Pinkster 2013 - Baniere vir ons geloofstryd

BelydenisvanBelharlogo-870

Deur God drie-enig saamgeroep...

1. God drie-enig maak van ons God se Kerk, God se Liggaam, deur die Woord en Gees – Ef 1:1-14 (Xolile Simon)

as 'n sigbare eenheid...

2. Christus maak ons een – Ef 2:11-22 (Christina Landman)
3. Die nuwe verenigde gemeenskap in Christus versorg mekaar - 1 Kor 12:1-31 (21) (T Eric Ngema)
4. Bely en beliggaam sigbare eenheid in die wêreld – as ons gawe en ons opdrag – Ef 4:1-16 (Colin Goeiman)

in ware versoening...

5. Ons is versoen in Christus – 2 Kor 5:17-21 (Pieter Grove)
6. As versoendes kyk ons nou na mekaar met nuwe oë – 2 Kor 5:11-16; 2 Pet 3:13 (André van Niekerk)
7. Bely en beliggaam ware versoening oral – Kol 3:1-4:6 (Victor Pillay)

met ontfermende geregtigheid...

8. Ons Here gee om – Luk 1:46-55 (Gustav Claasen)
9. Ons Here herstel die reg –Luk 6:20-26 (Mary-Anne P v Huffel)
10. Bely en beliggaam ontfermende geregtigheid – Jak 1:19-27 (Godfrey Betha)

gehoorsaam aan ons Here, Jesus Christus...

11. Ons bely moedig agter Jesus ons Leidsman en Voorbeeld aan – 1 Pet 3:15-18(2:18-25) (Nelis J van Rensburg)

File Version Licence Size Added Hits

BANIERE VIR ONS GELOOFSTRYD

Pinkstertyd is tradisioneel inkeertyd, luistertyd, omkeertyd. Ons verwag en bid dat die Here met ons sal werk en ons sal omvorm tot bruikbaarheid in ons aanbidding, ons onderlinge gemeenskap en in ons diens en getuienis in die wêreld. 

Die NG Kerk familie stap tans doelgerig 'n pad met die Belydenis van Belhar (Belhar). Dit het daarom groot waarde dat ons almal saam met mekaar fokus op die perspektiewe uit hierdie belydenis wat in ons familiekring gebore is.

Die nasionaal Verenigde Diensgroep vir Diens en Getuienis van die NG Kerkfamilie is van verskeie kante versoek om vanjaar se Pinksterreeks saam te stel aan die hand van Belhar. In die aanbieding word ook verwys na bevestigende en verrykende gesigspunte uit die Heidelbergse Kategismus (HK) en die Nederlandse Geloofsbelydenis (NGB). In hierdie konteks word baie belangrike Bybelse waarhede in die oordenkings van ons elf medewerkers onderstreep. Ons hou hierdie waarhede soos baniere omhoog om onsself en andere te herinner aan lewensbelangrike klemme uit die evangelie vir ons geloofsuitdagings vandag. 

  • Uit die Woord en aan die hand van ons belydenisse leer ons die kerk behoort nie aan ons nie, maar aan die Drie-enige Here, wat ons uit al die nasies van die aarde saamroep. 
  • Ons leer ook dat ons as die liggaam van Christus sigbaar een is, dat ons waarlik met die Here en mekaar versoen is en ook só behoort te lewe. 
  • Daarby leer ons ook dat ons Vader 'n hart vol ontfermende geregtigheid het vir mense wat ly, en wat in ons wêreld verstoot en verdruk word en dat Hy verwag dat ons soos Hy sal wees en maak. 
  • Ten slotte bely ons soos die eerste Christene weer saam dat Jesus die Here is en dat ons Hom gehoorsaam sal volg.

Tydens vanjaar se Pinkster dink ons saam na oor hierdie perspektiewe. Ons bid dat die Heilige Gees ons as voorgangers en biduurgangers almal innerlik sal verlig en gewillig en bekwaam sal maak om hierdie evangeliewaarhede te aanvaar en met oortuiging uit te leef, sodat die wêreld sal glo.

Pinkster 2013 - Baniere vir ons geloofstryd (die hele reeks) 135 KB Apr 24, 2013 09:42 Download 1975
Baniere vir ons geloofstryd - in pdf formaat 397.93 KB Apr 24, 2013 09:41 Download 1706
Pentecost 2013 - Banners for our Battles of Faith 137.5 KB Apr 24, 2013 09:40 Download 1628
Banners for our Battles of Faith - in pdf format 403.72 KB Apr 24, 2013 09:39 Download 1645
1. God drie-enig maak van ons God se Kerk, God se Liggaam, deur die Woord en Gees – Ef 1:1-14 (Xolile Simon) 33 KB Apr 24, 2013 09:06 Download 1907
2. Christus maak ons een – Ef 2:11-22 (Christina Landman) 32 KB Apr 24, 2013 09:06 Download 1490
3. Die nuwe verenigde gemeenskap in Christus versorg mekaar - 1 Kor 12:1-31 (21) (T Eric Ngema) 32 KB Apr 24, 2013 09:05 Download 1660
4. Bely en beliggaam sigbare eenheid in die wêreld – as ons gawe en ons opdrag – Ef 4:1-16 (Colin Goeiman) 31 KB Apr 24, 2013 09:05 Download 1738
5. Ons is versoen in Christus – 2 Kor 5:17-21 (Pieter Grove) 31 KB Apr 24, 2013 09:05 Download 1451
6. As versoendes kyk ons nou na mekaar met nuwe oë – 2 Kor 5:11-16; 2 Pet 3:13 (André van Niekerk) 30.5 KB Apr 24, 2013 09:04 Download 1805
7. Bely en beliggaam ware versoening oral – Kol 3:1-4:6 (Victor Pillay) 33 KB Apr 24, 2013 09:04 Download 1575
8. Ons Here gee om – Luk 1:46-55 (Gustav Claasen) 31 KB Apr 24, 2013 09:04 Download 1517
9. Ons Here herstel die reg –Luk 6:20-26 (Mary-Anne P v Huffel) 32.5 KB Apr 24, 2013 09:03 Download 1451
10. Bely en beliggaam ontfermende geregtigheid – Jak 1:19-27 (Godfrey Betha) 31.5 KB Apr 24, 2013 09:02 Download 2000
11. Ons bely moedig agter Jesus ons Leidsman en Voorbeeld aan – 1 Pet 3:15-18(2:18-25) (Nelis J van Rensburg) 30.5 KB Apr 24, 2013 08:55 Download 1524


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009