SOEK HIER VIR BYBELGEDEELTES


Tik die naam van die Bybelboek wat jy soek hieronder in om die resultate te "filter". Dit sal jou baie gou wys of die hoofstuk of perikoop wat jy soek hier beskikbaar is.

Die vorige alfabetiese lys is steeds hier, maar sal nie langer opgedateer word nie.Kerkjaar 2016-17

Woord en fees –
Preekstudie Advent 2016 – Koninkrykstyd 2017

Woord en fees - Preekstudie Advent 2016 tot Koninkrykstyd 2017

Prys: R280.00

KOOP HIER

Woord en fees – Advent 2016 tot Koninkrykstyd 2017 – is ʼn hulpmiddel vir die voorbereiding van eredienste en die ontwikkeling van preke. Dit volg die seisoene van die kerkjaar en maak gebruik van die teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar A.

Woord en fees kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlik Leesrooster vir lidmate.

---
Leesrooster
- Advent 2016 tot Koninkrykstyd 2017

Leesrooster - Advent 2016 tot Koninkrykstyd 2017

Prys: R80.00

KOOP HIER

Nuwe ontwerp en aanslag

• Die fokus val nou meer op bruikbaarheid.

• Die bydraes is daarom baie meer kernagtig.

• Elke week se bydraes strek oor slegs 2 bladsye.

Leesrooster vir lidmate  – Advent 2016 tot Koninkrykstyd 2017 – volg die seisoene van die kerkjaar en maak gebruik van die erkende teksrooster Revised Common Lectionary, Jaar A. Dit moedig lesers aan om die feeste, gebruike en gewoontes van die kerkjaar te vier en te ervaar.

Leesrooster vir lidmate kan gebruik word saam met die ander publikasie in die reeks, naamlikWoord en fees.


 

File Version Licence Size Added Hits

Matteus 13:24-30, 36-43 – Sewende Sondag in Koninkrykstyd – 23 Julie 2017

Matteus13 24-30 36-43aDie gelykenisse – soos die verhalende tekste – kan gewoon vir kinders vertel of uit ‘n kindervriendelike Bybel gelees word. Jy kan ook mense laat deelneem tydens die Skriflesing. Gebruik papierborde met kwaai en vriendelike gesiggies om die goeie en slegte saad te illustreer. Jy kan ook prente van verskillende plante wys en vra of dit onkruid is of nie. Jy kan ook die storie van Scardey Squirrel (Amazon) gebruik of die ingeslote skakel na ‘n video-voorlesing daarvan. Die preekriglyn begin met die verhaal van die ma wat haar tienerseun sover gekry het om te help onkruid uittrek. Soos ma's maar maak, gee sy haar seun ordentlik instruksies oor wat om te doen. Waarop die seun opgemerk het: "Ek red net die blomme van onkruid, ek is nie die blommetjies se sielkundige nie." Ons gelykenis vertel die verhaal van 'n saaiboer waardeur Jesus met ons oor die koninkryk van God praat. Saam met die werklikheid van God se ryk is daar ook die werklikheid van vyandskap, teenstand en onkruid. Die gelykenis vertel dat kinders van die koninkryk rekening moet hou met die kwaad rondom hulle in die wêreld. In hierdie gelykenis laat God die goeie en die kwade toe naas mekaar, tot die voleinding van die wêreld. God se boodskap is dat Hý die kwaad sal uitroei. Aan die einde sal die skeiding kom. Aan julle vrugte sal julle geken word. Dié wat struikeling veroorsaak het en die wetteloses sal eenkant gesit word. Hulle wat daardie keuse gemaak het, sal vernietig word. 'n Verskriklike lot sal hulle tref – 'n vurige oond! Julle is in die wêreld gesaai – en daar is ook ander saad. Sorg net dat jy groei! Laat jou lig skyn. Jou lig is nou nog klein – eendag op die dag van die Here, sal julle so helder soos die son skyn!

Matteus 13:24-30, 36-43.ppt 1.27 MB Jul 17, 2017 09:12 Download 53
Matteus 13:24-30, 36-43.pptx 762.19 KB Jul 17, 2017 09:11 Download 38
Matteus 13:24-30, 36-43.doc 292.5 KB Jul 17, 2017 09:10 Download 110

Matteus 13:1-9, 18-23 – Sesde Sondag in Koninkrykstyd – 16 Julie 2017

Matteus13 1-9 18-23aVra vir die kinders wie van hulle al boontjies in watte laat ontkiem het. Vra vir die kinders wat ’n mens moet doen om saad te laat ontkiem? Brei uit op die lug, vog, warmte, en tyd wat nodig is. Dieselfde geld die saad van die woord. Laat die kinders oor die 4 noodsaaklikhede praat en waarvandaan dit in die geloofsfamilie kom. Die preekriglyn sluit aan by die droogte van 2016 wat steeds ’n groot effek het op ons land. Dit help ons om die gelykenis van die saaier op 'n baie diep vlak te verstaan. Ons ken die teleurstelling van saad wat nie 'n oes oplewer nie, maar ook die vreugde van saad in goeie grond wat dertig-, sestig- of honderdvoudig oes oplewer. Wanneer die oes ons verwagtinge te bowe gaan, is die vreugde en dankbaarheid teenoor die Gewer van alle goeie gawes, veral reën, sonskyn en vrugbare grond, uitermate groot. Moeder Theresa van Kalkutta het dit raak gevat: "God roep ons om getrou te wees. nie suksesvol nie." Saaiers wat voortdurend rekening hou met hulle eie identiteit as saailand kan die lewe kwalik anders aanpak as met die oog gevestig op Hom. Daarom: "laat dié wat ore het, hoor."

