Kerkjaar 2010-11

File Version Licence Size Added Hits
Ekstra natuurfoto's.zip 2.17 MB June 5, 2011 00:00 Download 1451

Psalm 47 – Hemelvaart– 2 Junie 2011

Die hele Psalm 47 is ’n oproep om die God van Israel, die Wêreldkoning te prys.  Daar is geen ander God soos Hy nie.  Die Nuwe Testament neem hierdie tema op wanneer dit oor Jesus se hemelvaart praat.  Jesus is die Gestuurde van die Vader wat versoening kom bewerk het tussen God en mens. Die Heidelbergse Kategismus sluit by hierdie beskrywing aan wanneer dit die voordeel van die hemelvaart vir ons beskryf: Jesus is nóú in die hemel ons Voorspraak by die Vader; ons menslike natuur is deur Hom in die hemel as ’n betroubare waarborg dat Hy, as die Hoof, ook ons, sy lede, na Hom toe sal neem; Hy gee ons Sy Gees wat ons leer om vanuit sy Koningskap te lewe. Dit laat ons in lof lewe.

Psalm 47.ppt 1.24 MB May 29, 2011 00:02 Download 1499
Psalm 47.pptx 1004.16 KB May 29, 2011 00:01 Download 1332
Psalm 47.doc 69 KB May 29, 2011 00:00 Download 1654

Handelinge 17:22-31 – 6de Sondag in Pase– 29 Mei 2011

’n Mens verwag amper dat die eerste Christene, waaronder Paulus, die Christelike boodskap sou aanpas om dit moontlik te maak dat die Romeine kan glo.  Dalk sou hulle die sg. “skerp” kante van die Jesus-gebeure wegskaaf om dit vir die Romeine aanvaarbaar te maak.  Hulle doen dit egter nie.  Hulle bly by die verleentheid van Jesus en van God se werk in en deur Jesus.  Dit leer ons dat hierdie Boodskap nie ’n filosofie, ’n teorie of ’n mooi ideaal is nie.  Die evangelie lê in die geskiedkundige goddelike daad van die opstanding van Jesus.  Dit is wat mense moet kleinkry en vir hulself moet toeëien.

Handelinge 17:22-31.ppt 676.5 KB May 23, 2011 07:24 Download 1528
Handelinge 17:22-31.pptx 499.25 KB May 23, 2011 07:25 Download 1197
Handelinge 17:22-31.doc 91 KB May 23, 2011 07:26 Download 1417

Handelinge 7:55-60 – Vyfde Sondag van Paastyd – 22 Mei 2011

Die idee van martelaarskap lyk bietjie verdag in ons tyd. Dit druis reglynig in teen die postmoderne tydsgees waarin ons vir alle moontlike oortuigings ruimte wil gee. Om jou eie oortuiging so te verabsoluteer dat jy daarvoor sal sterf, nou ja, dit is té ekstremisties, vergesog. Dit is wat mense soos Al Qaeda se selfmoordbomplanters sal doen. Dit is fanaties. Daarom is dit uit. Onaanvaarbaar. Dit pas nie by Christene nie ... Maar ... martelaarskap is beslis nie vreemd aan Christenskap nie. Daarvan is Stefanus die bewys. Miskien moet ons verder gaan en sê: Daarvan is Jesus sélf die bewys! Die idee van martelaarskap hang dus af van jou antwoord op die vraag: Is jy bereid om te ly omdat jy vir Jesus volg?

Handelinge 7:55-60.ppt 1.12 MB May 14, 2011 10:25 Download 1558
Handelinge 7:55-60.pptx 940.2 KB May 14, 2011 10:26 Download 1262
Handelinge 7:55-60.doc 77 KB May 14, 2011 10:29 Download 1452

Johannes 10:1-10 – Vierde Sondag van Paastyd – 15 Mei 2011

Gaan stem! is die opskrif van 'n berig in een kerkblad. Sedert Maartmaand is ons gereeld in die pers aan die verkiesingsdag herinner. Die geleentheid om leiers vir plaaslike regering te kies, breek dié week aan. As verantwoordelike rentmeesters en bestuurders van die Here hier op aarde, is dit ook gelowiges se plig om goeie leiers aan te wys. Binne die kerklike raamwerk is leierskap ook 'n baie belangrike saak. Ons word daarvan bewus gemaak in elke Bybelboek. Jesus het met sy "intreepreek" duidelik uitgespel wat sy leierskapstyl behels – iemand met integriteit wat kom om te dien. Soos sy aardse bediening verder ontvou – soos hier in Johannes 10 – vind hy dit nodig om die saak duidelik uit te spel, met die bekende metafoor: Volg die goeie herder!

Johannes 10:1-10.ppt 1.43 MB Apr 24, 2011 06:15 Download 1618
Johannes 10:1-10.pptx 1.28 MB Apr 24, 2011 06:17 Download 1448
Johannes 10:1-10.doc 79 KB Apr 24, 2011 06:18 Download 1427

Psalm 116:1-4, 12-19 – Derde Sondag van Paastyd - 8 Mei 2011

As Eugene Peterson, ’n Amerikaanse predikant, reg is, soek mense na twee dinge: wonderwerke en antwoorde. Waarom wonderwerke? Want God kan vir ons dinge doen wat ons self nie kan doen nie. Waarom antwoorde? Want God kan vir ons dinge vertel wat ons self nie kan uitpluis nie.  Psalm 116 sluit hierby aan en leer ons Waarom ons die Here liefhet en hoe om dit te wys.

Psalm 116.ppt 1.82 MB Apr 24, 2011 06:07 Download 1802
Psalm 116.pptx 1.43 MB Apr 24, 2011 06:10 Download 1362
Psalm 116.doc 73.5 KB Apr 24, 2011 06:11 Download 1387

Psalm 16 – Tweede Sondag van Paastyd (Arbeidsondag) - 1 Mei 2011

Dawid kon die woorde van Psalm 16 sê omdat God  ʼn werklikheid vir hom was. God was régtig sy skuilplek.  Hoe het Dawid dit reggekry? Hy antwoord: “Ek stel die HERE altyddeur voor my” (OAV).  Dawid het met God ontmoet. In Paastyd woorde: deur Jesus se lyding en opstanding word die Bybel vir ons méér as net 'n ou teks met ou woorde. Dit word vir ons die lewende Woord, dit word vir ons die poort om Jesus self te ontmoet. Jesus word vir ons die pad na die Vader toe.

Psalm 16.ppt 2.14 MB Apr 24, 2011 05:19 Download 1705
Psalm 16.pptx 1.97 MB Apr 24, 2011 05:57 Download 1327
Psalm 16.doc 82 KB Apr 24, 2011 06:02 Download 1339

Kolossense 3: 1-4 – Paasfees– 24 April 2011

Anders as die film Awakenings wat wentel om die tydelike  verligting wat medisyne vir sekere post-enkefalitis pasiënte gee, gee geloof ons ’n Christus-awakening!  Dit keer ons lewens radikaal om, permanent.  Die lewensveranderende feite is dat ons saam met Christus uit die dood opgewek is, ons lewe saam met Christus verborge is in God en dat ons saam met Hom sal verskyn by sy wederkoms.  Daarom moet ons die lewensveranderende opdragte gehoorsaam: om te strewe na die dinge daarbo, ons gedagtes op Hom te rig dat Hy ons lewenstyl bepaal.

Kolossense 3: 1-4.ppt 724 KB Apr 10, 2011 18:18 Download 1795


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009