Stap met Jesus oor Grense - Pinksterreeks 2010

Die grootste verskil wat die evangelie maak, lê nie in wat IN mense gebeur nie, maar wat TUSSEN mense gebeur.  Verhoudings tussen mense is die plek waar ware gemeenskap gebeur.

Elkeen van ons is ‘n ketting, ‘n band wat mense verbind.  Telkens as ons uitreik na mekaar in gemeenskap en versorging, en bereid is om grense oor te steek na ander, trek ons mense in, en gee dit sin en betekenis aan ander en ons eie lewe.

Om grense oor te steek: kultureel, eties, generasies, etnies, sosiaal, ekonomies, gender en noem maar self verder op, was en sal altyd die lewensbloed van die geloof in Christus bly.

Van die begin af was dit die patroon: waar gelowiges ‘n kulturele grens oorgesteek is, soos ons bv. in Handelinge 11 lees,  waar 'n paar onbekende Joodse gelowiges in Antiochië met die Grieke oor Jesus gesels het, kom daar 'n kerk tot stand. (11:19-20). En waar hulle dit nie gedoen het nie, het die kerk gekrimp of tot niet gegaan.

Ek wil jou dus uitdaag om 'n reis dié Pinksterweek met jou gemeente te onderneem.  Ons noem die reis: Stap met Jesus oor grense.

Vir 10 dae (of hoe lank jy ook al Pinkster gaan hou), gaan julle fokus op twee goed:

  1. die wyse waarop Jesus en sy kerk in die Evangelies en Handelinge grense oorgesteek het, en
  2. die mense wat die Here elke dag oor julle pad stuur, waarin ons self die grense sal ontdek waaroor die Here ons wil neem. 
Elke aand moet dus ook só ingerig word, dat daar tyd is om te gesels hieroor in groepe of deur getuienisse.  Die wêreld van die teks en die wêreld waarbinne ons leef, moet dus doelbewus in kontak met mekaar gebring word.  Dit is die enigste manier waarop ons regtig die voorbeeld van Jesus en sy kerk kan volg om oor grense te begin stap in ons eie wêreld.
Dit help baie om twee goed in gedagte te hou in ons gesels oor die kontak met mense:
  • Ontmoetings met mense is geskenke uit die hand van die Here.  Daarom vra ons elke aand hoe dié ontmoetings jou geruk of getroos of geseën het.  En ons praat ook oor hoe die Gees jou moontlik voorberei het daarop en wat jy dink die Here deur die persoon(e) met jou wil laat gebeur.  Die eerste fokus is dus die impak op jouself.
  • Telkens gaan ons egter ook vra wat die Here deur jou wil bevestig in die ander persoon en/of moontlik wil verander in jou.  Die fokus is dus op die grense waaroor die Here jou wil begelei.
En elke aand help ons mekaar om te leer wat ons beter wil leer doen. Kortom - ons gaan op reis met mekaar om 'n paar grense na ander mense oor te steek, wat uiteindelik geskenke van die Here word.  Jy kan gerus die gespreksraamwerk vir dié gesprek gebruik.
Die tekste wat ons gaan behandel in die Pinksterreeks is só gekies dat 5 uit die Evangelies kom en 5 uit Handelinge. Saam met die ander drie Leesrooster preke in die Pinkstertyd (Hemelvaart - Handelinge 1:1-11 [3 Mei beskikbaar]; 7de Sondag van Pase -  Johannes 17:20-26 [3 Mei beskikbaar]; Pinksterfees - Johannes 14:8-17 [10 Mei beskikbaar]), gee dit jou genoeg materiaal om jou eie reeks saam te stel:
1  Kapernaum -  Jesus trotseer uitdagings in sy bediening

Markus 1:21-28; 40-45; 2:1-12; 23-27; 3:1-6; 31-35 (familie); 7:1-13; 14-23

2  Dekapolis - Legio word bevry tussen die grafte

Markus 5:1-20 (Matt 8:28-34; Luk 8:26-39); 7:31-37 (Matt 15:29-31)

3  Nasaret - Jesus word verwerp in sy tuisdorp

Markus 6:1-6 (Matt 13:53-58; 9:35; Luk 4:16-30)

4  Siro-Fenicië - ‘n Hondjie eet krummels van die tafel

Markus 7:24-30 (Matt 15:21-28)

5  Samaria - Die vrou by die put drink lewende water

Johannes 4:1-42

6  Jerusalem - Reg geskied aan die Griekse weduwees

Handelinge 6:10-7

7  Ethiopië - Lig breek deur vir 'n minister van finansies

Handelinge 8:26-40

8  Seserea - Die Gees val op Kornelius die Italiaanse kaptein

Handelinge 10:1-48

9  Filippi - Eerste Europese gemeente gestig met Lidia, ‘n slavin en ‘n bewaarder

Handelinge 16:11-40

10  Atene - In gesprek met die intellektueles

Handelinge 17:16-34