Matteus 13:1-9, 18-23.ppt 894 KB Jul 10, 2017 09:35 Download 78
Matteus 13:1-9, 18-23.pptx 784.19 KB Jul 10, 2017 09:34 Download 61
Matteus 13:1-9, 18-23.doc 126.5 KB Jul 10, 2017 09:33 Download 175

Genesis 24: 34-38, 42-49, 58-67 - Vyfde Sondag in Koninkrykstyd - 9 Julie 2017

Genesis24 34-67Vertel gewoon die storie! Lees dit uit ‘n lekker kinderbybel. Daar is ‘n powerpoint met lekker prente van die hele verhaal, wat jy net so kan gebruik, ook ‘n paar ander opsies vir aktiwiteite vir kinders. Die preekriglyn begin met die feit dat hierdie teks is 'n heerlike vrou-soek verhaal is, maar terselfdertyd ook duidelik 'n verhaal is van God wat in dit alles die leiding neem en 'n vrou vir Isak gee wat by hom kan pas sodat hy die rol kan speel wat God in die heilsgeskiedenis vir hom beplan het. Soos Abraham die gasvrye een gewees het in die vorige geslag sou Rebekka dit nou wees in die volgende geslag. Haar gasvryheid sou verseker ook haar skoonpa se goedkeuring weggedra het! Soos die verhaal ontvou, kan ons onsself, ons foute en tekortkominge, maar ook ons eie passie, soeke, hoogtepunte en sterkpunte ontdek. Ons kan opnuut weer leer wat dit beteken om God te vertrou, God se wil te soek, en saam met familie en lewensmaats te leef.

Genesis 24:34-67.ppt 2.49 MB Jul 02, 2017 07:56 Download 111
Genesis 24:34-67.pptx 2.49 MB Jul 02, 2017 07:54 Download 86
Genesis 24:34-67.doc 289 KB Jul 02, 2017 07:54 Download 196

Genesis 22:1-14 - Vierde Sondag in Koninkrykstyd - 2 Julie 2017

Genesis22 1-14Carolyn Brown meen dat hierdie verhaal die grusaamste verhaal in die Bybel is. Kinders mag wonder of hullle ouers hulle dalk ook sal offer! As jy die verhaal oor die boeg van vertroue gooi, kan jy die ingeslote speletjie speel oor vertroue as inleiding om oor vertroue te gesels. Die preekriglyn begin met ‘n dramatisering van die verhaal wat eindig met die boodskap dat Abraham met sy terugreis hierdie groot insig bekom het: "Die Here voorsien. Op die berg van die Here word voorsien." Die implikasies van hierdie ontstellende verhaal word dan uitgelê in terme van die erns van geloof wat in die eerste plek geïllustreer word in die absolute onverdeelde lojaliteit wat God van Abraham vra. Geloof is nie speletjies nie. Dit is ‘n ernstige saak van lewe en dood. Die ander kant van hierdie boodskap is egter ook dat geloof in die tweede plek vir God 'n ernstige saak is. God sê immers vir Abraham: "Nou weet ek dat jy My dien …" Die hemel het 'n sug van verligting geslaak toe Abraham in God geglo het ten spyte van die toets wat vir hom gestel is. Die derde implikasie van die verhaal is dat geloof ook vir ons 'n ernstige saak is. God sal waarskynlik nie van jou vra om jou seun of dogter fisiek te offer nie. Hy kan en sal egter van jou vra dat jy Hom eerste stel in jou lewe. Dat jy in die eerste plek lojaal aan Hom sal wees en bly. Selfs al word jy daarin getoets, soos dit was met die Hervormer Johannes Hus, wat die hoogste prys moes betaal vir sy onwrikbare geloof dat die Here Jesus alleen die Christus is teenoor die kerk se leringe van sy tyd.

Genesis 22:1-14.ppt 1.44 MB Jun 27, 2017 14:07 Download 119
Genesis 22:1-14.pptx 1022.8 KB Jun 27, 2017 14:06 Download 87
Genesis 22:1-14.doc 112.5 KB Jun 27, 2017 14:05 Download 216

Genesis 21:8-21 - Derde Sondag in Koninkrykstyd - 25 Junie 2017

Genesis21 8-21Kinders het gewoon nodig om die Bybelverhale te hoor. Jy kan dus net fokus op die verhaal. As jy kreatiewe lidmate het, kan julle die verhaal opvoer! Daar is ook voorbeelde van ‘n video, speletjie, en ‘n legkaart-vertelling! Die preekriglyn begin met skilder Rina Badenhorst se vierde uitstalling (en haar vyftiende solo-uitstalling sedert 1975) in Port Elizabeth in Mei 2017 wat die verhaal vertel van die verskriklike verwoesting in die Siriese stad, Aleppo. Voorheen was daar in Aleppo een van die grootste groepe Christene in die Midde-Ooste. Hul sterftes in die oorlog sowel as die vlug van duisende as vlugtelinge het hul getalle egter van sowat 'n kwart miljoen tot onder 'n honderdduisend verminder, met slegs sowat 45 kerke wat vandag nog oor is. En dit is hierdie oorlog wat die agtergrond vorm vir Rina se uitstalling: Aleppo: Life in the Rubble of Destruction. Die verhaal van die uitstalling eindig met twee skilderye. Die een word gepas Into Darkness genoem wat die oorlog en die nasleep daarvan met donker kleure en vorms betreur. Die ander een is Flight into Light wat 'n glinstering van hoop gee dat hierdie oudstes van stede in ons wrede wêreld, Aleppo, weer 'n opstanding kan beleef. Dit verskaf ’n gepaste inleiding vir die spanning in Abraham se huisgesin met die geboorte van Isak. Dit bring die huishoudelike drama tussen Sara en Hagar tot 'n keerpunt. En Sara se bevel dat Hagar en Ismael weggejaag en afgesny word van haar en Abraham se gesin, ruk ‘n mens aan die hart. Die teks laat ons dus nadink oor verlorenheid, God se getrouheid in die haglikste van omstandighede, oor wat sy seën in redding beteken, oor omgee vir die “ander” en die situasie van vlugtelinge en ontworteldes. Die teks help ons dus om te besef mens dat almal in die wêreld se lyding is ook ons lyding. Daarom dat 'n Afrikaanse skilder in Port Elizabeth 'n uitstalling oor die smart van Aleppo kan hou. Ons staan nie los daarvan nie, maar moet daarvoor bid en die Here vra wat anders ons moet doen. So ook met al die ander ellendes oor die wêreld heen. Ons doen dit met 'n beroep op God, die Een wat volgens die Bybel op 'n besondere wyse die God van die noodlydende is.

