Kerkjaar 2010-11

File Version Licence Size Added Hits
Eksodus 32:1-14.doc 110 KB Oct 03, 2011 06:22 Download 1175

Eksodus 20:1-4, 7-9, 12-20– 15de Sondag in Koninkrykstyd – 2 Oktober 2011

eksodus20_100pxMet Eksodus 20 weef God 'n nuwe identiteit in die lewe van sy volk in.  Die gebooie is 'n teken van God se trou teenoor sy volk.  Hulle leer hoe 'n lewe lyk wat by die verlossing pas, en word gehelp om te verstaan hoe groot die verantwoordelikheid is van mense wat vrygemaak is van die bande wat hulle gebind het.  Die eerste vier gebooie leer ons hoe om God lief te hê.  Die volgende ses leer ons hoe om ons naaste lief te hê.  Só 'n lewe pas by diegene wat God se bevryding gesmaak het.

Eksodus 20:1-4, 7-9, 12-20.ppt 842 KB Sep 26, 2011 07:55 Download 1487
Eksodus 20:1-4, 7-9, 12-20.pptx 555.5 KB Sep 26, 2011 07:56 Download 1119
Eksodus 20:1-4, 7-9, 12-20.doc 106 KB Sep 26, 2011 07:57 Download 1208

Matteus 28:1-10 – 14de Sondag in Koninkrykstyd– 25 September 2011

matteus28_100pxVroeg in die môre, met die oorgang van die nag in dag, gaan twee vroue na Jesus se graf kyk.  ‘n Mens sien die magteloosheid van die lewe voor die dood.  En dan skud die opstanding van Jesus die ou wêreld van sonde en dood.  Jesus is hierna nie meer in die dood te vinde nie.  Ten spyte van menslike pogings om God te bind, breek God die mag van die dood.  Tot vandag toe roep die getuienis oor Jesus se opwekking steeds geloof én ongeloof by hoorders op.  Daar het nog niks verander nie.  Aan hierdie getuienis kan mens jou lewe wy.

Matteus 28:1-10.ppt 353 KB Sep 18, 2011 22:14 Download 1454
Matteus 28:1-10.pptx 303.53 KB Sep 18, 2011 22:15 Download 1123
Matteus 28:1-10.doc 89 KB Sep 18, 2011 22:15 Download 1220
Geloofsbelydenis gebaseer op Geloofsverklaring 2000 256.5 KB Sep 18, 2011 22:16 Download 1764

Matteus 3:13-4:2 – 13de Sondag in Koninkrykstyd – 3de Sondag van die Skepping – 18 September 2011

matteus3_100pxBenjamin Zander, dirigent van die Bostonse Filharmoniese orkes, se lewensdoel is om die goeie, die mooie in elke mens na vore te bring.  Hy noem hierdie benadering “Giving an A”.  In ons teks lees ons van 'n groot dag in die lewe van Vader, Seun en Heilige Gees.  Jesus kom om deur Johannes die Doper in die Jordaan gedoop te word. Die Goddelike omhelsing (giving an A) by die doop van Jesus word die Goddelike bemagtiging waaruit Jesus lewe en sy bediening uitvoer.  Dit word die krag van waaruit Hy bv. die versoeking in die volgende toneel van Matteus se evangelie weerstaan en die duiwel oorwin.  Ons is ook – in Jesus en deur die Gees – ingetrek in die groot geselskap van gemeenskap met die lewende God.  Ons is ook gedoop.  Oor ons lewe klink die woorde van die Almagtige: "Jy is my geliefde kind.  Oor jou verheug Ek My."  Wat ons in staat stel om as A-kandidate te lewe.

Matteus 3:13-4:2.ppt 411.5 KB Sep 11, 2011 22:26 Download 1503
Matteus 3:13-4:2.pptx 704.1 KB Sep 11, 2011 22:28 Download 1148
Matteus 3:13-4:2.doc 109 KB Sep 11, 2011 22:29 Download 1224

Matteus 12:38-40 – 12de Sondag in Koninkrykstyd – 2de Sondag van die Skepping – 11 September 2011

matteus12_100px'n Mens se reputasie kan jou maak of breek.  Jesus is in niks minder as 'n publieke stryd om oorlewing gewikkel nie.  Sy opponente wil Hom as 'n afwykende persoon etiketteer, en Hom dan met die gemeenskap se sanksie om die lewe bring. Die Skrifgeleerdes en Fariseërs vra dus 'n wonderteken.  Jesus antwoord: hulle sal die teken van die profeet Jona kry.  Só sal Jesus se sterwe, weens die weerstand teen sy woorde en werke, en die Vader wat Hom na drie dae uit die dood opwek, vir die Jode die teken wees dat Hy God verteenwoordig.  Ons word genooi om met ons lewens koers agter hierdie hoop aan in te slaan.  Ons skep nie self die hoop nie.  Ons ontvang dit soos 'n geskenk.

Matteus 12:38-40.ppt 1.17 MB Sep 05, 2011 09:15 Download 1630
Matteus 12:38-40.pptx 922 KB Sep 05, 2011 09:18 Download 1166
Matteus 12:38-40.doc 105 KB Sep 05, 2011 09:19 Download 1239

Johannes 3:1-16 – 11de Sondag in Koninkrykstyd – 4 September 2011

Johannes3_100pxOns kan nie die ewige lewe verwerf nie – dit word van Bo af aan ons geskenk.  Dit kom soos 'n nuwe geboorte, 'n oor-geboorte.  Mens kies nie om gebore te word nie.  Jy ontvang jou geboorte.  Dieselfde met die wedergeboorte.  Jy genereer dit nie self nie.  Dit kom van God, en dit word aan ons geskenk, aan ons gedoen.  Dit leer Johannes ons alreeds in hoofstuk 1 – dat Jesus van bo af, maagdelik, deur die Gees, gebore is.  En dít is ook die boodskap aan Nikodemus in hoofstuk 3 – dat ons van bo af gebore word, deur die Gees.

Johannes 3:1-16.ppt 898.5 KB Aug 28, 2011 15:29 Download 1361
Johannes 3:1-16.pptx 536.72 KB Aug 28, 2011 15:33 Download 1200
Johannes 3:1-16.doc 100.5 KB Aug 28, 2011 15:34 Download 1274

Eksodus 3:1-15 – 10de Sondag in Koninkrykstyd – Seisoen van Barmhartigheid – 28 Augustus 2011

Eksodus_3_1-15_100pxIn Eksodus 3 se roepingsverhaal ontmoet ons God in gesprek met Moses.  In hierdie gesprek leer ons verstaan dat ʼn mens se identiteit ten nouste saamhang met die aanvaarding van jou roeping voor God.  God se roeping is nie maar net ʼn taak vir ʼn sekere tyd en plek nie.  God se roeping staan sentraal in ons selfverstaan en ons identiteit.  Dit is wie ons is: geroepenes en gestuurdes van God.  Ons roeping definieer wie ons is. Dit wat betekenis gee aan jou lewe, is om voor God te verstaan wie jy is en wat God deur jou lewe wil doen.

Eksodus 3:1-15.ppt 900.5 KB Aug 21, 2011 19:51 Download 1528
Eksodus 3:1-15.pptx 666.34 KB Aug 21, 2011 19:54 Download 1198
Eksodus 3:1-15.doc 85 KB Aug 21, 2011 19:55 Download 1280


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009