Kerkjaar 2011-12

1801_fSEISOEN VAN LUISTER

Die Seisoen van Luister voorsien elke week 'n PowerPoint en Word hulpmiddel vir gebruik saam met die fokusteks van die Leesrooster se Preekriglyne wat Bybel-Media in samewerking met Communitas uitgee.

Die uitgangspunte is die volgende:

  • Dit sluit direk aan by die Seisoen van Luister se kultuur, styl en metodiek.
  • Dit sluit direk aan by die Preekstudies met Liturgiese voorstelle gebaseer op die kerkjaar.
  • Dit gebruik visuele media en verhale om ‘n erediens-ervaring te skep waarin ‘n egte ontmoeting met God en mekaar kan gebeur.
  • Dit skep ‘n Familie-vriendelike toepassing vir die erediens.
  • Die projek word steeds met die heelhartige ondersteuning van Bybel-Media moontlik gemaak.
  • Daarom kan ons die PowerPoints en Word-lêers steeds gratis beskikbaar stel.

Preekstudies en liturgiese voorstelle

Die Preekstudies met liturgiese voorstelle – Advent 2011 tot Koninkrykstyd 2012 – is ’n hulpmiddel vir die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit volg die seisoene van die kerkjaar, en maak gebruik van die teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar B. Die Preekstudies en liturgiese voorstelle kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik die Leesrooster

R220.00 (14% BTW ingesluit) - BESTEL DIT HIER

LYS VAN FOKUSTEKSTE VIR 2011-2012
File Version Licence Size Added Hits
Josua 24:1-2a; 14-18.pptx 479.69 KB Aug 20, 2012 07:45 Download 1356
Josua 24:1-2a; 14-18.doc 102.5 KB Aug 20, 2012 07:45 Download 1495

Spreuke 9:1-6 – 12de Sondag in Koninkrykstyd en 3de Sondag in Seisoen van Barmhartigheid – 19 Augustus 2012

Spreuke9_1-6Hierdie teks is nie iets wat maklik met kinders gedeel kan word nie. Vertel eerder ‘n verhaal wat wysheid illustreer, bv die verhaal van Salomo en die twee prostitute in 1 Konings 3. Die preekriglyn werk met die idee dat egte wysheid meer is as ’n bietjie humor. Die openheid om geleer en onderrig te word, is die sleutel tot 'n wyse lewe. Vir die Bybel is leerbaarheid daarom een van die belangrikste deugde denkbaar. Leerbaarheid, aangevul deur wyse onderrig, maak mens 'n ekspert vir die lewe. Dit is ‘n broodnodige rigtingwyser vir 'n bestendige lewe.

Spreuke 9:1-6.ppt 748 KB Aug 13, 2012 10:19 Download 1209
Spreuke 9:1-6.pptx 539.78 KB Aug 13, 2012 10:18 Download 1031
Spreuke 9:1-6.doc 100 KB Aug 13, 2012 10:15 Download 1219

1 Konings 19:4-8 – 11de Sondag in Koninkrykstyd en 2de Sondag in Seisoen van Barmhartigheid – 12 Augustus 2012

1Konings19_4-8Die verhaal van Elia onder die besembos leen hom tot ’n dramatiese vertelling vir families. Kinders sal kan identifiseer met die wyse waarop God hom help met kos, rus en krag. Dit gee ’n goeie oorgang na die preekriglyn wat werk met die feit dat God ook in Elia se donkerste oomblikke vir hom sorg. Dit is waarom ons nie maskers voor God nodig het nie, en oop en eerlik oor ons swakhede kan wees. Maar God sorg nie net vir Elia nie. Hy help hom om voort te gaan om sy roeping te beliggaam. Die Here help hom om sy vrees en selfbejammering te oorkom, sodat hy getrou aan sy identiteit en roeping kan bly optree.

1 Konings 19:4-8.ppt 931.5 KB Aug 06, 2012 15:36 Download 1549
1 Konings 19:4-8.pptx 581.27 KB Aug 06, 2012 15:35 Download 1357
1 Konings 19:4-8.doc 107 KB Aug 06, 2012 15:32 Download 1686

Eksodus 16:2-4, 9-15 – 10de Sondag in Koninkrykstyd en 1ste Sondag in Seisoen van Barmhartigheid – 5 Augustus 2012

Eksodus16_2-15Eksodus 16 se verhaal leen hom tot 'n dramatiese vertelling waarin op die detail en verrassings in die verhaal vir Familie-tyd gefokus kan word. Die preekriglyn begin met die interessante kommentaar wat stappers in ‘n wildernisgebied op die ongemak van die staproete gelewer het. Dit verskaf die invalshoek in ons behoefte aan gemak en ‘n veilige ruimte in ons geestelike reis. Eksodus 16 help ons die geestelike waarde van ontwrigting waardeer, waarin die woestyn ‘n plek vol verrassings kan wees. Die woestyn as tyd van toetsing, groei, voorsiening, en gehoorsaamheid help ons om God op nuwe maniere raak te sien. Sy beloftes, teenwoordigheid en genade, ten spyte van ons mislukkings, sal meer as genoeg wees. Ons kan ons woestyntog aanpak met die wete: Die Een wat medelye met ons swakhede het, Jesus, het dieselfde pad geloop!