Genesis 21:8-21.ppt 2.33 MB Jun 19, 2017 14:41 Download 156
Genesis 21:8-21.pptx 1.76 MB Jun 19, 2017 14:40 Download 123
Genesis 21:8-21.doc 305 KB Jun 19, 2017 14:39 Download 273

Genesis 18:1-15 - Tweede Sondag in Koninkrykstyd - 18 Junie 2017

Genesis18 1-15Vertel die ingeslote storie van Justin. Die punt is om die idee van ’n belofte wat verwagting skep op die tafel te sit, die wag daarvoor te beklemtoon en daarna die vervulling van die belofte te vertel. Sluit daarna aan by die verhaal van Abraham en vertel kortliks die storie. Die preekriglyn begin met ‘n dramatisering van die teks wat die besondere openbaringskarakter van die verhale in Genesis uitlig. Dit help ons om diep na te dink oor die lewe, oor God, oor menswees en oor wat regtig belangrik is in dié lewe. Dit sluit vir ons die betekenis van ons menswees oop en nooi ons uit om op die belangrike dinge te konsentreer. Genesis 18 wys in dié verband vir ons hoe gasvryheid 'n sleutel is tot 'n diep verhouding met God, 'n herstelde verhouding met mekaar en 'n lewensveranderende verhouding met die wêreld. Gasvryheid is nie maar 'n toevallige ding wat sommige kan doen en ander kan nalaat nie. Dit het nie net met jou persoonlikheid te make nie, maar met die diepste dele van jou menswees. Dink net as ons die beste wat ons het, kan netwerk met die slegste wat ons het! Die meeste met die minste! Die siekste met die gesondste! Die oudste met die jongste! Die vinnigste met die stadigste! Die rykste met die armste! Die slimste met die domste!

Genesis 18:1-15.ppt 1.37 MB Jun 12, 2017 20:40 Download 136
Genesis 18:1-15.pptx 1.28 MB Jun 12, 2017 20:39 Download 110
Genesis 18:1-15.doc 114.5 KB Jun 12, 2017 20:38 Download 280

Psalm 8 - Eerste Sondag in Koninkrykstyd - Drie-eenheidsondag - 11 Junie 2017

Psalm8Soos Carolyn Brown sê: “this may be a better week to celebrate God than to explain God”. Gesels oor hoe God meer is as wat ons ooit sal verstaan. Of sluit aan by Psalm 8 en lees die super-pragtige When God Made You deur by Matthew Paul Turner en David Catrow op Kindle. Of gebruik die voorbeeld van ‘n eier om oor die Drie-eenheid te verduidelik. Die preekriglyn begin met ‘n beskrywing van hoe ongelooflik die lastige huisvlieg gemaak is, een van die mees vaardige vlieëniers op planeet aarde. Hy klop enige voël, vlermuis, of insek, selfs bye. Dink daaraan en preek dan oor die feit dat as vlieë, van die nederigste wesentjies wat daar is, so wonderbaarlik is, hoe wonderbaar is die mens nie – wat God net minder as 'n goddelike wese gemaak en met eer en heerlikheid gekroon het.

Psalm 8.ppt 1004 KB Jun 01, 2017 16:55 Download 181
Psalm 8.pptx 791.81 KB Jun 01, 2017 16:54 Download 133
Psalm 8.doc 285 KB Jun 01, 2017 16:54 Download 297

1 Korintiërs 12:3b-13 - Pinksterfees (Omgewingsondag) - 4 Junie 2017

1Korintiers12 3b-13Met familietyd kan jy tien kinders gebruik om “Ek het jou lief” in tien verskillende tale vir die gemeente te sê met plakkate. Dit kan ‘n gesprek inlei oor die impak van hierdie boodskap in verskillende tale. Ons vier immers vandag die uitstorting van die Heilige Gees op Pinksterdag. Hoewel die Heilige Gees reeds vroeër in die Ou Testament werksaam was, word die Gees op Pinksterdag in oorvloed deur die Vader en die Seun oor al die die gelowiges uitgestort. Daarom word van die uitstorting van die Heilige Gees ook as die geboorte-uur van die Nuwe Testamentiese kerk gepraat. Vroeër vertel die Bybel van die era van God (die Vader) as die Skepper. Ons vier dus vandag 'n ongelooflike groot gawe wat vryelik aan die kerk gegee is: die gawe van die Heilige Gees, wat vir eeue deur die Vader beloof was.

1 Korintiërs 12:3b-13.ppt 949 KB May 29, 2017 14:26 Download 169
1 Korintiërs 12:3b-13.pptx 832.22 KB May 29, 2017 14:24 Download 141
1 Korintiërs 12:3b-13.doc 111 KB May 29, 2017 14:23 Download 263

Johannes 17:1-11 - Sewende Sondag van Paastyd - 28 Mei 2017

Johannes17 1-11In vanoggend se teks bid Jesus vir ons en vir Christene oral. Volg sy voorbeeld en laat almal bid! Almal kan gebede teken – dan kan julle dit volgende Sondag iewers in die kerk wys. Leer ook die kinders om hul hande te gebruik om te onthou vir wie hulle almal moet bid. Voorbeeld ingesluit. Die preekriglyn begin met die verhaal wat Malcolm Gladwell vertel in sy boek Outliers oor die dorpie Roseto in die Amerikaanse staat Pennsylvania. Die eerste inwoners van die dorpie was afkomstig van die gelyknamige dorpie Roseto Valfortore in Italië. In die 1950's trek die dorpie aandag omdat daar feitlik glad nie hartprobleme voorkom nie. Na baie en diepgaande onderhoude deur 'n span navorsers het hulle agtergekom dat daar ook nie selfdoding, alkoholisme, dwelmverslawing of selfs misdaad voorgekom het nie. Die een na die ander moontlikheid as verklaring hiervan is deur goeie navorsing uitgeskakel totdat die volgende insig by die navorsers deurgebreek het: "Die oorsaak van die goeie gesondheid was Roseto self." Roseto was 'n sprankelende voorbeeld oor die verband tussen verhoudings, gemeenskap en lewe. Goeie verhoudings is belangrik vir lewe om te gedy! Op hierdie punt is daar wesenlike ooreenkomste tussen Roseto en die evangelie van Jesus Christus. Mens herken belangrike aspekte van ons teks uit Johannes 17 in die lewe van hierdie dorpie.

