Produkte

'n Tiener woon 'n beplanningsessie 'n leiersgroep in die gemeente by.  Haar lyftaal is duidelik dat sy ongemaklik is om hier te wees.  Die hele eerste deel van die vergadering is 'n wandel in die Woord aan die hand van die Seisone se luister-siklus. Toe die oom vertel wat sy in die Woord gehoor het en daar in die vergadering waardering is vir haar perspektief begin haar lyftaal verander en neem sy langsamerhand al hoe meer vrymoedig deel aan die vergadering. Haar idees is soms baie vreemd vir die ouer lede van die vergadering, maar gelukkig eggo die voorsitter die hele tyd haar bydraes om seker te maak dat sy gehoor word.  Aan die einde van die aand sê sy by die teedrink:  "Vir die eerste keer voel ek tuis in my eie gemeente."