Die kerk het tradisioneel lidmate op hierdie dag gedoop wat nog nie met Paassondag gereed was nie. Die viering van die verjaardag van die kerk is inderdaad ‘n goeie tyd om ook die geestelike geboorte van nuwe Christene te vier!

Vir reeds gedoopte lidmate is dit weer ‘n goeie geleentheid om hulle doopbeloftes te hernuwe met ‘n doopvieringsritueel. Dit is ook die gebruik dat daar in die tyd aalmoese uitgedeel word aan die armes. Spesiale klem is ook in dié tyd gelê op gasvryheid aan vreemdelinge.

Sommige het ook die gebruik om op hierdie Sondag spesiale musiek en uitstallings van kuns, handewerk, blomme of enige iets wat die Gees se gawes aan die gemeente simboliseer, te hê. Simbole en handelinge kan die klem laat val op die talewonder, die eenheid van die kerk en die uitreik-karakter van die kerk. ‘n Duif, tonge van vuur of ‘n afwaartse pyl kan die Heilige Gees simboliseer, ‘n skip kan die kerk simboliseer.  Gesinne kan in hierdie tyd gerus ‘n duif uit karton knip, met goue verf spuit, en dit op hulle voordeure plak!

Die kleure wat veral op Pinksterdag gebruik word, is rooi en goud om die tonge van vuur wat neergedaal het te simboliseer.