Johannes 17:1-11.ppt 852 KB May 22, 2017 10:52 Download 167
Johannes 17:1-11.pptx 792.5 KB May 22, 2017 10:50 Download 133
Johannes 17:1-11.doc 130.5 KB May 22, 2017 10:50 Download 312

Handelinge 1:1-11 - Hemelvaart - 25 Mei 2017

Handelinge1 1-11bHierdie preekriglyn begin met die ware verhaal van Kumar, 'n Christen in Suid-Indië wat van sy familie genooi het na 'n Billy Graham evangeliese uitsending. Dit was geen geringe versoek nie, want 'n busrit van 13 ure het hulle geskei. Hoewel uit die veld geslaan, stem hulle in tot die versoek, want Kumar sou daarvoor betaal. Na die uitsending getuig Kumar teenoor die familie hoe hy Jesus as Here en Verlosser gevind het, en sy vertroue op Jesus geplaas het. Die familie kyk toe op 'n vreemde manier na mekaar en vertel toe dat hulle so pas hulle inkomste en huis verloor het. Hulle het geen ander heenkome gehad nie en het besluit om die volgende dag saam hulleself om die lewe te bring. Met dié uitsending het alles egter skielik verander. Hulle kon die toekoms met moed tegemoetgaan. Dit is waarvan Handelinge 1 ook vertel. Ja, vandag nog verander die lewende Here lewens.

Handelinge 1:1-11.ppt 1.38 MB May 22, 2017 10:20 Download 145
Handelinge 1:1-11.pptx 1.27 MB May 22, 2017 10:19 Download 114
Handelinge 1:1-11.doc 110 KB May 22, 2017 10:00 Download 223

Johannes 14:15-24 - Sesde Sondag van Paastyd - 21 Mei 2017

Johannes14 15-21Storietyd! Koop Ben Clanton se “It came in the mail” op Kindle. Jy kan dit direk van jou kindle desktop app op jou rekenaar op die skerm gooi, of neem “screenshots” en sit dit in powerpoint. Om gehoorsaam te wees aan Jesus se opdrag om mekaar lief te hê, moet ons eers ons eie identiteit verstaan: ons is kinders van God vir wie God lief is. Wanneer ons God se liefde ken, loop ons oor daarvan. Die Gees help ons om hierdie liefde te deel. Die posbus in hierdie storie laat ‘n mens dink aan die Gees en hierdie idee van liefde. Liam is oorweldig deur die gawes wat die posbus vir hom stuur. Wanneer hy die oorvloed van gawes besef, soek hy die posbus se hulp om dit ook met ander te deel. Hierdie storie herinner ons dat ons nie God se liefde vir onsself kan hou nie, maar geroep is om dit met mense naby en ver te deel. Daar is ook volledig uitgewerkte lesse vir verskillende ouderdomsgroepe gebasseer op vandag se teks en nog ander hulpmiddels. Die preekriglyn lei in met die verhaal van Sydney Carton uit Charles Dickens se klassieke A Tale of Two Cities, 'n verhaal oor die Franse Revolusie wat sy lewe namens 'n vriend aflê en wat in ‘n meisie wat saam met hom die dood tegemoet stap ‘n reisgenoot vind. Dis waaroor ons teks gaan. In die krisisuur op die vooraand van sy sterwe, verseker Jesus se dissipels Hy gaan hulle nie alleen laat nie. Hy sal vorentoe self by hulle wees, hoe swaar hulle ook al getoets sou word. Hy stuur 'n ander Voorspraak, Een om hulle hande te kom vashou, hulle te versterk en te bemoedig, hulle in gemeenskap met Vader en Seun te laat leef, en hulle te help om Jesus se gebooie uit te voer.

Johannes 14:15-21.ppt 1.23 MB May 16, 2017 16:35 Download 172
Johannes 14:15-21.pptx 831.46 KB May 16, 2017 16:33 Download 156
Johannes 14:15-21.doc 282 KB May 16, 2017 16:33 Download 289

Johannes 14:1-14 - Vyfde Sondag van Paastyd - 14 Mei 2017

Johannes14 1-14Lees die fokusteks uit Die Nuwe Testament vir Kinders en gesels met die kinders oor Jesus wat gesê het: “Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Daar is ook ‘n doolhof wat dié boodskap onderstreep. Dit preekriglyn vertel die verhaal van Kathy, een van dertien kinders in ‘n poligamiese gemeenskap, 'n splintergroep van die Mormone. Haar geloof in die leier en profeet is gebreek toe niks van sy profesieë waar geword het nie. Jare later het sy God in Jesus ontdek toe sy die Bybel saam met gelowiges begin lees het en die waarheid kon onderskei dat Jesus die lewe skenk. Sy hoef nie volmaak te wees om te kwalifiseer nie. Sy moes dit net in geloof ontvang. Dit is ook die boodskap van vandag se teks. Jesus is die weg na die Vader, presies omdat Hy die waarheid van God en die lewe van God is. Hy beliggaam die hoogste openbaring van God. Hy sê en doen net wat die Vader sê. Omdat Jesus die waarheid en die lewe is, kan Hy die weg wees vir mense na die Vader en na die vele woonplekke by die Vader. Hy wys nie net die pad nie, Hy is die pad.

Johannes 14:1-14.ppt 1.66 MB May 09, 2017 08:44 Download 195
Johannes 14:1-14.pptx 1.56 MB May 09, 2017 08:42 Download 156
Johannes 14:1-14.doc 197.5 KB May 09, 2017 08:41 Download 315

Johannes 10:1-10 - Vierde Sondag van Paastyd (Goeie Herdersondag/ Arbeidsondag) - 7 Mei 2017

Johannes10 1-10‘n Mens kan allerhande skape maak met watte en ‘n prent van ‘n skaap of ‘n papierbord. Ons hou veral van die “shaking head sheep”. Ons gee ‘n skakel vir idees en patrone. Laat kinders tydens die preek watte op ‘n prent van ‘n skaap plak en die skaap inkleur. Gesels saam oor hoe mense hul troeteldiere roep – of hoe ouers hul kinders roep. Vergelyk dit met die skaapwagter wat die skape roep. Die preekriglyn begin met ‘n verhaal van Bill Donahue (kenner op die gebied van kleingroepbediening en volwasse vorming) wat op ‘n skaapplaas geleer het hoe geestelike begeleiding werk. Waar dit vandag Goeie Herdersondag is, pas dit dat ons nadink oor Jesus as die Goeie Herder, maar ook oor ons eie rol as goeie herders. Dit is ook Arbeidsondag, sodat ons die preek afsluit met 'n verwys na ons herderskap as werkers.

