Kerkjaar 2010-11

File Version Licence Size Added Hits
Genesis 25:19-34.doc 132.5 KB Jul 10, 2011 00:00 Download 1448

Sagaria 9:9-12 – 3de Sondag in Koninkrykstyd – 3 Julie 2011

Walter Wink skryf dat ons samelewing betower word deur geweld. Dit het vir ons die status van ’n godsdiens.  Dit lei daartoe dat geloof in geweld eintlik dié geloof van die moderne Westerse beskawing geword het, iets wat ons geërf by die ou Mesopotamiese godsdienste, wat ons kultuur ingrypend beïnvloed het.  Sagaria 9 is God se verset teen die aanbidding van geweld.  Ons het vandag nodig om te hoor dat ons Koning geweld verwerp, pyl en boog verbreek, strydwaens en oorlogsperde tot niet maak.  Simbolies daarvan ry Hy op ’n donkie; Hy is nie-gewelddadig; Hy bring ’n diepe vrede; Hy regeer met reg en geregtigheid wat geweld tot niet maak.

Sagaria 9:9-12.ppt 4.69 MB Jul 3, 2011 00:03 Download 1578
Sagaria 9:9-12.pptx 1002.5 KB Jul 3, 2011 00:02 Download 1331
Sagaria 9:9-12.doc 104 KB Jul 3, 2011 00:01 Download 1352

Matteus 10:40-42 – 2de Sondag van Koninkrykstyd – 26 Junie 2011

Matteus 10:40 is só bekend, ons sukkel om die werklike betekenis daarvan raak te sien.  Dit sê vir ons dat God in ons lewens aankom deur die mense wat God na ons stuur.  Ons keuse om mense te ontvang, of nie, bepaal dus of God in ons leefwêreld aankom of nie.  Deur God te ontvang, neem ons deel aan die koms van God se koninkryk.  Of nie.

Matteus 10:40-42.ppt 1001.5 KB Jun 26, 2011 00:06 Download 1578
Matteus 10:40-42.pptx 806.73 KB Jun 26, 2011 00:05 Download 1340
Matteus 10:40-42.doc 93.5 KB Jun 26, 2011 00:04 Download 1301
Matteus 10:40-42 - opsie 2.ppt 1.1 MB Jun 26, 2011 00:03 Download 1180
Matteus 10:40-42 - opsie 2.pptx 907.58 KB Jun 26, 2011 00:02 Download 1221

2 Korintiërs 13:5-14 – Drie-eenheid Sondag– 19 Junie 2011

Vir moderne Westerse mense het God op die agtergrond geraak.  Dit geld selfs Christene.  Lidmate beskryf hulle lewe selde met God as die Onderwerp – die “doener” – van werkwoorde.  In verreweg die meeste gevalle beskryf kerklidmate God eerder as die voorwerp van menslike handeling. Wanneer ons die bewussyn van God se teenwoordigheid verloor, word ons eintlik praktiese ateïste.  Paulus sê God is naby en aktief.  God is Persoonlik, en in verhouding binne in God self.  Hierdie Verhoudingswese skep ook na buite verhoudinge, trek mense in die groot Goddelike geselskap in, maak van vreemdelinge en vyande vriende, kinders, gelowiges.

2 Korintiërs 13:5-14.ppt 932 KB June 19, 2011 00:05 Download 1525
2 Korintiërs 13:5-14.pptx 828.67 KB June 19, 2011 00:04 Download 1202
2 Korintiërs 13:5-14.doc 840.5 KB June 19, 2011 00:03 Download 1446
Andrei Rublev ikoon van die Triniteit.gif 250.39 KB June 19, 2011 00:02 Download 1106
Andrei Rublev ikoon van die Triniteit.jpg 683.62 KB June 19, 2011 00:00 Download 1162

Numeri 11:24-30–Pinksterfees– 12 Junie 2011

Die Gees kommunikeer die evangelie oor alle grense na elke volk, taal en nasie.  Die Gees doen dit deur krag aan mense te gee. Dit laat mens dink aan ’n verhaal uit Afrika. Die Karre-taal van ekwatoriale Afrika  het heelwat uitdagings vir Bybelvertalers opgelewer, veral rondom die vertaling van die naam “Heilige Gees” en spesifiek die begrip “Trooster”.  Op ’n dag sien die vertalers ’n groep mans vertrek met bondels vrag op hulle koppe.  Hulle let op dat een van die mans niks dra nie.  Hulle neem toe aan hy maak seker elkeen doen sy werk.  Toe ontdek hulle die man is nie baas nie.  Inteendeel, hy was teenwoordig om, wanneer iemand weens uitputting sy vrag nie langer kon dra nie, daardie vrag op te tel en dit in sy plek te dra.  Hierdie draer staan in die Karre-taal bekend as “die een wat langs ons val.”  Daar het die vertalers toe hulle woord vir “Heilige Gees” en spesifiek vir “Trooster.”

Numeri 11:24-30.ppt 991.5 KB June 12, 2011 00:02 Download 1998
Numeri 11:24-30.pptx 825.81 KB June 12, 2011 00:01 Download 1323
Numeri 11:24-30.doc 106.5 KB June 12, 2011 00:00 Download 1532

1 Petrus 4:12-14; 5:6-11 – 7de Sondag in Pase– 5 Junie 2011

Die Nazca-beskawing het ‘n reeks eienaardige strepe op die vlaktes van Peru gemaak.  Vir jare het mense aangeneem dis oorblyfsels van antieke besproeiingskanale. Tot Paul Kosok van die Long Island Universiteit ontdek dat hierdie strepe enorme tekeninge van voëls, insekte en diere is, as jy dit vanuit ’n vliegtuig waarneem.  Op dieselfde manier kan ons dink dat swaarkry mens onverwags betrap, en dat die toekoms nie veilig is nie.  Uit God se hoek is lyding egter kort van duur, kan ’n mens sin in lyding vind en het jy deel aan die lyding van Christus.  En op die bestemde tyd sal ons in sy heerlikheid deel. Vir mense wat worstel om sin te maak van die talle snaakse strepe, onverwagse slote, en vreemde draaie wat die lewe van gehoorsaamheid aan Christus maak, is dit inderdaad troos.

1 Petrus 4:12-14; 5:6-11.ppt 1.28 MB June 5, 2011 00:04 Download 1486
1 Petrus 4:12-14; 5:6-11.pptx 986.12 KB June 5, 2011 00:03 Download 1384
1 Petrus 4:12-14; 5:6-11.doc 86.5 KB June 5, 2011 00:02 Download 1466


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009