Produkte

Hierdie publikasie is die vyfde titel in die reeks publikasies wat die Seisoen van Luister ontwikkel het. Dit bestaan uit vyftien gesprekstukke wat aan die hand van die luistersiklus riglyne bied om gesprek oor sensitiewe kwessies van ons dag te stimuleer en te lei. Die kwessies wat behandel word is uiteenlopend en word onder drie temas ingedeel, naamlik geloof, identiteit en die Christelike lewe.

Van die kwessies wat bespreek word, sluit in:

  1. Die oënskynlike afwesigheid van God in die wêreld
  2. Die opstanding van Jesus
  3. Die aard van gebed
  4. Die betekenis van gereformeerdheid
  5. Armoede en die toets vir die kerk
  6. Grondhervorming
  7. Misdaad en geweld

Die boek sluit ’n DVD in. Elke hoofstuk word deur die betrokke skrywer (of iemand anders) op DVD ingelei. In die boek word riglyne gegee waar die DVD tydens die bespreking van ’n kwessies gekyk moet word.

In hierdie publikasie probeer die skrywers om luisterend oor ‘n aantal sensitiewe kwessies te praat. Dalk leer ons in die proses iets van die waarde van luister. Belangriker is egter die moontlikheid dat ons met ‘n alternatiewe styl van gesprekvoering die wil van die Here oor hierdie sake baie duideliker sal onderskei.

Inhoudsopgawe

GELOOF

1. ’n Leë en Godlose wêreld?

Oor die teenwoordigheid van God in die wêreld - Coenie Burger

2. Dit rym nie met gesonde verstand nie

Oor die opstanding van Jesus - Dirkie Smit

3. Gebed hou nie op wanneer ek alles klaar gesê het nie

Oor die aard van gebed - Willem Nicol

4. Van Jerusalem tot Athene

Om die Bybel met die wetenskap te rym - Ben du Toit

5. Doop en nagmaal – rituele waardeur God mense verander

Die betekenis van die sakramente- - Cas Wepener

IDENTITEIT

6. Die "G" in NG Kerk

Oor die betekenis van gerformeerde identiteit - Piet Naude

7. Lei alle geloofspaaie na Rome?

Die Christelike geloof en ander godsdienste- -Pieter Fourie

8. Wie’t nog ooghare vir dogmas?

Die rol van belydenisskrifte in moderne Skrifverstaan - Nelis van Rensburg

CHRISTELIKE LEWE

9. Twee wêrelde in een

Die uitdaging van armoede vir die kerk - Peter Grove

10. Armes toets vir kerk se geloofwaardigheid

Oor ekonomiese en sosiale geregtigheid - Ben du Toit

11. Boer op God se grond

Grondhervorming en die Bybel - Mary-Anne Plaatjies

12. ‘Hoeveel planete sal Indië nodig hê om Brittanje na te volg?’

Vergenoegdheid en die ekologie - Ernst Conradie

13. Waar is God in al die misdaad en geweld?

Misdaad en geweld in Suid-Afrika - Chris Jones

14. Vergifnis sonder skulderkenning maak genade goedkoop

Die aard van vergifnis - Francois Wessels

15. ‘Tot die dood ons skei …"

Die praktyk van saamwoon - Anlené Taljaard

Skrywer: Chris Jones (red)

'n Woord van Bybel-Media

‘n Woord van dank aan dr Coenie Burger van BUVTON vir sy idee om ‘n publikasie oor sensitiewe kwessies in die kerk uit te gee. Ons waardeer BUVTON se rol om die redakteur en skrywers te vind.

Graag erken ons ook die besondere rol van dr Chris Jones as redakteur. Sy inisiatief en bydrae om dialoog en teologiese nadenke in die kerk te stimuleer word by die dag groter. Die gesprek oor die onderskeie onderwerpe word ingelei deur skrywers wat kundig genoeg is om met enkele formulerings die kern van die onderwerp te verwoord. Ons is aan elkeen van hulle groot dank verskuldig.

Dr Chris van Wyk het ‘n baie groot rol gespeel in die versorging en gereedmaking van die bydraes van die verskillende skrywers. Die oorspronklike idee van ‘n Seisoen van Luister is deur hom op die tafel geplaas. Sy besondere gawes en dryfkrag is vir die kerk van onskatbare waarde.

Bybel-Media het oor die laaste twee jaar die Seisoen van Luister se belangrikste vennoot geword. Die waarde wat Bybel-Media toevoeg tot die kwaliteit van werk in gemeentes, is onberekenbaar groot.

Prys: R79.95 (14 % BTW ingesluit)   

Bladsye: 165

ISBN-10: 086484677

ISBN-13: 9780864874672

Navrae en direkte bestellings: Hierdie e-pos adres is teen spambotte beskerm, jy moet JavaSkrip op jou webblaaier ontsper om dit te kan sien     Deelnommer: 0860 26 33 42