Johannes 10:1-10.ppt 1.02 MB May 01, 2017 18:41 Download 213
Johannes 10:1-10.pptx 659.19 KB May 01, 2017 18:40 Download 158
Johannes 10:1-10.doc 292 KB May 01, 2017 18:39 Download 333

Lukas 24:13-35 – Derde Sondag van Paastyd – 30 April 2017

Lukas24 13-35aVandag se fokusteks vertel hoedat Jesus na sy opstanding aan 2 mense verskyn het wat Hom aanvanklik nie herken het nie. Jesus se opstanding uit die dood is baie belangrik vir gelowiges. En die Bybel beskrywe ‘n paar geleenthede waar Jesus hom na sy dood aan mense openbaar het. Ons sluit ‘n tabel in waarin kinders kan kyk of hulle van die name in die tabel kan herken. Die preekriglyn begin met die verhaal van iemand wat met 'n kollega gaan gholf speel het. Soos baie amateurs het hulle sukkel-sukkel van een putjie na die ander een gevorder. 'n Speler het hulle ingehaal en gevra of hy kan verbygaan. Hulle was nie haastig nie en daar was nie baie mense nie. Die man was professioneel en het meer gholfstokke gehad as wat hulle nog ooit in 'n gholfsak gesien het. Sy bofhou was egter 'n tragedie. Hy het dit 90 grade gesny en die bal het 'n boom getref. Toe merk die man op: "Julle moes gister hier gewees het." Mens wil natuurlik uitbars van die lag. So 'n vernederende mislukking van iemand wat jou op die gholfbaan wil verbysteek, gaan maar sleg af. Waarskynlik is dit die woorde van baie mense – ook van die Emmausgangers. Daar was 'n tyd toe dit beter gegaan het! Hoe kom die deurbraak vir hulle? Die opstanding het hierdie verskil gemaak.

Lukas 24:13-35.ppt 1.06 MB Apr 24, 2017 23:14 Download 187
Lukas 24:13-35.pptx 998.64 KB Apr 24, 2017 23:13 Download 186
Lukas 24:13-35.doc 147 KB Apr 24, 2017 23:12 Download 290

Johannes 20:19-31 – Tweede Sondag van Paastyd – 23 April 2017

Johannes20 19-31aOnthou, dis nie altyd nodig om ‘n “lessie” uit ‘n teks te haal nie. Kinders moet gewoon die Bybel leer ken! ‘n Paar lesers wat vandag se teks as verskillende karakters lees, kan goed werk. Of gebruik die voorstel van Carolyn Brown dat jy vandag vraag-Sondag maak. Nooi mense om vrae te vra – verbaal of op papiertjies. Lees die vrae. Brei uit deur nog verwante vrae by te voeg. Vier die vrae. Moenie vrae antwoord nie – selfs al kan jy. Beloof eerder om dit in die volgende weke te hanteer. Die preekriglyn begin daarom ook met ‘n vraag: Hoe is dit moontlik dat ons vandag in die opgestane Here Jesus kan glo? En antwoord wel dié vraag dat Johannes in ons teks vir ons vertel dat daar twee maniere is waarop mense kan glo: eerstens deur Jesus direk en persoonlik te ontmoet, te sien en selfs aan Hom te raak. Dit is die manier waarop Maria, Petrus, Johannes en ook die twyfelende Thomas leer glo het. Sedertdien is daar miljoene mense wat nie die voorreg het om in die binnekamer saam met pas opgestane Jesus te wees nie, op "daardie Sondagaand", die aand van die eerste dag waarop Hy opgestaan het, waarvan ons in ons teks lees nie. Hoe kom mense soos ons dan tot geloof? Johannes skryf in verse 30-31: "Jesus het nog baie ander wondertekens, wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy dissipels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy Naam die lewe kan hê" (20:30, 31). Jesus sluit daarom ons teks af met 'n saligspreking: Gelukkig is dié wat nie gesien het nie en tog glo.(29). Hy praat oor ons. En oor hoe ons tot geloof kom.

Johannes 20:19-31.ppt 1021 KB Apr 18, 2017 21:15 Download 191
Johannes 20:19-31.pptx 968.44 KB Apr 18, 2017 21:14 Download 193
Johannes 20:19-31.doc 278.5 KB Apr 18, 2017 21:12 Download 342

Kolossense 3:1-4 – Paasfees - 16 April 2017

Kolossense3 1-4’n Skooljuffrou het aan haar klassie gestremde kinders ’n taak gegee vir die volgende dag. Elkeen moes ’n item saambring wat “lewe” simboliseer... Die volgende dag kry elkeen toe ’n geleentheid om sy of haar voorbeeld van lewe te verduidelik. Ellie het by die skool aangekom met ’n pragtige blom wat sy uit haar Ma se tuin gepluk het- “blomme is lewe juffrou!”- roep sy uit. Nico op sy beurt verduidelik (met ’n foto) hoedat sy dragtige worshondjie binnekort 3 klein hondjies in die lewe gaan bring. Die worshondjie se magie is groot geswel van die klein hondjies wat amper daar is. Die hondjies is vir hom 'n voorbeeld van lewe. Stian stap skaam skaam vorentoe en illustreer sy voorbeeld van lewe- ’n dosie vuurhoutjies. Versigtig wil die juffrou by hom weet hoe die vuurhoutjies dan lewe kan beteken... Stian skuif die dosie oop dat almal kan sien dis leeg, daar is nie eers een vuurhoutjie in nie. Ewe selfversekerd verduidelik hy: Die vuurhoutjiedosie is leeg juffrou, en so was die graf van Jesus. En dit beteken lewe! Dit is ook die boodskap van die preekriglyn nadat daar soos gebruiklik eers ‘n kostelike grap vertel word, hierdie keer van ‘n bromponie en ‘n Ferarri. Die teks nooi ons uit om ons lewe en ons gedagtes op Christus te fokus. Ons word genooi om ons hele lewe hier op aarde te herbedink in terme van die werklikheid van die opgestane Christus, in wie ons lewe het, wat nou aan die regterhand van God sit.