Eksodus 16:2-15.ppt 1.22 MB Jul 30, 2012 05:56 Download 1534
Eksodus 16:2-15.pptx 1.14 MB Jul 30, 2012 05:55 Download 1482
Eksodus 16:2-15.doc 114.5 KB Jul 30, 2012 05:54 Download 1731

Efesiërs 3:14-21 – 9de Sondag in Koninkrykstyd– 29 Julie 2012

Efesiers3_14-21In die Familie-oomblik kan ’n mens aansluit by die wyse waarop die gebed van Paulus by ons eie wense vir ander aansluit óf fokus aan die hand van ’n aktiwiteit vir die kinders op die onmeetbaarheid van Christus se liefde. Die teksgedeelte oorweldig ons met ’n besef van die groot gawes van God. God het groot hande, by wyse van spreke. Dit sien ons in die kerk as vrug van God se werk wat mense oor grense insluit in gemeenskap. Dit sien ons in die krag, geloof en liefde wat God vir sy kerk gee. Vanuit dié Godsbelewenis kan ons rêrig leef!

Efesiërs 3:14-21.ppt 836.5 KB Jul 23, 2012 07:48 Download 1473
Efesiërs 3:14-21.pptx 560.2 KB Jul 23, 2012 07:46 Download 1428
Efesiërs 3:14-21.doc 101 KB Jul 23, 2012 07:43 Download 1539

Efesiërs 2:11-22 – 8ste Sondag in Koninkrykstyd – 22 Julie 2012

Efesiers2_11-22Vir Familietyd kan die verhaal van Eugene Peterson – from a zero to a minus – vertel word om kinders te help om uitsluiting te kan hanteer. Vir die preekriglyn kan die verhaal van Becky Zerbe se hantering van haar man Roger se groeiende vergeetagtigheid weens Alzheimers gebruik word om te ontdek hoe belangrik dit is om te onthou. Ons kan op dieselfde wyse vir mekaar in die kerk help onthou, nie net die dinge van die verlede waarvan ons verlos is nie, maar ook die verandering wat Christus bring. Dit onderstreep ons identiteit en roeping. Dit fokus ons aandag op God se werk en die doel daarvan: om ’n heilige tempel te bou. Hierdie onthou-werk is die krag wat ons lewens verander.

Efesiërs 2:11-22.ppt 868.5 KB Jul 16, 2012 00:13 Download 1475
Efesiërs 2:11-22.pptx 581.86 KB Jul 16, 2012 00:09 Download 1434
Efesiërs 2:11-22.doc 102 KB Jul 16, 2012 00:07 Download 1532

Markus 6:14-29 – 7de Sondag in Koninkrykstyd – 15 Julie 2012

Markus_6_14-29Met Familietyd kan die verhaal van Salome eenvoudig en dramaties oorvertel word. Met die voorbeeld van ’n swaar gepakte rugsak kan uitgebrei word oor die impak van wrokke in ons lewe. Die preekriglyn begin met ’n verhaal van Fidel Castro se misbruik van sy mag in ’n bofbalwedstryd. Dit verskaf die stimulus vir ’n indringende gesprek oor die magte wat dit nie met die waarheid kan uithou nie. Profete word doodgemaak wanneer hulle bediening hoë aandag trek. Johannes se dood word daarmee 'n profesie van Jesus se eie dood. Onskuldig. Maar, hiermee word die misterie en styl van God se regeermag openbaar. God se oorwinning word in die teendeel geopenbaar. Die pad van waarheid is om gestuurdes van Jesus te wees, soos wat die dissipels besig is om te doen wanneer Herodes sy vrese oor Jesus ontwikkel. Die sending van die dissipels omraam hierdie gedeelte nie verniet nie. God se ryk wen deur die kruis en die opstanding (Jaïrus se dogtertjie), en die gesante van die kruis en opstanding wat hierdie gebeure lewend en teenwoordig hou deur hulle lewe en woorde, en deur die knie voor God in alles te buig.

Markus 6:14-29.ppt 460.5 KB Jul 09, 2012 06:56 Download 1163
Markus 6:14-29.pptx 406.54 KB Jul 09, 2012 06:50 Download 1077
Markus 6:14-29.doc 97.5 KB Jul 09, 2012 06:47 Download 1214


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009