Kerkjaar 2010-11

File Version Licence Size Added Hits

Jesaja 58:1-9a (9b-12) - 5de Epifanie - 6 Februarie 2011

’n Massiewe standbeeld van Jesus is tydens bomaanvalle in die Tweede Wêreldoorlog swaar beskadig.  Na die oorlog het die kerkmense brokstukke van die standbeeld opgetel, dit aanmekaargelas en so goed moontlik gerestoureer.  Net die twee hande kon hulle nêrens kry nie.  Uiteindelik los hulle die standbeeld sonder hande, maar bring ’n koperplaat op die beeld aan wat sê:  “Julle is Jesus se hande.  Waar julle Jesus se werk verrig, daar word die aanraking van sy hande gevoel, daar word God gesien.”  Dis presies wat Jesaja 58 sê.  God word sigbaar waar ons reg doen teenoor ons naaste, en hulle wat swaarkry optel en versorg.

Jesaja 58:1-9a (9b-12).ppt 797.5 KB Jan 31, 2011 08:00 Download 1594
Jesaja 58:1-9a (9b-12).pptx 651.22 KB Jan 31, 2011 08:01 Download 1238
Jesaja 58:1-9a (9b-12).doc 82 KB Jan 31, 2011 08:02 Download 1345

Miga 6:1-8 - 4de Epifanie - 30 Januarie 2011

In Miga 6 word menslike gedrag skerp gekontrasteer met God se gedrag.  Ons teks vertel van ’n indringende gesprek tussen God en mense, spesifiek Gód se mense, oor wie hulle is en hoe hulle optree.  Die versugting in die teks is dat God se karakter en God se gedrag sal afgee op die volk, sodat God se mense sal wees, leef en optree soos God self.

Miga 6:1-8.ppt 1.05 MB Jan 24, 2011 05:24 Download 1707
Miga 6:1-8.pptx 897.54 KB Jan 24, 2011 05:25 Download 1332
Miga 6:1-8.doc 86 KB Jan 24, 2011 05:27 Download 1559

Korintiërs 1:10-18 - 3de Sondag na Epifanie - 23 Januarie 2011

Dit is maklik om die kommuniste en ander magsbehepte politieke regimes te teiken as dit oor mure tussen mense gaan.  Die gemeente in Korinte is ’n voorbeeld van hoe maklike Christene onderlinge mure van verdeeldheid bou.  Paulus verkondig Christus egter as by uitstek die Een wat mure afbreek.  Daarin moet ons Hom navolg en na eenheid in eensgesindheid en oortuiging streef.

1 Korintiërs 1:10-18.ppt 630 KB Jan 17, 2011 08:51 Download 1866
1 Korintiërs 1:10-18.pptx 498.25 KB Jan 17, 2011 08:52 Download 1219
1 Korintiërs 1:10-18.doc 75 KB Jan 17, 2011 09:09 Download 1410

1 Korintiërs 1:1-9 - 2de Sondag na Epifanie - 16 Januarie 2011

Hoe lyk Christene se lewens in die lig van Jesus se werk?  1 Korintiërs help ons om God raak te sien wat in ons lewens werk.  Dit is God wat deur Jesus Christus genade aan ons betoon en ons identiteit en roeping bepaal.  En dit is Hy wat ons help en ons bemagtig om as heiliges – saam met ander – te lewe.

1 Korintiërs 1:1-9.ppt 568.5 KB Jan 10, 2011 11:11 Download 1878
1 Korintiërs 1:1-9.pptx 461.74 KB Jan 10, 2011 11:15 Download 1347
1 Korintiërs 1:1-9.doc 70.5 KB Jan 10, 2011 11:16 Download 1405

Jesaja 42:1-9 - 1ste Sondag na Epifanie - 9 Januarie 2011

Jesaja sê: die dienaar van die Here bring lig en genesing.  Dit is ons roeping hierdie jaar.  Put motivering vir jou roeping in die storie van Jackie Pullinger wat op 15 in Hong Kong as laerskoolonderwyser in die berugte Kowloon-buurt begin werk.  In hierdie “menslike rioolplaas” begin sy ’n jeugklub.  Deur haar bediening is daar teen 1990 meer as 500 opium-verslaafdes gerehabiliteer en het hulle nuwe lewe in Christus gevind.  Te danke aan ’n vrou, ’n dienaar van die Here, met harde voete en ’n sagte hart.

Jesaja 42:1-9.ppt 835 KB Dec 09, 2010 16:14 Download 1703
Jesaja 42:1-9.pptx 687.12 KB Dec 09, 2010 16:15 Download 1375
Jesaja 42:1-9.doc 78.5 KB Dec 09, 2010 16:16 Download 1567

Matteus 2:1-12 – Epifanie – 2 Januarie 2011

Koninklike geboortes bevestig die voortgang van die koninklike lyn.  Dit is gewoonlik goeie nuus.  Jesus se geboorte was egter slegte nuus vir Herodes omdat dit sy eie heerskappy bedreig. Jesus het hierdie effek op alle mense.  Tot vandag toe.  Wanneer ons die betekenis van sy geboorte bedink, vra dit van ons almal ’n heroriëntasie aan die goddelike kompas.  Niks minder nie as ons eie bekering is op die spel.

Matteus 2:1-12.ppt 1.06 MB Dec 09, 2010 16:06 Download 1833
Matteus 2:1-12.pptx 1.01 MB Dec 09, 2010 16:08 Download 1259
Matteus 2:1-12.doc 81.5 KB Dec 09, 2010 16:09 Download 1532

Hebreërs 2:10-18 – Sondag na Kersfees – 26 Desember 2010

“Gerrie Germishuys was ons superhero!”  Hebreërs 2 praat met dieselfde gloeiende taal oor Jesus.  Jesus is van God gestuur na ons toe.  Op die koop toe het Hy een met ons geword, sodat ons ’n toekoms saam met God kan hê.  Hy is ons Leidsman na God se heerlikheid.

Hebreërs 2:10-18.ppt 760 KB Dec 09, 2010 16:02 Download 1638
Hebreërs 2:10-18.pptx 618.19 KB Dec 09, 2010 16:03 Download 1200


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009