Kolossense 3:1-4.ppt 3.98 MB Apr 10, 2017 12:27 Download 258
Kolossense 3:1-4.pptx 1.71 MB Apr 10, 2017 12:16 Download 203
Kolossense 3:1-4.doc 140 KB Apr 10, 2017 12:06 Download 468

Hebreërs 10:16-25 – Goeie Vrydag – 14 April 2017

Hebreers10 16-25Betrek mense van verskillende ouderdomme deur die hele diens, om bv. van die Skriflesings te doen, aan die Nagmaalstafel te sit, die tekens uit te deel, ens. Gebruik hierdie tyd om die verhaal van Jesus se kruisiging te vertel. Daar is ‘n paar video’s wat jy kan gebruik met ‘n inkleurprent. Die preekriglyn begin met die opskrif wat ‘n mens waarskynlik nie ten tye van Jesus se dood in die koerante van Jerusalem sou sien nie: "Jong held wen talle harte!" Niemand sou gedink het Hy is 'n held nie. Behalwe, in Jesus se geval, was die kruis die geboorte van 'n nuutgemaakte wêreld. Toe Jesus se volgelinge in die lig van wat kort na die kruis gebeur het, op die kruis gebeure terugkyk, het hulle met 'n skokkende aanspraak gekom. Die aanspraak was, soos teoloog NT Wright skryf, dat Jesus se kruis 'n revolusie ontketen het. Jesus het die wêreld verander. Teen sononder, op Goeie Vrydag, nadat Jesus sy laaste asem uitgeblaas het, was die wêreld 'n ander plek. Niks sou weer dieselfde wees nie.

Hebreërs 10:16-25.ppt 1.32 MB Apr 10, 2017 12:04 Download 200
Hebreërs 10:16-25.pptx 869.1 KB Apr 10, 2017 11:51 Download 175
Hebreërs 10:16-25.doc 298.5 KB Apr 10, 2017 11:50 Download 300

Psalm 31:9-16 – Sesde Sondag in Lydenstyd – Palmsondag – 9 April 2017

Psalm31 9-16Daar is ‘n uitgebreide beskrywing van die gebruik van palmtakke, kruisies van palmblare gevleg wat as boekmerke gebruik kan word, en dan die volgende jaar verbrand word vir die Aswoensdag vieringe. Die preekriglyn begin met die verhaal van die eerste weke van die sendeling David Brainerd onder die Amerikaanse Indiaan-boorlinge. Hy het vir drie jaar geen vrug op sy arbeid gesien nie. Na drie jaar was daar 'n plotselinge geestelike oplewing onder die Indiane. Agttien maande later het reeds 150 persone besluit om Jesus as Here en Verlosser te volg. Dit was – vir die omstandighede – 'n besondere hoë getal. David Brainerd is na vyf jaar op sy sendingveld oorlede, slegs 29 jaar oud. Sy joernaal is egter wyd in die VSA en in Europa gelees en inspireer onder andere vir William Carey, die vader van die moderne Protestantse sendingbeweging, waaruit miljoene bekerings wêreldwyd gevolg het. Wie kan besluit of iemand se lewe en se lewenstaak die moeite werd is, of vrug sal hê? Veral te midde van groot lyding? Wie kan dink of droom dat daar uit intense lyding, swaarkry en mismoedigheid enige vrug kan kom? Tog is dit wat God doen. God het dit deur die lewe van David Brainerd gedoen. Maar God het dit veral in die onmeetlike lyding en sterwe van Jesus Christus gedoen. Sy wonde, sy sterwe en gebroke liggaam het dié bron van lewe geword. Psalm 31 pas op Jesus se lippe. Toe Jesus tydens sy verlatenheid en lyding gebid het, het Hy uit dieselfde psalms gebid waaruit ons bid. Ook vir Jesus was die psalms 'n bron van troos en het dit aan Hom woorde gegee in sy situasie. Psalm 31 vertolk die lyding van Jesus en die vertroue wat Hy in God gehad het om Hom deur die dood te dra en daaruit te red. Daarom lees die kerk deur die eeue Jesus se verhaal so geredelik in Psalm 31 in. Veral die klag in nood en die vertroue op God in lyding pas volkome by Jesus se lewe.

Psalm 31:9-16.ppt 1003.5 KB Mar 19, 2017 15:44 Download 223
Psalm 31:9-16.pptx 870.35 KB Mar 19, 2017 15:43 Download 208
Psalm 31:9-16.doc 169.5 KB Mar 19, 2017 15:43 Download 379

Johannes 11:1-45 - Vyfde Sondag in Lydenstyd - 2 April 2017

Johannes11 1-45bOnthou, jy hoef nie altyd ‘n morele “lessie” uit die teks te haal nie. Veral met die verhalende tekste is dit dikwels goed om eenvoudig die verhaal te vertel. So kan vanoggend se skriflesing bv deur verskillende lesers gedoen word. Jy kan dit ook lees met mooi prente uit ‘n kinderbybel waarvan ons ‘n voorbeeld insluit. Of gebruik een van die verskeie pragtige videos van hierdie skrifgedeelte. Woelige kinders sal daarvan hou om mekaar in toiletpapier toe te draai soos mummies. Die preekriglyn plaas die verhaal van Jesus se opwekking van Lasarus binne die groter raamwerk van die sewe wonderwerke van Jesus in die evangelie van Johannes. Johannes wil daardeur sy lesers oortuig dat Jesus werklik die Messias en die Seun van God is en dat Jesus vir mense sorg. Hy gee daarmee vir ons 'n besondere kykie in wese van God. Johannes kyk hier nie vanuit die hoogtepunte van die lewe na God nie, maar vanuit die laagtepunte, vanuit die hartseer van 'n Marta en Maria oor hulle broer Lasarus se dood. En sê, God gee om. Dit is 'n geweldige troos, veral ook omdat Jesus sê dat 'n verhouding met Hom is die opstanding en is die lewe.

