Produkte

In 'n gemeente met 'n kultuur van beskaming een voortdurende afkraak tussen leiers raak die gemeenteprosesse vasgeloop met voortdurende konflik.  Van die leiers woon 'n sinodale sessie oor die Seisoen van luister byeenkoms by en besluit om die gewoontes om na mekaar te luister in te oefen sodat daar meer vertroue tussen leiers kan ontwikkel.

Oor 18 maande byt hulle vas om elke keer as hulle bymekaar kom die oefeninge van die Seisoen te doen.  Sommige kere wanneer hulle vasval, ontdek hulle dat dit was omdat hulle nie genoeg gefokus het op luister na mekaar nie. Stelselmatig word luister 'n kultuur onder die leiers. Hulle is verras toe hulle ontdek dat daar skielik meer en meer jong mense na vore kom as leiers!