Hulpmiddels

Ons leer deur ons eie stories te vertel.

Blote kennis help nie regtig baie ver nie.  'n Mens moet saam met die kennis en in afhanklikheid (houding) van die Gees vaardighede aanleer, soos om te let op die mense wat oor jou pad kom.  Soos jy dit inoefen en dit 'n gewoonte raak, so begin jy leer hoe dit werk om oor grense te gaan.  En die wonder is dat só 'n gewoonte vir ander ook geleer kan word (oordraagbaar).

Dink eers alleen na oor jou kontak met mense vandag.

Lys almal wat jy kon groet, waar jy oor ‘n grens kon gaan, waar jy ingenooi is in hulle lewe of huise of kantore, en jy die geleentheid gehad het om aan ‘n dieper verhouding te bou.

o   Vanoggend

o   Vanmiddag

Sommige sal baie kontakte gehad het en ander minder.  En dit is heeltemal OK.  As jy niemand regtig kon groet nie, of daar nie grense oorgesteek is nie, dink dan oor mense wat jy graag môre sou wou groet.

Dit kan iemand wees wat vreemd was of jou uit jou gemaksone uitgeneem het.

Vertel vir mekaar die storie van jou ontmoeting met die persoon(e).

Konsentreer veral op hoe dié ontmoeting JOU geruk of getroos of geseën het.  Vertel dit asof hy/sy nou by julle is.  Onthou die Seisoen van Luister se waardes van leerbaarheid, vertroue, deernis en openheid.

Dink na hoe God jou voorberei het vir die ontmoeting met die persoon (oop/kwesbaar).

Gee tyd vir 3 persone om met ons te deel wat gebeur het - en wat julle geleer het om saam met Jesus te stap oor grense.

Die kerk het tradisioneel lidmate op hierdie dag gedoop wat nog nie met Paassondag gereed was nie. Die viering van die verjaardag van die kerk is inderdaad ‘n goeie tyd om ook die geestelike geboorte van nuwe Christene te vier!

Vir reeds gedoopte lidmate is dit weer ‘n goeie geleentheid om hulle doopbeloftes te hernuwe met ‘n doopvieringsritueel. Dit is ook die gebruik dat daar in die tyd aalmoese uitgedeel word aan die armes. Spesiale klem is ook in dié tyd gelê op gasvryheid aan vreemdelinge.

Sommige het ook die gebruik om op hierdie Sondag spesiale musiek en uitstallings van kuns, handewerk, blomme of enige iets wat die Gees se gawes aan die gemeente simboliseer, te hê. Simbole en handelinge kan die klem laat val op die talewonder, die eenheid van die kerk en die uitreik-karakter van die kerk. ‘n Duif, tonge van vuur of ‘n afwaartse pyl kan die Heilige Gees simboliseer, ‘n skip kan die kerk simboliseer.  Gesinne kan in hierdie tyd gerus ‘n duif uit karton knip, met goue verf spuit, en dit op hulle voordeure plak!

Die kleure wat veral op Pinksterdag gebruik word, is rooi en goud om die tonge van vuur wat neergedaal het te simboliseer.

Benewens die Hemelvaart en Pinkster rubrieke in die Liedboek (425-444) is daar 'n hele aantal Flam liedere wat goed by die tema sal pas:
  • Flam 4 - O Heilige Gees, Kom Maak My Nuut
  • Flam 5 - Daar Is Geen Grens
  • Flam 41 - Beeld van God
  • Flam 52 - Laat almal weet
  • Flam 70 - Lig vir die wêreld
  • Flam 80 - Weet jy?
  • Flam 119 - Ons aanvaar jou met die liefde
  • Flam 173 - Dis die opdrag van God
  • Flam 227 - Ons sal nou gaan
  • Flam 256 - Ons is U Liggaam