Kerkjaar 2010-11

File Version Licence Size Added Hits
Johannes 4:5-42.pptx 312.04 KB Mar 20, 2011 08:27 Download 1184
Johannes 4:5-42.doc 85.5 KB Mar 20, 2011 08:27 Download 1322

Matteus 17:1-9 – 2de Sondag in Lydenstyd – 20 Maart 2011

Met respek gesê, voel mens amper jy het hier met aliens te doen.  Jesus se verheerliking op die berg lees soos ’n buite-wêreldse verhaal.  Die dissipels word uit die bloute en totaal verras wanneer Jesus se voorkoms op die berg heeltemal verander. Die hemelse gordyn word vir ’n kort oomblik oopgetrek.  Aardse mense word gelei tot op die rand van God se wêreld.  Vir ’n oomblik mag hulle daar inkyk.  Wanneer gewone mense vir ’n oomblik in God se wêreld mag inkyk, weet hulle verseker:  Jesus is die Seun van God.  Hy is wie Hy sê Hy is.  Hy is die Gestuurde van die Vader en die Weg na God.  Hy leer ons lewe.

Matteus 17:1-9.ppt 689.5 KB Mar 11, 2011 08:26 Download 1595
Matteus 17:1-9.pptx 521.99 KB Mar 11, 2011 08:27 Download 1216
Matteus 17:1-9.doc 86 KB Mar 11, 2011 08:28 Download 1320

Matteus 4:1-11 – Eerste Sondag in Lydenstyd – 13 Maart 2011

In baie opsigte is ons nie in staat om die aanvalle van die versoeker, die duiwel, op gelyke voet teen te staan nie.  Maar die vyand se planne het in ons hande beland.  Ons ken die strategieë waarmee ons verlei en voorgelê word uit hierdie verhaal van Jesus se versoeking in die woestyn.  En ons ken Sy volkome oorwinning.  Ons kan leef uit sy oorwinning.  Sy voorbeeld bemagtig ons om saam met Hom mede-oorwinnaars te wees.

Matteus 4:1-11.ppt 1.17 MB Mar 06, 2011 21:25 Download 1265
Matteus 4:1-11.pptx 988.65 KB Mar 06, 2011 21:28 Download 1287
Matteus 4:1-11.doc 77.5 KB Mar 06, 2011 21:28 Download 1351

Psalm 99 – Sondag van die verheerliking – 6 Maart 2010

Moderne mense het hulle verwondering verloor: oor God en oor die skepping van God. God is selfs vir baie gelowiges nie ’n integrale deel van die daaglikse prentjie waaruit ons lewe nie.  God is vir baie meer ’n intellektuele waarheid, eerder as ’n heilige, dog persoonlike, nabye Werklikheid.  Psalm 99 help ons om die wonderlike karakter van ons wêreld te herontdek.  Ons wêreld is gevul met die heerlike, heilige teenwoordigheid van God!

Psalm 99.ppt 1.2 MB Feb 27, 2011 06:04 Download 1733
Psalm 99.pptx 1.05 MB Feb 27, 2011 06:07 Download 1418
Psalm 99.doc 89.5 KB Feb 27, 2011 06:07 Download 1459

Psalm 131 - Agste Sondag na Epifanie - 27 Februarie 2011

Die psalmdigter kyk na die rustigheid en vrede van 'n gespeende kind by sy of haar moeder.  Verby is die onrustige dae van ’n kindjie wat aan sy of haar moeder drink en kort-kort huil en onrustig is.  Die gereelde behoefte aan voeding of aandag is verby.  Die eerste totale afhanklikheid van die babafase behoort tot die verlede.  In plaas van  onrustigheid is daar vrede.  Vir ’n gespeende kind is bloot die teenwoordigheid van sy of haar moeder genoeg. Uit die vrede van ’n gespeende kind by sy moeder word ’n gelowige lewensuitkyk gebore wat ons vry maak. Dit word ’n beeld vir die rustige vertroue van gelowiges in die Here.  “Soos ’n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het, so het ek tevredenheid gevind.”

Psalm 131.ppt 559.5 KB Feb 20, 2011 16:07 Download 1434
Psalm 131.pptx 414.92 KB Feb 20, 2011 16:10 Download 1221
Psalm 131.doc 101.5 KB Feb 20, 2011 16:10 Download 1500

Levitikus 19:1-2, 9-18 - Sewende Sondag na Epifanie - 20 Februarie 2011

William Lever was die skepper van Sunlight seep. In ’n wêreld wat deur vuil gekenmerk is, wou hy skoon-wees prakties doen.  Daarom moes sy werkers ook ’n skoon lewe lei en het hy vir elkeen 'n ordentlike huis met 'n binnenshuise badkamer met warm water gebou.   Hy wou arbeidsverhoudinge ver-Christelik.  Vir ons is heiligheid, soos William Lever se seepfilosofie, iets wat konkreet uitgeleef word.  Jy is heilig wanneer God se karakter in jou lewe gestalte kry.  Jy is heilig wanneer jou verhouding met God jou verhouding met ander mense en met God se skepping positief beïnvloed.  Wie in die regte verhouding met jou naaste leef, kan onbesoedeld voor God verskyn.

Levitikus 19:1-2, 9-18.ppt 725 KB Feb 14, 2011 08:16 Download 1594
Levitikus 19:1-2, 9-18.pptx 596.3 KB Feb 14, 2011 08:23 Download 1244
Levitikus 19:1-2, 9-18.doc 74.5 KB Feb 14, 2011 08:23 Download 1370

Deuteronomium 30:15-20 - 6de Epifanie - 13 Februarie 2011

’n Vlambare hart.  ’n Brandende hart.  ’n Hart wat vir ander in beweging kan kom.  ’n Hart wat kan reageer, kan liefhê, kan antwoord.  ’n Hart wat die Here met oorgawe liefhet, en God se gawes met die medemens kan deel.  Só ’n hart is in Deuteronomium 30 ter sprake.  Ons teks moedig God se mense aan om met passie te lewe.  Passie wat ons ontvang uit die hande van ’n liefdevolle, passievolle God.  Passie wat uit God se teenwoordigheid aangesteek en brandend gehou word.  Passie wat met vurige liefde reageer op God en die naaste.

Deuteronomium 30:15-20.ppt 1.23 MB Feb 07, 2011 08:41 Download 1629
Deuteronomium 30:15-20.pptx 1.04 MB Feb 07, 2011 08:44 Download 1281
Deuteronomium 30:15-20.doc 89.5 KB Feb 07, 2011 08:45 Download 1407


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009