BESTEL DIT HIER - R60

Leesrooster-250pxOPSOMMING: Woord en lewe bied aan lidmate die geleentheid om die erkende teksrooster Revised Common Lectionary (RCL) elke week in hulle persoonlike stiltetyd, met huisgodsdiens of in groepbyeenkomste te volg. Só help dit lidmate om die boodskap van die Bybel oor ’n tydperk van drie jaar in sy groter omvang te lees en te leer ken. Woord en lewe is vanjaar gegrond op Jaar B van die RCL.

Omdat Woord en lewe aansluit by die seisoene van die kerkjaar, moedig dit lidmate aan om al die feeste, gebruike en gewoontes van die kerkjaar te vier en te ervaar. Voor elke seisoen van die kerkjaar begin, is daar agtergrondinligting oor daardie spesifieke seisoen.

Woord en lewe sluit ook aan by die Seisoen van Luister se Luistersiklus en behandel elke week ’n ander teksgedeelte. Elke dag van die week word daar vanuit ’n ander hoek op hierdie teksgedeelte gefokus. Dit help lesers om ’n leesmetode te ontwikkel wat hulle help om die Bybeltekste vanuit verskillende perspektiewe te oordink. Dit ontwikkel by lesers die besef dat verskillende perspektiewe op die teks verskillende vrae ontlok, om uiteindelik verskillende insigte en antwoorde te bied. Deur die fokusteks bring Woord en lewe ook eenheid tussen die erediens, huisgodsdiens en groepgesprekke.

Die volgende bylaes is beskikbaar op www.leesrooster.co.za:

  • Hoe kan ons die Bybel lees sodat ons dit beter kan verstaan?
  • Agtergrondinligting oor die Revised Common Lectionary (RCL)
  • Agtergrondinligting oor die gereformeerde belydenisskrifte
  • Sewe geloofsgewoontes.

Woord en lewe kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik Woord en fees.

Nuwe ontwerp en aanslag

Die fokus val nou meer op bruikbaarheid
Die bydraes is daarom baie meer kernagtig
Elke week se bydraes strek oor slegs 2 bladsye


SKRYWER

Woord en lewe is saamgestel deur lede van ’n navorsingsgroep van Communitas (voorheen Buvton), en dié lede kom almal uit die VGKSA en die NG Kerk.