Hier is 'n ekstra hulpmiddel vir Paasweek 2011

Berei stasies voor wat Jesus se lydensweg uitbeeld. 

Vra kunstenaars in die gemeente om die verskillende stasies uit te beeld, of vra die selgroepe / Bybelstudiegroepe om elkeen ‘n stasie uit te beeld. 

Jy kan ook uitbeeldings van die lydensweg op die internet kry:

 Druk boekies met die aanwysings, wat mense by die deure kan kry. 

‘n Voorbeeld van so ‘n boekie kan afgelaai word op die Kerkjaar 2010-2011 blad:

Kommentaar 

 
# DsDs A Kritzinger 2011-04-19 08:39
Dankie vir elkeen wat so hard werk om hierdie materiaal beskikbaar te stel. Ek bid die Here se seën vir julle toe.
 
Error: Directory path specified is not a directory: /usr/www/users/gemeen/Powerpoint