Johannes 11:1-45.ppt 1.73 MB Mar 19, 2017 13:29 Download 193
Johannes 11:1-45.pptx 1.1 MB Mar 19, 2017 13:27 Download 178
Johannes 11:1-45.doc 276.5 KB Mar 19, 2017 13:26 Download 392

Johannes 9:1-41 - Vierde Sondag in Lydenstyd - 26 Maart 2017

Johannes9 1-41aVir Familietyd kan jy die oulike kinderboodskap van sermons4kids.com gebruik oor modderkoekies bak. Of sluit aan by die boodskap van sien – en nie sien nie – met ‘n paar optiese illusies vir die kinders. Verduidelik hoe ons verskillende goed raaksien in dieselfde prentjie. Jesus help ons om ander mense in nood raak te sien – en hulle te help. Die preekriglyn sluit aan by neuroloë soos Oliver Sacks wat uitwys dat hier eintlik meer as een wonderwerk gebeur. Jesus genees aan die een kant hierdie man se fisieke vermoë om deur sy oë beelde na sy brein te gelei. Tweedens gee Jesus vir hom die vermoë om met sy brein sin te maak van sy waarneming. Dit help om om te verstaan dat sien kompleks is. Fisiese sien is volgens Jesus ook nie die enigste soort sien nie. Daar is ook nog jou geestelike gesigsvermoë: om die waarheid te kan sien en eien. Jesus se gratis lig van genade en vergifnis is juis vir blinde mense – nie vir mense wat dink hulle kan sien nie. Dit is vir gevalle mense, nie mense wat dink dat hulle staan nie. Ons is geroep om die lig van die heerlikheid van God in die lydende Jesus te sien, en dit vryelik met mekaar te deel. Ons is geroep om oop te wees vir ander, en Jesus se genesing, lig en hoop met hulle te deel.

Johannes 9:1-41.ppt 4.04 MB Mar 19, 2017 07:59 Download 225
Johannes 9:1-41.pptx 3.93 MB Mar 19, 2017 07:55 Download 175
Johannes 9:1-41.doc 132 KB Mar 19, 2017 07:42 Download 352

Johannes 4:5-42 - Derde Sondag in Lydenstyd - 19 Maart 2017

Johannes 4 5-42aNet soos wat Jesus ‘n kans waag om uit te reik na die Samaritaanse vrou – ‘n buitstander – so waag die Rainbow Fish dit om uit te reik na ‘n gestreepte vis, nadat almal die gestreepte vis geïgnoreer het en daar ‘n haai verbykom. Ons gee vir jou ‘n video voorlesing. Verduidelik eers hoe ander die Samaritaanse vrou gesien het: as ‘n buitestander, verwerp, ongewild. Vertel dan die storie. Die preekriglyn begin met die ervaring van droogte die afgelope tyd in Suider-Afrika. Die noodsaaklikheid van water as lewensbron en die kosbaarheid daarvan het onder die vergrootglas gekom. Ons verstaan vandag nog net so goed soos die mense van Jesus se tyd dat water lewe gee, en dat 'n gebrek daaraan wat lewe ontneem. Dit dek die tafel vir ‘n gesprek oor Jesus se gesprek met die Samaritaanse vrou aan die hand van die beeld van water. Daardeur kan Jesus met haar oor haar diep behoefte aan God gesels. Die verhaal neem ons oor die grense wat ons so maklik tussen mense trek na lewegewende ontmoetings.

Johannes 4:5-42.ppt 1.43 MB Mar 14, 2017 04:59 Download 221
Johannes 4:5-42.pptx 1.02 MB Mar 14, 2017 04:58 Download 177
Johannes 4:5-42.doc 312.5 KB Mar 14, 2017 04:57 Download 323

Johannes 3:1-17 - Tweede Sondag in Lydenstyd - 12 Maart 2017

Johannes3 1-17aVerduidelik die drie persone van die Drie-eenheid soos dit in Die Nuwe Testament vir Kinders vertel word. Jy kan verskillende name wat mense mag hê, gebruik, bv. ’n kind se ouma mag vir hom/haar oumie wees; die oupa noem haar dalk Poplap en vir haar dogter is sy Moemsie. Dieselfde persoon met verskillende name ... God drie-enig as Vader, Seun en Gees. Die preekriglyn val direk weg met die verhaal van Nikodemus en lê die teks uit aan die hand van die gesprek wat hy met Jesus gehad het. ‘n Belangrike klem word gelê op die feit dat wedergeboorte iets is wat van bo af gebeur en per definisie nie iets is wat ‘n mens kan laat gebeur nie. Dié teks is eintlik soos Johannes se geboorteverhaal. Net, dit fokus op gelowiges wat van bo af gebore word. Daardeur word die boodskap onderstreep dat geloof nie ‘n werk van die mens is nie, maar ‘n gawe van God.

Johannes 3:1-17.ppt 1007.5 KB Mar 05, 2017 21:09 Download 224
Johannes 3:1-17.pptx 929.28 KB Mar 05, 2017 21:07 Download 200
Johannes 3:1-17.doc 111.5 KB Mar 05, 2017 21:07 Download 352

Matteus 4:1-11 - Eerste Sondag in Lydenstyd - 5 Maart 2017

Matteus4 1-11bCarolyn Brown gee ‘n klomp uitstekende idees hoe om hierdie teks saam met kinders te ontsluit. Julle kan drie lesers gebruik en die teks dramaties lees. Julle kan die skakel volg na ‘n kunstenaar se interpretasie van die teks wat ‘n mens ‘n dieper insig oor die verloop van die tyd wat Jesus in die woestyn was. Jy kan ook die verhaal van The Little Mermaid of Pinocchio gebruik. Die preekriglyn begin met die wyse waarop Sylvester Stallone die vermaaklikheidswêreld in 2006 verras het deur met sy bemarking van die laaste Rocky Balboa fliek uitgewy het oor sy geloof in Jesus Christus. Hy vertel hoe hy geleer het hy kan Jesus Christus meer vertrou as wat hy homself kan vertrou. "Mens het die ekspertise en die leiding van iemand anders nodig. Mens kan jouself nie afrig nie. Dis presies hoe ek oor Jesus, die Christelike geloof en die kerk voel. Jesus is die afrigter, en die kerk is die gimnasium vir die Christelike lewe." Dit gee ‘n goeie inleiding om oor Matteus se hantering van Jesus se versoeking in die woestyn te gesels. Die Gees lei Hom die woestyn in waar die vraag geantwoord word wie Jesus sou vertrou. God of Homself. Sy oorwinning gee ons die moed om self onder sy leiding ons eie woestyn ervarings te trotseer in die verwagting dat Hy ons ook die oorwinning sal laat behaal.

