

Tweede Sondag Seisoen van die skepping

9 September 2012

 

Markus 7:24-37

 

Spreuke 22:1-2, 8-9, 22-23 of Jesaja 35:4-7a

Psalm 125 of Psalm 146

Jakobus 2:1-10, (11-13), 14-17

46

Sestiende Sondag in Koninkrykstyd

Derde Sondag Seisoen van die skepping

16 September 2012

 

Markus 8:27-38

Spreuke 1:20-33 of Jesaja 50:4-9a

Psalm 19 of Psalm 116:1-9

Jakobus 3:1-12

47

Sewentiende Sondag in Koninkrykstyd

Vierde Sondag Seisoen van die skepping

23 September 2012

Markus 9:30-37

Spreuke 31:10-31 of Prediker 1:16-2:1, 12-22

Psalm 1 of Psalm 54

Jakobus 3:13 - 4:3, 7-8a

48

Agtiende Sondag in Koninkrykstyd

30 September 2012

Markus 9:38-50

Ester 7:1-6, 9-10; 9:20-22 of Numeri 11:4-6, 10-16, 24-29

Psalm 124 of Psalm 19:7-14

Jakobus 5:13-20

49

Negentiende Sondag in Koninkrykstyd

7 Oktober 2012

Genesis 2:18-24

Job 1:1, 2:1-10 of

Psalm 26 of Psalm 8

Hebreërs 1:1-4, 2:5-12

50

Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

14 Oktober 2012

Amos 5:6-7, 10-15

Job 23:1-9, 16-17 of

Psalm 22:1-15 of Psalm 90:12-17

Hebreërs 4:12-16

Markus 10:17-31

51

Een en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

21 Oktober 2012

Jesaja 53:4-12

Job 38:1-7, (34-41) of

Psalm 104:1-9, 24, 35c of Psalm 91:9-16

Hebreërs 5:1-10

Markus 10:35-45

52

Twee en Twintigste Sondag in

Koninkrykstyd – Hervormingsondag

28 Oktober 2012

Jeremia 31:7-9

Job 42:1-6, 10-17 of

Psalm 34:1-8, (19-22) of Psalm 126

Hebreërs 7:23-28

Markus 10:46-52

53

Drie en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

4 November 2012

Deuteronomium 6:1-9

Rut 1:1-18 of

Psalm 146 of Psalm 119:1-8

Hebreërs 9:11-14

Markus 12:28-34

54

Vier en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

11 November 2012

1 Konings 17:8-16

Rut 3:1-5; 4:13-17 of

Psalm 127 of Psalm 146         

Hebreërs 9:24-28

Markus 12:38-44

55

Vyf en Twintigste Sondag in Koninkrykstyd

18 November 2012

Markus 13:1-8

1 Samuel 1:4-20 of Daniël 12:1-3

1 Samuel 2:1-10 of Psalm 16       

Hebreërs 10:11-14, (15-18), 19-25

56

Sondag van Christus die Koning – Feesdiens

25 November 2011

Daniël 7:9-10, 13-14

2 Samuel 23:1-7 of

Psalm 132:1-12, (13-18) of Psalm 93

Openbaring 1:4b-8

Johannes 18:33-37

Attachments:
FileBeskrywingFile sizeLaas gewysig
Download this file (Fokustekste 2011-2012.doc)Fokustekste 2011-2012Preekstudies en Liturgiese voorstelle148 Kb21/11/2011 09:31
Error: Directory path specified is not a directory: /usr/www/users/gemeen/Powerpoint