Hier is die onderskeie onderwerpe vir Pinkster 2010.  Klik daarop om na die preekriglyn te gaan.  Die PowerPoint aanbiedinge sal teen 9 April op die webtuiste verskyn.
1  Kapernaum -  Jesus trotseer uitdagings in sy bediening

Markus 1:21-28; 40-45; 2:1-12; 23-27; 3:1-6; 31-35 (familie); 7:1-13; 14-23

2  Dekapolis - Legio word bevry tussen die grafte

Markus 5:1-20 (Matt 8:28-34; Luk 8:26-39); 7:31-37 (Matt 15:29-31

3  Nasaret - Jesus word verwerp in sy tuisdorp

Markus 6:1-6 (Matt 13:53-58; 9:35; Luk 4:16-30)

4  Siro-Fenicië - ‘n Hondjie eet krummels van die tafel

Markus 7:24-30 (Matt 15:21-28)

5  Samaria - Die vrou by die put drink lewende water

Johannes 4:1-42

6  Jerusalem - Reg geskied aan die Griekse weduwees

Handelinge 6:10-7

7  Ethiopië - Lig breek deur vir 'n minister van finansies

Handelinge 8:26-40

8  Seserea - Die Gees val op Kornelius die Italiaanse kaptein

Handelinge 10:1-48

9  Filippi - Eerste Europese gemeente gestig met Lidia, ‘n slavin en ‘n bewaarder

Handelinge 16:11-40

10  Atene - In gesprek met die intellektueles

Handelinge 17:16-34