Matteus 4:1-11.ppt 1.6 MB Feb 26, 2017 20:54 Download 265
Matteus 4:1-11.pptx 1.15 MB Feb 26, 2017 20:52 Download 213
Matteus 4:1-11.doc 274.5 KB Feb 26, 2017 20:51 Download 424

2 Petrus 1:16-21 - Sondag van die Verheerliking - 26 Februarie 2017

2Petrus1 16-21Daar is ‘n oulike skit wat jy kan gebruik wat die belang van ooggetuies illustreer. Die preekriglyn begin met die verhaal van Ema Drouillard van San Francisco wat vir mense seremonies uitwerk wat by hulle behoeftes pas. Sy ontwerp selfs doopseremonies waarin die Naam van God nooit genoem word nie. Daarmee voldoen sy aan die aanvraag van mense wat hulle kinders aan 'n wye spektrum van geloof wil blootstel, sonder om vir die inhoud van net een godsdiens te kies. Die Christelike geloof bou egter op die openbaring van God in Jesus Christus van Nasaret, gestuur deur die Vader en bemagtig deur die Heilige Gees, sê Petrus. Ooggetuies het God se werk in Jesus waargeneem en dit neergeskryf. As jy hierteen kies, en die afgewaterde Christianity Lite van feetjies, dwergies, engele en Kersvader kies, speel jou lewe en jou verwagtinge duidelik anders uit. Dit is waaroor 2 Petrus handel. Die brief het ten doel om gelowiges te help om die regte keuses te maak, op grond van die regte feite en data, met die belofte dat dit tot 'n heerlike bestemming sal lei.

2 Petrus 1:16-21.ppt 1.29 MB Feb 19, 2017 15:04 Download 231
2 Petrus 1:16-21.pptx 1.21 MB Feb 19, 2017 15:03 Download 201
2 Petrus 1:16-21.doc 328 KB Feb 19, 2017 15:02 Download 323

1 Korintiërs 3:10-11 - Sewende Sondag ná Epifanie - 19 Februarie 2017

1Korintiers3 10-11Gesels met die kinders oor wie en wat die kerk is. Verduidelik dat die kerkgebou nie die kerk is nie, maar ons is die kerk. Gebruik Flam 104 met bewegings. Video ingesluit. Die preekriglyn werk met vers 10-17 as teks en begin met antieke wêreld se slegte naam vir Korinte weens hulle losbandigheid. Die goeie nuus van die stigting van die gemeente was van korte duur weens die persoonlikheidskultus wat rondom die leiers ontstaan het. Dit het die gemeente in groepe verdeel. Paulus skryf daarom vir die gemeente en herinner hulle daaraan dat God die gemeente van Korinte op Jesus Christus as fondament gebou het. Daarom is die gemeente God se eiendom waarin Hy deur sy Gees woon. Daarom mag 'n bouer net op dieselfde fondament, Jesus Christus die Here, voortbou. Daarom, sê Paulus, is dit so hartseer dat dit nie meer vir Korinte gaan om Jesus nie, maar om die menslike ek. Die resultaat hiervan is groepvorming, wat lei tot onderlinge konflik. Uiteindelik kom God se Naam in gedrang. So verloor die gemeente sy vermoë om 'n verskil in die wêreld te maak.

1 Korintiërs 3:10-11.ppt 980 KB Feb 12, 2017 16:35 Download 239
1 Korintiërs 3:10-11.pptx 940.18 KB Feb 12, 2017 16:33 Download 214
1 Korintiërs 3:10-11.doc 280.5 KB Feb 12, 2017 16:32 Download 370

1 Korintiërs 3:1-9 - Sesde Sondag ná Epifanie - 12 Februarie 2017

1Korintiers3 1-9Met Familietyd kan jy die ingeslote Nuwe Testament vir Kinders weergawe van die fokusteks lees. Daar is ook ’n blokkiesraaisel vir ouers kinders. Daar is ook ’n innoverende hervertel van die verhaal van die wolf en die drie varkies. Die preekriglyn begin met ‘n voorbeeld wat ons help verstaan dat baie volwassenes geestelik en emosioneel sukkel om uit die doeke uit te kom. Paulus praat in ons teks hieroor met die gemeente in Korinte. Hulle is nog in die doeke. Sy maatstaf daarvoor is dat daar jaloesie en twis onder die Korintiërs voorkom en dat hulle in partyskappe verdeel is, sommige vir Paulus en ander vir Apollos. Daarom kan hy nie met hulle oor die diep dinge van God praat nie. Hulle is nog net gereed vir melk. Wanneer leiers nie teen mekaar afgespeel word weens die onvolwassenheid van die gelowiges nie, kan vertroue in en betroubaarheid van die leiers die gelowiges dieper neem op pad na geestelike volwassenheid.

1 Korintiërs 3:1-9.ppt 1.32 MB Feb 05, 2017 14:40 Download 265
1 Korintiërs 3:1-9.pptx 1.21 MB Feb 05, 2017 14:38 Download 243
1 Korintiërs 3:1-9.doc 175.5 KB Feb 05, 2017 14:37 Download 379

1 Korintiërs 2:1-12 - Vyfde Sondag ná Epifanie - 5 Februarie 2017

1Korintiers2 1-12Carolyn Brown sê dat die Korintiërs “wys” wou wees volgens die wêreld se standaarde. Ons – ook kinders – wil graag “wys” of “slim” lyk vir die mense rondom ons. Paulus sê ons moet vergeet daarvan. Ons word eerder herinner dat wat “wys” lyk vir die wêreld, nie is wat “wys” lyk vir God nie. ‘n Lekker storie om te gebruik is die van The Tawny Scrawny Lion, deur Kathryn Jackson. Dit vertel van ’n skynbaar dwase haas wat ’n honger leeu hanteer op ’n manier wat op die ou end baie wys is. Hy kry op die koop toe ook ’n nuwe vriend. Die preekriglyn sluit by Donald Trump se opstaan vir Jesus in Kerstyd aan wat met gemengde gevoelens ontvang kan word. Mens kan immers vir Jesus opstaan op 'n manier wat glad nie pas by Hom nie. Dit was ook so in Paulus en die Korintiërs se tyd. Daarom kies Paulus om nie volgens die wysheid van sy tyd op te tree in Korinte nie, maar met angs en huiwering by die kruisboodskap van Jesus aan te sluit. Slegs daardeur staan sy bediening in die krag van God.

1 Korintiërs 2:1-12.ppt 855.5 KB Jan 18, 2017 11:27 Download 294
1 Korintiërs 2:1-12.pptx 791.87 KB Jan 18, 2017 11:26 Download 247


For DOWNLOAD is used JotLoader component © V. Kanich 2007-2009